Транснаціональних корпорацій


Скачать 43.15 Kb.
НазваниеТранснаціональних корпорацій
Дата публикации23.07.2013
Размер43.15 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
У зв'язку з глобалізацією ринків та розвитком міжнародної торгівлі зростає роль транснаціональних корпорацій у формуванні глобальної системи охорони інтелектуальної власності. Діяльність ТНК в умовах глобалізації має суперечливі наслідки для країн. Зіткнення інтересів ТНК і країн відбувається за наступними напрямами: конкуренція між ТНК в масштабах світової економіки (як між ТНК і країнами, так і між самими ТНК); складний комплекс взаємовідносин між ТНК і країнами-реципієнтами (їх населенням, діловими та офіційними колами). Цікаво, що останнім часом критика щодо діяльності ТНК з боку країн периферії дещо послабилася, в той час як країни центру (з основним базуванням ТНК в них) висловлюють більше занепокоєння з приводу негативного впливу ТНК. Зокрема, йдеться про можливості ТНК обирати, право якої країни застосовувати (шляхом вибору певної територіальної прив'язки своєї діяльності). Це стосується не тільки податкового законодавства, але й стандартів охорони інтелектуальної власності. Суперечності між країнами і ТНК у сфері науково-технологічного розвитку характеризуються тим, що стратегічні довгострокові альянси ТНК часто охоплюють всі стадії виробничого процесу — від наукових розробок до процесу власне виробництва і збуту.

Домінуючою тенденцією є та, що ТНК і країни центру спільно чинять тиск на країни периферії з метою нав'язування на власних умовах глобального режиму охорони інтелектуальної власності. Необхідність встановлення високого рівня міжнародної охорони вони зазвичай аргументують тим, що досконала охорона є передумовою технологічного прогресу та підвищення світового рівня економіки. Країни центру наполягають на уніфікації системи охорони інтелектуальної власності, що означає приведення національних режимів охорони інтелектуальної власності у відповідність до певних (часто занадто високих) стандартів і висувається як попередня умова міжнародного інвестування, інноваційної діяльності та торгівлі товарами з використаними об'єктами інтелектуальної власності.

Негативний вплив високого рівня глобальної охорони інтелектуальної власності полягає у стримуванні розвитку молодих індустрій та сприянні домінуванню ТНК. Важливою перевагою для країн периферії в умовах низького рівня охорони є використання і відтворення ними іноземних технологій без витрат на їх придбання. Але в деяких галузях промисловості вартість відтворення технологій для таких країн є еквівалентною вартості розробки.

Можливість відтворення технологій є важливою передумовою інноваційного розвитку для країн периферії, адже останні неспроможні здійснювати витрати на розробки подібних технологій, які були б співрозмірними з витратам ТНК. Країни периферії мають поставити за пріоритетне завдання збагачення національних технологічних баз і здійснення активної інноваційної діяльності.

^ Трансфертні ціни - це ціни, вживані усередині фірми при реалізації продукції між підрозділами компанії, а також різних, але таких, що входять в одне об`єднання компаній. Під трансфертними маються на увазі ціни, по яких здійснюється купівля-продаж сировини, комплектуючих і інших ресурсів родинними компаніями.

Загальна мета трансфертного ціноутворення - впливати на показники роботи кожного підрозділу, зайнятого виготовленням продукції, сприяти збільшенню прибутку підрозділів фірми, що повинне в цілому вести до збільшення прибутку фірми.

ТНК ж використовують механізм трансфертного ціноутворення для реєстрації прибутків країнах з низькою ставкою оподаткування, навіть якщо доходи були отримані у країнах з високими податками. Трансфертне ціноутворення може бути використане будь-якою фірмою, яка здійснює торговельні міжкордонні операції між своїми філіями. Щоб зменшити податок на корпоративний прибуток, підрозділ ТНК у країні з високим рівнем оподаткування може завищити ціну (або недоплатити) за товари і послуги, які цей підрозділ купує у (продає до) філії, розташованої в країні з меншим рівнем оподаткування. У такий спосіб філія компанії у країні з високим рівнем оподаткування приховує від податкових органів більшу частину свого прибутку в той час як філія у країні з низьким рівнем оподаткування демонструє високі прибутки. Прибутки приховано переводяться з підрозділу ТНК в зоні високого оподаткування до філії у зоні низького оподаткування і як результат - загальне зниження податкового тягаря для ТНК.

Оскільки більшість ТНК базуються в розвинених країнах, а країни, які розвиваються, є, головним чином, приймаючою стороною, відповідно, несправедливі трансфертні ціни приводять до перекачування багатства та ресурсів із другої групи країн у першу. З метою недопущення негативних наслідків трансфертного ціноутворення в межах ТНК у розвинених країнах і в країнах, які розвиваються запроваджуються законодавчі норми, покликані для недопущення маніпулювання з потоками доходів. Таким чином, досить часто інтереси іноземного інвестора можуть не співпадати із завданнями, що стоять перед національною економікою.

Глобалізація як найбільш значне з сучасних досягнень відкрила нові горизонти для суспільства, хоча здебільшого в напрямку монополії влади і капіталу. Важливим для повного розуміння економічних аспектів цивілізації є поняття квазіренти.

^ Світова квазірента означає надприбуток, який отримують ТНК, країни і цивілізації, які першими освоїли нові, більш ефективні винаходи та іновації, покоління техніки і технології (технологічна квазірента), способи ведення господарства і форми підприємництва (організаційно-господарська квазірента), фінансові і валютні механізми (фінансово-валютна рента) і ін. Квазірента - тимчасове явище: вона реалізується до того часу, поки нові технології, спосіб господарювання, фінансовий механізм не стануть загальнопошире-ними, такими, що визначають рівень світової ціни на товар чи послугу, які реалізуються на світовому ринку.

Вона виникає у фазі розповсюдження – після того, як витрати на розробку її освоєння будуть перекриті додатковим доходом, що виник у результаті стрімкого збільшення обсягу виробництва й продажу й значного зменшення рівня витрат – якщо ринкова ціна істотно перевищить індивідуальну вартість (витрати плюс прибуток). Квазірента є стимулом для інноваторів, що йдуть на інноваційний ризик впровадження нової техніки і технології. Цей стимул підкріплюється неминучістю науково-технічного збитку і банкрутства для підприємців, що відстають у безперервному процесі конкурентного освоєння нової техніки і технології.Інша картина спостерігається у формуванні і розподілі світової квазіренти, яку присвоюють країни, що постачають на світовий ринок більш ефективні прилади, устаткування, сучасні матеріали, високотехнологіч-ні послуги. Частка цих товарів і послуг на світовому ринку швидко збільшується, як і об’єм технологічної квазіренти.


Похожие:

Транснаціональних корпорацій iconШирокий консенсус серед вчених-кліматологів щодо продовження зростання...
Деякі також виступають за обмеження світового виробництва викопних видів палива, посилаючись на прямий зв'язок між спалюванням палива...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница