Учебное пособие Днепропетровск


НазваниеУчебное пособие Днепропетровск
страница28/28
Дата публикации05.03.2013
Размер4.3 Mb.
ТипУчебное пособие
userdocs.ru > Финансы > Учебное пособие
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Список рекомендуемой литературы


 1. Конституція України №254/96-ВР // ВВР.-1996.-№ 30.

 2. Бюджетний кодекс України: от 21июня 2001г. №2542- //Український інвестиційний журнал.- 2001. №4.

 3. О Государственном бюджете Украины на 1992 год: Закон Украины от 24 июня 1992 №2477-XII // Голос Украины. - 1992. – 8 июля.

 4. О Государственном бюджете Украины на 1993 год: Закон Украины от 9 апреля 1993 г. №3091- XII // ВВР – 1993. - №20.

 5. О Государственном бюджете Украины на 1994 год: Закон Украины от 1 февраля 1994 г. №3898-XII // ВВР. – 1994. - №20.

 6. О Государственном бюджете Украины на 1995 год: Закон Украины 6 апреля 1995 г. №126/95-ВР// ВВР. – 1995. - №16.

 7. О Государственном бюджете Украины на 1996 год: Закон Украины от 22 мрта 1996 г. №96/96-ВР // ВВР. – 1996. - №16.

 8. О Государственном бюджете Украины на 1997 год: Закон Украины от …….// ВВР. – 1997. - № 33.-Ст.207.

 9. О Государственном бюджете Украины на 1998 год: Закон Украины от 30 декабря 1997 г. №796/97-ВР// ВВР. – 1998. - №21.

 10. О Государственном бюджете Украины на 1999 год: Закон Украины от 31 декабря 1998 г. №378-XIV // Урядовий кур'єр. – 1999. – №16.-17-28 січ.

 11. О Государственном бюджете Украины на 2000 год: Закон Украины от 17 февраля 2000 г. №1458-III // ВВР. – 2000. – №14–15-16.-Ст.121.

 12. О Государственном бюджете Украины на 2001 год: Закон Украины от 7 декабря 2000 г. №2120-III // ВВР. – 2001. – №2-3.-Ст.10.

 13. О Государственном бюджете Украины на 2002 год: Закон Украины от 20 декабря 2001 г. №2905-III // ВВР. – 2002. – №12-13.-Ст.92.

 14. О Государственном бюджете Украины на 2003 год: Закон Украины от 26 декабря 2002 г. №380-IV// ВВР. – 2003. – №10-11.

 15. О Государственном бюджете Украины на 2004 год: Закон Украины от 27 ноября 2003 г. №1344-IV // Урядовый курьер.-2003. - №228.

 16. О государственной налоговой службе в Украине: Закон Украины от 4 декабря 1990 г. № 509-XII (с изменениями и дополнениями).

 17. Про підприємництво: Закон України 7 лютого 1991 р. №698 - XII.

 18. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. №887 - XII (зі змінами і доповненнями).

 19. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. №959 - XII.

 20. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. №1201-XII // _______________________________________________________.

 21. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. №1560 – XII // ___________________________________________________________.

 22. Про акцизний збір: Закон України від 18 грудня 1991 р. №_______________________________________________________

 23. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. №2173 – XII // _______________________________________________________.

 24. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. №2654 – XII //_____________________________________________________-.

 25. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 р. №2673 – XII //______________________________________________.

 26. Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні: Закон України редакція 24 грудня 1993 р. № __________(із подальшими змінами)

 27. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від ___________________________________ // Голос України. – 1993. – 2 берез.

 28. Про оплату праці: Закон України від 20 квітня 1995 р. №144/95 – ВР//___________________________________________.

 29. Про рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від_______________________________________ // ВВР. – 1996. - №43

 30. “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. №448/96 – ВР.

 31. О внесении изменений в Закон Украины «О системе налогообложения Закон Украины от ____________________// Баланс.- 1997.- №15.

 32. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97 – ВР // ______________________________(зі змінами і доповненнями).

 33. Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 р. №283/97 – ВР // _______________________________________.

 34. Про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення”: Закон України від 21 липня 1997 р. №665/97 – ВР //_______________________________________________________.

 35. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від _________ 16/98-ВР // ВВР.-1998. - № 23.

 36. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від ________________________________ // Урядовий кур'єр. –1999. – 15 трав.

 37. Про Національний банк України: Закон України ______________________________ // Урядовий кур'єр. –1999. – 1 лип.

 38. Про внесення змін до Закону України “Про банкрутство”: Закон України_________________________// Урядовий кур'єр. – 1999. – 15 верес.

 39. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке спричинило втрату працездатності: Закон України від ____________________ // Урядовий кур'єр. – 1999. – 17 листоп. 40. Про внесення змін до Закону України “Про державну таємницю”: Закон України від ________________________// Урядовий кур'єр. – 1999. – 24 листоп.

 41. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від ____________________________________ // Урядовий кур'єр. –2001. – 28 лют.

 42. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від _________________________________________ // Урядовий кур'єр. –2000. – 19 квіт.

 43. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від _____________________________ // Урядовий кур'єр. – 2000. – 26 квіт.

 44. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. №2017 – III. // ВВР, 2000, №48, ст.. 409.

 45. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від ___________________________________ // Урядовий кур'єр. – 2000. – 6 лип.

 46. Про внесення змін до Закону України “Про державну статистику: Закон України від __________________________ // Урядовий кур'єр. – 2000. – 13 груд.

 47. Про захист економічної конкуренції: Закон України від __________________________________ // Урядовий кур'єр. –2001. – 21 берез.

 48. Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від _______________________________________ // Урядовий кур'єр. – 2001. – 18 квіт.

 49. Про охорону дитинства: Закон України від ______________________ // Урядовий кур'єр. – 2001. – 6 черв.

 50. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 р.________________________________________

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами: Закон України від

 1. __________________________ // Урядовий кур'єр. – 2001. – 21 лют.

 2. Про прожитковий мінімум: Закон України від _____________________________ // Урядовий кур'єр. – 2000 и 2003. – 18 серп.

 3. Про концесії Закон України ” // Урядовий кур'єр. – 1999. – 22 верес.

 4. Указ Президента України від 18 травня 2000 р. “Про основні напрями соціальної політики до 2004 р.” // Урядовий кур'єр. – 2000. – 31 трав.

 5. Декрет КМУ від 20 травня 1993 року №56-93 “Про місцеві податки та збори”.

 6. Об общеобязательном государственном пенсионном страховании: Закон України від 09 липня 2004 г. №1058-1V // Урядовий кур'єр. – 2003. – 27 жовт. 7. Азаров М.Я. та інші. Все про податки: Довідник / М.Я.Азаров, В.Д. Кольга, В.А. Онищенко. – К.; Експерт-Про, 2000.

56. Б.М.Сабанти. Теория финансов: Учебное пособие. 2-е изд.- М.: Издательство «Менеджер», 2000.

57. Буряковський В.В. та ін. Податки: Учбовий посібник.-Дніпропетровськ: Пороги, 1998.

 1. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. – К.; Вища шк., 1997.

 2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НЮС. – 2000.

60. Государственный бюджет СССР // Уч. пособие под ред Л.П. Павловой. – М.: Финансы и статистика, 1987.

61. Государственные финансы: Учеб. пособие для студентов эконом. вузов и факультетов / В.М. Федосов, Л.Д. Буряк, Д.Д. Бутаков и др.; Под ред. В.М. Федосова, С.Я. Огородника, В.Н. Суторминой. – К.; Лыбидь, 1991.

62. Державній бюджет України на 2003 рік та соціальні гарантій. // Праця и зарплата.-2003.-№15.- квітень.

63. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине: Учеб.

пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1995.

64. Деркач Н.И., Гордеева Л.П., Редина Н.И. Деньги, финансы и финансовые рынки: Учебник. - Днепропетровск: Наука и образование, 1998.

65. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб. – К.; вид. “Наукова думка”.

66. Економічна енціклопедія: У трьох томах. Т. 1/Редкол.: …С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.

67. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – с.384.

67. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. – К.: НДФІ, 1997.

68. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.; Т-во “Знання”, КОО, 1999. (Вища освіта XXI століття).

 1. Мітюков І. Особливості бюджету України на 2001 рік // Бюджет-2001 та розвиток міжбюджетних відносин. – К.: Парламент. вид-во, 2001. – С.49-

70. Проекти прогнозу економічного і соціального розвитку України до 2000 і 2010 років // Урядовий кур'єр. – 1998. – 14 трав.

71. Тренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, 1999.

72. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 – 2004 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 р. // Урядовий кур'єр. – 2000. – 28 січ.

73. Бюджет 2004 року: друге читання // Урядовий кур'єр. – 2003. – 26 лист.

74. Финансы: Учеб. Пособие/ Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000.

75. Шніцер, Мартін. Порівняння єкономічніх систем / пер. з англ. – К.; 17.

76. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; Под ред.. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.

77. Финанси: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2000.

78. Финансово-кредитный словарь. В 3 т. – М.: Финансы и статистика, 1994, 1996, 1996.

79. Хорн Дж. В. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1999. Основи, 1997.

80. Янукович В. “Соціальна складова держбюджету зростає”. Казна. – 2003.- №6.- С.3


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Похожие:

Учебное пособие Днепропетровск iconУчебное пособие Для студентов инженерных специальностей Днепропетровск...
«Охрана труда в дипломных проектах и работах». Учебное пособие. / Сост.: Л. В. Бабенко, Днепропетровск: нметАУ, 2003 197 с
Учебное пособие Днепропетровск iconЛекция №4 Доц. Алексеенко С. А. Раздел Возникновение и развитие аварий...
Голинько В. И., Алексеенко С. А., И. Н. Смоланов. Аварийно-сательные работы в шахтах: Учебное пособие. – Днепропетровск: Лира лтд....
Учебное пособие Днепропетровск iconУчебное пособие по математике Датировано: июнь 2012 Важная информация...
Это учебное пособие создано для подготовки студентов к академическому квалификационному тесту по математике. Ответы прилагаются в...
Учебное пособие Днепропетровск iconУчебное пособие. Таганрог: Изд-во трту
Данное учебное пособие является электронной версией работы
Учебное пособие Днепропетровск iconУчебное пособие для студентов специальностей «Биология»
М молекулярная генетика. Сборник заданий и тестов: Учебное пособие. Мн.: Бгу, 2003. – 87 с.: ил
Учебное пособие Днепропетровск iconУчебное пособие Ростов-на-Дону 2009 удк ббк п
Учебное пособие предназначено для студентов, преподавателей и аспирантов экономических специальностей
Учебное пособие Днепропетровск iconI : Учебное пособие/ Под ред. И. А. Жеребкиной
...
Учебное пособие Днепропетровск iconУчебное пособие
...
Учебное пособие Днепропетровск iconУчебное пособие Новосибирск 2004 Рецензенты: к э. н., доц. Юдин Н. П
Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов вуза, слушателей дополнительного профессионального образования
Учебное пособие Днепропетровск iconУчебное пособие подготовлено в соответствии с типовой программой...
Учебное пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 060101 лечебное дело
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница