Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка


НазваниеРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
страница3/4
Дата публикации26.05.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
1   2   3   4


^ Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

№№№ з.п.

ТЕМА

Кіль-кість годин

^ Види контролю


1.Підготовка до аудиторних занять

36

Поточний контроль на практичних заняттях

2

2.

Індивідуальна СРС за вибором: підготовка рефератів, доповідей на конференціях, наочних приладь, творча робота в музеях і архівах Харкова, інше

10

Поточний контроль на практичних заняттях


3.
^

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля


4

Підсум-ковий модульний контрольРАЗОМ


50
^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ

№№ за порядком

Модуль

(поточна навчальна діяльність)

Кіль-кість балів

1.

Змістовний модуль 1

32
Тема 1

8
Тема 2

8
Тема 3

8
Тема 4

8

2.

Змістовний модуль 2

16
Тема 5

8
Тема 6

8

3.

Змістовний модуль 3

16
Тема 7

8
Тема 8

8

4.

Змістовний модуль 4

40
Тема 9

8
Тема 10

8
Тема 11

8
Тема 12

8
Тема 13

8

5.

Змістовний модуль 5

8
Тема 14

8
Разом

112

Підсумковий контроль засвоєння модуля, в тому числі:
Контроль самостійної роботи студентів

8

Підсумковий тестовий контроль

120

^ РАЗОМ сума балів

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» – 8 балів, «4» – 7 балів, «3» – 5-6 балів, «2» – 0-4 бали.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.
^ Форми контролю

Поточний контроль здійснюється на кожному аудиторному занятті відповідно конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно. Рекомендується застосовувати види обєктивного (стандартизованого) контролю підготовки студентів..

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 120.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за чотирибальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки в бали:


^ Тради-ційна оцінка

Конвертація у бали«5»
8

«4»
7

«3»
5-6

«2»
0-4


Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5» на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і дорівнює 120 балам.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» (5 балів), на кількість тем у модулі і дорівнює 70 балам.

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за індивідуальну самостійну роботу студента (СРС) вираховується як різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (120 балів) і максимальною кількістю балів за поточну успішність студента при засвоєнні тем модуля (112 балів). Бали за індивідуальну СРС нараховуються при успішному її захисті.

Модульний підсумковий контроль:

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенні вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 120.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав на менше 50 балів.

1   2   3   4

Похожие:

Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconПрограма дисципліни «історія україни»
Програму курсу «Історія України» призначено для ознайомлення іноземних студентів з основними етапами історії українського народу,...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка icon«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів...
Разом з тим, ця програма має на меті підвищити загальнотеоретичний рівень підготовки студентів, виробити у них фахові навички праці...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури...
України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconРобоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 020302 Історія
Читається на третьому курсі в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів, в тому числі 50 годин аудиторних занять (50 лекцій): 58 годин самостійної...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconРобоча програма І методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого...
Робоча програма І методичні вказівки до курсу “Історія образотворчого мистецтва” для студентів-культурологів філософського факультету...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського...
Місце України в сучасному світі. Предмет І завдання курсу. Огляд джерел І літератури. Методичні поради до вивчення курсу
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconНавчальна програма Київ Тернопіль 2004
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Робоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница