Екзаменаційні питання з дисципліни


Скачать 33.59 Kb.
НазваниеЕкзаменаційні питання з дисципліни
Дата публикации14.07.2013
Размер33.59 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
Екзаменаційні питання з дисципліни

«Економіка праці та соціально-трудові відносини».

 1. В чому полягає зміст поняття категорії праця.

 2. Покажіть роль праці в розвитку людини і суспільства.

 3. Які задачі вирішує економіка праці і соціально-трудові відносини на сучасному етапі розвитку суспільства.

 4. Що таке трудовий потенціал. Дайте кількісну і якісну характеристику трудового потенціалу.

 5. Що розуміється під відтворенням населення і які типи відтворення розрізняють.

 6. На які категорії підрозділяється населення і що являє собою економіко активне і економіко не активне населення.

 7. Що являють собою трудові ресурси і які категорії населення відносять до них.

 8. Який вплив на трудові ресурси справляють демографічні, освітні і професійно-кваліфікаційні аспекти.

 9. У чому чутність соціально-трудових відносин.

 10. Що являє собою ринок праці. Особливості ринку праці.

 11. Які умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці.

 12. Охарактеризуйте елементи ринку праці.

 13. Що являє собою кон’юктура ринку праці.

 14. які функції виконує ринок праці.

 15. Які типи і види ринків праці.

 16. У чому полягає сегментація ринку праці. Дайте характеристику суб’єктів ринку праці.

 17. Назвіть найбільш відомі моделі ринку праці.

 18. У чому полягає сутність зайнятості населення. Які види зайнятості ви знаєте.

 19. Назвіть форми безробіття і причини його виникнення.

 20. У чому полягає державне регулювання зайнятості населення.

 21. У чому полягає сутність продуктивності і продуктивності праці.

 22. Визначте залежність продуктивності праці і рівня оплати праці.

 23. Які застосовуються методи вирівнювання продуктивності праці.

 24. Які показники вимірювання продуктивності праці.

 25. Види трудомісткості.

 26. Охарактеризуйте фактори продуктивності праці.

 27. Що таке резерви продуктивності праці.

 28. Структура доходів населення.

 29. Сутність і структура заробітної плати.

 30. Функції заробітної плати.

 31. Недоліки оплати праці в Україні.

 32. Тарифна система, її сутність і призначення.

 33. Які форми і системи заробітної праці застосовуються на підприємстві.

 34. Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці.

 35. Які застосовуються доплати і надбавки.

 36. Організація преміювання працівників.

 37. У чому полягає державне регулювання оплати праці працівників.

 38. Мінімальна заробітня плата та її визначення.

 39. Договірне регулювання заробітної плати як складова системи соціального партнерства.

 40. Безтарифна система оплати праці.

 41. Сутність нормування праці.

 42. Методи встановлення норм праці.

 43. Сутність, мета соціального партнерства.

 44. Розкрийте роль профспілкової організації із захисту прав і інтересів найманих робітників.

 45. Назвіть основні напрями організації праці на підприємстві.

 46. Умови праці і фактори, які їх формують.

 47. Розкрийте сутність мотивації праці.

 48. У чому сутність матеріального стимулювання, які форми мотивації праці.

 49. Робочий час і його сутність. Режим праці та відпочинку.

 50. Класифікація витрат робочого часу.

 51. Методи дослідження витрат робочого часу.

 52. Стан соціального партнерства в Україні.

 53. Що таке вартість і ціна робочої сили? Які чинники впливають на зміну вартості робочої сили.

 54. Що являє собою соціальний захист.

 55. Які заходи активного регулювання зайнятості населення.

 56. Принципи організації праці.

 57. Об’єкти нормування праці.

 58. Принципи функціонування системи соціально-трудових відносин.

 59. Міжнародна організація праці (МОП) у сучасному світі: цілі, завдання, структура.

 60. Форми соціального партнерства.

 61. Сутність і значення поділу та кооперування праці.

 62. Галузева угода: призначення структура, зміст.

 63. Держава, як суб’єкт соціально-трудових відносин.

 64. Міжнародна організація праці: її цілі, завдання, структура.

 65. Основні напрями організації праці.

 66. Класифікація витрат робочого часу.

 67. Роботодавці і їх роль у формування і розвитку соціально-трудових відносин.

 68. Оцінка стану соціального партнерства в Україні і напрями його розвитку.

 69. Організація праці на робочому місці.т

 70. Праця і науково-технічний прогрес.

 71. Формування і розвиток трудового потенціалу.

 72. Номінальні і реальні доходи.

 73. Заробітна плата як соціально-економічна категорія ринкової економіки.

 74. Організація заробітної плати, її принципи.

 75. Міжнародний профспілковий рух: його еволюція і сучасний стан.

 76. Державні гарантії в сфері зайнятості.

 77. Робоча сила, як об’єкт купівлі продажу.

 78. Активні та пасивні заходи регулювання зайнятості населення.

Похожие:

Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з дисципліни ”Управління якістю продукції ресторанного господарства”
Поняття якості. Якість об’єкту (продукції, процесу, послуги), якість кулінарної продукції
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з предмету «Основи композиції» за I курс (І та ІІ семестр)

Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання по дисципліні «фінансова санація та банкрутство підприємств»

Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання із спецкурсу ”Призначення покарання за кримінальним...

Екзаменаційні питання з дисципліни iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Екзаменаційні питання з дисципліни icon№ Завдання, організація та актуальні питання
Навчальна та виховна мета: розкрити найбільш складні та актуальні питання щодо ролі та місця у військовій медицині наукової дисципліни...
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЗатверджено на методичному засіданні кафедри
Структура та зміст навчальної дисципліни, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЗалікові питання з навчальної дисципліни
Загальна характеристика правового регулювання діяльності. Суду, правоохоронних І правозахисних органів
Екзаменаційні питання з дисципліни iconПитання до заліку з навчальної дисципліни
Оподаткування операцій з об’єктами права інтелектуальної власності податком на прибуток підприємств
Екзаменаційні питання з дисципліни iconПитання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница