Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат "Західінкомбанк"


Скачать 27.29 Kb.
НазваниеВисновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат "Західінкомбанк"
Дата публикации05.07.2013
Размер27.29 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ про фінансову звітність ПАТ "Західінкомбанк"Акціонерам та Правлінню ПАТ „Західінкомбанк”Відповідальність керівництва за фінансову звітність

  1. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до положень з бухгалтерського обліку та звітності для банків України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


^ Відповідальність аудиторів


  1. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. №122 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
  1. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представленні фінансових звітів.
  1. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Виходячи з поточних ринкових умов та економічної ситуації, існує не прогнозованість ситуації щодо фінансового стану клієнтів банку, регуляторної політики НБУ та інших факторів. Нами була зроблена незалежна оцінка величини резерву під кредити. За результатами наших розрахунків сума утвореного резерву банком занижена на 261,9 тис. грн. є несуттєвою і не потребує коригування звітності ПАТ „Захід інкомбанк” станом на 31.12.2010р. В цілому фінансовий стан Банку можна вважати задовільним, проте, аудитори звертають увагу, що основні засоби та нематеріальні активи (все рухоме та нерухоме майно) Банку перебувають під арештом суду, тому є обмеження щодо володіння, користування та розпорядження майном, що являє собою загрозу в спроможності Банку вчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, а система управління ризиками потребує вдосконалення.


Висновок


  1. На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Банку на 31.12.2010р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за 2010р. відповідно до вимог положень з бухгалтерського обліку та звітності для банків України. Фінансова звітність Банку підготовлена на підставі даних бухгалтерського обліку Банку відповідно до вимог Національного Банку України


05 квітня 2011р.


Директор по аудиту

Свідоцтво 0000006 продовжене рішенням видане рішенням Комітету з питань аудиту банків від 03.12.2009р. № 18 Сертифікат аудитора банків № 0003 виданий рішенням АПУ від 29.10.2009р. №207/2

В.К.Орлова

Аудитор

Свідоцтво 0000084 видане рішенням Комітету з питань аудиту банків від 12.03.2008р. №5 Сертифікат аудитора банків № 0101 виданий рішенням АПУ від 31.01.2008р. №186/1

А.В.Озеран

Похожие:

Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconВисновок незалежних аудиторів
Загальним Зборам акціонерів ват «Банк «Фінанси та Кредит», Національному банку України, Державній комісії з цінних паперів та фондового...
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
Закон України от 16. 07. 99 г.№996-хіу,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconПро бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Верховна...
...
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" icon8. звітність про виконання бюджету
Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного І місцевих бюджетів
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconАудиторський висновок
Ат «ерде банк» (надалі-Банк), що додаються, які включають: загальну інформацію про діяльність Банку, баланс, звіт про фінансові результати,...
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconАудиторський висновок Аудиторський висновок за 2007 рік
Акб «автокразбанк» (далі Банк) станом на 31 грудня 2007 року, фінансових звітів про фінансові результати, руху грошових коштів та...
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconАудиторський висновок незалежного аудитора аудиторської фірми «Аудит-фінанси»...
Акб «новий» (далі – Банк) за 2007 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про...
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconГлавному санитарному врачу г. Мариуполь
Пат мк «Азовсталь» в течении нескольких дней в жилой зоне (ул. Артема, ул. Торговая, пр. Ленина, часть пр. Металлургов, часть Кировского...
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconР/р 26008060269444 в пат запорізьке ру пат кб "приватбанк" мфо 313399
Трав Крем для ног с экстр пиявки и бодяги 75гПри варикозном расширение вен, для регенерации и укрепления эпидермиса, против синяков...
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат \"Західінкомбанк\" iconР/р 26008060269444 в пат запорізьке ру пат кб "приватбанк" мфо 313399
Трав Крем для ног с экстр пиявки и бодяги 75гПри варикозном расширение вен, для регенерации и укрепления эпидермиса, против синяков...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница