Закону України "Про пожежну безпеку"


НазваниеЗакону України "Про пожежну безпеку"
страница1/7
Дата публикации04.07.2013
Размер0.79 Mb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Спорт > Закон
  1   2   3   4   5   6   7

Правила пожежної безпеки в Україні

1. Галузь застосування


Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" (статті 4-7) Правила пожежної безпеки в Україні (далі - Правила) є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об'єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.

Забезпечуючи пожежну безпеку слід також керуватися стандартами, будівельними нормами, правилами влаштування електроустановок (ПУЕ), нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи із сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки.

Міністерства й відомства, виходячи із специфічних умов та особливостей пожежної небезпеки виробництв, можуть додатково розробляти і видавати свої галузеві правила пожежної безпеки, які не повинні суперечити цим Правилам та знижувати їх вимоги.

Галузеві правила повинні бути узгоджені з Управлінням Державної пожежної охорони (УДПО) МВС України.

Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах, відповідають ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 19433-88, СТ СЭВ 383-87, ОНТП 24-86.
^

2. Загальні положення


2.1. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

2.2. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій (далі підприємств) покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках державного, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) покладається на власників цих будинків або на уповноважені ними органи, а в житлових приміщеннях (квартирах) - також і на квартиро---наймачів (членів ЖБК). Взаємні забов'язання власника і квартиронайма---ча щодо забезпечення пожежної безпеки повинні визначатися договором житлового найму, а членів ЖБК - статутом.

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках (квартирах) приватного житлового фонду та інших приватних спорудах (надвірних будівлях, гаражах тощо), а також на дачах, садових ділянках покладається на їх власників чи наймачів, якщо інше не обумовлено договором найму.

2.3. Обов'язки власників підприємств та уповноважених ними органів (далі - власники), а також орендарів щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку".

Вони зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

2.4. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди.

2.5. Повноваження в галузі пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших виробничих об'єднань повинні визначатися їх статутами або договорами між підприємствами, що утворили об'єднання.

2.6. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються статтею 6 Закону України "Про пожежну безпеку".

Відповідно до цього закону громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані:

виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які належать їм на правах особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати в дітей обережність у поводженні з вогнем;

повідомляти в пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

2.7. Фінансування робіт з будівництва, реконструкції, технічного переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій може проводитися лише після одержання від органів державного пожежного нагляду позитивних результатів експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

2.8. Початок роботи новоствореного підприємства, експлуатація нових, реконструйованих виробничих, жилих та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень, будівель та споруд без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється.

Видача дозволу здійснюється в порядку, встановленому Положенням про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи, затвердженим наказом МВС України від 25.10.94 N 580 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508.

2.9. Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам і їх гасіння, повинні мати державний сертифікат якості. Порядок одержання сертифікатів і термін їх дії визначається Кабінетом Міністрів України.

2.10. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснюються підприємствами та приватними особами, які одержали на це спеціальний дозвіл (ліцензію), що видається відповідно до Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 17.05.94 N 316.

2.11. Посадові та фізичні особи, винні в порушенні цих Правил, несуть адміністративну, кримінальну чи іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства.

2.12. За порушення вимог Правил, невиконання приписів посадових осіб державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляду) підприємства можуть притягатися керівниками органів держпожнагляду до сплати штрафу згідно з Положенням про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.94 N 840.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconНачальнику Управління праці
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconНародний депутат україни
України” та ст. 89 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної...
Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconЗакону України "Про внесення змін до
Листопада 2011 року у Верховній Раді України зареєстрований законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconЗакон україни «про засади державної мовної політики»
Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії...
Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconЗаконодавство України
Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) та
Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconЗакону України "Про охорону праці"
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Закону України \"Про пожежну безпеку\" icon«удар віталія Кличка»
Повідомляю Вас про те, що в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", на території міста Червонограда...
Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconШевченківський районний суду Чернівецької області
Закону України “Про соціальний захист дітей війни ” від 18. 11. 2004 року є дитиною війни. Згідно статті 6 зазначеного Закону з 01....
Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconНаглядова рада з питань оціночної діяльності
України", статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", з числа представників Фонду державного майна України,...
Закону України \"Про пожежну безпеку\" iconЗакону України «Про аудиторську діяльність»
Документи, що встановлюють взаємини між клієнтом І аудитором (аудиторською фірмою)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница