Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0


НазваниеOverview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0
страница7/7
Дата публикации13.07.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7
^

Sheet 7: Форма 2-3Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 3


(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99.№ 87)Коди


Дата (рік, місяц, число)
Підприємство ООО ГК «Шахтар Плаза»
за ЄДРПОУ 31178655
Територія Украина
за КОАТУУ 1440136300
Форма власності коллективная
за КФК 20
Орган державного управління самостоятельное
за ЄПОДУ 7774
Галузь ___________________________________________
за ЗКГПГ 90220
Вид економічної діяльності гостиничное хозяйство
за КВЕД 55.11
Середньооблікова численість _______________________


Одиниця виміру: тис.грн.з 1 дес.зн.
контрольна сума
Адреса г. Донецк, пр-т Германа Титова, 15


Звіт про фінансові результати


на 1 січня 2012 р.


Форма № 2
код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За попередній період За звітній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13932.0 16714.2
Податок на додану вартість 015 2322.0 2785.7
Акцизний збір 020


025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 11610.0 13928.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 9664.1 11594.0
Валовий:


прибуток . 050 1945.9 2334.5
збиток 055

Інші операційні доходи 060 415.4 518.6
Адміністративні витрати 070 324.6 356.9
Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090 18.9 22.8
Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток 100 2017.8 2473.4
збиток 105

Дохід від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120


130 580.0 618.6
Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток 170

збиток 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 427.0 526.0
Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток 190

збиток 195

Надзвичайні:


доходи 200

витрати 205 365.8 380.5
Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:


прибуток 220 1805.0 2185.5
збиток 225

^ II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 5780.2 6951.8
Витрати на оплату праці 240 584.0 628.9
Відрахування на соціальні заходи 250 220.5 237.4
Амортизація 260 347.3 418.5
Інші операційні витрати 270 3075.6 3737.1
Разом 280 10007.6 11973.7
Керівник


Головний бухгалтер


1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconВопросы к зачету по дисциплине «Основы права» (составила Речиц Е. В.)
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, политикс­правовой режим
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon074100 «театроведение» Художественный руководитель набора: профессор...
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением степени «бакалавр»...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconЗадание на практику
Организационно-правовая форма предприятия, ее характеристика, форма собственности
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconАкт приемки-передачи основных средств. Форма nо. Ос-1 Типовая междуведомственная форма Nо. Ос-1

Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 icon10. Понятие и виды форм госуд территориал устройства. Форма государства
Форма государства – это совокупность существ сторон (способов) организации, устройства и функционирования государственной власти,...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconНазвание, флаг герб, гимн
Форма правления, форма территориального устройства, административное деление (карта), государственный строй, тип экономики
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconДисциплина «Информационные системы в экономике»
«База данных» бухгалтерская отчетность Форма№1 (баланс) Форма №2 (отчет о прибылях и убытках) как минимум за четыре периода (4 квартала...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconП(С)бу 2
Форма и порядок заполнения Баланса (Форма №1) установлены П(С)бу формирование показателей Баланса в соответствии с требованиями указанного...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconИнститут психотерапии и консультирования «Гармония»
В работе психолога-консультанта есть место совету, но важна форма, в которой этот совет озвучивается, т к форма может стимулировать...
Overview Баланс0 Баланс1 Баланс2 Баланс3 Форма 2-1 Форма 2-2 Форма 2-3 Sheet 1: Баланс0 iconФормы правления и формы государственного устройства Форма правления
Форма правления – организация высших органов государственной власти и порядок их формирования
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница