Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського


Скачать 270.37 Kb.
НазваниеТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
страница1/3
Дата публикации25.07.2013
Размер270.37 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Экономика > Документы
  1   2   3
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського


Робоча програма складена(найменування типової програми, дата твердження)

Кузьміна Ольга Марківна
(п.і.п. викладача, відповідального за складання)

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД

Протокол № 9 від 25 травня 2012 року

Зав. кафедрою /В.І.Крамаренко/


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
(найменування навчальної дисципліни)

для спеціальності

7.03060104 / 8.03060104 - Менеджмент ЗЕД
шифр, найменування напряму підготовки або спеціальності

Факультет
Управління

Кафедра
Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних умінь для прийняття та виконання управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Завдання курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: розкрити сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; розглянути особливості розробки та реалізації стратегічного та тактичного планування у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств; розглянути особливості організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві; розкрити сучасні методи контролювання та обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств; розкрити необхідність інформаційного забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Взаємозв'язок дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з іншими предметами. Тісно пов'язана з такими дисциплінами як: «Основи менеджменту», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний бізнес», «Ризики в ЗЕД», «Митне та валютне регулювання ЗЕД», «Міжнародний аудит», «Міжнародний маркетинг», «Управління експортно-імпортними операціями» , «Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції», «Стратегічний менеджмент».
Форма

навчання


Курс


Семестри


Лекції (год)

Практичні/ семінарські (год.)


Усього годин

Самостійна робота (год)

Модульний контроль (семестр)


Іспити (семестр)Дневна

5 маг

1

10

20

108

78

1

1Дневна

5 спец

1

20

25

108

63

1

1


ІІ. Тематичний план дисципліни

а) розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну:

для магістрів очної форми навчання

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю
з них
лекції

практ.

заняття

самост.

робота1.

Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

2

4

10

опитування

письмова робота
2.

Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

2

4

17

опитування

письмова робота
3.

Організування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

2

4

17

опитування

письмова робота
4.

Контролювання та облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств

2

4

17

опитування

письмова робота
5.

Інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

2

4

17

опитування

письмова робота
Всього:

10

20

78

Іспитдля спеціалістів очної форми навчання

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю
з них
лекції

практ.

заняття

самост.

робота1.

Введення в курс «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

1

-

-

-
2.

Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні

4

5

11

Опитування

письмова робота
3.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства

4

5

13

Опитування

письмова робота
4.

Робота підприємства по виходу на зовнішній ринок

4

5

13

Опитування

письмова робота
5.

Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві

4

5

13

Опитування

письмова робота
6.

Визначення економічної ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві

4

5

13

Опитування

письмова робота рішення завдань
Всього:

20

25

63

Іспит

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Тема 1. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (2ч)

План лекції

 1. Мета, завдання та предмет курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

 2. Місце курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» серед інших економічних дисциплін, його структура і логіка викладання.

 3. Інформаційно-методичне забезпечення курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

 4. Зміст менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності як складова системи менеджменту підприємства. Застосування функціонального підходу до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Особливості зовнішньоекономічної діяльності та управління нею на великих, середніх та малих підприємствах в сучасному міжнародному підприємницькому середовищі. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.


Тема 2. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2ч)

План лекції

 1. Сутність планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 2. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 3. Тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств.


Тема 3. Організування зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2ч)

План лекції

 1. Основні принципи і форми організування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Особливості побудов організаційних структур управління залежно від розмірів підприємств та масштабів зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Сутність і необхідність управління зовнішньоекономічною діяльністю великих підприємств. Різновиди організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю великих підприємств та характеристика їх функціонування.

 3. Сутність і необхідність управління зовнішньоекономічною діяльністю середніх та малих підприємств. Різновиди організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю середніх та малих підприємств та характеристика їх функціонування.

 4. Особливості управління персоналом у підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

 5. Взаємовідносини між підрозділом зовнішньоекономічної діяльності та іншими підрозділами на підприємстві.


Тема 4. Контролювання та облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2ч)

План лекції

 1. Суть, необхідність та види контролювання зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Суть обліку зовнішньоекономічної діяльності. Необхідність діагностування ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 5. Інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (2ч)

План лекції

 1. Необхідність забезпечення інформацією про зовнішньоекономічну діяльність та міжнародне середовище.

 2. Особливості вивчення зовнішнього підприємницького середовища і умов роботи на зарубіжних ринках.

 3. Системи інформаційного забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

  1   2   3

Похожие:

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Метою дисципліни «Міжнародний маркетинг» є формування у студентів теоретичних знань І практичних умінь у сфері маркетингової діяльності...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Целью нир работы является: предоставить исчерпывающую и убедительную аргументацию для обоснования определенных рекомендаций, представленных...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconКиївський Національний Університет
Визначити апаратні складові та програмні засоби комп’ютера, що захищені паролем
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів окр «Магістр» спеціальності 050108...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconКиївський Національний Університет
Реєструємо власну поштову скриньку, заповнюючи відповідні данні про себе наступним чином
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница