Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни "Торгівельне підприємництво" денної та заочної форми навчання


Скачать 35.02 Kb.
НазваниеПитання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни "Торгівельне підприємництво" денної та заочної форми навчання
Дата публикации30.07.2013
Размер35.02 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

навчальної дисципліни "Торгівельне підприємництво"

денної та заочної форми навчання • Обґрунтуйте умови і напрями фінансування діяльності підприємств.

 • Дайте аналіз сутності основних положень фінансів підприємств.

 • Визначте нетрадиційні види фінансування.

 • Дайте аналіз інвестування у розвиток підприємництва в умовах ринку.

 • Визначте умови складності фінансової діяльності в умовах фінансової кризи.

 • Дайте аналіз, як формується фінансовий план підприємства.

 • Джерела фінансування господарської діяльності.

 • Дайте аналіз інфраструктури підприємства.

 • Дайте визначення товарної біржі та її призначення.

 • Дайте визначення фондової біржі та її призначення.

 • Обґрунтуйте різницю між товарною і фондовою біржею.

 • Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення.

 • Які функції торгових посередників?

 • Що таке система підприємництва як комерційної діяльності?

 • У чому різниця між бізнесом і підприємництвом?

 • Визначте роль конкуренції в системі підприємництва.

 • У чому проявляється сутність і значення інноваційного підприємництва?

 • Що заважає розвитку підприємництва в умовах українсько­го суспільства?

 • Приведіть приклади успішного розвитку підприємництва в зарубіжних країнах.

 • Дайте характеристику приватної власності як загальноцивілізаційної домі­нанти розвитку суспільства.

 • Обґрунтуйте теоретико-методологічні основи державної політики підтримки підприємництва?

 • Визначте методи та інструменти державного регулювання підприємництва.

 • У чому проявляється державна політика стосовно підприємництва?

 • Проаналізуйте проблеми, які перешкоджають ефективному розвитку підприємництва?

 • Які форми взаємодії держави і підприємництва Ви знаєте?

 • Визначте основні організаційно-економічні форми підприємництва, прокоментуйте їх сутність і основні напрями функціонування.

 • Процес бізнес-планування та його основні ідеї і структурні елементи.

 • Обґрунтуйте різноманітні види підприємств в Україні та дайте їм характе­ристику.

 • Визначте сутність договірних відносин підприємства.

 • Дайте аналіз управління персоналом підприємства в умовах ринку.

 • На основі яких принципів підприємство здійснює підприємницьку діяльність?

 • Функції договорів, що укладаються відповідно до чинного законодавства.

 • Який порядок укладання договорів існує в Україні?

 • Визначити умови створення акціонерних товариств.

 • Дати аналіз управління акціонерними товариствами.

 • Визначте структуру засновницьких документів відносно створення власної справи.

 • Розкрийте сутність та значення статутного капіталу.

 • Обґрунтуйте порядок державної реєстрації суб'єктів підприємництва.

 • Визначте сутність і значення, умови здійснення ліцензування в сучасних умо­вах ринку.

 • Дайте аналіз ліквідації і реорганізації суб'єктів підприємницької діяльності.

 • Розкрийте систему оподаткування в Україні.

 • Обґрунтуйте сутність і основний зміст менеджменту підприємництва.

 • Дайте аналіз маркетингу підприємництва.

 • Дайте аналіз ризиків у підприємництві та шляхи їх подолання.

 • Дайте аналіз системи комерціалізації наукових знань та інновацій.

 • Обґрунтуйте роль держави у створенні механізму регулювання інноваційно­го процесу та інноваційної діяльності.

 • Основні пункти договору постачання

 • Назвіть і дайте характеристику основним видам господарських договорів

 • Дати класифікацію і охарактеризувати внутрішні чинники, що формують підприємницьке середовище

 • Підприємство як емітент інвестицій

 • Неспроможність (банкрутство) підприємства. Процедура санації

 • Ліцензування і патентування підприємницької діяльності

 • Мале підприємництво та його економічна сутність

 • Банківські кредити (класифікація, основні принципи). Робота по залученню інвестицій.

 • Історія виникнення франчайзингу. Основні види франчайзингу - дати характеристику. Поточний стан вітчизняного франчайзингу.

 • Управління підприємством. Поняття менеджменту. Основні види стратегічного управління.

 • Класифікація витрат підприємства. Організація обліку витрат і формування собівартості на малих підприємствах.Зав. кафедрою маркетингу і комерційної справи ___________________________ Азарян О.М.

Лектор курсу __________________________ Махноносов Д.В.

Похожие:

Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни івано–франківський університет...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconПитання для підготовки до іспиту
Товарознавство І торговельне підприємництво" спеціалізації «Товарознавство непродовольчих товарів І комерційна діяльність», «Товарознавство...
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання...
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconМетодичн І вказ І в к и до виконання лабораторних робіт з курсу “Товарознавство...
Товарознавство (Харчові продукти)” для бакалаврів напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво» денної...
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconОпорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
Питання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни \"Торгівельне підприємництво\" денної та заочної форми навчання iconПитання до екзамену з курсу «Історія української культури» для студентів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница