Що таке інтелектуальна власність?


Скачать 67.72 Kb.
НазваниеЩо таке інтелектуальна власність?
Дата публикации08.07.2013
Размер67.72 Kb.
ТипВопрос
userdocs.ru > Право > Вопрос
ПРОГРАМА

підготовки до заліку по курсу «Інтелектуальна власність»

(для студентів денного відділення спеціальності 7. 090221; 8. 090221 )


 1. Що таке інтелектуальна власність? Які умови користування нею?

 2. В чому полягає подвійна природа інтелектуальної власності?

 3. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технологічної творчості? Яку назву носить ця група об'єктів і чому?

 4. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої творчості?

 5. В якій країні і коли вперше почали надавати виключені права на використання ОПВ?

 6. Що таке „копірайт” і що він охороняє? Що стало причиною появи Статуту королеви Анни?

 7. У чому полягає економічна причина необхідності охорони прав на об'єкти промислової власності?

 8. Коли в Україні був прийнятий пакет законів, що склав основу спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності? Назвіть ці закони.

 9. Що дає підприємству використання інтелектуальної власності?

 10. Яка доля інтелектуальної власності у вартості підприємства за кордоном і в Україні? Чому?

 11. Які фінансові вигоди використання ОПВ?

 12. Які вигоди для держави і суспільства від використання інтелектуальної власності?

 13. Яка роль торгівельних марок у розвитку економіки?

 14. Яка роль об'єктів авторського права і суміжних прав у розвитку культури?

 15. Які існують об'єкти промислової власності.

 16. Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів авторського права, а які до об'єктів суміжних прав?

 17. Хто може бути суб'єктами інтелектуальної власності?

 18. Хто відноситься до суб'єктів авторського права?

 19. Основні складові системи інтелектуальної власності в Україні.

 20. Який орган державного управління відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності?

 21. Які основні функції виконує ДП "Український інститут промислової власності"?

 22. Які основні функції виконує Державний департамент інтелектуальної власності?

 23. Які основні функції виконує ДП "Українське агентство з авторських і суміжних прав"?

 24. Які основні функції виконує інститут інтелектуальної власності і права?

 25. Які ви знаєте громадські організації і сфері інтелектуальної власності ?

 26. Що представляє собою міжнародна система інтелектуальної власності ?

 27. Скільки діє міжнародних договорів, що адмініструються ВОІВ, і до скількох із них приєдналася Україна?

 28. Назвіть по три основних міжнародних договори, що відносяться до об'єктів промислової власності та до об'єктів авторського права і суміжних прав.

 29. Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності?

 30. Які функції виконує організація інтелектуальної власності ?

 31. Яка мета правової охорони?

 32. У чому полягає сутність правової охорони об'єктів інтелектуальної власності?

 33. Які переваги дає правова охорона ОІВ правовласнику?

 34. В чому полягає різниця між правовою охороною і правовим захистом ОІВ?

 35. Які принципи правової охорони?

 36. У чому полягає принцип охороноспроможності ОІВ?

 37. У чому полягає принцип виключності прав на ОІВ?

 38. У чому полягає принцип балансу інтересів правовласника на ОІВ і суспільства?

 39. Що таке патент?

 40. У чому полягає процедура надбання прав на винахід?

 41. Що є об'єктом винаходу?

 42. Що є об'єктом корисної моделі?

 43. Що є об'єктом промислового зразка?

 44. Які критерії охороноздатності для винаходу?

 45. Які критерії охороноздатності для корисних моделей і промислових зразків?

 46. У чому полягають критерії новизни для винаходу?

 47. У чому полягає процедура правової охорони об'єктів промислової власності?

 48. Які терміни правової охорони об'єктів промислової власності?

 49. На основі яких підстав дія охоронного документа на об'єкт промислової власності може достроково припинятися цілком чи частково?

 50. На які об'єкти промислової власності передбачено продовження дії охоронного документу після вичерпання первісно встановленого терміну?

 51. Якими засобами здійснюється охорона прав на комерційну таємницю?

 52. Який урядовий орган здійснює правову охорону сортів рослин?

 53. В чому полягає правова охорона раціоналізаторської пропозиції?

 54. Які об'єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а які - суміжними правами?

 55. Чи є обов'язковою процедура оформлення прав на об'єкти авторського права?

 56. Який термін охорони немайнових прав на об'єкти авторського права?

 57. Який термін охорони майнових прав на об'єкти авторського права?

 58. Який взаємозв'язок між правами автора, виконавця, виробника фонограм, організації мовлення?

 59. Який термін правової охорони об'єктів суміжних прав?

 60. Чи має силу патент України на території іншиїх держав?

 61. В чому полягає процедура набуття громадянами України прав на об'єкти промислової власності за кордоном?

 62. У відповідності до яких конвенцій здійснюється охорона авторських і суміжних прав у світі?

 63. Які об'єкти права інтелектуальної власності є оборотоздатними, а які ні?

 64. Які відмінні ознаки нематеріальних активів?

 65. Чому існують відмінності між юридичним і економічним термінами служби об'єкта права інтелектуальної власності?

 66. Які Ви знаєте основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності?

 67. У чому перевага використання прав на об'єкти інтелектуальної власності у власному виробництві над передачею прав за ліцензійними договором?

 68. Які переваги дає правоволодільцю внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?

 69. У чому різниця між уступкою прав на об'єкт інтелектуальної власності і передачею права за ліцензійним договором?

 70. Які Ви знаєте види ліцензійних договорів?

 71. Які Ви знаєте види ліцензійних платежів?

 72. У чому полягає торгівля ліцензіями?

 73. Які права надає невиключна (проста) ліцензія?

 74. Які права надає виключна ліцензія?

 75. Які права надає повна ліцензія?

 76. Який порядок укладання ліцензійних договорів?

 77. Основні права ліцензіара і ліцензіата.

 78. Основні обов'язки ліцензіара.

 79. Основні обов'язки ліцензіата.

 80. Який порядок передачі прав за авторськими договорами?

 81. Який зміст має ліцензійний договір?

 82. Назвіть основні цілі оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 83. Які Ви знаєте підходи до оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?

 84. Дайте характеристику витратного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

 85. Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

 86. Дайте характеристику дохідного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

 87. Які Ви знаєте методи оцінки вартості прав на ОІВ?

 88. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі створення ОІВ?

 89. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі набуття прав?

 90. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі використання прав?

 91. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі захисту прав?

 92. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі утилізації?

 93. Яке значення має система захисту прав інтелектуальної власності?

 94. Які існують категорії суперечок щодо порушення прав інтелектуальної власності, їх характеристика.

 95. У чому полягає адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності?

 96. У чому полягає цивільно-правовий засіб захисту прав інтелектуальної власності?

 97. У яких випадках передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності?

 98. Яка передбачена відповідальність за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності?

 99. Захист прав інтелектуальної власності у межах угоди TRIPS.Затверджено на засіданні кафедри:

Економіки та управління інноваційною діяльністю

Протокол №
від

« »Зав. кафедриЛандик В.І.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

ВикладачЧеркасова О.В.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Похожие:

Що таке інтелектуальна власність? iconКурс лекцій Для студентів денної І заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
Тема інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини
Що таке інтелектуальна власність? iconІнтуліктуальна власність

Що таке інтелектуальна власність? iconЩо таке потреби?
Які три "найбільш правдоподібні положення" виділяв ві­домий український вчений XIX ст. М. Х. Бунге в ученні про по­треби?
Що таке інтелектуальна власність? icon8 Теоретичні аспекти аналізу нематеріальних ресурсів підприємства
Таким чином, у нашій державі з’являється новий вид власності — інтелектуальна, а наукові знання виступають конкретним товаром, яким...
Що таке інтелектуальна власність? icon10 конкуренція І монополія
Хоч якою жорстокою буде конкуренція між компаніями, неписане правило боротьби за частку на ринку таке: жодна компанія не повинна...
Що таке інтелектуальна власність? iconДень наближався до кінця, сонце ще не сіло, було жарко, задушливо....
Духота І напруга спекотного дня наростали. Стали з'являтися хмари, вони швидко пливли по небу чорні І сірі, кошлаті й страшні. Чорна...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница