Тема №3


Скачать 173.7 Kb.
НазваниеТема №3
Дата публикации25.05.2013
Размер173.7 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Астрономия > Документы
Змістовий модуль 1: Тема № 3. Методика гігієнічного контролю за організацією навчально-виховного процесу в закладах освіти. «Шкільна зрілість», методи її визначення.


1. Перерахуйте основні методи та засоби цілеспрямованого впливу на функціональний стан організму у вільний час:

1). Аутогенне тренування

2). Вправи альтернативних форм фізичного виховання

3). Віськово-прикладні ігри

4). Рухливі ігри, імітаційні вправи

*5). Психофізичне тренування та ігри, елементи традиційних та нетрадиційних форм фізичного виховання та професійно-прикладної фізичної підготовки
2. Назвіть основні класифікації вікових груп дітей і підлітків, що використовуються у ході оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку:

1). Юридична, економічна

2). Педагогічна

*3). Біологічна, медична

4). Антропологічна, морфологічна

5). Соціологічна, екологічна
3. Назвіть провідні принципи складання розкладу занять у школі:

1). Урахування фізичного розвитку, ступеня важкості предметів та характеру їх взаєморозташування, особливостей шкільних меблів

*2). Урахування стану здоров’я та морфофункціональних можливостей організму, особливостей фізіологічної кривої працездатності, ступеня важкості предметів та характеру їх взаєморозташування

3). Урахування рівня фізичної працездатності, ступеня важкості предметів та характеру їх взаєморозташування, величин добової рухової активності

4). Урахування генетичних особливостей, мотиваційної спрямованості, особливостей фізіологічної кривої працездатності, стану здоров’я та морфофункціональних можливостей організму

5). Урахування ступеня важкості предметів та характеру їх взаєморозташування, особливостей шкільних меблів, величин добової рухової активності
4. Укажіть провідні принципи складання режиму дня дітей і підлітків:

1). Наявність основних режимних елементів, тривалість основних режимних елементів, правильне розташування основних режимних елементів протягом дня, відповідність режиму дня віково-статевим та анатомо-фізіологічним особливостям організму, гігієнічна оцінка шкільних меблів

*2). Наявність основних режимних елементів, тривалість основних режимних елементів, правильне розташування основних режимних елементів протягом дня, відповідність режиму дня віково-статевим та анатомо-фізіологічним особливостям організму, відповідність режиму дня стану здоров’я

3). Урахування генетичних особливостей, відповідність режиму дня віково-статевим та анатомо-фізіологічним особливостям організму, відповідність режиму дня стану здоров’я

4). Відповідність режиму дня стану здоров’я, відповідність режиму дня віково-статевим та анатомо-фізіологічним особливостям організму, гігієнічна оцінка шкільних меблів

5). Урахування показників добової рухової активності, урахування даних фізичного розвитку, відповідність режиму дня стану здоров’я
5. Назвіть провідні принципи гігієнічної оцінки уроку в загальноосвітній школі:

1). Оцінка шкільних підручників, проведення хронометражу основних структурних елементів уроку, оцінка шкільних меблів, дослідження умов проведення уроку

2). Дослідження умов проведення уроку, оцінка шкільних меблів, оцінка фізичного розвитку, проведення хронометражу основних структурних елементів уроку

*3). Вивчення особливостей подання навчального матеріалу, дослідження умов проведення уроку, проведення хронометражу основних структурних елементів уроку, вивчення методики та наочності викладання, оцінка ступеня розвитку втоми учнів

4). Оцінка шкільних меблів, оцінка фізичного розвитку, проведення хронометражу основних структурних елементів уроку, оцінка ступеня розвитку втоми учнів, вивчення методики та наочності викладання

5). Оцінка функціональної готовності до навчання у школі, дослідження умов проведення уроку, проведення хронометражу основних структурних елементів уроку

6. Укажіть методи експрес-оцінки функціональної готовності дитини до вступу в школу:

1). Проведення тесту Мартине, оцінка координації рухів, оцінка фізичної працездатності

2). Проведення ортостатичної проби, оцінка координації рухів, оцінка фізичної підготовленості

*3). Проведення тесту Керна-Ірасека, оцінка координації рухів, оцінка якості та чистоти звуковимови

4). Оцінка рухової активності, проведення тесту Керна-Ірасека, оцінка координації рухів

5). Оцінка якості та чистоти звуковимови, оцінка координації рухів, оцінка рівня домагань та уподобань
^ 7. Укажіть методи поглибленого психофізіологічного обстеження вищої нервової діяльності дитини з метою визначення функціональної готовності до вступу в школу:

1). Оцінка рухової активності, фізичної працездатності, розподілу бюджету часу, вербально-логічного мислення

*2). Оцінка механічної, образної, вербально-логічної пам’яті, вербально-логічного мислення,

3). Оцінка фізичної підготовленості, механічної, образної, вербально-логічної пам’яті

4). Оцінка фізичної працездатності, розподілу бюджету часу, образної, вербально-логічної пам’яті

5). Оцінка фізичного розвитку, вербально-логічного мислення, вербально-логічної пам’яті
8. Назвіть провідні методи визначення розумової працездатності дітей і підлітків:

*1). Визначення сили, врівноваженості та рухомості нервових процесів, переключення та стійкості уваги, тонкої координації рухів

2). Визначення переключення та стійкості уваги, артеріального тиску

3). Визначення тонкої координації рухів, м’язової сили, оцінка фізичної підготовленості

4). Визначення переключення та стійкості уваги, оцінка фізичної підготовленості

5). Визначення частоти серцевих скорочень, проведення степ-енергометрії (PWC 170), оцінка професійної підготовленості
9. Назвіть провідні методи визначення фізичної працездатності дітей і підлітків:

1). Визначення сили, врівноваженості та рухомості нервових процесів, оцінка фізичної підготовленості

2). Визначення переключення та стійкості уваги, особливостей особистості

3). Визначення тонкої координації рухів, м’язової сили

*4). Проведення степ-енергометрії (PWC170)

5). Визначення лабільності зорового аналізатора, оцінка професійної підготовленості
10. Перерахуйте провідні гігієнічні принципи оптимізації вільного часу учнів:

*1). Урахування психофізіологічних особливостей організму, стану здоров’я, особливостей особистостей та хронобіологічних характеристик організму, підвищення рухової активності до оптимальних величин у вільний час, наявність адекватних методів цілеспрямованого впливу на процеси розвитку особистості під час позаурочної діяльності, наявність концептуальної моделі ефективного використання вільного часу

2). Урахування особливостей фізичного розвитку, наявність концептуальної моделі ефективного використання вільного часу, визначення структурних особливостей гострої та хронічної захворюваності, підвищення рухової активності до оптимальних величин у вільний час, урахування особливостей організації харчування

3). Урахування стану здоров’я, особливостей особистостей та хронобіологічних характеристик організму, наявність адекватних методів цілеспрямованого впливу на процеси розвитку особистості під час позаурочної діяльності, наявність концептуальної моделі ефективного використання вільного часу

4). Урахування особливостей організації харчування, урахування психофізіологічних особливостей організму, стану здоров’я, особливостей особистостей та хронобіологічних характеристик організму, підвищення рухової активності до оптимальних величин у вільний час

5). Підвищення рухової активності до оптимальних величин у навчальний час, стану здоров’я, особливостей особистостей та хронобіологічних характеристик організму
11. Назвіть провідні компоненти концептуальної моделі ефективного використання

вільного часу дітей та підлітків:

*1). Впровадження оптимального рухового режиму, використання традиційних та нетрадиційних форм фізичного виховання, застосування засобів психофізіологічного впливу на організм, проведення самостійних тренувальних занять у вільний час

2). Визначення структурних особливостей гострої та хронічної захворюваності, проведення самостійних тренувальних занять у навчальний час

3). Урахування особливостей організації харчування, проведення самостійних тренувальних занять у вільний час, застосування засобів психофізіологічного впливу на організм

4). Використання традиційних та нетрадиційних форм фізичного виховання, урахування особливостей фізичного розвитку, застосування засобів психофізіологічного впливу на організм

5). Використання альтернативних форм фізичного виховання, впровадження оптимального рухового режиму, використання традиційних та нетрадиційних форм фізичного виховання
12. Назвіть основні структурні елементи уроку в загальноосвітній школі:

1). Вступна частина, допоміжна частина, основна частина, закріплення нового матеріалу, заключна частина

2). Вступна частина, тренувальна частина, закріплення нового матеріалу, перевірка домашнього завдання, заключна частина

*3). Організаційна частина, основна частина, закріплення нового матеріалу, перевірка домашнього завдання, заключна частина

4). Допоміжна частина, основна частина, додаткова частина, закріплення нового матеріалу

5). Організаційна частина, перевірка домашнього завдання, заключна частина
13. Укажіть основні методики визначення ступеня складності предметів у середній школі:

1). Проведення хронометражу навчальних занять

*2). Групування предметів за ступенем складності, використання рангової шкали складності

3). Проведення функціональних проб, визначення щільності уроку

4). Проведення степ-енергометрії, оцінка шкільних меблів

5). Поглиблене психофізіологічне обстеження, оцінка фізичного розвитку

14. Перерахуйте основні групи розкладу предметів за ступенем складності:

*1). 1 група: математика, іноземна мова, 2 група: хімія, фізика, 3 група: рідна мова, історія, географія, 4 група: природознавство, література, 5 група: фізична культура, музика, праця

2). 1 група: хімія, фізика, 2 група: рідна мова, історія, географія, 3 група: фізична культура, музика, праця, 4 група: математика, іноземна мова

3). 1 група: математика, іноземна мова, 2 група: рідна мова, історія, географія

4). 1 група: математика, іноземна мова, 2 група: хімія, фізика, 3 група: фізична культура, музика, праця, 4 група: природознавство, література

5). 1 група: математика, іноземна мова, 2 група: хімія, фізика, 3 група: рідна мова, історія, географія, 4 група: математика, іноземна мова, 5 група: фізична культура, музика, праця
15. Перерахуйте методики прогнозування успішності професійної діяльності:

1). Оцінка фізичного розвитку та фізичної витривалості, центильна оцінка рівня розвитку професійно-значущих функцій

*2). Визначення меж фізіологічних коливань показників професійно-значущих функцій, векторний аналіз професійної перспективності, бальна оцінка рівня розвитку професійно-значущих функцій, прогнозування на основі фундаментальних положень нечіткої логіки

3). Складання психофізіограм, оцінка успішності професійної діяльності за шкалами регресії

4). Складання професіограм, прогнозування на основі фундаментальних положень нечіткої логіки

5). Векторний аналіз професійної перспективності, бальна оцінка рівня розвитку професійно-значущих функцій, оцінка фізичного розвитку та фізичної витривалості
16. Для визначення шкільної зрілості у 6-7-річних дітей проведена оцінка рівня психічного розвитку з використанням морфофункціональних психофізіологічних критеріїв.. Які показники свідчать про рівень психічного розвитку дітей?

*1). Показники тесту Керна-Ірасика

2). Показники біологічного віку

3). Показники стану центральної нервової системи

4). Показники стану здоров’я

5). Показники взаємовідношення процесів збудження та гальмування в КГМ
17. При вивчені розкладу уроків 6-го класу загальноосвітньої школи встановлено: кількість уроків протягом тижня – 34, тривалість перерв по 10 хв., після 2-го уроку – 20 хв. У вівторок 1-й урок – історія, 2-й – російська мова, 3-й – фізкультура, 4-й – література, 5-й – біологія, 6-й – малювання. Який основний недолік в організації навчального процесу має місце?

1). Місце уроку біології в розкладі

2). Тривалість змін

3). Місце уроку фізкультури в розкладі

4), Місце уроку історії в розкладі

*5). Розклад занять, кількість уроків у розкладі занять
18. При вивченні розкладу занять учнів 3-го класу встановлена: кількість уроків протягом тижні - 30; у вівторок перший урок українська мова, 2-й - музика, 3 і 4-й - фізичне виховання, усього 5 уроків. Яке порушення має місце в розкладі уроків?

*1). Кількість уроків фізкультури

2). Кількість уроків протягом тижні

3). Кількість уроків протягом дня

4). Місце уроку музики в розкладі

5). Місце уроку української мови в розкладі
19. За ранговою шкалою складності предметів найбільша сума балів припадає у ІІІ класі на понеділок, у IV - на вівторок, у V - на середу, у VІ - рівномірний розподіл навантаження по днях тижня, у VII - на п’ятницю. В якому класі розклад уроків побудовано правильно?

*1). V.

2). VI.

3). VII.

4). III.

5). IV.
20.Яка оцінка завдання при проведенні тесту Керна-Ірасека є найгіршою?

* 1)15 балів

2)3 бали

3)1 бал

4)5 балів

5)9 балів
21.Скільки етапів включає робота лікарів по визначенню ступеню готовності дітей до школи?

1)один

2)чотири

* 3)два

4)п'ять

5)три
22.При якій оцінці за виконання тесту Керна-Ірасека дитина вважається неготовою до шкільного навчання?

1)3 і більш

2)15 балів

3)7 і більш

4)10 балів

*5)9 і більш
23.Що відноситься до медичних критеріїв ступеню готовності до школи?

1)рівень біологічного розвитку

2)стан здоров'я в момент огляду

3)стан здоров'я в момент огляду і гостра захворюваність за попередній рік

*4)гостра захворюваність за попередній рік і рівень біологічного розвитку

5)усе перелічене
24.Коли проводиться перше заглиблене обстеження дітей у зв'язку з визначенням готовності до школи?

1)жовтень-листопад року, що передує вступу*

2)квітень-травень року вступу

3)серпень-вересень року, що передує вступу

4)січень-лютий року вступу

5)серпень-вересень року вступу
25.Що відноситься до психофізіологічних критеріїв ступеню готовності до навчання в школі?

*1)результати тесту Керна-Ірасека

2)рівень біологічного розвитку і якість звуковимовляння

3)якість звуковимовляння і результати тесту Керна-Ірасека

4)стан здоров'я в момент огляду і результати тесту Керна-Ірасека

5)усе перелічене

26.Коли проводиться друге заглиблене обстеження дітей у зв'язку з визначенням готовності до школи?

1)жовтень-листопад року, що передує вступу

*2)квітень-травень року вступу

3)серпень-вересень року вступу

4)лютий-березень року вступу

5)листопад-грудень року, що передує вступу
27. Що таке режим дня?

1). Розподіл часу протягом дня на всі види діяльності, відпочинок, прийоми їжі

2). Розподіл часу протягом доби на всі види діяльності, відпочинок, прийоми їжі

*3). Правильне чергування основних компонентів

4). Вид активної життєдіяльності людини

5). Дотримання часу підйому, харчування, занять, відбою.
28. У чому полягає фізіолого-гігієнічне значення режиму?

1). Виховання дисципліни

2). Формування звички робити все в один і той самий час

3). Профілактика порушень здоров’я

4). Покращання контролю за людиною

*5). Все зазначене
29. Що відноситься до забезпечення досягнення мети режиму?

1). Регламентація укладу життя

2). Забезпечення нормального зросту і розвитку

3). Створення передумов для нормальної працездатності і її відновлення

4). Збільшення опірності

*5). Все зазначене
30.Які дні тижня характеризуються найбільш оптимальним рівнем працездатності?

1). понеділок, вівторок

2). вівторок, середа

3). середа, четвер, п'ятниця

4). четвер, п'ятниця, субота

*5). середа
31.Найнижчий рівень працездатності спостерігається в

1). середу

2). вівторок

*3). понеділок і суботу

4). четвер і п'ятницю

5). понеділок і вівторок
32. При нормуванні діяльності дітей необхідно враховувати

1). тривалість роботи

2). якісні показники роботи

3). форми організації роботи

4). інтенсивність роботи

*5). усе перелічене.
33. Як оцінюється змальовування написаного тексту, якщо вся група ще має видимість письма, але зі зразком схожі тільки 2 букви?

1). 5 балів.

2). 2 бали.

3). 4 бали. *

4). 1 бал.

5). 3 бали.
34. Хто робить визначення готовності до школи дитини, що не відвідувала дитячий садок?

1). Дільнична медсестра.

2). Лікар дитячої поліклініки. *

3). Лікар дитячого садку.

4). Батьки.

5). Усі перелічені особи.
35. Як оцінюється виконання тесту, якщо у фігури на малюнку є голова, тулуб, кінцівки, руки і ноги намальовані двома лініями, немає шиї, вух, волосся, одягу, пальців на руках?

1).5 балів

2). 4 бали.

3). 1 бал.

4). 3 бали. *

5). 2 бали.
36. Хто з перелічених дітей одержує відстрочку від школи в зв'язку з відставанням біологічного розвитку?

1). Дитина, що хворіла 3 рази протягом року.

2). Дитина, що страждає пороком серця в стації компенсації.

3). Дитина, що перенесла поточного року травму черепа.

4). Дитина, що набула зросту за останній рік 3 см. *

5). Усі перелічені діти.
37. Хто проводить з дітьми заняття з розвитку моторики?

1). Лікар дитячої установи.

2). Вихователь дитячого садку.

3). Батьки.

4). Вихователь і батьки. *

5). Лікар і медсестра дитячого садку
38. У якому з перелічених випадків дитина має потребу у відстрочці від вступу до школи ?

1). 10 балів за тестом Керна-Ірасека.

2). Наявність дефекту звуковимовляння.

3). 5 захворювань ГРВІ за останній рік.

4). Міопія 3,0 діоптрій.

5). В усіх перелічених випадках. *
39. Хто робить визначення готовності до школи дитини, що відвідує дитячий садок?

1). Лікар дитячої поліклініки.

2). Медсестра дитячого садку

3). Вихователь групи дитячого садку.

4). Лікар дитячого садку. *

5). Усі перелічені особи.
40. Як оцінюється виконання тесту Керна-Ірасека, якщо при змальову­ванні крапок дитина намалювала карлючки?

1). 1бал.

2). 4 бали.

3). 2 бали.

4). 5 балів. *

5). 3 бали.
41. Які заняття рекомендуються для корекції відхилень у розвитку шкільно-необхідних функцій?

1). Заняття з лікарем-логопедом.

2). Ліплення, вишивання.

3). Малювання.

4). Заняття з конструктором, що складається з дрібних деталей.

5). Усе перелічене. *
42. Коли дитина має потребу в тимчасовій відстрочці від вступу до школи?

1). Інфекційний гепатит, перенесений 2 роки тому.

2). Міопія 1,5 діоптрії.

3). 8 балів за тестом Керна-Ірасека.

4). Наявність дефекту звуковимовляння. *

5). Ріст М-δ за місцевими стандартами фізичного розвитку.

43. Хто повинен проводити з дітьми заняття з корекції вимови?

1). Лікар дитячого садку.

2). Вихователь.

3). Батьки.

4). Медсестра дитячого садку.

5). Лікар-логопед. *
44. Скільки завдань входить до складу тесту Керна-Ірасека?

1). Одне.

2). Два.

3). Три. *

4). Чотири.

5). П’ять.
45. Що не відноситься до медичних критеріїв ступеню готовності дітей до навчання в школі ?

1). Рівень біологічного розвитку.

2). Стан здоров'я в момент огляду.

3). Результати тесту Керна-Ірасека. *

4). Гостра захворюваність за попередній рік .

5). Усе перелічене.
46. При визначенні адаптації учнів 1-го класу до навчання в школі встановлено, що у них невисока швидкість переробки інформації на уроці, переважання процесів гальмування над збудженням. Який ступінь адаптації у цих учнів?

1). Незадовільна

2). Задовільна

3). Добра

4). Напружена *

5). Тривала
47. Дитина К. за виконання 3-х завдань тесту Керна-Ірасека отримала 4 бали. З якою метою проведено цей тест?

1). Оцінки якості та чистоти вимови звуків.

2). Оцінки механічної пам’яті.

3). Оцінки образної пам’яті.

4). Оцінки точності координації рухів.

5). Оцінка функціональної готовності дитини до навчання в школі. *
48. Що не відноситься до медичних критеріїв «шкільної зрілості»?

1). Рівень біологічної зрілості

2). Гостра захворюваність за минулий рік

3). Якість вимови звуків*

4). Стан здоров’я на момент огляду

5). Все зазначене
49. Яке дослідження шкільної зрілості передбачає малюнок фігури людини?

1). Визначення якості вимови звуків

2). Тест Керна-Ірасека*

3). Тест Озерецького

4). Визначення біологічного віку дитини

5). Все зазначене
50. Хто із дітей потребує відстрочки від шкільного навчання?

1). Дитина, що 3 на рік хворіла на грз

2). Дитина, що має дефект вимови звуків*

3). Дитина, з результатом тесту Керна-Ірасека 3 бали

4). Дитина із дисгармонійним фізичними розвитком

5). Дитина, що відноситься до 3 групи здоров’я

51. Які оздоровчі заходи рекомендуються дітям із порушенням розвитку дрібних м’язів кисті?

1). Загартування

2). Аплікація, мозаїка*

3). Ігри, що розвивають

4). Заняття з логопедом

5). Заняття з психологом
52. Які оздоровчі заходи рекомендуються дітям із порушенням вимови звуків?

1). Загартування

2). Аплікація, мозаїка

3). Ігри, що розвивають

4). Заняття з логопедом*

5). Заняття з психологом
53. Які оздоровчі заходи рекомендуються дітям, що не можуть намалювати фігуру людини?

1). Загартування

2). Аплікація, мозаїка

3). Лікування в умовах санаторію

4). Заняття з логопедом

5). Заняття з психологом*

Похожие:

Тема №3 iconТема Маркетинг и его функции 2 Тема Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 17
Тема Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров 35
Тема №3 iconТема  Природное и общественное в человеке. Человек как
Тема 12. Уровни, формы и методы научного познания Тема 13. Естественные и социально-гуманитарные науки
Тема №3 iconТесты по дисциплине «Анатомия цнс» Тема Значение нервной системы...
Тема Общий план строения нервной системы: центральный и периферический отделы
Тема №3 icon2. 1 Сооружения и устройства станционного хозяйства. Локомотивного...
Тема 2 Сооружения и устройства сцб и автоматики на перегонах и на станциях Тема 3 Связь. Линии сцб и связи. Техническое обслуживание...
Тема №3 iconТема №3
Тема № Семіологичні засади структуралізму. «Структуралізм» як «ідеологія». ( 2 год.)
Тема №3 iconРеферат Тема
Тема: Местное самоуправление и государственное управление: принципы и формы взаимодействия
Тема №3 iconТема: защита от несанкционированного копирования. 15
Тема: Исторические аспекты возникновения и развития информационной безопасности (ИБ)
Тема №3 iconУчебное пособие для студентов по курсу “политология”
Тема Политическое сознание. 52-56 48 Тема 10. Политическая культура. 57-61 53
Тема №3 iconТема №5
Змістовий модуль 1: Тема №5: Методика гігієнічної оцінки шкільного середовища, предметів дитячого вжитку
Тема №3 iconТема №15
Змістовий модуль Тема №15. Методика розслідування випадків харчових отруєнь в організованих дитячих колективах
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница