Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці


Скачать 59.57 Kb.
НазваниеДнаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці
Дата публикации25.06.2013
Размер59.57 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
ДНАОП 0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 вересня 1993 р. № 754

Київ

 

Про затвердження Положення про порядок

накладення штрафів на підприємства, уста-

нови і організації за порушення нормативних

актів про охорону праці
На виконання Закону України “Про охорону праці” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці, що додається.

2. Внести до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328, такі зміни і доповнення:

пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

“6/ накладати штрафи на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання у разі порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища”;

підпункти 6 — 14 пункту 5 вважати відповідно підпунктами 7 — 15.

 

Прем’єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України


^ В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 вересня 1993 р. № 754

 


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок накладення штрафів на підприємства,

установи і організації за порушення нормативних

актів про охорону праці

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення визначає порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації /надалі — підприємства/ незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

2. На підприємства можуть бути накладені штрафи за:

порушення актів законодавства та інших нормативних актів /правил, стандартів, норм, положень, інструкцій тощо, які є обов”язкові для виконання/ про охорону праці;

невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

3. Підприємство сплачує штраф за кожний нещасний випадок на виробництві та випадок професійного захворювання, що сталися з вини цього підприємства.

4. Право накладення штрафів на підприємства мають голова та заступники голови Держнаглядохоронпраці, начальники територіальних управлінь і начальники інспекцій цього Комітету.

ІІ. РОЗМІРИ ШТРАФІВ

5. Посадові особи Держнаглядохоронпраці накладають штрафи на підприємства у таких розмірах:

голова Держнаглядохоронпраці — до 2 відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

заступники голови Держнаглядохоронпраці — до 1,5 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

начальники територіальних управлінь — до 1 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

начальники інспекцій — до 0,5 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

Максимальний розмір штрафу, що накладається на підприємство, не може перевищувати 2 відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства.

6. Відповідно до пункту 3 цього Положення підприємство сплачує штраф у разі:

нещасного випадку, що не призвів до стійкої втрати працездатності працівника, — у розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності;

нещасного випадку, що призвів до стійкої втрати працездатності, та за професійне захворювання працівника — у розмірі, визначеному з розрахунку половини середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності;

смерті потерпілого — у розмірі дворічного заробітку потерпілого.

Для обчислення розміру штрафу середньомісячний заробіток береться за 12 останніх календарних місяців, що передували нещасному випадку або встановленню професійного захворювання.

Штраф у розмірі дворічного заробітку визначається шляхом множення середньомісячного заробітку на 24.

7. У разі виявлення факту приховання нещасного випадку підприємство сплачує визначений штраф у десятикратному розмірі.

ІІІ. ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ ТА СПЛАТИ ШТРАФІВ

8. Постанова про накладення штрафу на підприємство приймається за підсумками комплексної перевірки стану безпеки і умов праці на даному підприємстві, проведеної органами Держнаглядохоронпраці за участю інших органів державного нагляду за охороною праці.

Постанова складається у двох примірниках за формою, що додається. Один примірник постанови подається керівникові підприємства для сплати штрафу, другий-залишається у посадової особи, яка прийняла постанову про накладення штрафу.

9. Власник підприємства або уповноважений ним орган має право оскаржити в місячний термін рішення про стягнення штрафу з підприємства в судовому порядку.

10. Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2 відсотків за кожний день просрочення.

11. Кошти від сплати штрафів, що накладаються на підприємства за підсумками комплексних перевірок стану безпеки і умов праці, перераховуються в таких розмірах /у відсотках до загальної суми штрафу/:

до державного фонду охорони праці

— 15

до галузевого фонду охорони праці

— 15

до регіонального фонду охорони праці

— 20

до фонду охорони праці підприємства,

з якого стягнено штраф

 

— 50

12. Штрафи у разі нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися на виробництві, сплачуються підприємством без припису органів державного нагляду за охороною праці та перераховуються в таких розмірах /у відсотках до загальної суми штрафу/:

до державного фонду охорони праці

25

до галузевого фонду охорони праці

25

до регіонального фонду охорони праці

50

 

13. У разі відсутності галузевого або регіонального фонду охорони праці відповідна частина штрафу перераховується до державного фонду охорони праці.

 

 

 

ДОДАТОК

до Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і

організації за порушення нормативних актів про охорону праці 

 

^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

/Держнаглядохоронпраці України/

________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА №________

про накладення штрафу на підприємство,

установу, організацію

 

“           “           19        р.

 

м.__________________________

/місце прийняття/

 

Я,______________________________________________________________________ /посада, прізвище, ініціали/

розглянувши акт комплексної перевірки стану безпеки і умов праці

від “____”_____________19.,          складений_________________________________________________

_______________________________________________________________________

/посади, прізвища, ініціали осіб, які підписали акт/

________________________________________________________________________

та інші матеріали про порушення_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

/назва і адреса підприємства, прізвище, ім”я, по батькові керівника/

нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, встановив:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На підставі статті 31 Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992р. та Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 р. № 754, вирішено накласти на підприємство

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/назва та адреса підприємства/

штраф у сумі__________________________________________________________карбованців.

Зазначення сума штрафу перераховується: до державного фонду охорони праці — 15 відсотків, до галузевого фонду охорони праці — 15 відсотків, до регіонального фонду охорони праці — 20 відсотків і до фонду охорони праці підприємства, з якого стягується штраф, — 50 відсотків.

Ця постанова може бути оскаржена власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом протягом місяця у судовому порядку.

Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2 відсотків за кожний день прострочення.

____________________________________________

/посада особи, яка прийняла

____________________________________________

постанову/

 

М.П._______________________________________

/підпис, дата/

Похожие:

Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconЗакону України "Про охорону праці"
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconНака з
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з...
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconПоложення про студентську раду
Рада бдпу, що здійснює свою діяльність на демократичних засадах відповідно до Конституції України, чинного законодавства України,...
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconЗагальні положення
Кнеу, 2002. а також "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого Міністерством...
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconПісля здачі листа студентам особисто отримати в канцелярії 2 примірники...
Лист заповнюється на фірмовому бланку організації (установи) з кутовим штампом. Якщо лист оформлюється не на фірмовому бланку, то...
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці icon«удар віталія Кличка»
Повідомляю Вас про те, що в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", на території міста Червонограда...
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconНачальнику Управління праці
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconЗакону України "Про внесення змін до
Листопада 2011 року у Верховній Раді України зареєстрований законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconОй, сколько вас привалило, точно снегу в январе! Небось, позабавиться...
А? Ну, раз уму-разуму хотите научиться, то расскажу я вам сказку мучительную-поучительную, отменную-современную, не про бедных, не...
Днаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи І організації за порушення нормативних актів про охорону праці iconЛабораторна робота №1 загальні положення про харчові добавки

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница