Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік


Скачать 36.73 Kb.
НазваниеАудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік
Дата публикации05.07.2013
Размер36.73 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы

Аудиторський висновок

Аудиторський висновок за 2007 рік


26 березня 2008

Рубрика: Аудиторський висновок | Переглядів: 1187

Аудиторський висновок

незалежного аудитора ТОВ “БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА”

за наслідками аудиту фінансової звітності

ВАТ АКБ «АВТОКРАЗБАНК»

за період з 1 січня 2007 р. по 31 грудня 2007 р.
Акціонерам і Правлінню ВAT АКБ «АВТОКРАЗБАНК»
^ Висновок щодо фінансових звітів

Ми провели аудит поданого нижче балансу Відкритого акціонерного товариства АКБ «АВТОКРАЗБАНК» (далі - Банк) станом на 31 грудня 2007 року, фінансових звітів про фінансові результати, руху грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату, та приміток до фінансової звітності (у тому числі і Облікової політики).
^ Відповідальність управлінського персоналу Банку

Управлінський персонал Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу Банку охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
^ Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Банку. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
^ Підстави для «умовно-позитивного» висновку

Фінансова звітність Банку не відповідає національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку №11 "Зобов’язання", а саме: у фінансовій звітності Банком не розкривається інформація стосовно розміру забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Через відсутність в Банку бази для розрахунку цього показника ми не мали змогу оцінити вплив цього показника на фінансову звітність Банку.

У фінансовій звітності за 2007 рік (баланс Банку на 31 грудня 2007) керівництво Банку розкрило інформацію щодо відстроченого податкового зобов’язання у сумі 1735 тис.грн. (2006 – 0 тис.грн.), що виникло в результаті існування тимчасової різниці між вартістю цінних паперів у фінансовому обліку та в податковій базі. Однак, сума 1735 тис.грн. є накопиченою сумою за 2006 та 2007 роки. Враховуючи, що інформація щодо відстроченого податкового зобов’язання, що виникло в результаті існування тимчасової різниці між вартістю цінних паперів у фінансовому обліку та в податковій базі не знайшла свого відображення у фінансовій звітності за 2006 рік, вважаємо, що при складанні фінансового звіту за 2007 рік керівництво Банку порушило принцип співставності фінансової інформації. Аналогічно, не є співставною і інформація, що розкрита керівництвом Банку щодо відстроченого податкового активу.

У фінансовій звітності за 2007 рік (баланс Банку на 31 грудня 2007) керівництво Банку розкрило інформацію щодо відстроченого податкового зобов’язання у сумі 1735 тис.грн., що виникло в результаті існування тимчасової різниці між вартістю цінних паперів у фінансовому обліку та в податковій базі. За нашими підрахунками розмір податкового зобов’язання, що виникло в результаті існування тимчасової різниці між вартістю цінних паперів у фінансовому обліку та в податковій базі, повинно бути збільшене на 2654 тис.грн.
«Умовно-позитивний» висновок

На нашу думку, за виключенням переліченого в попередньому параграфі, фінансова звітність Банку складена відповідно до законодавства України та справедливо, і достовірно відображає інформацію щодо дійсного фінансового стану Банку за станом на 31 грудня 2007 року та результатів діяльності, і руху грошових коштів Банку за рік, що минув на зазначену дату.
Цей аудиторський висновок має публікуватися виключно разом із річною фінансовою звітністю Банку за 2007 рік.
Реєстраційний №768
Генеральний директор О.В.Почкун
Аудитор О.С.Коновченко

Сертифікат аудитора №0000034 виданий Національним банком України 11 січня 2005р.
м. Київ, Україна

26 березня 2008

Похожие:

Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconАудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси»...
Акб «новий» (далі – Банк) за 2007 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про...
Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconАудиторський висновок
Ат «ерде банк» (надалі-Банк), що додаються, які включають: загальну інформацію про діяльність Банку, баланс, звіт про фінансові результати,...
Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconТестовые задания по неорганической химии
При порівнянні оксигеновмісних кислот хлору за силою І окисними властивостями можна зробити висновок із більшенням ступеня окиснення...
Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconВисновок незалежних аудиторів
Загальним Зборам акціонерів ват «Банк «Фінанси та Кредит», Національному банку України, Державній комісії з цінних паперів та фондового...
Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconВисновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат "Західінкомбанк"
Аудиторської палати України від 18. 04. 2003р. №122 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання...
Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconНачальнику Управління праці
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconОльги Морозовой Москва 2007 978-5-98695-027-3 © 2003 by Joanne Harris...
Новый роман «Блаженные шуты» англичанки Джоан Харрис поражает читателя неожиданностью сюжета. Теперь события переносятся во Францию...
Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconКрок Загальна лікарська підготовка. 2011 рік

Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconЗаконом про Державний бюджет України на 2000 рік }

Аудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік iconДаты, важные для каждого bizarremanʼа
Люминор в 2005 сформировалась св в 2007 появилась в телеэфире в августе 2007 года
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница