Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем


Скачать 409.71 Kb.
НазваниеЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
страница1/2
Дата публикации04.07.2013
Размер409.71 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
  1   2
ДОДАТОК З

ЗАВДАННЯ

для розрахунково-аналітичної частини

до тем:
1. Аналіз загального рівня витрат на виробництво продукції (завдання 1,2,16-19).

2. Аналіз собівартості за елементами і статтями витрат (завдання 4-6,16-19).

3. Аналіз матеріальних витрат в собівартості продукції (завдання 5-10).

4. Аналіз витрат на заробітну плату в собівартості продукції (завдання 5,6,11-15).

5. Аналіз собівартості одиниці виробу (завдання 1-6).

6. Аналіз витрат на оплату праці в собівартості продукції (завдання 11-15).

7. Аналіз витрат на виробництво (завдання 1-3,6,17)
Завдання 1. На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн. продукції.
Завдання 2. Проаналізуйте вплив факторів на відхилення фактичних витрат на 1 грн. продукції від планових (табл. 2).
Завдання 3. Дайте оцінку виконання плану собівартості одиниці найважливіших видів продукції (табл. 3).
Завдання 4. Обчисліть способом ланцюгових підставлень вплив факторів на зміну собівартості одиниці виробу КТД2-2 (табл. 4).
Завдання 5. Проаналізуйте собівартість одиниці виробу КТД2-2 за статтями витрат (табл. 5).
Завдання 6. Охарактеризуйте структуру витрат на виробництво продукції (табл. 6).
Завдання 7. Обчисліть вплив факторів на відхилення фактичної суми матеріальних витрат від планової в собівартості продукції (табл. 7).
Завдання 8. Проаналізуйте вплив факторів на зміну матеріальних витрат на один КТД2-2 у собівартості всієї продукції (табл. 8).
Завдання 9. обчисліть резерви зниження собівартості продукції за рахунок транспортно-заготівельних витрат. Визначте можливі причини відхилень від кошторису (табл. 9).
Завдання 10. Знайдіть резерви зниження собівартості продукції за рахунок поліпшення витрачання сировини і матеріалів.
Завдання 11. Проаналізуйте витрати фонду заробітної плати згідно з формою 1-ПВ (табл. 10).
Завдання 12. Оцініть вплив основних факторів на відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від минулого (табл. 11).
Завдання 13. Проаналізуйте вплив основних факторів на відхилення фонду оплати праці робітників у звітному році від показників минулого року (табл. 12). Визначте можливі причини відхилень.

Завдання 14. Визначте вплив факторів на відхилення фактичної оплати праці від планової на 1 КТД2-2 (табл. 13).
Завдання 15. Обчисліть резерви зниження собівартості продукції за рахунок поліпшення витрачання заробітної плати та зменшення витрат на виробництво.
Завдання 16. Проаналізуйте динаміку витрат на обслуговування виробництва та управління підприємством порівняно з темпами зміни обсягу продукції (табл. 14).
Завдання 17. Проаналізуйте витрати на утримання й використання обладнання, а також загальновиробничі витрати (табл. 15).
Завдання 18. Проаналізуйте витрати на брак і витрати від браку (табл. 16).
Завдання 19. Визначте резерви зниження собівартості продукції (табл.17). Зробіть висновки про такі резерви. Назвіть можливі причини перевитрат.

^ Методичні вказівки

для підрахунку резервів зниження собівартості продукції
Зниження собівартості продукції та витрат на 1 грн. продукції досягається такими заходами:

  • збільшенням обсягу виробленої продукції;

  • зменшенням витрат у результаті впровадження організаційно-технічних засобів (ОТЗ);

  • усуненням непродуктивних витрат і невиправданих перевитрат за елементами і калькуляційними статтями витрат.Збільшення випуску та реалізації продукції сприяє зниженню собівартості одиниці продукції за рахунок економії умовно-постійних витрат (завдання 5). Загальна сума зниження собівартості розраховується наступним чином:

Сд • ПВупв

Сн = ------------- ,

100

де Сд – собівартість додаткової продукції;

ПВупв – питома вага умовно-постійних витрат у собівартості продукції.

Зменшення витрат завдяки здійсненню організаційно-технічних заходів (ОТЗ) досягається:

  • від зниження матеріальних витрат, яке обчислюється за формулою:

Емв = ( М0 – М1) • Вф • Цп,

де М0 та М1 – норми витрат матеріалів відповідно до та після впровадження

ОТЗ;

Вф – фактична кількість виробів;

Цп – планова ціна матеріалів;

  • від зменшення витрат на оплату праці:

Еоп = (Т0 – Т1) • ТС • Вф,

де Т0 та Т1 – трудомісткість виробів відповідно до та після впровадження ОТЗ;

ТС – середнього динна тарифна ставка;

  • за рахунок ефективнішого використання виробничого обладнання:

Ево = (А1 – А0) • ТПф,

де А1 та А0 – сума амортизації обладнання на одну тис. грн. товарної продукції

в звітному та плановому періоді;

ТПф – обсяг товарної продукції в звітному періоді.
Ці групи резервів зниження собівартості продукції складаються з тих, які було виявлено у процесі аналізу собівартості продукції:

  • усунення перевитрат матеріалів та понадпланових відходів;

  • усунення непродуктивних виплат з фонду оплати праці;

  • усунення невиправданих перевитрат і невиробничих витрат у складі загальновиробничих витрат;

  • зменшення витрат від браку.

Загальна сума резерву зниження собівартості продукції завжди буде сумою резерву збільшення прибутку.


Таблиця 1

^ Витрати на 1 грн. продукціїз/п

Показник

План

Фактичний випуск продукції

за плановими нормами та плановими цінами

за цінами, внесеними до плану

за діючими цінами на матеріали та плановими на продукцію

за фактичними цінами

1

Обсяг продукції в діючих цінах, тис.грн.

6726

6650

6650

6650

6714

2

Собівартість продукції, тис.грн.

5350

5354

5471

5530

5530

3

Витрати на 1 грн. продукції

(р. 2 : р. 1), коп.
Таблиця 2

^ Вплив факторів на відхилення фактичних витрат на 1 грн. продукції від планових


з/п

Показник

Витрати, коп.

Фактори зміни витрат

Методика розрахунку

Розмар випливу

А

Б

1

2

3

4

1

Планові витрати на 1 грн. продукції.

2

Витрати на 1 грн. фактично випущеної продукції:

а) планові норми і планові ціни;

б) планові ціни на матеріали і продукцію, фактичні норми витрат матеріалів;

в) планові ціни на продукцію та фактичні норми й ціни на матеріали;

г) фактичні.

3

Зменшення (збільшення) витрат.


Таблиця 3

^ Виконання плану собівартості одиниці продукції№ з\п

Вироби

Собівартість, тис.грн

Відхилення

Минулий рік

Звітний рік

від минулого року, %

від плану

за планом

фактично

за планом

фактично

сума

%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

КТД2 – 2

7,9

7,9

8,0

2

ПЕВ

2,6

2,5

2,7

3

ПОЕ

1,7

1,6

1,5

4

ОТ

0,1

0,1

0,08

5

МТ

2,4

2,2

2,2


Таблиця 4

^ Вплив факторів на зміну собівартості одиниці виробу КТД2 – 2


Показник

За планом

Фактично

Відхилення від плану

Обсяг виробництва, шт.

120

116
Сума постійних витрат, тис.грн.

121,4

116,7
Змінні витрати на одиницю продукцію, грн.

6894

6980
Собівартість 1 шт., грн.

7906

7986

Таблиця 5

^ Собівартість одиниці виробу КТД2 – 2 за статтями витрат


з/п

Стаття витрат

На одиницю продукції, грн.

Відхилення

Минулий рік

^ Звітний рік

від минулого року , %

від плану

за планом

фактично

сума

%

сума

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сировина та матеріали

1070

1081

1100

2

Поворотні відходи

31

30

50

3

Куповані напівфабрикати

1050

1046

980

4

Паливо, енергія

1000

900

1100

5

Заробітна плата виробничих робітників

2200

2400

2130

6

Відрахування на соціальне страхування

860

897

768

7

Витрати на підготовку й освоєння виробництва

250

260

230

8

Витрати на утримання й використання устаткування

700

702

800

9

Цехові витрати

460

500

600

10

Втрати від браку

129

-

132

11

Інші виробничі витрати

130

150

190

12

Виробнича собівартість

7918

7906

7986

Таблиця 6

^ Структура витрат на виробництво продукції


з/п

Елементи витрат

Питома вага витрат у минулому році

Витрати

Відхилення

за планом

фактично

від минулого року

від плану

у грошовому виразі, тис.грн

питома вага, %

у грошовому виразі, тис.грн

питома вага, %

1

Матеріальні витрати

35

1873

35

2

Амортизація

12

642

12

3

Оплата праці

30

1605

30

4

Відрахування на соціальне страхування

16

600

11,2

5

Інші витрати

7

630

11,8

6

Усього витрат на виробництво

100

5350

100Таблиця 7

^ Відхилення фактичної суми матеріальних витрат від планової собівартості продукції


^ Стаття витрат

За планом

Фактичний обсяг і асортимент

Відхилення

за плановими нормами і плановою структурою

за плановими нормами і фактичною структурою

фактично

Усього

у тому числі за рахунок

обсягу випуску продукції

структури

Рівня витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Сировина і основні матеріали,

без відходів

1081

1100

1058

1100

2. Куповані напівфабрикати

1046

980

1040

980Таблиця 8

^ Зміна матеріальних витрат на один КТД2– 2 у собівартості всієї продукції


з/п

Види матеріалів

Одиниця

За планом

Фактично

Відхилення

Резерви зниження витрат, тис. грн.

кількість (норма)

ціна, грн.

сума, грн.

кількість (норма)

ціна, грн.

сума, грн.

усього, тис.грн.

у тому числі за рахунок

кількості (норми)

ціни

1

А

кг

1,2

500
1,4

490
2

Б

кг

5

490
5,2

500
3

В

кг

10

600
12

610
4

Г

шт.

20

118
18

180
5

Д

М3

0,5

400
0,6

400
6

Е

М3

0,3

500
0,3

520
7

Ж

кг

8

700
9

720
Разом


Примітка. Фактично випущено 116 шт

Таблиця 9

^ Резерви зниження собівартості продукції за рахунок транспортно–заготівельних витрат


з/п

Стаття витрат

За кошторисом, тис.грн.

^ На фактичний обсяг матеріально – технічного постачання

Відхилення

Резерв зниження собівартості

за планом

фактично

абсолютне

відносне, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Послуги залізниці

960
980


2

Послуги автомобільного транспорту

870
890


3

Послуги річкового транспорту

-

-

-


4

Послуги авіації

70
90


5

Витрати на розвантаження та складування матеріалів

240
260


6

Інші витрати

160
180


Разом

Таблиця 10

^ Витрати фонду заробітної плати згідно з формою 1-ПВ


з/п
Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1

Фонд оплати праці – усього, тис.грн.

2

Фонд оплати праці ПОД, тис.грн.

У тому числі оплата праці робітників, тис.грн.

3

Фонд оплати праці непромислового персоналу, тис.грн.


Таблиця 11

^ Відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від минулого


з/п

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Усього

у тому числі за рахунок

чисельності

середньої зарплати

1

Фонд оплати праці ПОД – усього, тис.грн.

у тому числі робітників, тис.грн.
2

Середньообліковий склад ПОД – усього осіб

у тому числі робітників
3

Середньорічна заробітна плата на одного працюючого,

грн.

у тому числі робітника, грн.

Таблиця 12

^ Відхилення фонду оплати праці робітників у звітному році від показників минулого року


з/п

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Усього

У тому числі

відпрацьованих годин

середньогодинної оплати

1

Середньорічна оплата праці одного робітника, грн.
2

Відпрацьовано за рік одним робітником, людино – год.
3

Середня оплати праці за 1 год., грн.


Таблиця 13

^ Вплив факторів відхилення фактичної оплати праці від планової на 1 КТД2-2
з/п

Вид операції

За планом

Фактично

Відхилення

Резерви зниження витрат

Нормо - год.

^ Оплата за 1 год., грн.

Сума, грн.


Нормо - год.

Оплата за 1 год., грн.

Сума, грн.

Усього

(гр.8 – гр. 5)

У тому числі за рахунок

годин

Оплати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Заготовка

0,8

2,7
1,0

3,0
2

Токарна

3,5

2,8
4,0

3,1
3

Фрезерна

3,2

2,8
3,0

2,6
4

Шліфувальна

1,5

2,9
1,5

3,3
5

Складальна

1,0

2,7
1,2

2,9
РазомПримітка. Фактично випущено 116 шт.
Таблиця 14

Динаміка витрат та обслуговування виробництва та керування підприємством
  1   2

Похожие:

Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Аналіз асортименту та структури випуску й реалізації продукції (завдання 1,2,5-7,10)
Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними коштами (завдання 3,4,14-17)
Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини
Завдання Дайте оцінку наявності, руху та технічного стану основних фондів (табл. 1)
Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання За даними форми 2 „Звіт про фінансові результати” проаналізуйте чистий прибуток підприємства. Визначте можливі причини зміни...
Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconЗавдання до розрахунково-аналітичної частини

Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання Визначте коефіцієнти, які характеризують надходження матеріалів (табл. 1). Зробіть висновки про вплив цих даних на зміну...
Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання Проаналізуйте динаміку інвестиційної діяльності підприємства. Охарактеризуйте структуру інвестицій та оцініть вплив різних...
Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconЗавдання до модуль-контролю №1
Кожен студент/курсант отримує індивідуальне завдання в об’ємі трьох теоретичних питань (по одному з кожної теми), одного терміну...
Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconІ. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи
...
Завдання для розрахунково-аналітичної частини до тем iconТворчі завдання Завдання
Він правий, коли протиставляє способи хар­чування, що відповідають здоровому глузду, та нерозважливі. Він може засуджувати певні...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница