Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни


Скачать 39.95 Kb.
НазваниеРефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни
Дата публикации29.05.2013
Размер39.95 Kb.
ТипРеферат
userdocs.ru > Экономика > Реферат
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
“Затверждую”

Проректор з навчальної роботи


прізвище, ініц.)

(підпис,
_____________О.М. Тимохін

“____”___________ __2011 р.
Методичні вказівки і перелiк рефератiв з дисципліни

з
(найменування навчальної дисципліни )
дисципліни
"Державне регулювання економіки"


для напряму підготовки (спеціальності) ) 6.030601 „Менеджмент”

Факультет Управлiння

Кафедра Державного та регiонального управлiння

Укладач к.н.держ.упр.Колосюк А.А

Сімферополь 2011р
Вимоги до реферату:

1. Реферат може бути написаний по будь-якій темі з приведеного списку. За бажання написати реферат на тему, яка не увійшла до переліку, тему необхідно погоджувати з преподователем.

2. Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman, інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве - 2,5; праве - 1,5, об'єм не менше 15 сторінок.

3. Структурно повинно бути виділено титульний аркуш, зміст, введення, пункти, виведення, список використаної літератури, додатка(при необхідності). У тексті обов'язково(!) мають бути посилання на використані джерела.

4. Робота має бути виконана самостійно. Реферати, які міститимуть ідентичні частини прийматися не будуть.
Теми рефератів з дисципліни ДРЕ:

1. Роль держави в економіці - генезис, розвиток і сучасний стан.

2. Загальні завдання і функції держави в сучасній економіці.

3. Основні шляхи підвищення ефективності державного впливу на економіку.

4. Функції держави в економіці перехідного типу.

5. Основні теорії державного регулювання економіки.

6. Держава в неокласичній системі поглядів.

7. Ринок і держава в системі кейнсіанства.

8. Об'єктивна необхідність, причини, форми і методи державного регулювання економіки.

9. Объекты и цели государственного регулирования экономики. Дерево целей. Многоугольники целей.

10. Инструментарий государственного регулирования экономики.

11. Государственное регулирование предпринимательства - экономическая сущность, функции и принципы.

12. Стабилизация экономического развития и антикризисная политика как основная задача и важнейший приоритет государственного регулирования.

13. Эконо14. Державна структурна політика, методи її реалізації і вплив на економічну динаміку.

15. Суть, генезис, цілі і завдання антимонопольної політики держави.

16. Основні сфери реалізації антимонопольного регулювання держави.

17. Антимонопольна діяльність і регулювання природних монополій в Україні.

18. Взаємодія економічної політики держави і соціального розвитку суспільства.

19. Державне регулювання ринку праці.

20. Державна політика зайнятості : суть, структура, принципи і функції.

21. Політика доходів і заробітної плати.

22. Сучасне антиінфляційне державне регулювання -объективная необхідність, суть, напрями.

23. Економічний закон грошового обігу і його об'єктивні вимоги до державного регулювання кількості грошей в зверненні.

24. Суть і форми активної антиінфляці

25. Суть і методи адаптаційної антиінфляційної політики держави.

26. Особливості антиінфляційних процесів в Україні і боротьба з інфляцією.

27. Грошово-кредитні засоби і їх роль в державному регулюванні економіки.

28. Державний бюджет як головний інструмент державного регулювання економіки.

29. Проблема збалансованості державного бюджету. Державний борг і управління їм.йної політики держави.

30. Суть і функції податків. Структура податкових надходжень до бюджету.

31. Суть і основні напрями податкового планування.

32. Роль і місце державного сектора в сучасній економіці. Проблеми його економічної ефективності.

33. Необхідність і суть державного регулювання власності в соціально-орієнтованій ринковій економіці.

34. Націоналізація власності - цілі, підстави, варіанти, масштаби, проблеми.

35. Державний сектор як найважливіший інструмент державного регулювання економiки.

36. Роль і місце приватизації в системі державного регулювання економіки.

37. Роль, функції і організація державного прогнозування соціально-економічного розвитку.

38. Основні підходи до проблеми ефективності державного регулювання економіки.

39. Вплив глобалізації на форми і методи державного втручання в економічні процеси.

40. Основні напрями змін в державному регулюванні економіки рубежу XX - XXI- ого віків.

41. Перспективи державного регулювання ринкового господарства.

Похожие:

Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconМета вивчення навчальної дисципліни
Кінцеві цілі навчальної дисципліни «педіатрія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (опп)....
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень»
Порядок складання заліку з дисципліни «Основи наукових досліджень» І критерії оцінки
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconНавчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає...
У результаті вивчення дисципліни „Диференційна психологія” студенти повинні з н а т и
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розділ Структура навчальної дисципліни
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» у вищих навчальних...
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница