Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку


Скачать 44.06 Kb.
НазваниеУзагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку
Дата публикации15.07.2013
Размер44.06 Kb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Банк > Закон


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДПС України

24.12.2012 №1183
Узагальнююча податкова консультація щодо

порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання - фізичних осіб – платників єдиного податку
В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI – ПКУ;
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV – ГКУ;
Закон України від 04 листопада 2011року №4014-VІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності” - Закон №4014-VІ;

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджену постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 – Інструкція №492.
Згідно зі статтею 42 ГКУ підприємництво – самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємництво здійснюється на основі вільного вибору суб’єктом господарювання – фізичною особою видів господарської діяльності, самостійного формування підприємцем програми діяльності, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону, комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою розділу ХІV ПКУ.

Відповідно до пп.1 п.292.1 ст.292 ПКУ доходом фізичної особи – підприємця-платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Крім того, згідно з п.292.11 ст. 292 ПКУ до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі у межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно з Інструкцією №492 поточні банківські рахунки для фізичних осіб - резидентів поділяються на поточні рахунки фізичних осіб - підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунка, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Отже, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи–підприємця – платника єдиного податку, з врахуванням вимог статті 292 ПКУ.

Платники єдиного податку ведуть облік доходів у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1- 296.1.3 ПКУ.

Платники єдиного податку першої, другої, третьої та п’ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість, відображають отримані доходи у книзі обліку доходів, платники єдиного податку третьої, п’ятої групи, які є платниками податку на додану вартість – у книзі доходів та витрат, (далі –Книги) шляхом щоденного відображення отриманих доходів і фактично понесених сум витрат від провадження підприємницької діяльності за підсумками робочого дня, а також із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. Зазначені Книги використовуються платником єдиного податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Разом з тим, якщо фізична особа – підприємець вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, готівку, яка на момент внесення уже була відображена у Книзі, то в платіжному дорученні зазначається призначення платежу – виручка за певний період. Таким чином, зазначена виручка повторно не включається до доходу платника єдиного податку.

При цьому сума коштів, внесених на поточний рахунок за певний період, не повинна перевищувати суму доходу, відображену в Книзі за відповідний період.

Директор Департаменту

оподаткування фізичних осіб В.В. Бусарєв

Жук 272-45-91


Похожие:

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку iconІнтернаціоналізація сучасної економіки пов'язана з розширенням договірних...
Це вимагає спеціальної підготовки кваліфікованих юристів, що володіють теоретичними знаннями І практичними навичками зі складання...
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку iconЗ/п Новий символ “ссс” з 01. 01. 2013 року
Для фізичних осіб підприємців, у т ч які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які  проводять незалежну професійну діяльність...
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку iconЛабораторна робота №5 визнаЧеннЯ мікробіологічних показників
Оволодіти методами мікроскопування для визначення орієнтованого складу мікрофлори кисломолочних продуктів
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку iconЛекція 9 менеджмент І маркетинг підприємства
Менеджер обов'язково займає постійну поса­ду І в його підпорядкуванні знаходяться люди, а власник є суб'єктом власності, утримувач...
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку iconДержавна служба статистики україни роз'яснення від 28. 11. 2012 р. N 18/1-12/4
Розділ 1 відображає інформацію щодо обсягів будівельних робіт, виконаних власними силами юридичних осіб та відокремлених підрозділів...
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку iconРозділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу
Не є виключенням І потенціал підприємства, як узагальнююча характеристика його сукупних господарських можливостей щодо поточного...
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку icon2. Якщо зміна ціни товару на 1 спричиняє меншу зміну об­сягу попиту...
Українське антимонопольне законодавство визнає становище суб'єкта господарювання монопольним, якщо ринкова часті
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку iconНаказ
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо   порядку    відображення в
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку iconЕкономічні потреби суспільства. Економічні інтереси
Потреби як визначальний чинник доцільної поведінки економічних суб'єктів є однією з фундаментальних категорій економічної науки
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку icon1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання...
Які суб'єкти господарювання, що господарюють на споживчому ринку, не є юридичними особами?
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница