Тема №13


Скачать 170.34 Kb.
НазваниеТема №13
Дата публикации25.05.2013
Размер170.34 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Экономика > Документы
Змістовий модуль 3. Тема № 13. Методика оцінки адекватності харчування організованих дитячих колективів за меню-розкладкою. Методика оцінки шкільного сніданку.1. Перерахуйте основні функції їжі:

1). Загальностимулююча

*2). Пластична

*3). Енергетична

4). Смакова

*5). Пристосувально- та імуно-регуляторна

*6). Біорегуляторна та реабілітаційна

*7). Сигнально-мотиваційна

8). Біотична та абіотична

9). Превентивна
2. Укажіть основні види харчування:

1). Адекватне

*2). Раціональне

3). Альтернативне

4). Сироїдіння

*5). Превентивне

6). Лікувальне голодування

*7). Лікувально-дієтичне

8). Вегетаріанство

*9). Лікувально-профілактичне
3. Назвіть провідні особливості біологічного впливу їжі:

1). Вітаміноутворюючий

*2). Специфічний

3). Імуномодулюючий

*4). Неспецифічний

5). Сенсибілізаційний

*6). Захисний

*7). Фармакологічний

8). Біотичний

9). Попереджувальний
4. Дайте визначення терміну “раціональне харчування”:

1). Харчування, що викликає емоційне та смакове задоволення

*2). Харчування, що адекватне енерговитратам організму

*3). Харчування, що забезпечує надходження в організм достатньої кількості білків,жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин

4). Харчування, що забезпечує оптимальні умови для реалізації інформаційно-енергетичних можливостей організму людини

5). Харчування, що відповідає ферментативним можливостям травної системи

6). Харчування, що відповідає біологічним ритмам організму

7). Харчування, що забезпечує високу професійну працездатність та профілактику професійних захворювань

8). Харчування, що забезпечує лікувально-відновну функцію

9). Харчування, що забезпечує швидку адаптацію до нових незвичних та надзвичайних умов навколишнього середовища
5. Назвіть основнi принципи рацiонального харчування:

*1). Правильна кулiнарна обробка

2). Висококалорiйнiсть

3). Вiтамiнiзованiсть

4). Дешевизна

*5). Збалансованiсть

*6). Адекватнiсть

7). Урахування національно-етнічних особливостей

*8). Безпечнiсть у санiтарно-епiдемiологічному вiдношеннi

*9). Оптимальний режим харчування

6. Дайте визначення поняття “меню-розкладка”:

1). Перелiк страв на денний прийом їжi

2). Перелiк продуктiв, що необхiдні для приготування страв

3). Hабiр необхiдних харчових речовин в продуктах

*4). Перелiк страв з ваговою кiлькiстю продуктiв, що необхiдні для приготування однієї порцiї

5). Розподiл їжi впродовж дня

6). Hабiр основних продуктiв, що необхiдні для приготування їжi

7). Розподiл бiлкiв, жирiв та вуглеводiв у харчовому рацiонi на добу

8). Розподiл вiтамiнiв та мiкроелементiв у харчовому рацiонi на добу

9). Hазва основних страв
7. Hазвiть матерiали, які необхiднi для визначення калорiйностi добового рацiону розрахунковим методом:

*1). Меню-розкладка

*2). Розрахунковi таблицi хiмiчного складу та поживної цiнностi харчових продуктів

3). Данi про професiю, вiк, стать, рiст та масу тіла

4). Данi про стан здоров’'я

5). Дані про клiматичнi умови

6). Таблицi Гаррiса та Бенедікта

7). Хронометражний лист

8). Таблицi енергетичної вартостi рiзних видiв дiяльностi людини

9). Данi про індивідуально-типологiчнi особливостi організму
8. Укажіть основнi критерiї обгрунтування рацiонального режиму харчування:

1). Час прийому їжi

*2). Кількість прийомів їжі

3). Важкiсть та напруженiсть працi

*4). Розподiл рацiону по годинам прийому

5). Тривалiсть прийому їжi

6). Iндивiдуальні нахили та смаки

*7). Iнтервали мiж прийомами

8). Hацiональнi та етнiчнi особливостi

*9). Черговiсть прийому страв
9. Назвіть, які фактори ураховують при розробці раціонального режиму харчування:

1). Дані функціонального стану організму

2). Основний обмін

*3). Характер трудової діяльності

4). Дані аліментарної енергометрії

*5). Режим дня

*6). Вік

7). Клімато-погодні умови

*8). Місцеві звички

*9). Індивідуальні особливості організму
10. Укажіть оптимальну тривалість перерв між прийомами їжі при чотирьохразовому харчуванні (у год.):

1). 1

2). 1,5

3). 2

4). 3

*5). 4

*6). 5

7). 5,5

8). 6

9). 8
11. Укажіть, в яких межах може коливатися добовий об’єм їжі при звичайному змішаному харчуванні (у л):

1). 0,51,0

2). 11,5

3). 1,52,0

*4). 2,03,0

5). 3,03,5

6). 3,54,0

7). 4,04,5

8). 4,55,0

9). 5,06,0
12. Перерахуйте основні види харчових речовин:

1). Органічні

*2). Поживні

3). Хімічні

4). Повноцінні

5). Неповноцінні

6). Фальсифіковані

7). Сурогати

*8). Смакові

9). Доброякісні
13. Назвіть основні види поживних харчових речовин:

1). Органічні

2). Неорганічні

3). Доброякісні

*4). Пластичні

*5). Енергетичні

6). Повноцінні

7). Неповноцінні

*8). Каталітичні

9). Фальсифіковані
14. Назвіть основні види смакових харчових речовин:

1). Жири

*2). Органічні кислоти

3). Аскорбінова кислота

4). Кальцій та фосфор

*5). Спирти

6). Вуглеводи

*7). Ефірні масла

8). Білки

*9). Кетони
15. Перерахуйте функцiї, що виконують бiлки харчового рацiону в органiзмi людини:

*1). Пластична

*2). Енергетична

3). Каталiтична

4). Антитоксична

5). Забезпечення надходження в органiзм вiтамiнiв А, К, Д, Е

*6). Iмунологiчна

7). Забезпечення надходження в органiзм вiтамiнiв С, В1, В2, В6

8). Забезпечення смакових якостей їжi

*9). Забезпечення онкотичного тиску кровi
16. Перерахуйте основнi функцiї, що виконують вуглеводи харчового рацiону в організмі людини:

1). Забезпечення смакових якостей їжi

2). Каталiтична

*3). Енергетична

*4). Антитоксична

5). Iмунологiчна

*6). Пластична

*7). Забезпечення моторики шлунково-кишкового тракту

8). Забезпечення надходження в органiзм вiтамiнiв А, Д, Е, К

9). Забезпечення надходження в органiзм вiтамiнiв С, В1, В2, В6
17. Перерахуйте основнi функцiї, що виконують жири харчового рацiону в організмі людини:

1). Iмунологiчна

*2). Енергетична

3). Антитоксична

*4). Пластична

5). Каталiтична

*6). Забезпечення смакових якостей їжi

7). Забезпечення надходження в органiзм вiтамiнiв С, В1, В2, В6

8). Забезпечення моторики шлунково-кишкового тракту

*9). Забезпечення надходження в органiзм вiтамiнiв А, Д, Е, К
18. Перерахуйте основнi функцiї, що виконують мікроелементи Ca, P, Mg в органiзмi людини:

1). Формування гормонiв

2). Формування окислювальних та тканинних ферментiв

*3). Вплив на процеси кровотворення

4). Антитоксична

*5). Формування i передача нервового iмпульсу

*6). Формування кiсткової системи

7). Енергетична

8). Пластична

*9). Вплив на процеси регуляції вмiсту води в тканинах
19. Перерахуйте основнi функцiї, що виконують мiкроелементи Na, Cu, Fe в органiзмi людини:

*1). Формування гормонiв

*2). Формування окислювальних i тканинних ферментiв

*3). Вплив на процеси кровотворення

4). Антитоксична

5). Формування i передача нервового iмпульсу

6). Формування кісткової системи

7). Енергетична

8). Пластична

*9). Забезпечення осмотичного тиску
20. Укажіть, яку кількість харчових волокон повинен вміщувати добовий харчовий раціон (у г):

1). 15

2). 510

3). 1015

4). 1520

*5). 2025

6). 2530

7). 3035

8). 3540

9). 4050
21. Назвіть основні джерела надходження в організм поліненасичених жирних кислот:

1). Молоко

2). Баранячий жир

3). Яловичина

*4). Олія

5). Свинячий жир

6). Фрукти

7). Овочі

8). Хліб

9). Борошно
22. Укажіть найбільш доцільний розподіл добового раціону за енергетичною цінністю для службовця:

1). першій сніданок  30%, другій сніданок  15%, обід  35%, вечеря  20%

2). першій сніданок  30%, другій сніданок  5%, обід  40%, вечеря  25%

3). першій сніданок  40%, другій сніданок  10%, обід  40%, вечеря  10%

4). першій сніданок  10%, другій сніданок  15%, обід  50%, вечеря  25%

*5). першій сніданок  25%, другій сніданок  10%, обід  40%, вечеря  25%

6). першій сніданок  15%, другій сніданок  10%, обід  50%, вечеря  25%

7). першій сніданок  5%, другій сніданок  25%, обід  45%, вечеря  25%

8). першій сніданок  20%, другій сніданок  20%, обід  40%, вечеря  20%

9). першій сніданок  15%, другій сніданок  15%, обід  50%, вечеря  20%
23. Укажіть найбільш доцільний розподіл добового раціону за енергетичною цінністю для механізатора сільського господарства:

1). Сніданок  25%, обід  50%, вечеря  25%

*2). Сніданок  30%, обід  45%, вечеря  25%

3). Сніданок  20%, обід  50%, вечеря  30%

4). Сніданок  40%, обід  40%, вечеря  20%

5). Сніданок  15%, обід  55%, вечеря  30%

6). Сніданок  10%, обід  50%, вечеря  40%

7). Сніданок  45%, обід  35%, вечеря  20%

8). Сніданок  35%, обід  45%, вечеря  20%

9). Сніданок  50%, обід  40%, вечеря  10%
24. Укажіть найбільш доцільний розподіл добового раціону за енергетичною цінністю для людини, яка перебуває у санаторіїпрофілакторії:

1). Перший сніданок  30%, другій сніданок  15%, обід  35%, вечеря  20%

2). Перший сніданок  30%, другій сніданок  5%, обід  40%, вечеря  25%

3). Перший сніданок  40%, другій сніданок  10%, обід  40%, вечеря  10%

4). Перший сніданок  10%, другій сніданок 15%, обід  50%, вечеря  25%

*5). Перший сніданок  25%, другій сніданок  10%, обід  40%, вечеря  25%

6). Перший сніданок  15%, другій сніданок  10%, обід  50%, вечеря  25%

7). Перший сніданок  5%, другій сніданок  25%, обід  45%, вечеря  25%

8). Перший сніданок  20%, другій сніданок  20%, обід  40%, вечеря  20%

9). Перший сніданок  15%, другій сніданок  15%, обід  50%, вечеря  20%
25. Укажіть, яку частину енергетичної цінності добового раціону в умовах харчування в санаторіїпрофілакторії повинен забезпечувати першій сніданок (у %):

1). 5

2). 10

3). 15

4). 20

5). 25

*6). 30

7). 35

8). 40

9). 50
26. Укажіть, яку частину енергетичної цінності добового раціону в умовах харчування в санаторіїпрофілакторії повинен забезпечувати другій сніданок (у %):

1). 5

*2). 10

*3). 15

4). 20

5). 25

6). 30

7). 35

8). 40

9). 50
27. Укажіть, яку частину енергетичної цінності добового раціону в умовах харчування в санаторіїпрофілакторії повинен забезпечувати обід (у %):

1). 5

2). 10

3). 15

4). 20

5). 25

6). 30

*7). 35

*8). 40

9). 50
28. Укажіть, яку частину енергетичної цінності добового раціону в умовах харчування в санаторіїпрофілакторії повинна забезпечувати вечеря (у %):

1). 5

2). 10

3). 15

*4). 20

5). 25

6). 30

7). 35

8). 40

9). 50
29. Укажіть основні принципи організації роботи харчоблоку лікарні:

1). Використання традиційних та альтернативних засобів кулінарної обробки

*2). Використання принципу потоковості у відповідності з послідовністю технологічних операцій

3). Використання принципу комплексності у відповідності з послідовністю технологічних операцій

4). Періодична зміна профілю діяльності цехів

5). Забезпечення обмеження біологічної цінності їжі

*6). Відсутність перетину технологічних процесів переробки готових продуктів та сировини

7). Наявність перетину технологічних процесів переробки продуктів та сировини

*8). Раціональна організація виробничих зв'язків між цехами

*9). Використання приміщень лише у відповідності з їх прямим призначенням
30. Перерахуйте основнi групи примiщень харчоблоку лiкарень:

1). Вестибюль та кiмнати очікування

2). Кiмнати вiдпочинку персоналу

*3). Виробничi приміщення

4). Роздаточнi приміщення

*5). Адмiнiстративнопобутовi

6). Веранда

*7). Складськi приміщення

8). Кабiнет заступника головного лiкаря

9). Кiмната сестригосподарки
31. Назвіть основнi групи виробничих примiщень харчоблоку лiкарнi:

1). Комора для зберiгання хлiба

*2). Заготiвельнi цехи

3). Кiмната повара

*4). Примiщення для приготування їжi

5). Кiмната дiєтлiкаря

6). Кiмната дiєтсестри

*7). Допомiжнi примiщення

8). Душова

9). Роздягальня
32. Hазвіть основнi групи складських примiщень харчоблоку:

*1). Охолоджувальнi камери

*2). Комори для сипучих продуктiв та для зберігання інвентаря

*3). Вагова

4). Душова

*5). Комори для зберiгання хлiба та овочiв

6). Кiмната психологiчного розвантаження

*7). Кiмната для зберiгання добового запасу продуктiв

8). Роздаточна

9). Кімната для відпочинку
33. Перерахуйте членiв Ради з харчування в лікарні:

1). Сестрагосподарка

*2). Головний лiкар

3). Заступник головного лiкаря

4). Завiдуючий аптекою

*5). Дiєтлiкар

*6). Дiєтсестра

7). Заступник головного лiкаря з санітарно-епідеміологічних питань

*8). Завідуючий харчоблоком

*9). Заступник головного лiкаря з господарчої частини
34. Перерахуйте обов'язки лiкарядiєтолога:

1). Щоденний обхiд вiддiлень лiкарнi

*2). Вибiрковий обхiд вiддiлень лiкарнi з метою контролю правильності призначення дiєтичного харчування

*3). Консультативна допомога лiкарям з питань організації дiєтичного харчування

4). Участь у проведенні патологоанатомiчних конференцiй

*5). Пiдвищення знань лiкарiв та медичних сестер з питань дiєтологiї

6). Участь у роботі виїздних рад та конференцiях

*7). Участь у складаннi тижневого меню лiкарнi

*8). Поточний контроль за санiтарним станом харчоблоку

9). Зняття проб готової їжi на харчоблоцi
35. Назвіть основні групи документацiї харчоблоку лiкарнi:

1). Iсторiя хвороби

*2). Керiвнi та iнструктивнi документи

3). Карти санітарно-епідеміологічного обстеження

4). Екстрене повiдомлення

*5). Документи щодо контролю за станом здоров'я персоналу

6). Акт санiтарногiгiєнiчного обстеження

*7). Документи для приготування їжi та її роздачі

*8). Документи щодо контролю за якiстю їжi

9). Протоколи нарад та зборiв
36. Назвiть документи, які необхідні для контролю за станом здоров'я працiвникiв харчоблоку лiкарнi:

*1). Особиста медична книжка

2). Справка про дані аналізу на RW

3). Карта диспансерного хворого

4). Амбулаторна картка

5). Виписка iз iсторiї хвороби

*6). Журнал медичних обстежень

7). Журнал перенесених захворювань

*8). Журнал медичних оглядів працiвникiв на наявнiсть гнiйничкових захворювань i диспептичних зрушень

*9). Журнал самоконтролю персоналу на наявнiсть гострих кишкових захворювань
37. Hазвiть документи, якi необхiднi для контролю за якістю продуктiв та їжi в лiкарнi:

*1). Журнал контролю якостi продуктiв

2). Журнал якостi м’яса

3). Журнал якостi хлiбобулочних виробiв

*4). Виробничий журнал

5). Журнал якостi перших страв

*6). Бракеражний журнал

*7). Журнал вітамiнiзацiї їжi

8). Журнал якостi овочiв i фруктiв

*9). Папка з лабораторними аналiзами їжi та якостi миття посуду
38. Перерахуйте документи, які необхiдні для приготування та роздачi їжi в лiкарнi:

*1). Картотека страв

2). Менюрозкладка

*3). Порцiйник та меню-порційник

*4). Вiдомостi про рух хворих в лікарні

5). Вiдомостi про виписку хворих

6). Журнал вітамінізації їжі

*7). Тижневе меню

8). Бракеражний журнал

*9). Роздаточна вiдомiсть
39. Укажіть термін проходження періодичних медичних оглядів, що рекомендовані для працівників системи громадського харчування:

1). 1 раз на 2 роки

2). 1 раз на 1 рік

*3). 1 раз на 6 місяців

4). 1 раз на 3 місяці

5). 1 раз на 2 місяці

6). 1 раз на 1 місяць

7). Щомісячно

8). Щотижнево

9). Щоденно
40. Назвіть види обов'язкових лабораторноінструментальних медичних обстежень для працівників системи громадського харчування:

1). Визначення наявності стафілококу в ротовій порожнині

*2). Флюорографія легень

3). Визначення наявності сапрофітних мікроорганізмів у випорожненнях

*4). Визначення наявності патогенних мікроорганізмів у випорожненнях

5). Визначення наявності мікобактерій туберкульозу у мокроті

*6). Реакція Васермана

7). Дослідження на СНІД

8). Реакція Пірке

9). Реакція Манту
41. Укажіть, при якій температурі повинні реалізовуватися другі страви на лінії видачі в їдальні громадського харчування (у °С):

1). 0  +15

2) +15  +30

3). +30  +50

4). +50  +55

*5). +55  +60

6). +60  +65

7). +65  +75

8). +75  +90

9). +90  +100
42. Укажіть найбільш об`єктивні і точні методи оцінки харчування організованих колективів:

1). Бюджетний

2). Балансовий

3). Анкетний

4). Опитувально-ваговий

*5). Лабораторний

6). Калориметричний

7). Енергометричний

*8). Розрахунковий

9). Бактеріологічний
43. Який антиаліментарний фактор міститься в сирому яєчному альбуміні?

*1). Авідин

2). Тіаміназа

3). Ніацитин

4). Інгібітор трипсину

5). Аскорбатоксидаза

44. У дитячому дошкільному закладі до меню входять наступні страви: каша гречана молочна, макарони з м’ясним фаршем, салат з огірків, кисіль, хліб житній. Яку з перерахованих страв необхідно вилучити з меню?

*1). Макарони з м’ясним фаршем

2). Кашу гречану молочну

3). Хліб житній

4). Салат з огірків

5). Кисіль
45. Харчовий раціон жінки 25 років, яка годує груддю дитину містить 1000 мг кальцію, 1300 мг фосфору, 20 мг заліза. Яким чином слід відкорегувати мінеральний склад цього раціону?

*1). Збільшити вміст фосфору

2). Зменшити вміст кальцію

3). Збільшити вміст кальцію

4). Зменшити вміст фосфору

5). Збільшити вміст заліза
46. Добовий раціон лікаря – хірурга 29 років містить 90 г білка (з них 39-тваринного походження), 101 г жирів, 412 г вуглеводів. Енергетична цінність раціону становить 3000ккал. Яким чином необхідно відкорегувати харчовий раціон лікаря – хірурга?

*1). Збільшити вміст тваринних білків

2). Збільшити калорійність раціону

3). Збільшити вміст вуглеводів

4). Збільшити вміст білків

5). Зменшити вміст жирів.
47. У добовому харчовому раціоні жінки, 23 років, вагове співвідношення білків, жирів та вуглеводів становить 1:1,1:5:6. Які корективи слід внести до складу раціону з метою його гігієнічної оптимізації?

*1). Зменшити вміст вуглеводів

2). Збільшити вміст жирів

3). Збільшити вміст білків

4). Збільшити вміст вуглеводів

5). Корективи не потрібні
48. В дитячому дошкільному закладі проведено аналіз добового набору продуктів встановлено, що до складу меню входять: молоко, масло вершкове, м’ясо, гриби, риба. Який з перерахованих продуктів необхідно вилучити з меню дитячого дошкільного закладу?

*1). Гриби

2). Риба

3). М’ясо

4). Масло вершкове

5). Молоко
49. При аналізі режиму харчування студентів у санаторії-профілакторії виявлено, що калорійність сніданку складає 40 % добового калоражу, обіду – 40 % та вечері – 20 % добового калоражу відповідно. Що з перерахованого необхідно зробити для гігієнічної оптимізації режиму харчування студентів?

*1). Знизити калорійність сніданку

2). Знизити калорійність вечері

3). Знизити калорійність обіду

4). Підвищити калорійність вечері

5). Підвищити калорійність сніданку
50. У зв’язку з нерегулярним харчуванням, пацієнт скаржиться на зниження працездатності, різке відчуття голоду та втоми, періодичні головні болі. Який інтервал між прийомами їжі йому повинен рекомендувати лікар?

1). 6 – 7 год.

2). 5 – 6 год.

*3). 3 – 4 год.

4). 7 – 8 год.

5). 8 – 9 год.

51. На прийомі у лікаря жінка 55 років скаржиться на задуху при ходьбі. Зріст пацієнтки – 159 см, маса тіла – 77кг. Робота сидяча, спосіб життя малорухомий, без фізичних навантажень. Харчується регулярно: на сніданок каші, чай або кава з бутербродами; обід в їдальні завжди складається з трьох страв; вечеря вдома включає гарячу страву і чай з печивом. Любить солодке. Який режим харчування повинен рекомендувати лікар пацієнтці у зрілому віці?

1). Чотириразовий: сніданок – 35 %, другий сніданок – 15 %, обід – 35 %, вечеря – 15%

2). Чотириразовий: сніданок – 25 %, другий сніданок – 15 %, обід – 45 %, вечеря – 15%

3). Чотириразовий: сніданок – 30 %, другий сніданок – 10 %, обід – 35 %, вечеря – 25%

*4). Чотириразовий: сніданок – 25 %, другий сніданок – 15 %, обід – 35 %, вечеря – 25%

5). Чотириразовий: сніданок – 25 %, другий сніданок – 10 %, обід – 40 %, вечеря – 25%

Похожие:

Тема №13 iconТема Маркетинг и его функции 2 Тема Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 17
Тема Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров 35
Тема №13 iconТема  Природное и общественное в человеке. Человек как
Тема 12. Уровни, формы и методы научного познания Тема 13. Естественные и социально-гуманитарные науки
Тема №13 iconТесты по дисциплине «Анатомия цнс» Тема Значение нервной системы...
Тема Общий план строения нервной системы: центральный и периферический отделы
Тема №13 icon2. 1 Сооружения и устройства станционного хозяйства. Локомотивного...
Тема 2 Сооружения и устройства сцб и автоматики на перегонах и на станциях Тема 3 Связь. Линии сцб и связи. Техническое обслуживание...
Тема №13 iconТема №3
Тема № Семіологичні засади структуралізму. «Структуралізм» як «ідеологія». ( 2 год.)
Тема №13 iconРеферат Тема
Тема: Местное самоуправление и государственное управление: принципы и формы взаимодействия
Тема №13 iconТема: защита от несанкционированного копирования. 15
Тема: Исторические аспекты возникновения и развития информационной безопасности (ИБ)
Тема №13 iconУчебное пособие для студентов по курсу “политология”
Тема Политическое сознание. 52-56 48 Тема 10. Политическая культура. 57-61 53
Тема №13 iconТема №5
Змістовий модуль 1: Тема №5: Методика гігієнічної оцінки шкільного середовища, предметів дитячого вжитку
Тема №13 iconТема №15
Змістовий модуль Тема №15. Методика розслідування випадків харчових отруєнь в організованих дитячих колективах
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница