Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу


Скачать 305.12 Kb.
НазваниеРозділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу
страница1/4
Дата публикации18.07.2013
Размер305.12 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4Розділ 5 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 5

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Основні поняття розділу:

  • Методологія визначення вартості

  • Процес та коефіцієнт капіталізації

  • Функції грошової одиниці

  • Ставка дисконту та норма відшкодування капіталу5.1. Методологія визначення вартості потенціалу підприємства
Дослідження будь-яких нових економічних явищ, а особливо феноменів складної природи, вимагає використання усього методологічного інструментарію досліджень, напрацьованого досвідом різних поколінь. Не є виключенням і потенціал підприємства, як узагальнююча характеристика його сукупних господарських можливостей щодо поточного функціонування та стабільного розвитку.

Загальну еволюцію методології дослідження та оцінки потенціалу підприємств можна умовно розподілити на дві частини — етап стихійного розвитку, етап наукової сегментації. Кожен з них позначає різний рівень економічної свідомості економістів-практиків. Наприклад, перший етап характеризується нечітким виокремленням предмету досліджень. Вченні та бізнесмени-практики зрозуміли необхідність створення якісно нових механізмів управління, які дозволили б поєднати вітчизняний досвід планування підприємницької діяльності з сучасними соціально-економічними перспективами (можливостями). Створення механізмів такого типу можливе лише на основі врахування спадкового характеру циклів розвитку економічних систем. У рамках цього етапу переважав етіологічний та ресурсний підходи до розуміння потенціалу, що свідчить про недостатній рівень теоретичного опрацювання проблеми.

З поглибленням та акцентуванням теоретичних досліджень саме на можливостях соціально-економічних систем підприємств, а також накопиченням достатнього обсягу емпіричного матеріалу, сформувався етап наукової сегментації. Для нього характерним є переважання різних концептуальних постулатів щодо сутності потенціалу протягом певних періодів часу. Якщо ж у рамках першого етапу вченні виходили ніби з інтуїтивного розуміння поняття “потенціал”, то дослідники другого етапу відстоювали чітко сегментовані наукові гіпотези. У найбільш загальному вигляді усі наукові роботи, з проблематики визначення потенціалу окремих підприємств чи соціально-економічних систем різних рівнів, можна розділити на чотири загальні групи (залежно від їх базового критерію) — ресурсні (витратні), відносні (порівняльні), цільові (результатні) та суб’єктно-об’єктивізовані (експертні) праці.

Вище було доведено, що найбільш об’єктивним та адекватним критерієм оцінки потенціалу підприємств є їх ринкова вартість. Таким чином, базисом для оціночної методології слід вважати сукупність принципів, що базуються на міжнародних стандартах оцінки.

Будь-яку вартість можна розглядати з позицій минулих, поточних та майбутніх результатів. При чому розширене відтворення можливо тільки тоді, коли у грошовому еквіваленті отримані результати покривають понесені для їх досягнення витрати. Враховуючи причинно-наслідковий зв’язок та методологічну нерозривність цих категорій, відзначимо, що кожна з них володіє рівносильною ціноутворюючою функцією у практиці оцінки земельних ділянок, будівель і споруд. Іншими словами, залежно від умов вирішення конкретного практичного завдання вартість об’єкту нерухомості чи земельної ділянки формується чи минулими витратами на створення (упорядкування) об’єкта, чи поточною вартістю майбутніх очікуваних грошових потоків від його використання.

Класифікацію методів оцінки можна провести відповідно до різних ознак. Залежно від виокремленого типу зв’язку ресурсів, процесів та отриманих результатів, усі методи оцінки вартості земельних ділянок, будівель і споруд можна поділити на методи минулою (постфактум), поточної (теперішньої) та майбутньої (апріорі) оцінки. Якщо оцінка проводиться з позицій ефективності понесення витрат на створення об’єкту чи упорядкування земельного масиву, то очевидно, що методи реалізують постфактум оцінку. Коли ж враховується тільки теперішня ситуація, яка склалася на ринку (у певному регіоні), то методи проводять поточну оцінку вартості об’єктів. У випадку визначення майбутньої корисності від господарського використання об’єкту, тобто розміру чистого потоку капіталу отриманого інвестором-власником від експлуатації земельної ділянки, будівлі чи споруди, очевидно, що аналітик апріорі розраховує можливу вартість об’єкту. Відповідно до цього з усієї різноманітності методів визначення вартості потенціалу виокремлюють три традиційні підходи: витратний, порівняльний та результатний.

Зручно в якості класифікаційної ознаки використовувати градації, що характеризують взаємозв’язок людини і головних характеристик процесу її праці. Зрозуміло, що градацій цих взаємозв’язків у будь-якій господарській (та й у будь-якій іншій) діяльності людини може бути тільки три: результати (прибуток, ефект); витрати; сукупність результатів і витрат. З урахуванням цих градацій і з’явилися три групи методів оцінки власності: 1) результатний; 2) витратний; 3) порівняльний (результатно-витратний). Ці групи методів можуть бути виділені й на основі іншої ознаки класифікації — урахування ділянки континуума часу, що приймається до уваги при оцінці. Так, якщо враховується тільки минулий час, то методи ставляться до групи витратних. Якщо враховується тільки дійсний час, то методи називаються порівняльними (ринковими). А якщо до увагу приймається тільки майбутній час, то методи відносяться до групи результатних (дохідних).

Загальна класифікація можливих методів вартісної оцінки земельно-майнових комплексу підприємства та окремих його компонентів, що можуть бути використані для оцінки відповідних можливостей підприємства, наведена на рис. 5.1.


  1   2   3   4

Похожие:

Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу iconРозділ 4 теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу
Основні елементи знаходяться між собою у певному зв'язку І відношеннях. Процес оцінки протікає також у визначеній послідовності І...
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу iconРозділ 7 оцінка ринкової вартості машин І обладнання основні поняття розділу
Машини та обладнання створюють техніко-технологічну основу будь-якого підприємства, зумовлюючи значну частину його індустріального...
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу iconРозділ 10 оцінка вартості бізнесу основні поняття розділу
Загалом, при визначенні вартості бізнесу використовуються детально описані вище три основні підходи — витратний, результатний (дохідний)...
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу iconОцінка вартості земельної ділянки, будівель І споруд основні поняття розділу
Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та інших об’єктів складовими частинами потенціалу підприємства
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу iconРозділ 9 трудовий потенціал підприємства та його оцінка основні поняття розділу
З усіх елементів соціально-економічної системи підприємства тільки персонал володіє знатністю активно І самостійно реагувати на динамічні...
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу icon3 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні
Збільшення пропозицій товарів І послуг з одного боку, І зменшення платоспроможного попиту – з іншого, створили умови, в яких конкуренція...
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу iconМіждисциплінарні підходи до літератури та її контекстів
Мета: подати загальну характеристику міждисциплінарних досліджень, актуалізувати поняття компаративістики „без берегів”; розкрити...
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу iconПрактична робота №3 тема оцінка організаційного потенціалу підприємства...
Тема оцінка організаційного потенціалу підприємства в системі організаційного проектування підприємства
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу icon1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства
Любое общество для обеспечения нормального уровня своей жизнедеятельности осуществляет множество видов конкретного труда. С этой...
Розділ 5 методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства основні поняття розділу iconПсихічні властивості особистості. Основні поняття теми: 
Основні поняття теми: темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, екстраверсія, інтроверсія, характер, акцентуація, риси...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница