Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів


НазваниеЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
страница1/8
Дата публикации05.07.2013
Размер1.27 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ

Цвікліс В.С., Калініченко І.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни

"Газова динаміка та агрегати наддуву"
Форма навчання - заочна

Напрям підготовки: 6.050503 "Машинобудування"

Спеціальність: "Двигуни внутрішнього згоряння"Херсон 2009
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ


^ Цвікліс В.С., Калініченко І.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни

"ГАЗОВА ДИНАМІКА ТА АГРЕГАТИ НАДДУВУ"
Форма навчання – заочна

Напрям підготовки: 6.050503 "Машинобудування"

Спеціальність: "Двигуни внутрішнього згорянняХерсон 2009

УДК. 621. 791. 01: 536 (07)
Цвікліс В.С., Калініченко І.В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки: 6.050503 "Машинобудування". - Херсон:, 2009. – 80 с.
Вказівки містять перелік тем лекційного матеріалу і рекомендації до його засвоєння, перелік тем практичних і лабораторних занять, склад, обсяг і терміни виконання змістових розділів, тем курсового проекту, а також перелік контрольних питань щодо підготовки до заліку та екзамену з дисципліни "Газова динаміка та агрегати наддуву".

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Газова динаміка та агрегати наддуву" призначені для студентів заочного відділення Херсонської філії НУК, які навчаються за напрямом підготовки: 6.050503 "Машинобудування".

Рецензент к.т.н. доц. С.Г. Ткаченко


© Національний університет

кораблебудування

імені адмірала Макарова

Херсонська філія, 2008
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………..……….4
1. Мета і завдання дисципліни…………………………………………......…5
2. Самостійна робота студентів……………………………….…….....….….6
3. Розподіл навчального часу……………………………………………........8
4. Організація навчального процесу……………………………..…..……....9
4.1 Змістові розділи курсу………………………………………..….…....9
4.2 Склад, обсяг та термін виконання змістових розділів, тем …….…10
4.3 Зміст тем лекцій змістових розділів ……...………………………....18
4.4 Стислий зміст практичних занять…………………………….......…20
4.5 Стислий зміст лабораторних робіт ……………………..……..…....23
4.6 Курсове проектування………………………………………..…...….24
4.7 Самостійна робота студентів…………………………………..….....24
4.7.1 Курсова робота ….…..…………………………………………...25
4.7.2 Контрольні роботи…………………………….……..…………..30
4.8. Перелік питань для поточного та підсумкового контролю знань……45
5. Навчально-методичні матеріали …………………………………………51
5.1 Основна література ……………………………………….….………51
5.2 Додаткова література ………………………………………………...52
6. Методичні вказівки до опанування дисципліни………………………...53
6.1 Методика розрахунків компресорів

систем повітропостачання ДВЗ……………………………………….…55
7. Критерії оцінок підсумкового контролю знань ……….…………….…..77

Вступ
Згідно освітньо–професійній програмі підготовки бакалавра за спеціальністю 6.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння" (згідно нового переліку 6.050503 "Машинобудування") дисципліна "Газова динаміка та агрегати наддуву" належить до циклу професійно–орієнтованих (вибіркових) дисциплін бакалаврату. Вона пов’язана з вивченням такого важливого елемента сучасних двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), як наддув. Дисципліна багатопланова, оскільки вона поєднує елементи теорії двигунів, теорії компресорних машин та стикових дисциплін, які забезпечують вивчення процесів сумісної роботи газотурбінного та поршневого двигунів.

^ Сутність дисципліни – комплекс відомостей про основи форсування ДВЗ наддувом, схеми і конструктивні особливості систем наддуву та наддувних компресорів, застосування законів термо- і газодинаміки для розрахунків систем наддуву ДВЗ та наддувних компресорів.

Відповідно до змісту освітньо-професійної програми студенти спеціальності отримують базові та додаткові знання, необхідні під час засвоєння даної дисципліни, з курсів майже усіх фундаментальних та професійно–орієнтованих дисциплін. Особливу увагу слід звернути на розділи дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки", пов’язані з вивченням циклів теплових машин та течії газів. Під час проектування агрегатів наддуву студенти повинні використовувати знання, які вони отримали при вивченні комплексних дисциплін "Основи конструювання" та "Прикладна механіка". Дисципліна пов’язана також з більшістю професійно–орієнтованих дисциплін як вибіркових, наприклад "Теорія двигунів внутрішнього згоряння", "Системи двигунів внутрішнього згоряння", так і самостійного вибору навчального закладу, наприклад "Агрегати ДВЗ", "Газові турбіни поршневих і комбінованих двигунів".

^ 1. Мета та завдання дисципліни
Мета вивчення дисципліни – опанування студентами теорії компресорних машин на основі положень термодинаміки та газової динаміки, засвоєння основ проектування компресорів систем наддуву ДВЗ, шляхів підвищення їх ефективності, вивчення конструкцій основних елементів нагнітачів та систем наддуву, ознайомлення з методиками випробувань нагнітачів та турбопоршневих двигунів.

^ Завдання дисципліни - надати відомості про основні схеми систем наддуву, про конструктивні схеми та конструкції агрегатів наддуву, відомості з термодинаміки та газової динаміки, що необхідні для розуміння та розрахунків систем наддуву ДВЗ та їх агрегатів.

^ Після викладання дисципліни студент повинен:

знати – відомості про основи форсування ДВЗ наддувом; призначення нагнітачів у складі ДВЗ; схеми і конструктивні особливості систем наддуву та наддувних компресорів; основні положення термо- і газодинаміки теорії компресорів, основи і сучасні методи проектування і конструювання наддувних компресорів;

уміти - працювати зі спеціальною технічною літературою; вибрати схему наддуву; компонувати елементи систем наддуву; виконувати габаритні розрахунки нагнітачів, визначати їх ефективність; застосовувати закони термо- і газодинаміки для розрахунків систем наддуву ДВЗ та наддувних компресорів; прогнозувати зміни параметрів при зміні режимів роботи та ступенів форсування двигунів;

мати навички - у розробці систем наддуву ДВЗ; у проектуванні наддувних компресорів; у випробуванні комбінованих двигунів.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів
Гіпсова техніка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів медичних факультетів / Уклад. Г. Г. Голка, В. О. Литовченко,...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів за темою 2
Тема срс: оволодіти навичками оцінки стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів окр «Магістр» спеціальності 050108...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів за темою 4
Роль середнього медичного персоналу в наданні кваліфікованої допомоги у цих випадках стає найважливішою, тому що цей персонал знаходиться...
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів icon4 Визначення змісту самостійної роботи студентів
Всі завдання самостійної роботи студентів пов’язані із темами курсу «Трудове право», що вивчаються студентами 2 курсу
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница