І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи


НазваниеІ. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи
страница1/8
Дата публикации18.07.2013
Размер1.01 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Методичні вказівки
до самостійної роботи студентів

з дисципліни мікроекономіка

Укладач: Задворна О.В.


Бердянськ

2012

Зміст

І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи 3

ІІ. Теоретичні питання 5

ІІІ. Задачі 8

ІV. Формули для розрахунків 48

V.Список літератури 58

Додаток 1 59


^

І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи


Семестрова самостійна робота студентів складається з двох завдань.

Завдання І - згідно з умовами варіанта дати відповіді на теоретичні питання. Кожен студент повинен дати відповідь на 2 теоретичні питання.

Завдання II – вирішити практичні завдання з теоретичних тем.

^ Вибір варіанту.

Варіант завдання студент вибирає згідно свого номеру у списку студентів групи.

Кожне практичне завдання з теоретичної теми містить 15 задач. Якщо номер студента в групі є 13 то він обирає 13 задачу з усіх тем. Якщо номер студента становить 25, то він обирає задачі під номером 10 ( тобто студенти з 1 по 15 номер обирають задачі за номером, а студенти з 16 номеру починають обирати з початку).

Список питань теоретичного характеру містять 60 номерів, тому кожен студент обирає перше питання за своїм номером, друге питання за номером, починаючи рахувати з 31 номера.

^ Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота оформляється рукописним, машинописним, комп’ютерним способом на білих аркушах формату А4. Якщо для оформлення використовується комп’ютер то друкувати необхідно 14 шрифтом та використовувати полуторний міжрядковий інтервал. Кількість рядків на сторінці не повинна перевищувати 30. Поля мають такий розмір: з ліва – 30 мм, з права – 10 мм, з верху та низу по 20 мм. Графічний матеріал виконується олівцем з використанням лінійки. Робота повинна містити розрахунки в повному обсязі, список використаної літератури для відповіді на теоретичні питання, титульний аркуш. Переплітається семестрова самостійна контрольна робота в папку.

Приклад оформлення титульного аркушу приведено у додатку 1.
^

ІІ. Теоретичні питання


1. Предмет, метод та об’єкт вивчення мікроекономіки.

2. Мікроекономічний аналіз та його методи.

3. Основні форми організації підприємницької діяльності ( бизнес — діяльності).

4. Стратегія розвитку фірми.

5. Менеджмент — теорія управління підприємством.

6. Маркетинг як один з інструментів комерційної діяльності.

7. Становлення підприємства — початкове накопичення капіталу.

8. Суб’єкти та об’єкти ринку капіталів.

9. Поняття концентрації та централізації капіталу.

10.Поняття інвестицій. Інвестиційні ресурси підприємства.

11.Кругообіг інвестиційних pecypciв.

12.0сновн1 фонди підприємства.

13.06opoнi фонди фірми. Ix використання.

14.Показники ефективного використання капіталу.

15.Поняття витрат.

16. Teoрія витрат виробництва. Витрати у короткостроковому періоді.

17.Продуктивность як міра виміру ефективного функціонування фірми.

18.Чинники, які визначають динаміку продуктивності праці.

19.Галузева диференціація витрат виробництва.

20.Регіональна диференціація виробництва. Ix динаміка.

21.Поняття прибутку підприємства; Фактори визначення прибутку.

22.Прибуток підприємства. Класифікація прибутку.

23.Максимізація прибутку. Умови використання.

24.Норма прибутку.

25.Рентабельность виробництва підприємства.

26.Ціна виробу. Сутність та функції ціни продукції.

27.Поняття заробітної плати. Сутність та економічні основи.

28.3аро6ітна плата та ії форми.

29.0сновні типи систем заробітної плати, відрядна форма оплати праці.

30. 0сновні типи систем заробітної плати, погодинна форма оплати праці.

31.Сшввідношення заробітної плати та продуктивності праці.

32.Поняття конкуренції. Сутність конкуренції.

33.Досконала та недосконала конкуренція.

34.Поняття монополії. Форми монополії та методи панування.

35.Финансова олігархія. Поняття та сутність.

36.Антимонопольне (антитрастове) законодавство України. Регулювання діяльності природних монополій.

37.Поняття попиту. Чинники, які визначають попит.

38.Попит. Крива попиту. Еластичність попиту за ціною. 3

9.Попит. Еластичність попиту за доходом.

40.Поняття пропозиції. Сутність пропозиції та іi структура.

41.Пропозиція. Еластичність пропозицій за ціною.

42.Пропозиція. Еластичність пропозиції за доходом.

43.Закон попиту та пропозиції. Рівновага попиту та пропозиції.

44.Поняття багатства та доходів. Джерела виникнення та класифікація.

45.Споживання та накопичення.

46.Споживання та заощадження.

47.Поняття ренти. Процент.

48.Доход підприємства. Валовий та чистий доход підприємства.

49.Аграрне виробництво. Праця та капітал у аграрному виробництві. 50.Агропромислове виробництво. Форми підприємства АПК.

51.Ринкові відносини та їх особливості в аграрному ceктopi.

52.Теория земельної ренти. Форми земельної ренти.

53.Земельна рента та оренда землі.

54.Цена землі. Рост ціни на землю у зв'язку з розвитком капіталізму.

55.Поняття ренти у видобувних галузях промисловості.

56.Поняття інформації. Ринок інформації. Прийняття рішень на основі аналізу інформації.

57. Теорія споживацької поведінки. Споживання та корисність. Теорія споживацької поведінки. Аналіз проблем споживацького попиту.

58. Teoрія витрат виробництва. Витрати у довгостроковому періоді.

59. Поняття доходу підприємства. Класифікація доходу.

60. Основні форми організації підприємництва. Поняття фірми. Організаційні структури бізнесу.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи передбачено навчальнім планом. Вибір варіанта роботи здійснюється за останньою цифрою залікової книжки...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу “Основи охорони праці” для всіх напрямів підготовки бакалаврів денної...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів
Гіпсова техніка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів медичних факультетів / Уклад. Г. Г. Голка, В. О. Литовченко,...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconКафедра «маркетингу» Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни«Маркетинг»
Курсова робота повинна мати відповідну логіку побудови І взаємозв'язку між теоретичним І прикладним дослідженнями. Загальний обсяг...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconВимоги до оформлення текстового документа
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Медична інформатика” / укладач У. С. Швець. – Суми:...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму»
Методичні вказівки до курсової роботи / Упоряд. М. В. Панова., О.І. Косенко — Харків: уіпа, 2009. — 24 с
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи iconЗавдання до контрольної роботи по Internet Привести описання характеристик,...
Вашому варіанті. Адреса пошукової системи, з якої вона доступна показана в таблиці варіантів
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница