1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A


Название1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A
страница1/6
Дата публикации25.05.2013
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Химия > Документы
  1   2   3   4   5   6
Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

5.0 Біохімія

1

После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место

стеаторея. Причиной такого состояния может явиться:

A *Недостаток желчных кислот

B Повышенное выделение липазы

C Нарушение синтеза трипсина

D Недостаток амилазы

E Нарушение синтеза фосфолипазы

2

Характерною ознакою глікогенозу є біль у м”язах під час фізичної роботи. В крові

реєструється гіпоглікемія. Вроджена недостатність якого фермента зумовлює цю

патологію?

A * Глікогенфосфорилази

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C альфа-амілази

D гама-амілази

E Лізосомальної глікозидази

3

У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з

основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма

порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A * Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Респіраторний ацидоз

D Респіраторний алкалоз

E Не буде порушень кислотно-лужного балансу

4

У крові хворого на рак сечового міхура знайдено високий вміст серотоніну та

оксиантранілової кислоти. З надлишком надходження в організм якої амінокислоти це

пов’язано?

A *Триптофану

B Аланіну

C Гістидину

D Метіоніну

E Тирозину

5

Мати звернулася до лікаря: у дитини 5 років під дією сонячних променів на шкірі

з’являються еритеми, везикулярний висип, дитина скаржиться на свербіж.

Дослідження крові виявили зменшення заліза у сироватці крові, збільшення виділення

з сечею уропорфіриногену І. Найбільш імовірною спадковою патологією у дитини є:

A *Еритропоетична порфірія

B Метгемоглобінемія

C Печінкова порфірия

D Копропорфірія

E Інтермітуюча порфірия

6

У 3-річної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину

спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого

фермента могла викликати у дитини гемолітичну анемію?

A *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Глюкозо-6-фосфатази

C Глікогенфоссфорилази

D Гліцеролфосфатдегідрогенази

E Гамма-глутамілтрансферази

7

Немовля відмовляється від годування груддю, збудливе, дихання неритмічне, сеча

має специфічний запах “пивної закваски” або “кленового сиропу”. Вроджений дефект

якого ферменту викликав дану патологію?

A *Дегідрогеназа розгалужених альфа-кетокислот

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

C Гліцеролкіназа

D Аспартатамінотрансфераза

E УДФ-глюкуронілтрансфераза

8

У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і

накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце

у дитини?

A *Ксантиноксидаза

B Аргіназа

C Уреаза

D Орнітинкарбамоїлтрансфераза

E Гліцеролкіназа

9

Хвора 46-ти років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією

(Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному

випадку?

A *Креатинфосфокінази

B Лактатдегідрогенази

C Піруватдегідрогенази

D Глутаматдегідрогенази

E Аденілаткінази

10

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад

7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за

попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

11

При визначенні залишкового азоту знайшли, що азот сечовини значно знижений. Для

захворювання якого органа це характерно?

A *Печінки

B Мозку

C Серця

D Кишечнику

E Шлунка

12

Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких

спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Вкажіть,

гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки:

A

B $В_6$

C $В_1$

D А

E $В_2$

13

В клинику поступил ребенок 4-х лет с признаками длительного белкового голодания:

задержка роста, анемия, отеки, умственная отсталость. Выберите причину развития

отеков у ребенка.

A * Снижение синтеза альбуминов

B Снижение синтеза глобулинов

C Снижение синтеза гемоглобина

D Снижение синтеза липопротеинов

E Снижение синтеза гликопротеинов

14

Из сыворотки крови человека выделили пять изоферментных форм

лактатдегидрогеназы и изучили их свойства. Какое свойство доказывает, что

выделены изоферментные формы одного и того же фермента?

A * Катализируют одну и ту же реакцию

B Одинаковая молекулярная масса

C Одинаковые физико-химические свойства

D Тканевая локализация

E Одинаковая электрофоретическая подвижность

15

В эксперименте было показано, что облученные ультрафиолетом клетки кожи

больных пигментной ксеродермой медленнее восстанавливают нативную структуру

ДНК, чем клетки нормальных людей из-за дефекта фермента репарации. Выберите

фермент этого процесса:

A * Эндонуклеаза

B РНК-лигаза

C Праймаза

D ДНК-полимераза III

E ДНК-гираза

16

Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить

вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

A *Альфа-токоферол.

B Фолієва кислота.

C Цианкобаламін.

D Піридоксальфосфат.

E Рутін.

17

У хворого з черепномозковою травмою спостерігаються епілептиформні судомні

напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено

при цьому стані.

A *ГАМК.

B Гістамін.

C Адреналін.

D Серотонін.

E Дофамін.

18

У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність

якого може бути знижена при такому стані:

A *Креатинфосфокіназа

B Амілаза

C Транскетолаза

D Глутамінтрансфераза

E Каталаза

19

У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, Ас-АТ, креатинфосфокінази. В

якому органі (органах) ймовірний розвиток патологічного процесу?

A *У серцевому м’язі (початкова стадія інфаркта міокарда).

B У скелетних м’язах (дистрофія, атрофія).

C У нирках та наднирниках.

D У сполучній тканині.

E У печінці та нирках.

20

У доношеного новонародженого спостерігається жовте забарвлення шкіри та

слизових оболонок. Ймовірною причиною такого стану може бути тимчасова нестача

ферменту:

A * УДФ - глюкуронілтрансферази

B Уридинтрансферази

C Гемсинтетази

D Гемоксигенази

E Білівердинредуктази

21

У жінки 62-х років розвинулася катаракта (замутненість кришталику) на фоні

цукрового діабету. Вкажіть, який тип модифікації білків має місце при діабетичній

катаракті

A *Гликозилювання

B Фосфорилювання

C АДФ-рибозилювання

D Метилювання

E Обмежений протеоліз

22

У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази,

гіпоглікемію та гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки?

A *Хвороба Гірке

B Хвороба Кори

C Хвороба Аддісона

D Хвороба Паркінсона

E Хвороба Мак-Ардла

23

При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення

якого показника сечі характерне для цієї патології.

A *Гідроксипролін.

B Аргінін.

C Глюкоза.

D Мінеральні солі.

E Солі амонію.

24

Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова

крепатура внаслідок накопичення лактату. Вкажіть, з посиленням якого біохімічного

процесу це може бути пов’язано.

A *Гліколізу.

B Глюконеогенезу.

C Пентозофосфатного шляху.

D Ліпогенезу.

E Глікогенезу.

25

При анализе крови у больного концентрация альбумина составляет 20 г/л, повышена

активность изофермента лактатдегидрогеназы 5 [ЛДГ 5]. Заболеванию какого органа

соответствует этот анализ?

A *Печень

B Почки

C Сердце

D Легкие

E Селезенка

26

Хворий 20 років. Скаржиться на загальну слабість запаморочення, швидку

стомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно

виявлено еритроцити зміненої форми. Причиною може бути:

A * Серповидноклітинна анемія

B Паренхіматозна жовтяниця

C Гостра переміжна порфірія

D Обтураційна жовтяниця

E Хвороба Аддісона

27

Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість,

почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено

високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення

обміну:

A * Пуринів

B Колагену

C Холестерину

D Піримідинів

E Вуглеводів

28

У пацієнта, що звернувся до лікаря спостерігається жовте забарвлення шкіри,

сеча-темна, кал(темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде

спостерігатися в сироватці крові?

A * Вільного білірубіну

B Кон’югованого білірубіну

C Мезобілірубіну

D Вердоглобіну

E Білівердину

29

У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується з

сечею. Авітаміноз якого вітаміну спостерігається у хворого?

A *В1

B Е

C В3

D В6

E В2

30

Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина

приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку?

A *Глутамінова кислота

B Лізин

C Пролін

D Гістидин

E Аланін

31

Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4

хв. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A *Виникає дихальний алкалоз

B Виникає дихальний ацидоз

C Виникає метаболічний алкалоз

D Виникає метаболічний ацидоз

E Кислотно-лужна рівновага не змінюється

32

Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого

часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м?яса. Що стало

причиною виникнення пелагри?

A *Дефіцит триптофану у кукурудзі

B Дефіцит тирозину в кукурудзі.

C Дефіцит проліну в кукурудзі

D Дефіцит аланіну в кукурудзі

E дефіцит гістидину в кукурудзі

33

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие

принимает карнитин в процессе окисления жиров?

A * Транспорт ВЖК из цитозоля в митохондрии

B Транспорт ВЖК из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций бета-окисления ВЖК

D Активация ВЖК

E Активация внутриклеточного липолиза

34

У больного, проходящего курс лечебного голодания, нормальный уровень глюкозы в

крови поддерживается главным образом за счет глюконеогенеза. Из какой

аминокислоты в печени человека наиболее активно синтезируется глюкоза?

A * Аланина

B Лизина

C Валина

D Глутаминовой кислоты

E Лейцина

35

У экспериментального животного, находящегося на безбелковом рационе, развилась

жировая инфильтрация печени, в частности, вследствие дефицита метилирующих

агентов. Назовите метаболит, образование которого нарушено у подопытного

животного.

A * Холин

B ДОФА

C Холестерин

D Ацетоацетат

E Линолевая кислота
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconТупые, ноющие боли в правом подреберье, тошнота, рвота, не приносящая...
Отмечает распространение болей в область правого плеча, грудной клетки и шеи. Периодически боли резкие, колющие. Металлический вкус...
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconЛабораторные исследования показали наличие стеатореи; кал гипохолический....
В результате изнуряющей мышечной работы у рабочего значительно уменьшилась буферная ёмкость крови. Поступление какого вещества в...
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconЗадача девочка 11 лет, болеет на протяжении года, жалобы на боли...
Тревожит отрыжка кислым. Испражнения регулярные, оформленные. Впервые обратилась к врачу неделю тому назад, после проведения амбулаторно...
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconУ больного анафилактический шок, который вызван новокаином. Какое...
У больного после введения лидокаина возник анафилактический шок. Какой из перечисленных препаратов следует выбрать врачу для выведения...
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconЗубы полностью санированы. Что может быть причиной жалоб больного и как его лечить?
Ратуры тела и нарушения общего состояния. Наиболее болезненным в этот период бывает глотание слюны. При фарингоскопии отмечены гиперемия...
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A icon1. Специально разработанный режим питания, отношение количества химического,...
Растительная пища в среднем усваивается: на 95 %,- на 80 %, а смешанная -на 82 90 %
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconИстория болезни
На некоторую слабость, нарастающую в течение последней недели; бледность кожных покровов. Ощущение кислого во рту, отрыжку воздухом...
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconПоражение какого из отдела цнс может быть наиболее вероятной причиной указанного?
Перелом v-го поясничного позвонка сопровождается у больного симптомом нарушения иннервации мышц нижних конечностей. Поражение какой...
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconНоющие боли в эпигастральной области постоянного характера, отдающие...
Мес., когда впервые появились боли в эпигастрии, отдающие в спину. При обращении к терапевту была направлена к невропатологу. На...
1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A iconСекреторная функция жкт. Ротовая полсть
Ротовая полсть. Слюна без приема пищи мало увлажняет слизистые, при приеме пищи за сутки до 2 л рН – 5, 7 – 7,36
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница