До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3


Скачать 71.79 Kb.
НазваниеДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
Дата публикации05.07.2013
Размер71.79 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Бухгалтерия > ДокументыДодаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

КОДИ
Підприємство
Дата (рік, місяць, число)

01

за ЄДРПОУ
Територія
за КОАТУУ
Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
Вид економічної діяльності
за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн
Контрольна сума^ Звіт про фінансові результат
за
20
р.


Форма №2 Код за ДКУД 1801003^ I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИСтаття Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020


025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Загальновиробничі витрати 045Валовий:


прибуток 050

збиток 055

Інші операційні доходи 060

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток 100

збиток 105

Дохід від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток 170

збиток 175

у т.ч.прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176у т.ч.збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Доход з податоку на прибуток від звичайної діяльності 185Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток 190

збиток 195

Надзвичайні:


доходи 200

витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:


прибуток 220

збиток 225

Забеспечення матеріального заохочення 226
^ II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280^ III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙСтаття Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330

Дивіденди на одну просту акцію 340


Керівник


Головний бухгалтер

Похожие:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
Закон України от 16. 07. 99 г.№996-хіу,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconЗаконукра ї н и
...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconЗагальні положення
Кнеу, 2002. а також "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого Міністерством...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconТеоретичний матеріал до теми №2 (2 семестр) Організаційні та розпорядчі документи положення
Положення — це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу,...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconОбразец экзаменационного
Из партии, содержащей 8000 телевизоров, отобрано 800. Среди них оказалось 10 %, не удовлетворяющих стандарту. Найти границы, в которых...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconДнаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства,...
Внести до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 iconПоложення про студентську раду
Рада бдпу, що здійснює свою діяльність на демократичних засадах відповідно до Конституції України, чинного законодавства України,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница