Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів


НазваниеНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів
страница1/14
Дата публикации13.06.2013
Размер1.99 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ВСТУП
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, докази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо.

Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, постанов пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи.

У результаті опанування навчальної дисципліни “Цивільний процес” студенти повинні:

знати стан основних проблем науки цивільного процесуального права; сутність процесуальних категорій; функції судової влади в системі державної влади та форми їх здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце у механізмі правового регулювання; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки; чинні норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони мають відповідати; порядок реалізації судових рішень; несудові та альтернативні форми захисту цивільних прав і законних інтересів; практику застосування цивільного процесуального законодавства, перспективні та основні напрямки розвитку цивільного процесуального законодавства, його адаптації до міжнародних стандартів здійснення правосуддя у цивільних справах;

уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази в цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи й ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте рішення.

Для вивчення навчальної дисципліни рекомендовано
таку літературу:

Курс цивільного процесу: підруч. / В. В. Комаров,
В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Комаров В. В. Окреме провадження : моногр. / В. В. Ко-
маров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. –312 с.

Комаров В. В. Позовне провадження: моногр. /
В. В.
 Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін. ; за ред.
В. В.
 Комарова. –Х. : Право, 2011. – С. 551.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство
у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України /
В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624.

Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підруч. / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Х. : Право, 2011.

Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж: В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. – Х. : Право, 2009.

Цивільний процес України. Академічний курс: підруч. / за ред. С. Я. Фурси. – К. : КНТ, 2009.

Балюк М. І. Практика застосування цивільного проце-
суального кодексу України (цивільний процес у питаннях і
відповідях): коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юрид., 2008. – (Сер. Судова практика).

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики,
относящейся к Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. де Сальвиа. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004.
ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національного університету

“Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого”

(протокол № 9 від 22 квітня 2011 р.)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconПлани семінарських занять
Не поняття, предмет, система та принципи господарського процесуального права
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconЛекція тема: предмет, метод, принципи І система
Постановка питань: Поняття І предмет земельного права. Методи регулювання в земельному праві. Принципи земельного права. Співвідношення...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів icon1. Поняття, предмет І метод цивільного права 17
Навчально-методичні матеріали для практичних занять з курсу "Цивільне право. Частина загальна" для студентів спеціальності «Правознавство»...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільний процес, кримінальний процес,адміністративний процес
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів icon1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15
Навчально-методичні матеріали для практичних занять з курсу "Цивільне право. Частина загальна" для студентів спеціальності «Правознавство»...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconЗагальна характеристика окремого провадження
Коло справ окремого провадження цивільного судочинства змінювалось від кодифікації до кодифікації, що свідчить про унікальність цього...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів icon1. Історичний нарис наказного провадження
Наказне провадження є одним із видів проваджень цивільного судочинства І регламентується розділом 2 цпк
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: наказне провадження, судовий наказ, заявник, стягувач, боржник, заява про скасування судового наказу, набрання судовим...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів icon2 Позов процесуальний засіб порушення цивільного процесу в різних...
Тема Позов – процесуальний засіб порушення цивільного процесу в різних державах світу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница