Лекція 1 Зміст курсу "Методологічні проблеми перекладознавства"


НазваниеЛекція 1 Зміст курсу "Методологічні проблеми перекладознавства"
страница3/10
Дата публикации17.06.2013
Размер1.21 Mb.
ТипЛекція
userdocs.ru > Культура > Лекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Основна ідея концепції. Ж. Мунен підкреслює відносність понять "перекладність" і "неперекладність". При перекладі доводиться долати безліч перешкод лінгвістичного і нелінгвістичного характеру, і кожного разу це вдається зробити в більшому чи меншому ступені. Комунікація за допомогою перекладу ніколи не буває абсолютною, але в той же час вона завжди можлива.

^ 5. Лінгвістичне перекладознавство в США. Теорія перекладу в працях Юджина Найди.

Загальний напрям лінгвістичних досліджень в США до середини ХХ століття, коли почала формуватися лінгвістична теорія перекладу, не сприяв розвитку цієї науки. Пануючі в цей період в американському мовознавстві концепції раннього структуралізму з його принциповою відмовою від вивчення семантики (заплямований Л. Блумфільдом як ненауковий "менталізм"), мало сприяли пробудженню інтересу лінгвістів до перекладу, при дослідженні якого доводилося звертатися до такого розпливчатого поняття, як значення тексту. До того ж, досить популярна серед американських лінгвістів теорія мовної відносності С. Уорфа, що постулювала несумісність "картин світу", створюваних різними мовами, спонукали до визнання принципової неможливості перекладу, про яку колись писав ще В. фон Гумбольдт.

Слід також відзначити, що перекладацька діяльність в США мала відносно скромні масштаби, і самі перекладачі не відчували потреби в теоретичному осмисленні своєї праці. Прагматична цінність теорії перекладу представлялася вельми сумнівною, що знецінювало спроби її створення в очах практичних американців.

І, проте, саме в США раніше багатьох інших західних країн з'явилися перші роботи, що намагалися підійти до перекладу з лінгвістичних позицій. Частково цьому сприяв інтерес американських лінгвістів до вивчення неписьменних мов, при якому мовознавець-етнограф, який не знає мови, що вивчається, прагнув отримати переклад окремих одиниць і виразів, щоб таким чином скласти уявлення про словниковий склад і граматичну будову нової мови.

Збірка "On Translation" зіграла важливу роль в історії формування лінгвістичної теорії перекладу, хоча в більшості робіт, з яких вона складалася, переклад розглядався з літературознавчих позицій як вид матеріальної творчості. Цим вона в першу чергу зобов'язана невеликій статті Р. Якобсона "Про лінгвістичні аспекти перекладу". Ця робота стала свого роду маніфестом лінгвістичної теорії перекладу і дотепер зберігає свою науково-теоретичну значущість.

^ Юджин Найда. Величезний вплив на розвиток лінгвістичної теорії перекладу не тільки в США, але й у всьому світі здійснив видатний американський лінгвіст Ю. Найда. Юджин Альберт Найда займався багатьма мовами, як класичними, так і сучасними, опублікував ряд значних робіт з проблем синтаксису і семантики. Він зацікавився проблемами перекладу завдяки своїй багаторічній діяльності в Американському біблійному товаристві (American Bible Society), де він займав пост Виконавчого секретаря і наукового консультанта відділу перекладів, під керівництвом якого створювалися переклади Біблії 200 мовами сімдесяти п'яти країн. На підставі досвіду цієї роботи Ю. Найда написав цілий ряд книг і статей, в якій розглядалися багато важливих аспектів перекладацької діяльності. Найважливішу роль в розвитку лінгвістичного перекладознавства зіграла його книга "До науки перекладати", опублікована в 1964 р. (Nida E. Towards а Science of Translating. – Yeiden, 1964).

Книга присвячена проблемам перекладу Біблії, а також ряду організаційних проблем, пов'язаних з підбором колективу перекладачів і консультантів, тлумаченням "туманних місць" у Біблії, особливих вимог до благочестя перекладача, необхідністю для нього отримати "божественне благословення" його праці та ін. Проте, основна частина книги містить розгляд фундаментальних питань теорії перекладу, що виходять далеко за рамки специфіки перекладів Біблії.

Велике значення для подальшого розвитку лінгвістичної теорії перекладу мали концепція перекладацької еквівалентності, викладена Ю. Найдою в розділі 8. Пропонується розрізняти два види еквівалентності : формальну і динамічну. Формальна еквівалентність, як її визначає Ю. Найда, "орієнтована на оригінал" і має на меті забезпечити можливість безпосереднього зіставлення різномовних текстів. Подібна еквівалентність досягається обов'язковим збереженням частини мови при перекладі, відсутністю розчленовування або перестановки членів речення оригіналу, збереженням пунктуації, розбиття на абзаци, а також вживанням принципу конкордансу (тобто переклад певного слова завжди одним і тим же відповідником). Крім того, всі ідіоми калькуються, будь-які відхилення від букви оригіналу пояснюються у виносках і т.п. Динамічна еквівалентність "орієнтована на реакцію рецептора" і прагне забезпечити рівність впливу на читача перекладу. Це передбачає адаптацію лексики і граматики, щоб переклад звучав, наче "автор написав би іншою мовою".

Симпатії автора цієї концепції явно на стороні динамічної еквівалентності. Задачею перекладу Ю. Найда вважає створення на мові перекладу "найближчого природного еквівалента" ("closest natural equivalent") тексту оригіналу. Очевидно, що формально-еквівалентний переклад не може бути природним, а найбільша близькість визначається перш за все рівністю реакції рецепторів, що передбачається лише при динамічній еквівалентності. Напевно, вже сам термін "формальна" має на увазі збитковість і сумнівність подібної еквівалентності.

Робота над перекладами Біблії спонукала Ю. Найду звернути основну увагу на проблему передачі при перекладі комунікативного ефекту оригіналу, його прагматичної дії на рецептора. Переклад Біблії відрізняється від усіх інших видів перекладу як характером перекладних матеріалів, так і славленням до них перекладачів і тими задачами, які переслідує перекладач у своїй роботі. Ці задачі полягають перш за все в прагненні перекладача донести до рецепторів перекладу "слово боже", укріпити їх віру або залучити до неї, добитися бажаного впливу. Задля досягнення своєї мети перекладач повинен весь час мати на увазі особливості людей, для яких він призначає переклад, враховувати, в якому ступені і як той чи інший варіант перекладу може зачепити їх розум і почуття в бажаному напрямі, яка буде їх реакція на перекладені повідомлення. Тому недивно, що центральним поняттям перекладацької концепції Ю. Найди стала "реакція рецептора". Саме вона визнається головним критерієм оцінки якості перекладу, яка визначається не зіставленням з оригіналом, а пред'явленням перекладу рецепторам і спогляданням за їх реакцією.

Такий підхід закономірно привів Ю. Найду до описаної вище концепції "динамічної еквівалентності", яка знайшла багато прихильників серед перекладознавців у всьому світі.

Саме динамічна еквівалентність повинна, на думку Ю. Найди, забезпечити виконання головної функції перекладу – повноцінної комунікативної заміни тексту оригіналу. При цьому орієнтація на рецептора неминуче набуває самоцільне значення. Найбільш чітко ця орієнтація виражена в часто повторюваній тезі: традиційне питання – чи "вірний переклад?" – потребує уточнення – "для кого?".

^ Культурна адаптація в розумінні Ю. Найди. Орієнтованість на переклади Біблії зумовила ще одну особливість перекладознавчої школи Ю. Найди – її акцент на культурно-етнічні аспекти перекладу. Перекладачі з Американського біблійного товариства виконують переклади Біблії здебільшого на мови численних племен, що живуть у віддалених районах Африки або Американського континенту у відносній культурній ізоляції від решти світу. Передбачається, що необхідний вплив на рецепторів подібного роду можна забезпечити лише за умови, якщо текст перекладу не міститиме чужих для них культурно-етнічних фактів або заснованих на таких фактах образів або асоціацій. З цього виходить необхідність істотної культурної адаптації тексту при перекладі. Так, оскільки жителі тропіків ніколи не бачили снігу, вираз "білий як сніг" пропонується перекладати їхньою мовою – "білий як перо чаплі". Якщо Христос говорить про себе як про "хліб життя", то при перекладі мовою мексиканських індійців, для яких головною їжею є не хліб, а кукурудзяний коржик – тортіл’я, він порівнюватиме себе не з хлібом, а з коржиком. Якщо рецептори перекладу ніколи не бачили вовків, але добре знайомі з койотами, то "вовки" в оригіналі виявляться "койотами" в перекладі.

Таким чином, принцип динамічної еквівалентності доповнювався вимогою істотної адаптації перекладу, що гіпертрофує культурно-етнічні відмінності між народами і недооцінює здатність людини засвоювати елементи чужої йому культури, розуміти, що інші люди можуть мати інші звичаї, жити в інших умовах, тощо.

Вказана концепція отримала широке розповсюдження в численних працях послідовників Ю. Найди. Проте слід відзначити, що сам автор концепції в більш пізній роботі (1976 р.), спеціально присвяченій ролі культурних відмінностей у перекладі, відійшов від крайності попередніх монографій. Підкреслюючи необхідність добитися адекватного розуміння рецептором образів, асоціацій і символів, пов'язаних з культурно-етнічними особливостями оригіналу, Ю. Найда вже не вимагає такої адаптації тексту перекладу, яка перемістила б його в нове культурне середовище і тим самим в значній мірі віддалила б переклад від оригіналу. Тепер упор робиться на забезпечення культурних реалій за допомогою посилань і приміток. Таким шляхом досягається правильне розуміння тексту рецептором перекладу, але вже йдеться не про забезпечення однакового впливу, як це вимагав принцип динамічної еквівалентності.

^ 6. Критика лінгвістичного підходу до перекладу.

Багато вчених, що зробили значний внесок в розвиток сучасного перекладознавства, не вважають себе лінгвістами, хоча і займаються комунікативно-мовними аспектами перекладу, а деякі з них особливо підкреслюють обмеженість і неправомірність лінгвістичного підходу до дослідження перекладацької діяльності.

Подібне неприйняття лінгвістичної концепції перекладу пояснюється головним чином двома причинами:

• По-перше, перекладознавство в цілому – це, поза сумнівом, особлива наукова дисципліна, що має багато інтердисциплінарних аспектів. Лінгвістика може описати і пояснити цілий ряд найважливіших чинників, що визначають характер і результати перекладу, але вона не може описати і пояснити цілий ряд найважливіших чинників, що визначають характер і результати перекладу, всю багатогранність цього складного виду людської діяльності. Ця обставина, проте, не зменшує важливої ролі лінгвістичних концепцій для вивчення основного механізму перекладу.

• По-друге, критика лінгвістичного підходу до перекладу явно виходить з уявлення про лінгвістику як про дисципліну, задача якої зводиться до опису різних мовних систем. Мається на увазі головним чином структурна лінгвістика, що не цікавиться семантичними аспектами мови і не розглядає структуру більш крупних одиниць, ніж речення. Зрозуміло, що така мікролінгвістика дійсно не може претендувати на всесторонній опис перекладацького процесу, об'єктом якого є зміст іншомовних текстів. Як вже зазначалося, сучасне мовознавство подолало таке обмежене розуміння свого предмету.

^ Відповідь сучасного мовознавства на критику лінгвістичних концепцій перекладу. У другій половині XX-го століття мовознавство значно розширило сферу своїх інтересів. Від виняткової уваги до розвитку і структури мовних систем воно звернулося до широкого кола проблем, що визначають можливість використання мови як знаряддя думки і засобу мовної комунікації. В центрі уваги лінгвістів опинилася смисловий бік мовних одиниць і мовних творів, зв'язок мови з мисленням, реальною дійсністю, із суспільством і його культурою, з іншими знаковими системами (семіотикою). З'явилися нові лінгвістичні дисципліни та області дослідження, такі як когнітивна лінгвістика, психолінгвистика, соціолінгвістика, лінгвістика тексту, теорія мовних актів, тощо. Мовознавство перетворилося на справжню макролінгвістику – цілий комплекс лінгвістичних дисциплін, що вивчають усе різноманіття форм, способів, результатів і особливостей існування мови в людському суспільстві. Тільки така лінгвістика і могла зайнятися теоретичним переосмисленням сучасної перекладацької діяльності, такої необхідної у зв'язку з її новими небувалими масштабами, зрослими вимогами до якості перекладів і задачами масової підготовки професійних перекладачів.

Через перетворення мовознавства на макролінгвістику рівень лінгвістичного аналізу текстів оригіналу і перекладу ускладнився. Цей аналіз тепер враховує і комунікативну задачу оригіналу (його прагматичну спрямованість), і соціокультурну спрямованість мови (функціональні стилі і жанри, соціальні діалекти).

Проте, не дивлячись на антропоцентричність (орієнтацію на людину) сучасного мовознавства, лінгвістичні теорії перекладу виключають аспект інтуїції, творчості перекладача. Наскільки б не ускладнився аналіз відповідностей, вони залишаються стандартними (хоча і прив'язуються, наприклад, до ситуації спілкування).

ПИТАННЯ

1. Доведіть, що лінгвоперекладацькі дослідження – найважливіша частина сучасного перекладознавства.

2. Охарактеризуйте передумови, які зіграли важливу роль у формуванні лінгвістичного перекладознавства: а) мова як знаряддя думки і засіб мовної комунікації; зв'язок мови з мисленням і реальною дійсністю, з суспільством і його культурою, з іншими знаковими системами; б) переклад як великомасштабний експеримент із зіставлення мовних і мовленнєвих одиниць у двох мовах;

2. Поясніть внутрішньолінгвістичні і позамовні причини неприйняття лінгвістичної концепції перекладу.

3. Оцініть внесок у розвиток теорії перекладу книги канадських лінгвістів Жана-Поля Віне і Жана Дарбельне "Порівняльна стилістика французької та англійської мов. Метод перекладу" (Париж, 1958 р.).

4. Подумайте, яку пару мов особисто Ви вибрали б для своєї дослідницької роботи і якою б була тема вашого дослідження.

5. Ж. Мунен – дослідник, що підійшов до проблематики перекладу з послідовно лінгвістичної позиції. Які праці Ж. Мунена поєднані під загальною назвою "Лінгвістика і переклад" (1976 р.)?

6. Назвіть три основні перешкоди, розкриті Ж. Муненом, що заважають розробці лінгвістичної теорії перекладу. Який зв'язок теорії перекладу із сучасною лінгвістикою, з мовною картиною світу і множинністю культур, з розбіжністю граматичних структур?

7. Як трактуються поняття "перекладність" і "неперекладність" Ж. Муненом?

8. Який був загальний напрям лінгвістичних досліджень в США до середини XX століття? Що сприяло тому, що саме в США раніше багатьох західних країн з'явилися перші роботи, що намагалися підійти до перекладу з лінгвістичних позицій? Журнал "International Journal of American Linguistics". Збірка "On Translation". Стаття Р. Якобсона "Про лінгвістичні аспекти перекладу", її значущість для теорії перекладу.

9. Оцініть внесок видатного американського лінгвіста Юджина Альберта Найди у розвиток лінгвістичної теорії перекладу. Охарактеризуйте чотири основні підходи Ю. Найди до перекладу: філологічний, лінгвістичний, комунікативний і соціосемантичний.

10. Охарактеризуйте його роботу в Американському біблійному товаристві. Робота Ю. Найди "До науки перекладати" (1964 р.).

11. Поняття формальної і динамічної еквівалентності Ю. Найди.

12. Яке ваше ставлення до принципу "культурно-етнічної адаптації" Ю. Найди? Чи виправдано вживання цього принципу до перекладу Біблії?

13. Як Ви ставитеся до прийому пояснення культурних реалій за допомогою посилань і приміток?

лекція 3

^ ЛІНГВІСТИЧНІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ (ЗАКІНЧЕННЯ). ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

План лекції:

1. Американське перекладознавство в 80-і роки ХХ століття.

2. Проблеми сучасного машинного перекладу.

3. Модифікації лінгвістичних концепцій перекладу в світлі сучасної антрополінгвістики.

3.1. Теорія закономірних відповідностей Я.Й. Рецкера.

3.2. Ситуаційна теорія В.Г. Гака.

3.3. Англо-американське перекладознавство: зіставлення "опановуючого " і "відчужуючого" перекладу.

3.4. Росія: синтетичний та аналітичний переклад.

4. Теорії літературознавчого перекладу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconІ. предмет І завдання курсу. Теоретичні І методологічні основи логопсихології
Визначення понять "психолінгвістика", "психологія мовлення", "нейропсихологія", "логопсихологія", "логопедагогіка", "логопедія"
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconГоловня В. В. История античного театра / В. В. Головня; [учебник...
Зміст та структура курсу «Історія театру». Основні завдання курсу. Навчальна та додаткова література
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconЛекція тема: право власності на землю
Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридичних осіб І іноземних держав. Право спільної власності на землю. Зміст...
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconЛекція тема: земельні сервітути та обмеження прав на землю
Постановка питань: Поняття та види земельних сервітутів. Поняття І зміст добросусідства в земельному праві. Поняття І види обмежень...
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconТема: Традиції І сучасні тенденції у системі харчування українців міста І села
Опитати членів родини, яка складається з двох, або трьох поколінь. Кожне питання розкривати найповніше, уточнюючи місцеві назви,...
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconРасписание пар групп ы 1Д на 2 семестр Понедельник 1 Інф пошукові...
Тдп ауд. 203 Стаднік І. В. (лекція) / Констутуц право Укр. Ауд. 203 Нікольська О. В. (лекція)
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconЛекція тема: джерела земельного права та земельні правовідносини
Міжнародні конвенції, багатосторонні міждержавні угоди І двосторонні договори та їх вплив на врегулювання земельних відносин в Україні....
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconОсновні проблеми економіки та їх ринкове розв'язання. Зміст ринкової...
Півлі сировини, між перспективами розширення І згортання виробництва; споживачі вибирають серед великої кількості товарів І послуг...
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconРобоча програма курсу «герменевтика» для студентів філологічного факультету Авторська розробка
Становить собою певні основи для подальшого вивчення філологічних курсів І спеціальних курсів, розкриваючи механізми розуміння смислу,...
Лекція 1 Зміст курсу \"Методологічні проблеми перекладознавства\" iconЛітератураЗміст І форма в мистецтві: діалектика зв'язку
Як відомо, твору ні про що не буває. В ньому є жива душа, тобто зміст, який випромінює духовну енергію, узагальнюючи поліфункціональ-ність...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница