Наказ


Скачать 166.12 Kb.
НазваниеНаказ
Дата публикации16.07.2013
Размер166.12 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
УКРАЇНА

Cтавищенська районна державна адміністрація Київської області

Відділ освіти

НАКАЗ

18.12.2012 №409

Ставище
Про організацію роботи з підготовки

до видачі документів про освіту

випускникам 2013 року

в навчальних закладах району
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 „Про затвердження Положення про ІВМ „ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" (в редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13.08.2007 №737), Закону України від 22.05.2003 № 852-ІV „Про електронний цифровий підпис“, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України 14.04.2008 №319, Положення про золоту медаль „За високі досягнення у навчанні„ та срібну медаль „За досягнення у навчанні”, Положення про похвальний лист „За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, на виконання наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 10.12.2012 №399 „Про організацію роботи з підготовки до видачі документів про освіту випускникам 2013 року“,

наказую:

 1. Призначити відповідальним за організацію роботи з підготовки бази даних та замовлень на виготовлення документів про освіту для випускників 2013 року головного спеціаліста відділу освіти Добровольського В.В.

 2. Головному спеціалісту відділу освіти Добровольському В.В

  1. Забезпечити формування комп'ютерної бази даних випускників 2013 року

до 10.01.2013 р.

  1. Передати до головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації комп’ютерної бази даних про випускників 2013 року, роздрукованих підтверджень замовлень, загального замовлення на виготовлення документів про освіту випускникам 2013 року, листи директорів навчальних закладів про згоду випускників на збір та обробку персональних даних

   1. р.

  1. Організувати перевірку відповідності вимогам положення про золоту медаль „За високі досягнення у навчанні„ та срібну медаль „За досягнення у навчанні” претендентів визначених навчальними закладами на нагородження Золотою або Срібною медалями

до 01.03.2013 р.

  1. У разі додаткового замовлення на виготовлення документів про освіту подати додаткове замовлення відповідно до вимог головного управління освіти і науки.

  2. До 05.04.2013 перевірити реєстр навчальних закладів району (назви, печатки, підписи та посади керівників) для надання дозволу на друк документів про освіту.

  3. Передати підтвердження замовлення на виготовлення документів з відзнакою для випускників 9 –х (до 01.06.2013 р.) та 11-х класів (до 20.05.2013 р.).

  4. При наявності помилок в інформації, відтвореної на картці документа про освіту, подавати двічі на тиждень (понеділок, четвер) підтвердження замовлень на виправлення документів про освіту, первинні документи (з помилками), акти на повернення, роздруковані з програми „DP 2000”.

  5. У разі втрати або пошкодження документів про освіту подавати замовлення на виготовлення дублікатів документів про освіту (п.5. Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка).

  6. Забезпечити контроль за обліком виданих та невиданих документів про освіту (п. 4. Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка).

  7. До 01.09.2013 подати до Центру нових інформаційних технологій невидані картки документів про освіту та зведений звіт про невидані документи про освіту за період з 01.09.2012 по 31.08.2013.

  8. До 01.09.2013 подати звіт про видані документи про освіту відповідно до укладених договорів про закупівлю та отримання документів про освіту, виготовлених на основі фотокомп’ютерних технологій, сервісно-ресурсному центру.

 1. Директорам навчальних закладів:

  1. Призначити відповідальних за організацію роботи з підготовки бази даних та замовлень на виготовлення документів про освіту для випускників 2013 року.

  2. Організувати згідно „Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" роботу з формування бази даних випускників 2013 року. У процесі формування врахувати можливості випускників щодо отримання документів з відзнакою (додаток 1)

до 05.01.2013 р.

  1. Отримати письмові згоди учнів для виготовлення документів про освіту (додаток 3) та забезпечити збереження їх в особових справах у навчальному закладі.

до 05.01.2013 р.

  1. Подати до відділу освіти (роздруковані з програми „DP 2000”) замовлення на виготовлення документів про освіту випускникам 2013 року та згоди на збір та обробку персональних даних (додаток 2.)

до 05.01.2013 р.

  1. Подати на погодження до відділу освіти списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями

до 01.02.2013 р.

  1. Для перевірки відповідності вимогам положення про золоту медаль „За високі досягнення у навчанні“ та срібну медаль „За досягнення у навчанні” претендентів визначених навчальним закладам на нагородження подати (особисто) до відділу освіти відповідні документи (класні журнали, книги протоколів педрад та рад навчального закладу)

до 01.03.2013 р.

  1. Подати до відділу освіти замовлення (кількість) на отримання Похвальних грамот і Похвальних листів

до 05.01.2013 р.

  1. Подавати додаткові замовлення на виготовлення документів про освіту, разом з поясненням причин несвоєчасного подання, до відділу освіти. Кінцевий термін подачі підтвердження замовлень на внесення змін у базу даних – 2 місяці до дати вручення документів про освіту

  2. Подати до відділу освіти підтвердження на виготовлення документів з відзнакою (додаток 4, або 5) для випускників 9 –х (до 25.05.2013 р.) та 11-х класів (до 15.05.2013 р.).

  3. Оформлення та видачу документів про освіту, їх облік проводити керуючись Порядком замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка (розд. 4) та Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (розд. 5).

  4. Створити комісію з перевірки виставлення оцінок у додатки до документів про освіту для випускників 2013 року. Результати перевірки оформити відповідним актом.

  5. Нагородження учнів Похвальними листами та Похвальними грамотами проводити у відповідності до Положення про похвальний лист „За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”. Проводити чіткий облік Похвальних листів та грамот.

  6. При наявності помилок в інформації, відтвореної на картці документа про освіту, подавати до відділу освіти підтвердження замовлень на виправлення документів про освіту, первинні документи (з помилками), акти на повернення, копії платіжних документів про оплату витрат на передрук.

  7. Подати до відділу освіти звіт про видані документи про освіту навчальним закладом з 01.09.2012 по 31.08.2013 р. (додаток 6)

до 31.08.2013 р.

  1. Невидані картки (із зазначенням причин невидачі) повернути разом із звітом про невидані документи (додаток 7) до відділу освіти

до 01.07.2013 р.

  1. Акти на списання документів про освіту та нагородних матеріалів подати до централізованої бухгалтерії

до 31.08.2013 р.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
^

Начальник відділу освіти І.Г. Осадчий
Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 18.12.2012.№409


Бланк або

Реєстраційний штамп

закладу освіти

Головне управління освіти і науки Київської облдержадміністрації


ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення свідоцтв про базову (атестатів про повну) загальну середню освіту
Повна назва навчального закладу ______________________________________________
Дирекція (повна назва середнього закладу освіти) просить виготовити _______свідоцтв

кількість

(атестатів) для випускників ____________ року згідно з поданим нижче списком.

Дата вручення свідоцтв (атестатів):_______________
^ Прізвище, ім’я, по батькові

Дата

народження

Дані свідоцтва про народження

Ідентифікайний код


Примітка


Серія

Номер

1

Завзятий Ігор Васильович

03.11.70

БК

123456

1234567891
2

Коваль Олена Антонівна

03.03.70

БК

321654

3216549871

З В (ЗМ або СМ)Директор_______________________________________

підпис прізвище, ініціали


Додаток 2

до наказу відділу освіти

від 18.12.2012.№409

Реєстраційний штамп

(якщо немає бланка)
Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

ДП «Інфоресурс»

Повідомляємо, що згідно з Законом України «Про захист персональних даних», письмові згоди суб’єктів персональних даних для виготовлення _________________________________

(вказати назву продукції)

отримані та зберігаються в особових справах у навчальному закладі.

Директор_______________________________________

підпис прізвище, ініціали

Додаток 3

до наказу відділу освіти
від 18.12.2012.№409


ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

(ПІБ)
Я, ________________________________________________________________________ ,

(народився „___” __________ 19 __ року , паспорт серії ___ №_________ ) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду _____________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

та ^ Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентського (учнівського) квитка, документів про освіту та вчені звання державного зразка, а також забезпечення роботи єдиної інформаційної бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним у замовленні, виготовленні, обліку і видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту та вчені звання державного зразка і в забезпеченні роботи єдиної інформаційної бази даних Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

„___” _________ ______ р., ____________ (__________________________________)

Особу та підпис __________________________________________ перевірено

Директор ________________ ( _____________________)

М.П.

Я, _________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентського (учнівського) квитка, документів про освіту державного зразка, а також відомості про мої права, визначені Законом України „Про захист персональних даних” та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.
____________ 20____ року.

(підпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з метою замовлення, виготовлення та обліку персоніфікованих документів про освіту державного зразка, а також студентського (учнівського) квитка. Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються ДП „ДЦ ПІТ” та ЗАТ „НДІ ПІТ”, як особам, що безпосередньо задіяні в процесі замовлення, виготовлення, обліку та видачі зазначених документів.

Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право:

1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його перс.дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до перс.даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його перс.дані, що містяться у базі перс.даних;

3. на доступ до своїх перс.даних, що містяться у відповідній базі перс.даних;

4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його перс.дані у відповідній базі перс.даних, а також отримувати зміст його перс.даних, що зберігаються;

5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх перс.даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх перс.даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. на захист своїх перс.даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо перс.даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту перс.даних;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист перс.даних.
Додаток 4

до наказу відділу освіти
від 18.12.2012.№409


Реєстраційний штамп

(якщо немає бланка)


Головне управління освіти і науки Київської облдержадміністрації


Підтвердження

на виготовлення документів з відзнакою

Керівництво_________________________________________________________________

просить внести зміни в попереднє замовлення на виготовлення документів про освіту з відзнакою:

Клас,

кваліфікація

Прізвище, ім'я та по батькові

Було

Треба

9

Гончаренко Ірина Іванівна

З відзнакою

-

11

Кравець Сергій Петрович

Золота медаль

Срібна медаль

11

Матюха Світлана Сергіївна

Срібна медаль

-


Змін щодо інших випускників, які отримують документи про освіту з відзнакою, немає.
^ Загальна кількість: свідоцтв з відзнакою ____,

атестатів (золота медаль) _____, атестатів (срібна медаль) _____,
Директор_______________________________________

підпис прізвище, ініціали
Додаток 5

до наказу відділу освіти
від 18.12.2012.№409


Реєстраційний штамп

(якщо немає бланка)


Головне управління освіти і науки Київської облдержадміністрації


Підтвердження

на виготовлення документів з відзнакою

Керівництво_________________________________________________________________

просить виготовити _________________________
(указати назву документів та кількість)

згідно з поданими раніше замовленнями.

Директор_______________________________________

підпис прізвище, ініціали

Додаток 6

до наказу відділу освіти
від 18.12.2012.№409
Реєстраційний штамп

(якщо немає бланка)

Відділ освіти Ставищенської
райдержадміністрації

Звіт
про отримані та видані документи про освіту
______________________________________


з 01.09.2012 по 31.08.2013 р
Отримано від відділу освіти:

Назва документи про освіту

Атестат про повну

загальну середню освіту

Свідоцтво про базову загальну освіту

Інші документи

^ Золоті медалі

Срібні медалі

Похвальні листи

Похвальні грамоти

^ Звичайного зразка

Аттестат
“Золота медаль”


Аттестат
“Срібна медаль”

Додатків


Звичайного
зразка


З відзнакою

^ Про закінчення

допоміжної школи

Додатків

кіл


Видано:

^ Назва документи про освіту

Атестат про повну

загальну середню освіту

Свідоцтво про базову загальну освіту

Інші документи

^ Золоті медалі

Срібні медалі

Похвальні листи

Похвальні грамоти

^ Звичайного зразка

Аттестат
“Золота медаль”


Аттестат
“Срібна медаль”

Додатків


Звичайного
зразка


З відзнакою

^ Про закінчення

допоміжної школи

Додатків

кіл


Зіпсовано додатків до свідоцтв -- до атестатів --
Невиданих документів ______
Директор_______________________________________

підпис прізвище, ініціали

Додаток 7

до наказу відділу освіти
від 18.12.2012.№409
Реєстраційний штамп

(якщо немає бланка)

Відділ освіти Ставищенської
райдержадміністраціїЗВІТ
про невидані документи про освіту
__________________________________________________________________
Загальна кількість документів про освіту, що повертаються для знищення до Міністерства освіти і науки України: _________________
(кількість)

Прізвище ім'я, по батькові випускника

Номер та серія документа

Назва документа про освіту

ПричинаУСЬОГО

Свідоцтв _______

Атестатів _______

РАЗОМ: _______
Директор_______________________________________

підпис прізвище, ініціалиПохожие:

Наказ iconНаказ президенту
В. Н. Мегре "Наказ Президенту"- распространение письма в рассылках, газетах, журналах приветствуется
Наказ iconНаказ

Наказ iconОтветный наказ

Наказ iconНаказ о Градском благочинии

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ митры. /Исконная побудка

Наказ iconНаказ
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо   порядку    відображення в
Наказ iconНаказ
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей
Наказ iconНаказ
Реформування діяльності галузі охорони здоров’я з переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу надає амбулаторно-поліклінічному...
Наказ iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: наказне провадження, судовий наказ, заявник, стягувач, боржник, заява про скасування судового наказу, набрання судовим...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница