Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання


НазваниеМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання
страница1/8
Дата публикации01.08.2013
Размер0.86 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Бухгалтерия > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КОМП’ЮТЕРНОГО ТРЕНІНГУ

для студентів спеціальності “Економіка підприємств”

денної форми навчання
Укладачі Гаврилова А. А.

Латишева І. Л.

Плеханова Г. О.

Відповідальний за випуск Пономаренко В. С.
Харків, ХНЕУ, 2010
Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем.

Протокол №6 від 05.03.2010 р.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємств” денної форми навчання / Укл. А. А. Гаврилова, І. Л. Латишева, Г. О. Плеханова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с. (Укр. мов.)

Розглянуто методичні рекомендації щодо ведення господарської діяльності підприємства у розрізі оформлення господарських операцій та ведення бухгалтерського обліку за його ділянками.

Рекомендовано для студентів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства” денної форми навчання.
ВСТУП
Методичні рекомендації призначені для виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу студентами денної форми навчання спеціальності “Економіка підприємств”.

Лабораторні роботи виконуються в середовищі програмного комплексу “1С: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація для України”.

В результаті навчання студенти повинні:

оволодіти інструментарієм типової конфігурації;

знати та вміти на практиці застосовувати методики відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій;

вміти контролювати стан важливих розділів обліку;

знаходити та виправляти помилки ведення обліку в інформаційній базі;

отримати початкові навички адміністрування інформаційної бази програми “1С: Підприємство 7.7”.
Загальні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт

Порядок виконання лабораторних робіт:

  1. Вивчити завдання до лабораторної роботи.

  2. Вивчити методичні рекомендації щодо функціональних можливостей програми “1С: Підприємство 7.7 Комплексна конфігурація для України” (далі 1С) і загальної характеристики її об’єктів.

  3. Зареєструватися у відповідній інформаційній базі програми “1С” та створити у ній фірму з власним ім’ям.

  4. Перед початком кожної лабораторної роботи ознайомитися з дидактичним матеріалом та поясненнями щодо ходу виконання завдань.

  5. Користуючись практичними завданнями провести облік усіх господарчих операцій, які наведені у завданні.

  6. Сформувати та проаналізувати оперативні звіти.

  7. Результатом роботи студента є складання підсумкового звіту до складу якого повинні увійти наступні роздруковані форми: баланс підприємства за 1-й квартал; звіт про фінансові результати, оборотно-сальдову відомість, звіт про залишки товарів на складі та звіт про рух товарів. Приклад титульного аркушу для оформлення звіту наведено у дод. А. Приклад оборотно-сальдової відомості – у дод. Б, приклад балансу підприємства за 1-й квартал наведено у дод.В, звіт про фінансові результати (дод. Д), звіт про власний капітал (Ж), звіт про рух грошових коштів (З), звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість (дод. К), декларація про ПДВ (дод. Л).


^ Умовні позначення

Всі кнопки, поля, закладки будуть позначатися відповідним стилем напису мовою програми.

Позначення пунктів меню. Виклик пункту меню позначається великими літерами з використанням символу →, який означає перехід до певного пункту підменю, наприклад: ПРОГРАММЫ → 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7 → 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ.

^ Позначення назв елементів системи. Усі елементи системи (назви журналов, документів, режимів та інш.) позначаються на мові програмного продукту та пишуться у лапках курсивом, наприклад, “Конфигуратор”, “Места хранения”, “Банковская выписка”.

Позначення полів. Позначення полів програми буде приводитись без лапок з виділенням шрифтом, наприклад: ^ Имя, Права, Интерфейс.

Позначення кнопок. Найменування кнопок в діалогах и формах вводу-редагування даних будуть даватися у вигляді їх назв у лапках, виділені напівжирним шрифтом, наприклад: “ОК”, “Отмена”, “Удалить”.

Позначення закладок. Найменування закладок панелі управління параметрами системи або інших вікон, що мають закладки, будуть даватися у лапках, наприклад: “Общие”, “Бухгалтерия”.

^ Комбінації клавіш. Коли для виконання будь-якої команди потрібно використовувати певну клавішу на клавіатурі або їх комбінацію у тексті роботи це позначається звичайним шрифтом, наприклад: Ctrl+F3, Ins, Del.

Завдання призначені для обов’язкового виконання студентом подаються після слова Завдання (позначеного у тексті курсивом).
^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Основні можливості роботи системи “1С:Підприємство 7.7”
Завдання до лабораторної роботи

В ході виконання лабораторної роботи необхідно ознайомитися з функціональними можливостями системи та провести попередню настройку системи: зареєструватись у системі; ознайомитися з головним меню програми; встановити необхідний квартал; точку актуальності; робочий інтервал; ознайомитися з принципами роботи з планом рахунків; освоїти основи роботи журналами системи.
Хід роботи

Початок першої лабораторної роботи виконується студентами спільно з викладачем на одному робочому місці.
^ Функціональні можливості програмного комплексу “1С: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація для України”

Програмний комплекс “1С: Підприємство” може бути використаний для автоматизації різних ділянок економічної діяльності підприємства: обліку товарних і матеріальних засобів, взаєморозрахунків з контрагентами, розрахунку заробітної плати, розрахунку амортизації основних засобів, усіх ділянок бухгалтерського і податкового обліку.

Комплексна конфігурація (“Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри для України”) включає три основні компоненти: “Бухгалтерський облік”, “Оперативний облік”, “Розрахунок”. Зауважимо, що під терміном ”конфігурація” розуміють структуру облікових даних, що встановлюється на комп'ютер при створенні нової інформаційної бази (план рахунків, довідники аналітичного обліку, форми документів).

Комплексна конфігурація дозволяє автоматизувати наступні ділянки бухгалтерського і податкового обліку: облік операцій по банку і касі; облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів; облік малоцінних і швидкозношуваних предметів; облік виробництва продукції; облік валютних операцій; облік запасів; облік розрахунків з постачальниками і покупцями; облік розрахунків з підзвітними особами; облік валових доходів і валових витрат; облік балансової вартості валюти; облік витрат по різних видах діяльності; облік балансової вартості основних засобів.

Для контролю й аналізу даних бухгалтерського обліку в комплексній конфігурації передбачена велика кількість стандартних звітів: синтетична оборотно-сальдова відомість; аналітична оборотно-сальдова відомість; головна книга; шахматка; журнал-ордер і відомість за рахунком; картка рахунка, аналіз рахунку; картка субконто, аналіз субконто, обороти між субконто і ряд інших. Крім стандартних, у комплексну конфігурацію входить набір регламентованих звітів. Це, насамперед, податкові і бухгалтерські звіти, призначені для надання податковим органам, а також звіти, призначені для надання в різні фонди.
Запуск програми
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання, оформлення І захисту курсових...
Методичні рекомендації до виконання, оформлення І захисту курсових робіт з професійної педагогіки (Спеціальність 010104 Професійне...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconМетодичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право»
Методичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право» розроблено для студентів спеціальності «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для написаннякурсових робіт
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство»...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconДля магістрів державного управління Донецьк 2007р
Методичні вказівки до лабораторних робіт до лабораторних робіт з нормативної дисципліни „Технології комп’ютерних мереж”
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconНа методичні вказівки по проведенню державних іспитів для спеціальності...
Фінальною частиною навчання є – кваліфікаційний державний іспит. Його методичне забезпечення, набір дисциплін, вимоги, та організація...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconМетодичн І вказ І в к и до виконання лабораторних робіт з курсу “Товарознавство...
Товарознавство (Харчові продукти)” для бакалаврів напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво» денної...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconМетодические указания к лабораторным работам «Основы метрологии и...
Методичні вказівки до лабораторних робіт «Основи метрології та вимірювальної техніки» для студентів електротехнічних спеціальностей...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності “Економіка підприємств” денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница