Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія


Скачать 10.74 Mb.
НазваниеКазмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія
страница1/55
Дата публикации25.05.2013
Размер10.74 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В.

КЛІНІЧНА

ІМУНОЛОГІЯ І АЛЕРГОЛОГІЯ
Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я

як підручник для студентів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації.


Нова Книга

Вінниця - 2006

ЗМІСТ

Зміст З

Перелік умовних скорочень 10

Вступ 13

Словник 15

Список лауреатів Нобелівської премії з імунології 18

Розділ 1. Основи КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ

Глава І. Три рівні захисту від патогенів

§1. Трансформація уявлень про імунітет в історичному аспекті 19

§2. Антигени, суперантигени і ад'юванти 20

§3. Роль фізіологічних бар'єрів у захисті від патогенів 23

§4. Роль факторів природженого імунітету у захисті від патогенів 27

1. Стратегія і тактика розпізнавання патогенів факторами природженого

імунітету 27

2. Структура і функціональне призначення окремих компонентів

природженого імунітету 35

2.1. Гуморальні фактори природженого імунітету 35

2.2. Клітинні фактори природженого імунітету 48

§5. Роль факторів набутого імунітету у захисті від патогенів 61

1. Структура і функції системи набутого імунітету 61

1.1 Поняття про імунокомпетентні клітини 61

1.2. Етапи дозрівання імунокомпетентних клітин 62

1.3. Органи імунної системи 63

1.4. Гуморальна і клітинна ланки набутого імунітету 65

1.5. Цитологія клітинної ланки набутого імунітету 65

1.6. Цитологія гуморальної ланки набутого імунітету 69

2. Стратегія і тактика розпізнавання патогенів факторами набутого

імунітету (рецептори антигенного розпізнавання) 77

3. Цитокінова система організму 86

4. Антигени головного комплексу гістосумісності 91

§6 Імунна система слизових оболонок (мукозальний імунітет) У4

1. Імунна система шлунково-кишкового тракту 95

2. Імунна система бронхо-легеневого тракту 97

§7. Механізм імунної відповіді 99

1. Ініціація запалення 99

2. Механізм міграції лейкоцитів до осередку перебування патогену 100

3. Формування осередку запалення, імунологічні і біохімічні

перетворення в ньому 103

4. Генералізовані реакції при запаленні 105

5. Антигенна презентація 107

6. Залучення імунокомпетентних клітин 108

7. Механізми регуляції імунної відповіді 114

8. Імунні механізми гальмування запального процесу 115

9. Ефекторні механізми імунної відповіді 115

10. Основні принципи імунної відповіді 122

§8 Апоптоз як механізм регуляції імунної відповіді 124

Глава II. Функції імунної системи

§1. Загальні положення 135

§2. Імунна толерантність 135

1. Визначення поняття "імунна толерантність" 135

2. Центральна Т-клітинна толерантність 136

3. Периферійна Т-клітинна толерантність 136

4. В-клітинна імунна толерантність 140

5. Особливі види імунної толерантності 141

6. Механізми зриву імунної толерантності 141

7. Терапевтичні можливості 142

^§3. Основи протибактеріального імунітету 144

і§4 Основи противірусного імунітету 150

1. Загальні положення 150

2. Роль факторів природженого імунітету 151

3. Зв'язок природженого і набутого противірусного імунітету 154

4. Чинники набутого противірусного імунітету 154

5. Зараження імунокомпетентних клітин при вірусній інфекції 155

6. Роль вірус-індукованого цитокінового дисбалансу у розвитку і

прогресуванні вірусної інфекції 156

7. Імунопатологія при вірусних інфекціях 157

8. Механізми, за допомогою яких віруси уникають специфічної дії

імунної системи 158

9. Імунологія герпетичної групи вірусів 158

9.1. Вірус герпесу простого І типу 160

9.2. Цитомегаловірусна інфекція 161

9.3. Вітряна віспа і оперізуючий лишай 162

9.4. Вірус Епштейна - Барр -. 162

§5 Основи протигрибкового імунітету 164

^§6 Основи протигельмінтного імунітету 169

v§7 Основи антипротозойного імунітету 172

~^§8 Основи трансплантаційного імунітету 174

§9. Імунна пам'ять 179

§10. Імуно-нейро-ендокринна регуляція функцій організму 181

Розділ 2. Основи вікової імунології

§1. Онтогенез імунної системи 189

§2. Адаптаційні механізми імунної системи новонародженого 198

§3. Критичні періоди становлення імунної системи 203

§4. Імунологічні аспекти аномалій конституції 209

§5. Фізіологія і патологія тимуса у дитячому віці. Тимомегалія як

імунологічна проблема 216

§6. Роль вікової інволюції тимусу у зміні імунної реактивності при

старінні 222
^ Розділ 3. Основи лабораторної ІМУНОЛОГІЇ

§1. Принципи оцінки імунного статусу 232

§2. Лабораторні методи оцінки імунного статусу 238

1. Діагностичні рівні лабораторної оцінки імунного статусу 238

2. Лабораторні методи дослідження лімфоцитів 240

3. Оцінка функціонального стану фагоцитів 245

4. Основні методи визначення антитіл і антигенів 246

5. Методи дослідження компонентів системи комплементу 248

§3. Принципи інтерпретації даних загального аналізу крові у

практиці клінічного імунолога 249

- §4. Принципи інтерпретації даних імунограми у практиці клінічного

імунолога 264

> §5. Клініко-імунологічна характеристика стадій гострого запального

процесу 277
Розділ 4. Клінічна імунопатологія

Глава І. Дисфункції імунної системи: імунодефіцитні хвороби й імунна

недостатність
§1. Визначення, класифікація і клінічні прояви дисфункцій імунної

системи 283

§2. Спадкові комбіновані імунодефіцити 292

§3. Спадкові імунодефіцитні захворювання, пов'язані з порушенням

обміну речовин 297

§4. Спадкові імунодефіцитні захворювання з ураженням клітинної

ланки імунітету 299

§5. Спадкові імунодефіцитні захворювання, обумовлені

порушенням гуморальної ланки імунітету 300

§6. Спадкові імунодефіцитні захворювання, пов'язані з кількісними

і якісними дефектами гранулоцитів 307

§7. Дефіцит білків комплементу 310

§8. Набуті імунодефіцитні захворювання і вторинна імунна

недостатність 313

§9. Принципи лікування імунодефіцитних захворювань 315

§10. Профілактика імунодефіцитних захворювань 323

§11. Вакцинація пацієнтів з імунодефіцитними захворюваннями 327

Резюме 328

Глава II. Клініко-імунологічні аспекти атопії

Диференційна діагностика атопії та псевдоатопії

§1. Визначення алергії, класифікація і стадії алергійних реакцій 331

§2. Атопічні реакції 332

§3. Цитотоксичні реакції 336

§4. Імунокомплексні реакції 337

§5. Клітинні реакції 339

§6. Діагностика атопічних захворювань 340

§7. Коротка характеристика основних нозологічних форм атопічної

патології 343

§8. Псевдоатопічна патологія 349

§9. Диференційна діагностика атопічної і псевдоатопічної патології.... 353

§10. Принципи лікування атопічних захворювань : 354

§11. Основні принципи терапії псевдоатопічних реакцій 361

Резюме 362

Глава III. Імунологічні аспекти аутоімунних захворювань

§1. Теорії зриву імунної толерантності 362

§2. Імунопатогенез, імунодіагностика та імунотерапія ревматоїдного

артриту 367

§3. Імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія системного

червоного вовчаку.... 375

§4. Імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія інсулінзалежного

цукрового діабету 380

§5. Імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія розсіяного

склерозу 381

§6. Імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія міастенії гравіс... 387

Резюме 398

Глава IV. Імунологія пухлин

§1. Загальні положення 399

§2. Етіологія пухлин 400

§3. Теорії розвитку пухлин 401

§4. Онкогени і антионкогени 403

§5. Морфогенез пухлин 405

§6. Особливості поверхневих структур пухлинних клітин 407

§7. Клітинні механізми протипухлинного імунного захисту 409

§8. Гуморальні чинники протипухлинного імунного захисту 412

§9. Імунна реакція організму на пухлинні антигени 413

§10. Фактори імунорезистентності пухлинних клітин 415

§11. Імунодіагностика пухлин 416

§12. Імунотерапія пухлин 418

§13. Імунопрофілактика пухлин 422

Резюме 424

Глава V. Імунологічні аспекти сепсису

§1. Загальні положення 426

§2. Етіологія і імунопатогенез сепсису 428

§3. Механізми розвитку синдрому системної запальної відповіді при

сепсисі 431

§4. Критерії клінічної діагностики сепсису 438

§5. Особливості перебігу сепсису у дітей 439

§6. Імунотерапія сепсису 441

Резюме 448

Глава VI. Імунологія репродукції

§1. Загальні положення 449

§2. Патогенез, діагностика і лікування імунозалежного безпліддя 449

§3. Імунні механізми спонтанного переривання вагітності 451

§4. Імунопатогенез, імунодіагностика та імунопрофілактика

серологічного конфлікту "мати-плід" при вагітності 453

Резюме 455

Глава VII. Імунологічні аспекти імунопроліферативних захворювань

§1. Імунологічні аспекти лімфогранулематозу і неходжкінських

лімфом 455

§2. Імунологічні аспекти лейкозів 457

§3. Імунологічні аспекти лейкемоїдних реакцій 460

Резюме 464

Глава VIII. Імунні механізми формування патології соматичних органів
§1. Імунні механізми формування патології органів шлунково-

кишкового тракту 464

§2. Імунні механізми формування патології органів дихання 468

§3. Імунні механізми формування патології органів серцево-судинної

системи 471

Резюме

Глава IX. Короткий фармакологічний довідник імунотропних препаратів

§1. Класифікація імунотропних засобів 479

§2. Імунотропні засоби, що посилюють імунітет 479

1. Імунотропні препарати природного походження 479

1.1 Імунотропні препарати рослинного походження 479

1.2. Імунотропні препарати тваринного походження 481

1.3. Імунотропні препарати бактеріального походження 488

1.4. Імунотропні препарати грибкового походження 492

1.5. Препарати бактеріофагів 493

2. Імунотропні препарати синтетичного походження 494

3. Імунотропні препарати рекомбінантного походження 501

3.1. Препарати інтерферонів 501

3.2. Препарати колонієстимулюючих факторів 507

3.3. Препарати еритропоетинів 509

§3. Імунотропні засоби з імуносупресорною активністю 510

1. Цитостатики 510

2. Препарати глюкокортикоїдів 513


Список рекомендованої літератури 516

Предметний покажчик 522

^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Україномовні скорочення:

АБТ - антибіотикотерапія

АГ - антиген

АЗКОЦ - антитілозалежна клітинно-опосередкована цитотоксичність

^ АКТГ - адренокортикотропний гормон

АПК - антигенпрезентуюча клітина

AT - антитіло

АТФ - аденозинтрифосфорна кислота

Ауто АГ - аутоантиген

Ауто AT - аутоантитіло

БАР - біологічно активна речовина

ВІН - вторинна імунна недостатність

ГМ-КСФ - гранулоцитарно-моноцитарний колонієстимулюючий фактор

^ ГНТ - гіперчутливість негайного типу

ГРВІ - гостра респіраторна вірусна інфекція

ГУТ - гіперчутливість уповільненого типу

ДВЗ - дисеміноване внутрішньо судинне зсідання

ДК - дендритна клітина

ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота

^ ЕБВ - Епштейна - Барр вірус

ЗВІД - загальний варіабельний імунодефіцит

ІДЗ - імунодефіцитне захворювання

ІЛ - інтерлейкін

ІРІ - імунорегуляторний індекс

ІФН - інтерферон

Кон А - конканавалін А

ЛПС - ліпополісахарид

МАК - мембраноатакуючий комплекс

МІФ - міграцію інгібуючий фактор

^ МЗП - манозозв'язуючий протеїн

МО - міжнародна одиниця

H-Xp - Н-холінорецептор

ПгЕ2- простагландин Е2

ПК - природний кілер

^ РА - ревматоїдний артрит

РБТЛ - реакція бласттрансформації лімфоцитів

РНК - рибонуклеїнова кислота

РФ - ревматоїдний фактор

СКОЦ - спонтанна клітинно-опосередкована цитотоксичність

^ СНІД - синдром набутого імунодефіциту

СРБ - С-реактивний білок

ССЗВ - синдром системної запальної відповіді

СТГ - соматотропний гормон

СЧВ - системний червоний вовчак

ТКІД - тяжкий комбінований імунодефіцит

^ ТМ - тимомегалія

ТрА2 - тромбоксан А2

ТТГ - тиреотропний гормон

ТФР-р - трансформуючий фактор росту бета

ФГА - фітогемаглютинін

ФНП-а - фактор некрозу пухлини альфа

^ ФХ - фактор Хагемана

цАМФ - циклічний аденозинмонофосфат

цГМФ - циклічний гуанозинмонофосфат

ЦІК - циркулюючий імунний комплекс

ЦМВ - цитомегаловірус

ЦНС - центральна нервова система

^ ШКТ- шлунково-кишковий тракт

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів

Англомовні скорочення:

APUD - amine precursors uptake and decarboxilation (укр. - зворотне захоплен-

ня і декарбоксилювання попередників біогенних амінів)

CD - cluster of differentiation (укр. - кластер-диференціювання)

^ CD3+ - Т-лімфоцити

CD4+ - Т-хелпери

CD8+ - Т-кілери

CD 16+ - природні кілери

CD22+ - В-лімфоцити

CD54+ - лімфоцити, що експресують молекули адгезії ІСАМ-1

^ CLS - capillare leak syndrom (укр. - синдром підвищеної судинної проникності)

CR - complement receptor (укр. - рецептор до комплементу)

DAF - decay accelerating factor (укр. - фактор, який прискорює розпад)

ІСАМ - intercellular adhesion molecule (укр. - молекула міжклітинної адгезії)

^ IgA - immunoglobulin А

IgD - immunoglobulin D

IgE - immunoglobulin E

IgG - immunoglobulin G

IgM - immunoglobulin M

Fab - fragment antigen binding (укр. - фрагмент, який зв'язує антиген)

Fc - fragment crystalline (укр. - фрагмент, який кристалізується)

HLA- human leukocyte antigens (укр. - лейкоцитарні антигени людини)

^ LAK - lymphokine activated killer (укр. - кілери, активовані лімфокіном)

LFA - lymphocyte function associated antigen (укр. - антиген, асоційований з

функцією лімфоцитів)

MALT - mucosa-associated lymphoid tissue (укр. - лімфоїдна тканина, асоційо-

вана зі слизовими)

МНС - major histocompatibility complex (укр. - головний комплекс гістосуміс-

ності)

^ PAF - platelet activating factor (укр. - тромбоцитактивуючий фактор)

RANTES - regulated on activation normal T-cell expressed and secreted (укр. - ре-

гуляція активації експресії і секреції нормальних Т-клітин)

slgA- secretor IgA (укр. - секреторний IgA)

SIRS - system inflammatory responsitive syndrome (укр. - синдром системної

запальної відповіді)

^ TIL - tumor infiltrating lymphocytes (укр. - лімфоцити, які інфільтрують пухлину)

TLR - toll-like receptor (укр. - toll-подібний рецептор)

Th 1 - T-helper 1 (укр. - Т-хелпер 1 типу)

Th 2 - T-helper 2 (укр. - Т-хелпер 2 типу)

VCAM - vascular cell adhesion molecule (укр. - адгезійна молекула судинних

клітин)

ВСТУП

У всьому світі вчення про імунітет займає одне з центральних місць у під-

готовці лікарів всіх спеціальностей. Це пов'язано з тим, що імунна система,

яка стоїть на сторожі антигенного гомеостазу, є однією з найважливіших сис-

тем адаптації організму.

Відомо, що імунні розлади закономірно призводять до ускладнення го-

строго процесу, його генералізації, хронізації та повторення різних захворю-

вань, що в свою чергу, є причиною низки патологічних станів. Несприятливі

екологічні умови, стрес, порушення харчування, деякі лікувальні препарати,

оперативні втручання та багато інших чинників знижують реактивність орга-

нізму та його опірність інфекційним агентам.

Нині розроблені доступні методи діагностики імунодефіцитних та імуно-

патологічних станів. Існують досить ефективні способи їх корекції і методи

імунореабілітації. Сьогодні не можна визнати лікування кваліфікованим без

урахування імунного статусу хворого, в зв'язку з чим потрібен певний рівень

підготовки клініцистів у галузі клінічної імунології.

Питання клінічної імунології повинні займати провідне місце у підготовці

дитячих лікарів, враховуючи профілактичну спрямованість педіатрії в цілому

та вакцинопрофілактику зокрема.

Наукові досягнення у галузі клінічної імунології дозволили експертам

ВООЗ ще у 80-ті роки виділити її як самостійну дисципліну та дати їй визна-

чення, згідно з яким клінічна імунологія вивчає захворювання, пов'язані

з дисфункціями імунної системи, та захворювання, в яких імунним реак-

ціям належить провідна роль. У даний час клінічна імунологія є клінічною

та лабораторною дисципліною, яка займається дослідженням, діагностикою та

лікуванням пацієнтів із захворюваннями або патологічними процесами, що роз-

виваються внаслідок порушень імунних механізмів, а також тими випадками,

коли імунологічні маніпуляції є головними в терапії або профілактиці хвороби.

З метою підготовки спеціалістів для практичної роботи в системі охорони

здоров'я, які б відповідали сучасному рівню медичної науки, в програму ви-

кладання предмета клінічної імунології в цілому та окремо - курсу дитячої

клінічної імунології включені базисна інформація й найсучасніші досягнення

в галузі прикладної імунології:

• напрацювання великої кількості імунних тестів та методів імунологічного

обстеження, здатних сприяти кращій і ранній діагностиці захворювань та

об'єктивному контролю ефективності лікування;

• розширення знань про роль імунних механізмів у розвитку захворювань та

розробка методів впливу на систему імунітету, здатних значно змінювати

перебіг цих захворювань;

• швидке збільшення рівня виявлення хворих з ІДЗ різного генезу;

• виявлення захворювань, пов'язаних з імунними порушеннями на ранніх

етапах становлення імунної системи, що важливо для своєчасної імуноко-

рекції та імунореабілітації;

• розширення можливостей терапевтичного впливу на імунну систему хво-

рих, які часто та тривало хворіють, з метою зменшення кількості таких па-

цієнтів.

• активним розвитком імунореабілітації та появою нових методів, основаних

на сучасних уявленнях про функціонування імунної системи;

Стає очевидним, що вивчення вікових особливостей функціонування імун-

ної системи відіграє дедалі важливішу роль у підготовці будь-якого спеціаліс-

та. Становлення та розвиток імунної системи в процесі дозрівання організму

дитини слугує основою як вікової стійкості, так і схильності дитячого орга-

нізму до захворювань бактеріальної, вірусної, паразитарної природи, а також

варіацій імунопатологічних станів та реакцій.

З успіхами імунології пов'язують вирішення таких проблем, як застосу-

вання нових високоефективних діагностичних тестів і лікувальних препара-

тів, профілактика і лікування низки бактеріальних та вірусних інфекцій, роз-

шифрування механізмів виникнення найбільш тяжких захворювань людини

(пухлинного росту, алергійних, автоімунних, імунодефіцитних синдромів, в

тому числі СНІДу та ін.). Великі надії покладаються на медіатори імунної сис-

теми, які відносяться до ліків майбутнього. Успіхи імунології широко вико-

ристовуються на практиці, у зв'язку з чим клінічна імунологія стає ключовою

дисципліною сучасної медицини.

словник

Авідність - сила зв'язку між рецептором антигенного розпізнавання і лі-

гандом (епітопом антигену або його імуногенним пептидом).

Алель - альтернативна форма гена. Оскільки набір хромосом є диплоїд-

ним, кожен ген представлений двома формами (алелями) - материнською і

батьківською.

Алогенний - генетично відмінний організм (або його орган, тканина, клі-

тина) того ж біологічного виду.

Анергія - форма імунної толерантності, за якої лімфоцит залишається у

стані спокою у випадку розпізнавання специфічного антигену.

Антитілозалежна клітинно-опосередкована цитотоксичність - реакції

знищення покритих антитілами клітин-мішеней лейкоцитами, що містять Fc-

рецептори (природні кілери, макрофаги, нейтрофіли, еозинофіли).

Апоптоз - специфічна форма загибелі клітини, яка є наслідком реалізації

генетичної програми і обумовлена ферментативним розщепленням ДНК.

Афінність - ступінь спорідненості між антигенрозпізнавальним рецепто-

ром і специфічним до нього лігандом.

Bj-лімфоцити - популяція В-лімфоцитів, яка секретує поліспецифічні

IgM (природні антитіла) і експресує поверхневі молекули CD5.

В2-лімфоцити - основна популяція В-лімфоцитів, що забезпечує синтез і

секрецію антигенспецифічних антитіл і не експресує молекули CD5.

Гаплотип - зчеплені алелі на одній хромосомі, що успадковуються разом

і визначають специфічний фенотип.

Домен - просторово відособлена частина макромолекули білка.

Експресія - інтенсивність зчитування генетичної інформації про структу-

ру певних молекул клітини

^ Епітоп, або антигенна детермінанта - частина молекули антигену, яка

безпосередньо взаємодіє з імуноглобуліновими рецепторами В-лімфоцитів.

Ідіотип - ділянка антитіла з антигенними властивостями, до якої синтезу-

ються інші антитіла (антитіла проти антитіл, або антиідіотипові антитіла).

Ізотип - антигенна детермінанта важких ланцюгів імуноглобулінів, за

якою визначається належність антитіла до певного класу (М, A, G, Е, D).

Імунна пам'ять - здатність імунної системи розвивати кількісно і якісно

більш ефективну імунну відповідь при повторному надходженні антигену.

Імуногенний пептид - пептид антигену, що подається антигенпрезентуючою

клітиною у комплексі з молекулою HLA П класу для розпізнавання Т-хелпера.

^ Клон - група клітин з однаковим спектром активованих генів, що похо-

дять з однієї клітини-попередниці.

Костимуляційна молекула - молекула поверхні антигенпрезентуючої

клітини, що забезпечує формування додаткового активаційного сигналу для

Т-лімфоцита при розпізнаванні специфічного антигену.

^ Локус - місце розміщення гена в хромосомі.

Плазматична клітина, або плазмоцит - антитілопродукуюча клітина, що

є кінцевою стадією диференціації В-лімфоцита.

^ Природні антитіла - антитіла, що синтезуються Bj-лімфоцитами без по-

передньої антигенної стимуляції і належать до природжених механізмів резис-

тентності.

^ Природний кілер - лімфоцит, який знищує пошкоджені клітини організ-

му при порушеній експресії молекул HLA І класу на їх поверхні.

Спонтанна клітино-опосередкована цитотоксичність - ефекторні реак-

ції імунної системи, опосередковані природними кілерами.

^ CD антигени - кластери диференціювання, антигени поверхні лімфоци-

тів, що характеризують тип клітини і її функціональний стан, а також беруть

участь у реалізації міжклітинних контактів.

CDR - гіперваріабельна ділянка, частина мінливої ділянки антитіла або

рецептора антигенного розпізнавання Т-лімфоцита, яка безпосередньо зв'язу-

ється з антигеном (складається з 3-х частин - CDR-1, CDR-2, CDR-3).

^ Толерантність імунна - властивість імунної системи не розвивати специ-

фічну відповідь при розпізнаванні антигенів власного організму.
Трансгенна тварина - тварина, що містить сторонній ген (трансген), продук-

ти експресії якого з'єднуються з певними тканиноспецифічними структурами.
Т-хелпер - Т-лімфоцит, який експресує С04-молекули, розпізнає імуно-

генний пептид і здійснює регуляторні впливи щодо ефекторних клітин шляхом

секреції різноманітних цитокінів.
^ Т-хелпер 1 типу - Т-хелпер, який секретує інтерлейкіни 2, у-інтерферон,

фактори некрозу пухлини а і р\ спрямовуючи імунну відповідь переважно по

клітинному шляху.
^ Т-хелпер 2 типу - Т-хелпер, який секретує інтерлейкіни 4, 5, 6 і 10, забез-

печуючи реалізацію гуморальних імунних реакцій.
Хвороба "трансплантат проти хазяїна" - ускладнення трансплантації, в

основі якого лежить імунна реакція трансплантованих алогенних Т-лімфоци-

тів проти антигенів організма-реципієнта.
Хемокіни - різновид цитокінів, які регулюють переміщення лейкоцитів до

осередку перебування патогену.
Цитокіни - велика родина низькомолекулярних розчинних білків, які бе-

руть участь у регуляції активності клітин, задіяних в імунній відповіді, висту-

паючи у ролі своєрідних медіаторів.
^ Цитотоксичний Т-лімфоцит - Т-лімфоцит, який експресує CD8-Kope-

цептор і виконує кілерну функцію шляхом знищення клітин-мішеней при роз-

пізнаванні специфічного пептиду в комплексі з молекулою HLA І класу на її

поверхні.

Розділ 1. Основи клінічної імунології

^ ГЛАВА І. ТРИ РІВНІ ЗАХИСТУ ВІД ПАТОГЕНІВ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Похожие:

Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія iconЮлия Ковальчук Наблюдая за японцами. Скрытые правила поведения Посвящается...
Посвящается моему самому дорогому человеку, моей маме, Ковальчук Наталье Васильевне
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія iconПідсумкові тести контролю знань
Кровотеча, класифікація. Клінічна картина внутрішніх кровотеч, їх діагностика. Крововтрата, визначення ступеню крововтрати
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія iconТесты фиксации комплемента, торможения фиксации комплемента, метод...
Иммунология : практикум : учеб пособие / [Ковальчук Л. В. и др.] 2010. 176 с ил
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія iconКлініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів
Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-судинну систему
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія iconМетодичні рекомендації для роботи студентів при підготовці до практичного...
Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються для лікування захворювань органів травлення
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія iconЗакони Евальда та закономірності ністагменої реакції
Клінічна анатомія барабанної перетинки. Особливості розташування І будови барабанної перетинки у дітей раннього віку
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія iconКровотеча, класифікація. Клінічна картина внутрішніх кровотеч, їх...
Авому стегні, неможливість ходити. 7 днів тому отримав тупу травму стегна. Об’єктивно: в нижній третині правого стегна, на його медіальній...
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія І алергологія iconТема 17. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю....
Утворення кісткового мозолю. Клінічна картина. Методи діагностики. Надання першої допомоги при переломах, її задачі. Засоби транспортної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница