Система управління охороною праці в жкг


НазваниеСистема управління охороною праці в жкг
страница4/4
Дата публикации05.08.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
1   2   3   4

^ 6.3. Безпека праці на заводах і виробничих базах ЖКГ України

Площадки для асфальтних і цементних заводів, каменедробильних, бітумних і емульсійних баз, полігонів з виготовлення залізобетонних виробів та інших виробничих підприємств треба вибирати відповідно до наявних або розроблених планом забудов даного населеного міспункту з урахуванням забезпечення виробничих підприємств електроенергією та ін.

Бази і заводи, які виділяють газ, кіптяву, пил та інші шкідливі речовини, розташовуються відносно до близького боку для вітрів переважного напряму і відділяються від житлових районів санітарно-захисними зонами (розривами).

Територія заводу або бази повинна мати рівну поверхню і нахил, який забезпечує відвід поверхневих вод. Котловани і ями, необхідні для виробничих МЕТ, закриваються щільними, міцними настилами або огороджуються.

У місцях руху людей встановлюються двобічні поручні висотою не менше 1 м. В темний час доби, крім огородження, виставляються світлові сигнали.

У місцях переходів через канави і траншеї встановлюються місточки шириною не менше 0,8 м і з поручнями висотою 1м.

Споруджи, розташовані на території підприємства використовувати, для житла забороняється.

Трубопроводи в місцях проектування з проїжджими шляхами і проходами повинні бути підняті над габаритами транспортних засобів а заглиблені або забезпечені надійними проїзними і перехідними. Цехи виробничих підприємств устатковують навісами для захисту працюючих від атмосферних опадів, а також необхідними санітарно-гігієнічними приміщеннями з аптечками і установками з питною водою.

Працівники на виробничих базах і заводах забезпечуються індивідуальними захисними засобами відповідно до діючих галузевих норм.

З метою додержання пожежної безпеки виробничі бази і заводи забезпечуються пожежни інвентарем.

При дистанційному управлінні на виробничих підприємствах підхід до пульту управління повинен бути звільнений і незахаращений конструкціями і устаткуванням.

Усі пускові пристрої повинні мати написи про їх призначення. Пульт управління оснащується системою сигналізації і аварійним вмиканням (рубильниками) для негайного знеструмлення усього комплексу устаткування.

На всіх ділянках виробничих баз і заводів, де це потрібно за умовами роботи, біля машин і механізмів вивішуються інструкції, плакати і попереджувальні написи з техніки безпеки.
Контрольні питання

1. Безпечна технологія створення чорних шляхових основ та покриттів полегшеного типу.

2. Виникнення деяких окремих робіт при безпечному будівництві міських шляхів.

3. Безпека праці під час очищення від снігу і льоду проїжджих частин шляхів, тротуарів, на мостах та шляхопроводах.

4. Безпека праці під час проведення розшивочних робіт з підвісних люльок.

5. Техніка безпеки під час очищення гранітного облицювання мостів, шляхопроводів, естакад і набережних піскоструміними апаратами.

6. Правила безпечного ремонту і фарбування прольотних будівель а опор мостів.

7. Безпечна експлуатація шляхово-будівельних і вантажопідйомних машин та механізмів.

8. Правила безпечної експлуатації самохідних шляхово-будівельних машин і причіпних агрегатів.
Список рекомендованої літератури

 1. Закон України “Про охорону праці”. – К., 1993. – 40 с.

 2. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002 – 2005 роки та на період до 2010 року. –К.: Держжитлокомунгосп України, 2002.

 3. ГОСТ 5542 – 87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технологические условия. – М.: Госстандарт СССР, 1987.

 4. ДБН В. 2.2.5. – 20 – 2001. Інженерне устаткування будівель і споруджень. Зовнішні мережі і спорудження. – К.: Держбуд України, 2001. – 287 с.

 5. ДНАОП 0.00 – 1.02 – 99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. – К.: Держнаглядохоронпраці України, 2000.

 6. ДНАОП 0.00 – 1.07 – 94. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. – К.: Держнаглядохоронпраці України, 1994.

 7. ДНАОП 0.00 – 1.20 – 98. Правила безпеки системи газопостачання України. – К.: Держнаглядохоронпраці України, 1998. – 387 с.

 8. ДНАОП 0.00 – 1.26 – 96. Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів під тиском пари не більше 0,7 МПа (7 кгс / см 2), водогрійних котлів і водонагрівачів при температурі нагріву води понад 115 ˚С. – К.: Держнаглядохоронпраці України, 1996.

 9. ДНАОП 0.00 – 4.07 – 99. Правила положення про навчання з питань охорони праці. – К.: Держнаглядохоронпраці України, 1999.

 10. Бедрий Я.І. Охорона праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 1997. – 258 с.

 11. Вишневский И.М., Ермишкин В.Г. Техника безопасности при техническом обслуживании пассажирских и грузовых лифтов. – М.: Стройиздат, 1981. – 176 с.

 12. Денисенко В.Ц. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1985. – 319 с.

 13. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. та ін. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.

 14. Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве: Сб. офиц. материалов/Сост. В.В. Трофимов, Ю.И. Наумов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Стройиздат, 1984. – 800 с.

 15. Повзнер М.И., Эстеркин Ф.И. Эксплуатация газового оборудования. Практические упражнения. – Л.: Недра, 1983. – 256 с.

 16. Правила по охране труда при строительстве и ремонте жилищно-коммунального хозяйства / А.А. Соломко и др. Под ред. В.И. Ляшко, А.А. Чернышка. – К.: Здоровье, 1992. – 344 с.

 17. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при строительстве городских дорог, работа на асфальтобетонных заводах и производственных базах дорожных организаций / Сост. Б.П. Скороходов и др. / АКХ им К.Д. Помфилова. – М.: Стройиздат, 1980. – 288 с.

 18. Правила безопасности при эксплуатации систем водоснабжения населенных мест / МЖГХ ФСФСФ. – М.: Стройиздат, 1979. – 136 с.

 19. Правила техники безопасности на городском электротранспорте. Раздел 1: Трамвайные вагоны, троллейбусы, депо и ремонтные мастерские / МЖКХ РСФСР. – М.: Транспорт, 1977. – 123 с.

 20. Правила техники безопасности на городском электротранспорте. Раздел 2: Путевое хозяйство трамвая / МЖКХ РСФСР. – М.: Транспорт, 1978. – 74 с.

 21. Правила техники безопасности на городском электротранспорте. Раздел 3: Контактные сети. Устройства СЦБ и связи / МЖКХ РСФСР. – М.: Транспорт, 1978. – 105 с.

 22. Правила техники безопасности на городском электротранспорте. Раздел 4: Организация движения трамвая и троллейбуса / МЖКХ РСФСР. – М.: Транспорт, 1978. - 200 с.

 23. Сборник руководящих материалов для работников газового хозяйства РСФСР. Тема 1. – Л.: Недра, 1984. – 286 с.

 24. Сборник руководящих материалов для работников газового хозяйства РСФСР. Тема 2 – Л.: Недра, 1984. – 320 с.

 25. Сборник руководящих материалов газового материала РСФСР. Дополнения и изменения. – Л.: Недра, 1986. – 407 с.

 26. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве Украинской ССР: Общие вопросы. Под ред. К.Н. Зайцева. - К.: Будівельник, 1987. – 286 с.

 27. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве Украинской ССР: / А.А. Соломка и др. Под ред. К.Н. Зайцева. – К.: Будівельник, 1989. – 480 с.

 28. Чміль А.І. Електробезпека на виробництві та в побуті. Навчальний посібник. – К.: ДАЖКГ, 2000. – 150 с.

 29. Чміль А.І. Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи охорони праці“. – К.: ДАЖКГ, 2000. – 38 с.

УДК________

ББК_________

С___________
Семенов Михайло Борисович

Конспект лекцій з дисципліни “Охорона праці в ЖКГ”
Редактор Т.І.Акуленко

Коректор О.П. Риченда

Комп’ютерний набір Н.С.Сафонова

1   2   3   4

Похожие:

Система управління охороною праці в жкг iconДнаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства,...
Внести до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України...
Система управління охороною праці в жкг iconОсновні поняття до теми гроші, поділ праці, товарне виробництво
Поділ праці об'єктивний процес розчленування окремих видів праці, одночасне співіснування їх у суспільному виробництві
Система управління охороною праці в жкг iconНа систему державного управління
Робота виконана на кафедрі філософії та методології державного управління Національної академії державного управління при Президентові...
Система управління охороною праці в жкг iconМенеджмент у підприємницькій діяльності
Усвідомлен­ня виняткової ролі управління підприємством у розвинутих країнах відбулося ще на початку XX ст. Ще тоді зрозуміли, що...
Система управління охороною праці в жкг iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Система управління охороною праці в жкг iconТематика контрольних робіт І екзаменаційних питань з курсу «Психологія управління»
Роль соціально-психологічної служби в процесах удосконалювання системи управління
Система управління охороною праці в жкг icon4 «Облік розрахунків по оплаті праці,страхуванню, та стипендіях»
Сутність праці та заробітної плати в бюджетних установах оперативний облік персоналу
Система управління охороною праці в жкг iconЗакону України "Про охорону праці"
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Система управління охороною праці в жкг iconНачальнику Управління праці
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Система управління охороною праці в жкг icon«Ринок праці та його регулювання»
Складовими ринкової системи є: ринок товарів (сировини, матеріалів, палива, готових виробів, проектних робіт, наукових досліджень,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница