Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку


НазваниеТема Предмет І метод бухгалтерського обліку
страница8/18
Дата публикации08.06.2013
Размер1.9 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Бухгалтерия > Закон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Література


 1. Закон України от 16.07.99 р.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №114

 4. П(С)БУ №10 ,,Дебіторська заборгованість,, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237

 5. П(С)БУ №11 ,,Зобов‘язання ”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20

 6. Постанова правління Національного банку Україна від 02.08.96 р. №204 Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України”

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. №116 “Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”

 8. Облік дебіторської заборгованості за національними стандартами //Все про бухгалтерський облік. - №14 (439). –16 лютого 2000.

 9. Облік дебіторської заборгованості //Все про бухгалтерський облік. - №52 (477). –7 червня 2000.

 10. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 11. Бухгалтерский учет, его значение и место среди других видов учета /Бизнес №18 (329) /3 мая 1999 года / Бухгалтерия, право, налоги, консультации.

 12. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

 13. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 14. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000. –784 с.

 15. Облік зобов‘язань //Все про бухгалтерський облік. - №47 (472). – 24 травня 2000.

 16. Облік зобов‘язань //Все про бухгалтерський облік. - №56 (481). – 23 червня 2000.

 17. Проведення розрахунків за претензіями: бухгалтерський і податковий облік // Все про бухгалтерський облік. - №89 (514). – 27 вересня 2000.

 18. Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 21.03.2000 р. №24 Методичні рекомендації про проведення перевірки витрат на відрядження // Все про бухгалтерський облік. - №74 (499). – 11 серпня 2000.

 19. Наказ Міністерства фінансів України від 13. 03.98 р. №59 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10. 06.99 №146) Інструкція “Про службові відрядження в межах України та за кордон”//Все про бухгалтерський облік. - №96 (521). – 16 жовтня 2000.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 .04.1999 р. №663 “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” (в редакції Постанови від 06.09.2000 р. №1398) ”//Все про бухгалтерський облік. - №96 (521). – 16 жовтня 2000.

 21. Постанова Національного банку Україна від 13.10.97 №334 “Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України”

 22. Участь векселів у товарообмінних операціях: податковий та бухгалтерський облік //Все про бухгалтерський облік. - №69 (494). – 28 липня 2000.

 23. Инвентаризация: порядок проведения и отражение в учете //Налоги и бухгалтерский учет . - №4 (353) – 15 января 2001


ТЕМА 7. Облік оплати праці

Тема практичного заняття: Облік нарахування оплати праці – 2 год.

Проводиться заняття, на якому розглядаються основні питання теми. Вирішуються ситуаційні завдання, зв‘язані з обліком праці, нарахуванням заробітної плати і інших виплат, складанням розрахунково-платіжних відомостей, проведенням записів в облікові регістри.

План заняття

 1. Нормативні джерела для нарахування заробітної плати.

 2. Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати

 3. Розрахунково-платіжна відомість

 4. Права на відпустки

 5. Облік заробітної плати в системі рахунків

 6. Кореспонденція рахунків з обліку заробітної плати

Мета заняття:

 1. Ознайомитися з порядком нарахування заробітної плати і розміром допомоги з тимчасової непрацездатності.

 2. Засвоїти економічний зміст і призначення рахунків по обліку праці і її оплати.

 3. Вивчити облік розрахунків з робітниками і службовцями по нарахуванню заробітної плати, відрахувань з заробітної плати іїї виплати, а також інші розрахунки, зв‘язані з витратами праці і заробітної плати в системі рахунків.

 4. Вивчити синтетичний і аналітичний облік оплати праці.

Поняття: заробітна плата, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, погодинна оплата праці, погодинно-преміальна система оплати праці, відрядно-преміальна система оплати праці, відрядно-прогресивна система оплати праці, акордна система оплати праці, відрядна бригадна система оплати праці, податок на доходи.

Контрольні питання:

 1. Порядок визначення заробітної праці робітників при погодинній і відрядній оплати праці.

 2. Методика і техніка складання розрахунково-платіжної відомості.

 3. Економічна і обліково-технічна (структурна) характеристика рахунка №66 “Розрахунки з оплати праці” і №65 “Розрахунки зі страхування”.

 4. Обов‘язкові нарахування на заробітну плату.

Завдання:

 1. Які законодавчі акти регулюють працю та її оплату на підприємстві?

 2. Які виплати входять та не входять до складу фонду оплати праці?

 3. Які існують види відпусток?

 4. Який порядок нарахування щорічної основної та додаткової відпусток?

 5. Яким документом на підприємстві регулюється надання працівникам щорічних додаткових відпусток?

 6. Коли настає право працівника на щорічну основну та додаткову відпустку?

 7. Згідно яких законодавчих актів здійснюється утримання прибуткового податку з нарахованої заробітної плати?

 8. В якій статті “Балансу” згідно з П(С)БО 2 відображаються розрахунки з оплати праці?

 9. В якому розділі “Звіту про фінансові результати” згідно з П(С)БО 3 відображаються витрати на оплату праці?

 10. Яка заробітна плата називається основною?

 11. Що входить до додаткової заробітної плати?

 12. Що таке система оплати праці?

 13. Дати характеристику рахунку 67 “Розрахунків з учасниками”?

 14. Які існують види обов’язкових утримань?

 15. Як нараховується податок на доходи?

 16. Дати загальну характеристику рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”?

 17. Які існують форми первинних документів з обліку оплати праці?

 18. Яким чином проводиться виплата дивідендів?

 19. Форми і системи оплати праці.

 20. Облік використання робочого часу.

 21. Облік виробітку.

 22. Фонд оплати праці.

 23. Індексація грошових коштів громадян.

 24. Період, за яким обчислюється середня заробітна плата.


Приклад:

Підприємство А нарахувало заробітну плату своїм працівникам за травень 200_ р. у розмірі 10000 грн. зі строком її виплати 20 червня 200_ р. Сума нарахованого збору до Пенсійного фонду склала 3200 грн., збору до Фонду соціального страхування – 400 грн., збору на випадок безробіття – 150 грн. Сума нарахованих утримань з працівників склала: до Пенсійного фонду – 100 грн., збору на випадок безробіття – 50 грн, прибуткового податку – 1850 грн. 29 червня 2000 р. керівництвом підприємства було прийнято рішення про виплату заробітної плати матеріалами, раніше придбаними для власних виробничих потреб. Зазначена виплата відбулася також 29 червня 200_ р. Закупівельна вартість таких матеріалів склала 7000 грн. без ПДВ. Ціна матеріалів, за якою зараховується заборгованість із заробітної плати, склала 8000 грн. звичайна ціна на них склала – 8000 грн. Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Рішення:

 1. Нарахування заробітної плати Дт 23 Кт 661 - 10000 грн.

 2. Нарахування збору до Пенсійного фонду за травень Дт 23 Кт 651 – 3200 грн.

 3. Нарахування збору до Фонду соціального страхування за травень Дт 23 Кт 652 - 400 грн.

 4. Нарахування збору на випадок безробіття за травень Дт 23 Кт 653 - 150 грн.

 5. Утримання прибуткового податку за травень Дт 661 Кт 641 - 1850 грн.

 6. Утримання збору до Пенсійного фонду за травень Дт 661 Кт 651 – 100 грн.

 7. Утримання збору на випадок безробіття за травень Дт 661 Кт 653 - 50 грн.

 8. Видача заробітної плати матеріалами Дт 661 Кт 712 – 8000 грн.

 9. Нарахування податкових зобов‘язань з ПДВ Дт 712 Кт 641 - 1333,33 грн.

 10. Списання вартості товарів Дт 943 Кт 201 - 7000 грн.

 11. Списання витрат на фінансові результати Дт 793 Кт 943 - 7000 грн.

 12. Списання на доходи Дт 712 Кт 793 - 7000 грн.


Література

 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. П(С)БУ №11 ,,Зобов‘язання ”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 г. №20.

 5. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 6. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

 7. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 8. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000. –784 с.

 9. Обов‘язкові нарахування на заробітну плату //Все про бухгалтерський облік. - №15 (440). – 18 лютого 2000.

 10. Порядок оподаткування нарахувань і виплат дивідендів // Все про бухгалтерський облік. - №15 (440). – 18 лютого 2000.

 11. Порядок відображення у бухгалтерському обліку нарахування і виплати дивідендів //Все про бухгалтерський облік. - №17 (442). –23 лютого 2000.

 12. Відпустки: нормативні документи, оформлення, порядок нарахування відпускних, податковий та бухгалтерський облік //Все про бухгалтерський облік. - №44 (469). – 17 травня 2000.

 13. Кодекс законів про працю України //Все про бухгалтерський облік. - №44 (469). – 17 травня 2000.

 14. Закон України Про відпустки від 15.11.96 р. №504/96 –ВР //Все про бухгалтерський облік. - №44 (469). – 17 травня 2000.

 15. Відпустки: розрахунок і облік //Все про бухгалтерський облік. - №44 (469). – 17 травня 2000.

 16. Соціальне та пенсійне страхування // Все про бухгалтерський облік . - №46 (471) (спецвипуск 51). – 22 травня 2000.

 17. Закон України Про збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування від 26.06.97 р. №400/97 – ВР // Все про бухгалтерський облік . - №46 (471) (спецвипуск 51). – 22 травня 2000.

 18. Закон України Про збір на обов‘язкове соціальне страхування від 26.06.97 р. №402/97 – ВР // Все про бухгалтерський облік . - №46 (471) (спецвипуск 51). – 22 травня 2000.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.98 р. №1740 Порядок сплати збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій // Все про бухгалтерський облік . - №46 (471) (спецвипуск 51). – 22 травня 2000.

 20. Постанова Правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 р. №4-6 Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України // Все про бухгалтерський облік . - №46 (471) (спецвипуск 51). – 22 травня 2000.

 21. Постанова Правління Фонду соціального страхування України від 26.08.99 р. №11 Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України

 22. Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 03.10. 97 р. №4 Порядок справляння збору на обов‘язкове соціальне страхування на випадок безробіття // Все про бухгалтерський облік . - №46 (471) (спецвипуск 51). – 22 травня 2000.

 23. Кодекс про адміністративні правопорушення ( ст.165. Ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України платників обов‘язкових страхових внесків та порушення порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування // Все про бухгалтерський облік . - №46 (471) (спецвипуск 51). – 22 травня 2000.

 24. Законодавство про працю та заробітну плату в Україні // Все про бухгалтерський облік . - №51 (476) (спецвипуск 52). – 5 червня 2000.

 25. Закон України Про оплату праці від 24.03. 95 р. №108/95 –ВР // Все про бухгалтерський облік . - №51 (476) (спецвипуск 52). – 5 червня 2000.

 26. Наказ Міністерства статистики України від 11.12. 95 р. №323 Інструкція зі статистики заробітної плати // Все про бухгалтерський облік . - №51 (476) (спецвипуск 52). – 5 червня 2000.

 27. Закон України Про охорону праці від 14.10. 92 р. №2694 –ХІІ // Все про бухгалтерський облік . - №51 (476) (спецвипуск 52). – 5 червня 2000.

 28. Праця і заробітна плата в Україні // Все про бухгалтерський облік . - №62 (487) (спецвипуск 53). – 10 липня 2000.

 29. Порядок оплати праці працівників // Все про бухгалтерський облік . - №62 (487) (спецвипуск 53). – 10 липня 2000.

 30. Прибутковий податок з громадян // Все про бухгалтерський облік . - №67 (492) (спецвипуск 54). – 24 липня 2000.

 31. Декрет Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян від 26.12.92 р. №13-92 // Все про бухгалтерський облік . - №67 (492) (спецвипуск 54). – 24 липня 2000.

 32. Наказ Головної державної податкової інспекції України від 21. 04. 93 р. №12 Інструкція про прибутковий податок з громадян // Все про бухгалтерський облік . - №67 (492) (спецвипуск 54). – 24 липня 2000.

 33. Облік оплати праці за національними стандартами // Все про бухгалтерський облік . - №71 (496) . – 4 серпня 2000.

 34. Соціальні виплати громадянам: порядок оформлення листка непрацездатності // Все про бухгалтерський облік . - №97 (522) . – 18 жовтня 2000.

 35. Пенсійному збору присвячується: порядок нарахування і сплати // Все про бухгалтерський облік . - №47 (472) . – 24 травня 2000.

 36. Пособие по временной нетрудоспособности: порядок расчета, выплаты и налогообложения //Налоги и бухгалтерский учет. - №11 (360). – 5 февраля 2000.


ТЕМА 8. Облік виробничих запасів
Тема семінарського заняття "Оцінка вибуття запасів"

План

 1. Організація обліку виробничих запасів. Класифікація.

 2. Документальне оформлення находження запасів на складу.

 3. Оцінка запасів за національними стандартами бухгалтерського обліку

 4. Інвентаризація виробничих запасів

 5. Способи розкрадання матеріальних цінностей і використання документів при виявленні їх.Поняття: Запаси, інвентаризація, накладна, первинна вартість запасів, ідентифікована собівартість, середньозважена собівартість, метод ФІФО, метод нормативних затрат, метод ціни продажу, готова продукція, товар, фактична собівартість.

Проводиться заняття, на якому розглядаються основні питання теми. Вирішуються ситуаційні завдання, зв‘язані з оформленням первинних документів по обліку матеріальних цінностей, з проведенням інвентаризації, проведенням записів в облікові регістри.

^ Мета заняття:

 1. Ознайомитися з документальним оформленням господарських операцій по прийому і використанню матеріалів.

 2. Вивчити порядок ведення обліку на складах і складання звіту про рух матеріальних цінностей.


Контрольні питання:

 1. Облік матеріалу, палива, запасних частин.

 2. Облік будівельних матеріалів.

 3. Облік реалізаціі виробничих запасів.

 4. Взаємозв‘язок складського, аналітичного і синтетичного обліку.Завдання

Дати відповіді на питання на підставі діючих П(С)БО

 1. Яке Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та її розкриття у фінансовій звітності?

 2. Дати визначення поняття “запаси”.

 3. За яких умов запаси визнаються активами?

 4. Що включають запаси для цілей бухгалтерського обліку?

 5. Який клас передбачений Планом рахунків для обліку запасів підприємства?

 6. Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються для обліку виробничих запасів, витрат на їх придбання та заготівлю?

 7. Що є одиницею бухгалтерського обліку запасів?

 8. Які витрати включаються до первісної вартості запасів?

 9. За якими методами здійснюється оцінка запасів при їх відпуску у виробництво?

 10. За якою ціною запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності?

Завдання

Дати відповіді на питання

 1. Які особливості методу ідентифікованої собівартості?

 2. Навести переваги методу середньозваженої собівартості.

 3. В яких випадках застосовується метод оцінки за цінами продажу?

 4. Наведіть основні первинні документи, якими оформлюються операції з руху виробничих запасів.

 5. Яким чином організовується аналітичний облік виробничих запасів?

 6. В яких випадках, ким і в скількох примірниках виписується товарно-транспортна накладна? В яких випадках допускається оформлення однієї товарно-транспортної накладної?

 7. Чи обов’язкове подання довіреності при одержані товару?

 8. Які основні реквізити довіреності?

 9. Ким виписується довіреність і кому вона видається?

Завдання

Дати економічну характеристику рахунків бухгалтерського обліку 20, за наступною схемою:

 • повна назва рахунку згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку;

 • відношення рахунку до балансу;

 • класифікація рахунку за його призначенням і структурою;

 • будова рахунку;

 • об’єкти, що обліковуються на рахунку;

 • аналітичний облік;

 • первинні документи, що підтверджують операції що відображаються по рахунку;

 • відображення операцій по рахунку в облікових регістрах;

 • місце рахунку в звітності.


Література


 1. Закон України от 16.07.99 г.№996-ХІУ ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій і розроблена до нього Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 г. №291

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і розроблений до нього Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 г. №114

 4. П(С)БУ №9 ,,Запаси”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 г. №246

 5. Облік запасів // Все про бухгалтерський облік. - №52 (477). – 7 червня 2000.

 6. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 7. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит”. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 9. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – Ткаченко Н.М. – К.,2000. –784 с.

 10. Документальне оформлення оприбуткування товарів // Все про бухгалтерський облік. - №114 (539). – 6 грудня 2000.

 11. Порядок обліку бланків довіреностей // Все про бухгалтерський облік. - №114 (539). – 6 грудня 2000.

 12. Нова методологія обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів // Все про бухгалтерський облік. - №45 (470). – 19 травня 2000.

 13. Запаси . Облік за Національними стандартами // Все про бухгалтерський облік. - №8 – 28 січня 2000.; №10 (435). – 4 лютого 2000.

 14. Механізм формування первинної вартості товарів // Все про бухгалтерський облік. - №52 (477). – 7 червня 2000.

 15. Приказ Государственного казначейства Украины от 08.12.2000 г. №125 Инструкция по учету запасов бюджетных учреждений //Налоги и бухгалтерский учёт. - №6 (355). – 18 января 2001

 16. Учет в бюджетных организациях (Учет запасов) //Налоги и бухгалтерский учёт. - №6 (355). – 18 января 2001, №8 (357). – 25 января 2001

 17. Инвентаризация: порядок проведения и отражение в учете //Налоги и бухгалтерский учет . - №4 (353) – 15 января 2001

 18. Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Заполняем первичную документацию //Налоги и бухгалтерский учет . - №2 (351). – 8 января 2001; №4 (353) – 15 января 2001

 19. Приобретение тмц предприятием за счет средств работников //Налоги и бухгалтерский учет . - №3 (352) – 11 января 2001

 20. Приказ Государственного казначейства Украины от 18.12.2000 г. №130 Инструкция о составлении типовых форм учета и списанияя запасов бюджетных учреждений //Налоги и бухгалтерский учёт. - №8 (357). – 25 января 2001

 21. Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Заполняем первичную документацию //Налоги и бухгалтерский учет . - №8 (357). – 25 января 2001.

 22. Учет в бюджетных организациях (Учет использования запасов) //Налоги и бухгалтерский учёт. - №8 (357). – 25 января 2001

^ ДОПОВНЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО ТЕМИ "ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ"

 1. Приказ Министерства Финансов Украины от 29 декабря 2006 года № 1315 "Методические рекомендации по бухгалтерскому учету биологических активов" //Бухгалтерский учет и аудит, № 3, 2007. – С.31 – 39

 2. Приказ Министерства Финансов Украины от 10 января 2007 года № 2 "Методические рекомендации по бухгалтерскому учету запасов" //Бухгалтерский учет и аудит, № 3, 2007. – С.49 – 58

 3. Гарная Ю. Как рассчитать торговую наценку //Вестник бухгалтера и аудитора Украины, № 5 – 6, март, 2007, - С. 20 -251   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Похожие:

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗаконукра ї н и
...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства...
Тема Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права 3
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
Тема Предмет І метод бухгалтерського обліку iconТемы Атабаев Мейлис Какабаевич Тема 1: Предмет, метод и задачи статистики
Тема 3: Статистическая сводка. Группировка материалов статистического наблюдения. Таблицы. Ряды распределения
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница