Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0


НазваниеOverview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0
страница5/7
Дата публикации13.07.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7
^

Sheet 5: Форма 2-1Додаток


до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 3(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99.№ 87)
КодиДата (рік, місяц, число)

Підприємство ООО ГК «Шахтар Плаза»
за ЄДРПОУ 31178655
Територія Украина
за КОАТУУ 1440136300
Форма власності коллективная
за КФК 20
Орган державного управління самостоятельное
за ЄПОДУ 7774
Галузь ___________________________________________
за ЗКГПГ 90220
Вид економічної діяльності гостиничное хозяйство
за КВЕД 55.11
Середньооблікова численість _______________________Одиниця виміру: тис.грн.з 1 дес.зн.
контрольна сума

Адреса г. Донецк, пр-т Германа Титова, 15
Звіт про фінансові результатина 1 січня 2010 р.Форма № 2
код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8694.1 7956.9
Податок на додану вартість 015 1449.0 1326.2
Акцизний збір 020025


Інші вирахування з доходу 030


Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7245.0 6630.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 6673.2 6324.6
Валовий:прибуток . 050 571.8 306.2
збиток 055


Інші операційні доходи 060 333.4 235.2
Адміністративні витрати 070 262.0 227.0
Витрати на збут 080


Інші операційні витрати 090 13.2 12.6
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток 100 630.0 301.8
збиток 105


Дохід від участі в капіталі 110


Інші фінансові доходи 120
133.1
Інші доходи 130 251.1 176.8
Фінансові витрати 140


Втрати від участі в капіталі 150


Інші витрати 160


Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток 170


збиток 175


Податок на прибуток від звичайної діяльності 180


Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток 190


збиток 195


Надзвичайні:доходи 200


витрати 205


Податки з надзвичайного прибутку 210


Чистий:прибуток 220 881.1 611.7
збиток 225

^ II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 4544.8 5608.0
Витрати на оплату праці 240 482.0 317.7
Відрахування на соціальні заходи 250 182.0 120.0
Амортизація 260 224.2 205.7
Інші операційні витрати 270 1515.4 312.8
Разом 280 6948.4 6564.2КерівникГоловний бухгалтер
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconВопросы к зачету по дисциплине «Основы права» (составила Речиц Е. В.)
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, политикс­правовой режим
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon074100 «театроведение» Художественный руководитель набора: профессор...
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением степени «бакалавр»...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconЗадание на практику
Организационно-правовая форма предприятия, ее характеристика, форма собственности
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconАкт приемки-передачи основных средств. Форма nо. Ос-1 Типовая междуведомственная форма Nо. Ос-1

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon10. Понятие и виды форм госуд территориал устройства. Форма государства
Форма государства – это совокупность существ сторон (способов) организации, устройства и функционирования государственной власти,...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconНазвание, флаг герб, гимн
Форма правления, форма территориального устройства, административное деление (карта), государственный строй, тип экономики
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconДисциплина «Информационные системы в экономике»
«База данных» бухгалтерская отчетность Форма№1 (баланс) Форма №2 (отчет о прибылях и убытках) как минимум за четыре периода (4 квартала...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconП(С)бу 2
Форма и порядок заполнения Баланса (Форма №1) установлены П(С)бу формирование показателей Баланса в соответствии с требованиями указанного...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconИнститут психотерапии и консультирования «Гармония»
В работе психолога-консультанта есть место совету, но важна форма, в которой этот совет озвучивается, т к форма может стимулировать...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconФормы правления и формы государственного устройства Форма правления
Форма правления – организация высших органов государственной власти и порядок их формирования
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница