Занятий и их описание


Скачать 44.06 Kb.
НазваниеЗанятий и их описание
Дата публикации20.06.2013
Размер44.06 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > История > Документы

Szkoła Językac:\users\magdalena\desktop\bez tytułu.pngc:\users\magdalena\desktop\logo sjikp.jpg

i Kultury Polskiej

ul. Wspólna 1/3

ul. Hoża 20 (wejście główne) Pl. Sejmu Śląskiego 1

00-529 Warszawa 40-032 Katowice

http://www.nauka.gov.pl/strona-glowna/ http://sjikp.us.edu.pl/JĘZYK POLSKI Польский язык

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ Занятия и их характеристика


Lp.

Nazwa przedmiotu i jego opis

^ Название занятий и их описание

Imię i nazwisko osoby chętnej do udziału w zajęciach

Имя и фамилия желающего принять участие в занятиях

1.

^ Zajęcia językowe dla poziomu А0, А1 (początkujący)

Языковвые занятия уровень А0, А1 (начальный уровень)
Zajęcia dla osób, które nie znają ani jednego słowa w języku polskim, jak również dla osób, które znają tylko kilka zwrotów.

Zajęcia będą poświęcone polskiej fonetyce, leksyce i podstawom gramatyki. Będą na nich ćwiczone następujące umiejętności: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie.

Занятия для тех, кто не знает ни слова на польском и для тех, кто знает лишь несколько выражений. Занятия будут посвящены обучению польской фонетике, лексике и грамматическим основам. На занятиях ученики будут присвоивать умения слушать, читать, писать и говорить по-польски.


2.

^ Zajęcia językowe dla poziomu B1 (średniozaawansowani)

Языковвые занятия уровень B1(средний уровень)Zajęcia dla osób, które już mówią po polsku, ale chciałyby mówić jeszcze lepiej.

Znajomość języka polskiego będzie pogłębiana przy wykorzystaniu rozmaitych tekstów tematycznych. Zajęcia będą poświęcone określonym zagadnieniom gramatycznym, umiejętności tworzenia i prezentacji własnych tekstów.

^ Занятия для тех, кто уже говорит по-польски, но хотел бы говорить еще лучше.

Знание польского языка будет углублено при использовании разных тематических текстов. Занятия будут посвящены определенным грамматическим вопросам, умении создать и представить собственный текст.


3.

^ Zajęcia językowe dla poziomu B2/C1 (zaawansowani)

Языковвые занятия уровень B2/C1 (продвинутый уровень)Zajęcia dla osób, które bardzo dobrze znają język polski i dążą do posługiwania się nim na poziomie native speakera.

Na zajęciach będą ćwiczone wszystkie umiejętności językowe niezbędne do posługiwania się językiem na najwyższym poziomie.

Занятия для тех, кто очень хорошо говорит по-польски, но хотел бы говорить на уровне носитеоя языка. На занятиях ученики будут упражнятся во всех языковых умениях, необходимых для владения языком на самом высоком уровне.


4.

^ Konwersacje dla poziomu B1

Практика речи - уровень B1Zajęcia stanowiące uzupełninie zajęć językowych dla danego poziomu. Celem zajęć będzie rozwijanie umiejętności ustnej komunikacji w języku polskim, w nawiązaniu do tematu z zajęć językowych.

Занятия, дополняющие языковвые занятия для определенного уровня. Целью занятий является развитие умения сообщения на польском языке, относясь к теме затронутой во время языковых занятий.


5.

^ Konwersacje dla poziomu B2/C1

Практика речиуровень B2/C1Zajęcia stanowiące uzupełninie zajęć językowych dla danego poziomu. Celem zajęć będzie rozwijanie umiejętności ustnej komunikacji w języku polskim.

Занятия, дополняющие языковвые занятия для определенного уровня. Целью занятий является развитие умения сообщения на польском языке, относясь к теме затронутой во время языковых занятий.


6.

^ Opowieści historyczne

Исторические сведения про ПольшуPodczas każdego spotkania zostanie opowiedziana wybrana historia z dziejów Polski. Będzie ona dotyczyła mniej lub bardziej znanych wydarzeń. Dana historia nie będzie kontynuowana na następnych zajęciach, dlatego nieobecność nie wpłynie na niezrozumienie kolejnej opowieści.

Во время каждой встречи будет представлена определенная история из польской истории. Она будет рассказывать о более или менее известных событиях. Отсутствие на занятиях не повредит понимании очередных историй, так как они не будут тесно связаны друг с другом.


7.

^ Współczesna muzyka polska

Современная польская музыкаNa tych zajęciach dowiesz się, czego słuchają Polacy, co śpiewają, jacy artyści są najbardziej znani w Polsce, jakie są najbardziej znane utwory oraz wiele innych rzeczy związanych ze sceną muzyczną.

^ Благодаря этим занятиям ты узнашь, какую музыку ныне слушают в Польше, какие певцы и песни самые известные, а также много другого, что касается музыки.


8.

Chodząc po… Spacer po Polsce

А я иду, шагаю по... Прогулки по ПольшеNa każdym spotkaniu zajrzymy w inne miejsce w Polsce. Będziemy zwiedzać znane i ciekawe miejsca.

^ Во время встречи посетим различные места в Польше. Будем узнавать известные и интересные места.


9.

Kino polskie i po polsku

Польское кино и кино по-польски

^ 1 raz w miesiącu

1 раз в месяцPrezentacja wybranego filmu polskiego oraz jego twórcy, a także obcojęzycznego w języku polskim, który z określonych przyczyn jest istotny dla polskiej kinematografii.

Po obejrzeniu dyskusja.

Презентация польских фильмов и их авторов, а также иностранных фильмов на польском, которые по определенным причинам занимают значительное место в польской кинематографии.

^ После просмотра дискуссия.


10.

Faux-amis

Ложные друзья переводчикаCelem tych zajęć jest pokazać jak wiele słów, które brzmią lub wyglądają tak samo w języku polskim i rosyjskim, niekoniecznie znaczą to samo. Omówione ponadto zostaną także niektóre inne trudności przekładowe.

Целью этих занятий является показать как много слов, которые похоже звучат или выглядят, необязательно есть похоже по значению. Кроме того, будут представлены и другие переводческие затруднения.


11.

Certyfikat polski

Польский сертификатZajęcia dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikatowego.

Занятия для тех, кто будут сдавать сертификационный экзамен из польского.
Oferta przygotowana przez Magdalenę Krawczyńską

Похожие:

Занятий и их описание iconКнига содержит подробное изложение хода подгрупповых логопеди­ческих...
Н71 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с он р.— Спб.: Детство-пресс 2007. 704...
Занятий и их описание iconКнига содержит подробное изложение хода подгрупповых логопедических...
Н71 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с он р.— Спб.: Детство-пресс 2007. 704...
Занятий и их описание iconКнига содержит подробное изложение хода подгрупповых логопедических...
Н71 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с онр.— Спб.: Детство-пресс, 2006. 656...
Занятий и их описание iconКнига содержит подробное изложение хода подгрупповых логопедических...
Н71 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с онр.— Спб.: Детство-пресс, 2006. 656...
Занятий и их описание iconОбоснование и описание занятий в монтессори-клубе
Обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального развития детей до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов
Занятий и их описание iconОписание водных занятий
Введение в аквааэробику. Освоение водной среды с использованием основных движений, соединенных в простые комбинации. Нагрузка низкой...
Занятий и их описание icon1. 2Краткое описание продукта
Целью данного документа является описание функциональностей и пользовательского интерфейса торговой платформы, процесса инсталляции...
Занятий и их описание iconКонцепция флешмоба Описание проекта
Описание проекта: Мероприятие, призванное привлечь к рассо внимание общественности и сми
Занятий и их описание icon  - раздел кинематики, изучающий математическое описание движения...
Кинематика точки  — раздел кинематики, изучающий математическое описание движения материальных точек. Основной задачей кинематики...
Занятий и их описание iconМетоды изучения затрат рабочего времени
Динамика нелинейных систем описывается нелинейными дифференциальными или разностными уравнениями Для анализа и синтеза сау необходимо...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница