Питання до іспиту


Скачать 24.28 Kb.
НазваниеПитання до іспиту
Дата публикации15.07.2013
Размер24.28 Kb.
ТипДокументы
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» для студентів 3 курсу ФМТМС спеціальності МТ
Теоретична частина

 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Державна мова в Україні.

 2. Поняття національної та літературної мови.

 3. Функції мови в суспільстві.

 4. Система та структура мови.

 5. Типологія мовних норм.

 6. Поняття про стиль. Стилістична диференціація української мови.

 7. Загальна характеристика наукового стилю мовлення.

 8. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю мовлення.

 9. Лексика української мови за походженням.

 10. Поділ лексики за вживанням у мовленні.

 11. Поняття емоційно-експресивної лексики.

 12. Фразеологія української мови.

 13. Джерела української фразеології.

 14. Термін та його ознаки.

 15. Поняття про термін і термінологію. Термінологія як система.

 16. Кодифікація і стандартизація термінів.

 17. Способи термінологічної номінації.

 18. Жанри наукових досліджень.

 19. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової діяльності.

 20. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

 21. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

 22. Рецензія. Відгук.

 23. Науковий етикет.

 24. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Принципи презентацій.

 25. Поняття про термінографію. Типи словників.


Студент повинен знати:


 1. значення мови в житті людини та її функції в суспільстві;

 2. історію становлення української мови, українських графічних, орфографічних і пунктуаційних норм;

 3. стильове розмаїття сучасної української літературної мови;

 4. норми сучасної української літературної мови;

 5. види усного професійного мовлення;

 6. основні ознаки, засоби мовлення та підстилі офіційно-ділового та наукового стилів;

 7. основи термінознавства як загальної бази для опису наукової картини світу;

 8. основні поняття прикладного термінознавства і процеси термінологізації, транстермінологізації, детермінологізації;

 9. правила укладання бібліографічних списків;

 10. правила користування різними видами словників;

 11. основи науково-технічного перекладу.


Студент повинен вміти:


 1. використовуючи знання державної української повсякденної, ділової та технічної мови грамотно використовувати її у своїй професійній діяльності та повсякденному житті використовуючи фахові, науково-популярні та масові джерела інформації, засвоювати екологічні знаня;

 2. вільно користуватися функціональними стилями та їхніми підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку;

 3. працювати з навчальною та довідковою літературою;

 4. вести діалог, дискусію на фахову тему;

 5. складати довідково-інформаційні документи;

 6. підготувати доповідь на наукову студентську конференцію та оголосити її;

 7. характеризувати терміни своєї майбутньої спеціальності;

 8. вдумливо читати оригінальну літературу за фахом, переробляти та перекладати її;

 9. оформлювати вилучену з вітчизняних та іноземних джерел інформацію у вигляді реферату, наукової доповіді, письмового чи усного перекладу, анотації тощо;

 10. укладати бібліографічні списки;

11) користуватися традиційними та електронними словниками.

Похожие:

Питання до іспиту iconПитання до іспиту
Основні напрями державної політики з питань національної безпеки в інформаційній сфері
Питання до іспиту iconПитання до іспиту
Поема у прозі О. Турянського „Поза межами болю”: поетика твору, стильова своєрідність
Питання до іспиту icon2 курс, питання до іспиту
Характеристика соціологічних методів: аналіз документів, анкетування, інтерв’ю, контент-аналіз, фокус-група, соціометрія
Питання до іспиту iconПитання до письмового іспиту з філософії Рівень 1: ерудиційний
Формат завдань: дати, найменування, персоналії, класифікації (Розташувати в хронологічній послідовності імена філософів, філософські...
Питання до іспиту iconПитання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
Питання до іспиту icon7. Методи контролю питання до іспиту
Судово-експертна діяльність осіб, які не працюють в державних експертних установах, службах: правове регулювання, особливості здійснення...
Питання до іспиту icon7. Методи контролю питання до іспиту методика розслідування організованої...
Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
Питання до іспиту iconПитання для підготовки до іспиту з курсу
...
Питання до іспиту iconКурс, 5 семестр Питання до іспиту з історії України (1917- 1939 рр.)...
Український національний рух у березні-червні 1917 р. І універсал Української Центральної Ради
Питання до іспиту iconПитання для іспиту з курсу “філософія права”
Правовий об’єктивізм, правовий суб’єктивізм та інтерсуб’єктивність у осмисленні права
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница