Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм»


Скачать 173.71 Kb.
НазваниеРеферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм»
Дата публикации17.05.2013
Размер173.71 Kb.
ТипРеферат
userdocs.ru > Физика > Реферат
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»

Кафедра ОТ и ОС

Реферат

на тему : «Анализ условий труда пользователя ПЭВМ»

Выполнила:

ст.гр. ИФ-37а

Гаврусь Е.

Проверила:

проф. Латышева М.М.

Харьков 2012

Содержание

 1. Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих безопасность работ на ПЭВМ

 2. Общая характеристика производственного помещения

 3. Общая характеристика трудового процесса

 4. Общая характеристика используемой электроаппаратуры (оборудования)

 5. Перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте пользователя ПЭВМ

Перечень нормативно – технических документов, регламентирующих безопасность работы на ПЭВМ


 1. Закон України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 р.

 2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р.

 3. ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості виробничого процесу.-К., 2002.

 4. ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.-К., 1998.

 5. НПАОП 0.00-1.28-2010 Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин.-К., 2010.

 6. НПАОП 0.00-4.12-2005 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.-К., 2005.

 7. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкції з охорони праці.-К.; 1998.

 8. НПАОП 0.00-4.21-2004 Типове положення про службу охорони праці.-К., 2005.

 9. НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.-К., 1992.

 10. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок. - К., 1998.

 11. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.-К.,1998.

 12. НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.-К.,2001.

 13. НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.-К., 1998.

 14. НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель та споруд.-К., 1998.

 15. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки України. –К., 2004.

 16. НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень будинків та зовнішніх установок з вибухопожежною та пожежною небезпекою.-К., 2007.

 17. НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.-К., 2005.

 18. ДБН В.1.1.7 -2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.-К., 2002.

 19. ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. –К.,1998.

 20. ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.-К., 2006.

 21. СНиП 2.04.05-91 Отопление. Вентиляция и кондиционирование. –М., Стройиздат, 1992.

 22. СНиП ΙΙ-4-79 Естественное и искусственное освещение. – М., 1979.

 23. ДСН 198-97 Державні санітарні норми і правила під час виконання робіт в не вимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно. –К., 1997.

 24. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми і правила допустимих рівнів шуму, ультразвуку та інфразвуку на робочих місцях.-К., 1999.

 25. ДСН 3.3.6.039-99 Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.-К., 1999.

 26. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.-К., 1999.

 27. ДНАОП 0.03-3.05-77 Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля №1757-77.-М., 1997.

 28. ДНАОП 0.03-3.06-80 Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень №2152-80. М., 1980.

 29. ДНАОП 0.03-3.16-86 Гранично допустимі рівні (ГДР) впливу електромагнітних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц №4131-86.-М., 1986.

 30. ДНАОП 0.03-3.17-88 Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях №4557-88.-М., 1988.

 31. ДНАОП 0.03-3.24-97 Норми радіаційної безпеки України. НРБУ-97.-Зтвердж. МОЗ України від 14.07.1997 №208, постановою головного державного санітарного лікаря України №58.

 32. ОСПУ-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України.-К., 2005.

 33. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91.-М., 1991.

 34. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. –Введ. 01.01.76.

 35. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. –Введ. 01.07.1986.

 36. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Введ. 01.01.1992.

 37. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. –Введ. 01.01.1989.

 38. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. –Введ. 01.01.1985.

 39. ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Вібраційна безпека. Загальні вимоги. – Чинний з 01.01.2009.

 40. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. -Введ. 01.07.1982.

 41. ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Електробезпека. Гранично допустимі рівні напруг дотику і струмів. – Чинний з 01.01.2009.

 42. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. –Введ. 01.01.1985.

 43. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехничнские. Общие требования безопасности. –Введ. 01.01.1978.

 44. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. –Введ. 01.01.1979.

 45. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.-Введ. 01.011997.

 46. ГОСТ 21889-76 Система «человек – машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования.

 47. ГОСТ 22269-76 Система «человек – машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.-Введ. 01.01.1977.

 48. ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. –Введ. 01.01.1984.

 49. ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко захисту будівель і споруд. – Чинний з 01.01.2009.

 50. Правила устройства электроустановок.- М.: Энегроиздат, 1987.

 51. Експлуатаційна документація виробника.

Таблица 1 – Общая характеристика производственного помещения

Показатель

Его значение

Критерии (обоснование) выбора

Регламентирующие документы

 1. Объемно-планировочные решения. Размеры помещения А×В×Н.

Количество рабочих мест
Площадь на одно рабочее место должна составлять не менее 6,0 кв. м, а объем не менее 20,0 куб. м.

ДСанПіН 3.3.2.007-98,

^ НПАОП 45.2-4.01-98,

проектная документация

Этаж, этажность здания
Размещение рабочих мест с ПЭВМ в подвальных помещениях, на цокольных этажах запрещено.

 1. Вид естественного освещения, азимут
Естественное освещение должно осуществляться через световые проемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток.

ДСанПіН 3.3.2.007-98,

ДБН В.2.5-28-2006

 1. Вид искусственного освещения, источники света

Система комбинированного освещения (кроме системы общего равномерного освещения, дополнительно установлены светильники местного освещения). Источник света – лампа ЛБ, светильники серии ЛПО13

Для общего освещения следует применять светильники серии ЛПО 36 с зеркальными решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами.

При отсутствии светильников серии ЛПО36 допускается применение светильников общего освещения серии:

ЛПО13 - 2 х 40/Б - 01;

ЛПО13 - 4 х 40/Б - 01;

ЛПО13 - 2 х 40 - 06;

ЛПО13 - 2 х 65 - 06;

ЛСО05 - 2 х 40 - 001;

ЛСО05 - 2 х 40 - 003;

ЛСО04 - 2 х 36 - 008;

ЛПО34 - 4 х 36 - 002;

ЛПО34 - 4 х 58 - 002;

ЛПО31 - 2 х 31 - 002,

а также их зарубежные и отечественные аналоги


ДСанПіН 3.3.2.007-98,

ДБН В.2.5-28-2006

 1. Класс помещения по опасности поражения электрическим током

Помещения с повышенной опасностью

Возможно одновременное прикосновение человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.


ПУЭ,

^ НПАОП 40.1-1.32-2001

 1. Категория помещения по пожарной опасности

В, пожароопасная

В помещении находятся твердые горючие материалы (рабочие столы, бумага, изоляция)

НАПБ Б.03.002-2007

 1. Класс зоны по пожарной опасности

П-IIа

В помещении присутствуют твердые горючие вещества

^ НПАОП 0.00-1.28-2010,

ПУЭ,

НПАОП 40.1-1.32-2001

 1. Степень огнестойкости строительных конструкций

Не ниже ІІ

Этаж-5, категория по пожарной опасности – В, наличие ЭВМ

^ НПАОП 0.00-1.28-2010,

ДБН В.1.1.7 -2002


Таблица 2 – Общая характеристика трудового процесса

Показатель

Его значение

Регламентирующая документация

 1. Выполняемые работы

Работа в режиме диалога с ЭВМ

Техническое задание (технический регламент)

 1. Применяемое оборудование
^

ЭВМ: системный блок, ЭЛТ монитор LG Flatron (ez) T710, клавиатура, манипулятор мышь


Техническое задание (технический регламент)

 1. Условия зрительной работы:

 • разряд, подразряд зрительных работ;

 • наименьший размер объекта различения;

 • характеристика фона;

 • контраст объекта различения с фоном.

 • ΙΙ разряд, категория 1г;

 • пиксель 0,3 мм;

 • светлый;

 • большой.
ДСанПіН 3.3.2.007-98,

ДБН В.2.5-28-2006

 1. Условия определения параметров микроклимата, категория работ по энергозатратам

Категория работ по энергозатратам - легкая 1а (работы, выполняемые сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 139 Вт).


ДСанПіН 3.3.2.007-98,

ДСН 3.3.6.042-99,

ГОСТ 12.1.005-88

 1. Опасные и вредные производственные факторы

См. табл. 4


ДСанПіН 3.3.2.007-98,

ГОСТ 12.0.003-74

 1. Режим труда и отдыха

Перерывы для отдыха продолжительностью 15 минут через каждый час, при 8-часовом рабочем дне; продолжительность работы без перерыва не должна превышать 2 часов


ДСанПіН 3.3.2.007-98,


 1. Класс условий труда по опасным и вредным производственным факторам, тяжести и напряженности труда

1 или 2 класс.

1 класс - оптимальные условия труда - условия, при которых
сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются
предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.
   
 2 класс - допустимые условия труда - характеризуются
уровнями факторов производственной среды и трудового процесса,
не превышают установленных гигиенических нормативов, а возможные
изменения функционального состояния организма восстанавливаются за время
регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не
оказывают неблагоприятного влияния на состояние здоровья работающих и их
потомство в ближайшем и отдаленном периодах.

ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002,

^ НПАОП 0.00-6.23-92


Таблица 3 – Общая характеристика используемой электроаппаратуры (оборудования)

Показатель

Его значение

Критерий (обоснование) выбора

Регламентирующий документ

 1. Характеристика потребляемой энергии:

 • вид; • напряжение;

 • режим нейтрали; • потребляемая мощность

переменный ток, частота тока – 50 Гц

220 В

однофазная трёхпроводная сеть с глухо заземленной нейтралью

300 Вт

Эксплуатационные характеристики

Технический паспорт,

нормативно-техническая и эксплуатационная документация производителя

 1. Климатические условия надежной работы:

 • температура;

 • влажность воздуха

T= 10-35С,

20-80%

Эксплуатационные характеристики

Технический паспорт

 1. Степень защиты

Электроаппаратуры – IP44,

светильников IP23

Класс пожароопасности зоны П-IIа

^ НПАОП 0.00-1.28-2010,

ПУЭ,

ГОСТ 14254-96

 1. Класс по способу защиты от поражении электрическим током

Ι

ЭВМ имеет рабочую изоляцию и элементы для зануления

^ НПАОП 0.00-1.28-2010,

ГОСТ 12.2.007.0-75,

ГОСТ 25861-83

 1. Схемно-конструктивные меры защиты от поражения электрическим током

Зануление

Режим питания от сети 220 В, сеть с заземленной нейтралью

^ НПАОП 0.00-1.28-2010,

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81

Таблица 4 – Перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте пользователя ПЭВМ

Наименование факторов

Источники возникновения

Нормируемые параметры и нормативные значения

Регламентирующий документ

 1. Неблагоприятное освещение

Нерациональная организация освещения и рабочих мест

КЕО не меньше 1,5%, КЕО оптимальный:

минимальная освещенность машинного зала 400 лк при работе с экраном вместе с работой над документами, и 200 лк – при работе только с экраном дисплея, освещенность дисплея не должна превышать 300 лк, коэффициент пульсации: 5%, показатель ослепдения не более 20, показатель дискомфорта не более 40

ДСанПіН 3.3.2.007-98,

ДБН В.2.5-28-2006,

СНиП ΙΙ-4-79 (для старых зданий)


 1. Неблагоприятный климат:

 • Температура воздуха, t; • Относительная влажность, ,%;

 • Скорость движения воздуха, v, м/с.

Неудовлетворительное состояние системы винтеляции и отопления

22-24 (холодный период), 23-25 (теплый период)

40-60%

не более 0,1 м/с


ДСН 3.3.6.042-99,

ДСанПіН 3.3.2-007-98,

ГОСТ 12.1.005-88,

СНиП 2.04.05-91


 1. Повышенная ионизация воздуха рабочей зоны

Ионизирующее рентгеновское излучение монитора, разряды статистического электричества

Оптимальное количество ионов:ДСанПіН 3.3.2-007-98,

^ ДНАОП 0.03-3.06-80

 1. Вредные вещества: • Пыль; • Озон; • Окислы азота
Вещество

ПДК

ГОСТ 12.1.005-88,

ДСанПіН 3.3.2-007-98

Занесение пыли с улицы через окна или одежду

Пыль бытовая

6 мг/м3

Копировальная техника5 мг/м3

Пластмасса корпусов аппаратуры
4 мг/м3

 1. Повышенный уровень шума

Устройства вентиляции, кондиционеры, преобразователи напряжения, ксерокс, принтер, сканер


Уровни звука и эквивалентные уровни звука

ДСанПіН 3.3.2-007-98,

ДСН 3.3.6.042-99,

ГОСТ 12.1.003-83,


Вид трудовой деятельности

Допусти-мый уровень звука, дБА

Программист

50

Оператор

65

 1. Повышенный уровень вибрации

Технические средства: печатающие устройства и устройства чтения компакт дисков

Общая категория 3, тип В комфорт, виброускорение: 0,014 или 33 дБА, виброскорость: 0,028 или 75 дБА

ДСанПіН 3.3.2-007-98,

ДСН 3.3.6.042-99,

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008

 1. Электростатические поля

Высокое напряжение на ЭЛТ монитора ЭВМ, диэлектрические поверхности

Допускаемая величина напряженности электростатического поля составляет 20 кВ/м. Критический допустимый уровень напряженности 60кВ/м нв протяжении часа

^ ДНАОП 0.03-3.05-77,

ДСанПіН 3.3.2-007-98, ГОСТ 12.1.045-84

 1. Электромагнитные излучения и поля • Радиочастотного диапазона

60кГц – 3МГц

3МГц – 30 МГц

30МГц – 50 МГц

50МГц – 300 МГц

300МГц – 300 ГГц

 • Низкочастотного диапазона

5 Гц – 2кГц

2 кГц – 400 кГц

 • Оптического диапазона

 • в ультрафиолетовой части спектра

УФ-С (220-280 нм)

УФ-В (280-320 нм)

УФ-А (320-400 нм)

 • в видимой части спектра 400-700 нм

 • в инфракрасной части спектра 0,76-10 мкм
ЭЛТ монитора, электро-аппаратура

25

2,5

Допустимые параметры поля


ДСанПіН 3.3.2-007-98,

ДСН 198

Эксплуатационная документация производителя,

TCO’99,

MPR-ΙΙ

Напряжен-ность электричес-кого поля, Е, В/м2

Напряжен-ность магнитного поля, Н, А/м2

50

20

10

5

5

0,3

ППЭ, Вт/м2

10


Магнитная индукция, В, нТл

250

25

Интенсив-ность потока энергии, Вт/м2

^ ДНАОП 0.03-3.17-88

ДСН 3.3.6.042-99

ГОСТ12.1.005-88,

ДСН 3.3.6.042-99

0,001

0,01

10,0

10,0

35,0-70,0

 1. Рентгеновское излучение

Электронно-лучевая трубка монитора ЭВМ

Мощность экспозиционной дозы на расстоянии 0, 05 м от экрана и корпуса видеотерминала 0,1 мбер/час (100 мкР/час)

ДСанПіН 3.3.2-007-98,

^ ДНАОП 0.03-3.24-97,

ОСПУ-2005,

НПАОП 0.00-1.28-2010


 1. Повышенный уровень напряжения в электрической сети

Сеть питания ПЭВМ и других устройств

Uпр=36 В; Ih=10 мА

^ НПАОП 0.00-1.28-2010,

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008

 1. Пожарная опасность

Твердые сгораемые материалы, источники возгорания, электроаппара-тура

Категория В.

Система предотвращения пожара. Система пожарной защиты


^ НПАОП 0.00-1.28-2010,

ГОСТ 12.1.004-91

 1. Физические перегрузки статических и динамических действий

Монотонность труда, статичность позы, многократное повторение однообразных действий, перенапряжение зрения


Оптимальная рабочая зона, перерывы в работе, специальные упражнения для глаз, рук

ДСанПiН 3.3.2-007-98,

ГОСТ 12.2.032-78,

ГОСТ 21889-76


 1. Нервно-психологические перегрузки

Большое количество информации, постоянная ответственность за результаты работы

Режим труда и отдыха см. табл. 2

ДСанПiН 3.3.2-007-98,

ГОСТ 12.2.032-78,

ГОСТ 21.889-76


Похожие:

Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» icon1. Компоненты пэвм. Классификация защищаемых компонент пэвм: отчуждаемые...
Компоненты пэвм. Классификация защищаемых компонент пэвм: отчуждаемые и неотчуждаемые компоненты пэвм. Процесс начальной загрузки...
Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconАнализ технико-организационного уровня
Повышение технико-организационного уровня и других условий (внешнеэкономических, социальных и природных) в любой отрасли материального...
Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconМетодические указания к типовому расчету по информатике "Аппаратное...
Целью второго задания является изучение студентами аппаратного обеспечения пэвм, осознание взаимосвязей различных компонентов аппаратного...
Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconРефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни
Реферат може бути написаний по будь-якій темі з приведеного списку. За бажання написати реферат на тему, яка не увійшла до переліку,...
Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconПеречен ь
...
Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconРеферат по предмету: «Управление персоналом» на тему Основные формы...
Мотивация как процесс создания системы условий или мотивов, оказывающих воздействие на поведение человека, направляющих его в нужную...
Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconМенеджмент Бычкова Виктория Анваровна Управление трудовыми процессами....
Основные направления рациональной организации труда предполагает создание таких условий при которых конечная цель управления достигается...
Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconКурсовая работа по дисциплине «Экономика труда» на тему «Организация...

Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconРеферат по предмету: История психотерапии на тему: Трансакционный анализ Эрика Бёрна
Ряд положений трансакционного анализа действительно перекликается с постулатами Фрейда, но существуют и специфические черты трансакционного...
Реферат на тему : «Анализ условий труда пользователя пэвм» iconОсновы организации и проведения санитарного надзора и медицинского...
Труда – раздел военной гигиены, наука, изучающая влияние трудового процесса, а также условий труда и боевой подготовки на здоровье...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница