1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?


Название1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
страница1/5
Дата публикации24.05.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Физика > Документы
  1   2   3   4   5
Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

Кафедра анатомії людини

Завідувач кафедри – професор В.М. Лупир

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль3

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА

ТА ЕНДОКРИННІ ОРГАНИХАРКІВ – 2006

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА

1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?

1.*Нейрон.

2. Нервове волокно.

3. Рефлекторна дуга.

4. Спинномозковий нерв.

5. Рецептор.

^ 2. Що є морфологічним еквівалентом рефлексу?

1.*Рефлекторна дуга.

2. Відповідна реакція.

3. Синаптичний зв'язок вставних нейронів в ЦНС.

4. Рецептор, ефектор і кондуктор.

5. Ланцюги нейронів, які виконують аферентну функцію.

^ 3. З яких елементів складається рефлекторна дуга?

1.*Рецептора, кондуктора, ефектора.

2. Рецептора, кондуктора, центра.

3. Рецептора, вузла, асоціативного нейрона.

4. Рецептора, кондуктора, асоціативного нейрона.

5. Рецептора, нервового волокна, вузла.

^ 4. Де знаходиться ефекторний нейрон?

1.*В передніх рогах спинного мозку.

2. В задніх рогах спинного мозку.

3. В спинномозковому ганглії.

4. В базальних гангліях.

5. В бічних рогах спинного мозку.

^ 5. Які нейроцити розміщені в спинномозкових вузлах?

1.*Псевдоуніполярні.

2. Мультиполярні.

3. Біполярні.

4. Уніполярні.

5. Астроцитарні.

^ 6. Які клітини виконують роль опори і захисту в нервовій тканині?

1.*Гліальні.

2. Біполярні.

3. Мультиполярні.

4. Уніполярні.

5. Псевдоуніполярні.

^ 7. Як звуться рецептори, розміщені в м'язах, зв'язках, суглобах?

1.*Пропріорецептори.

2. Екстерорецептори.

3. Інтерорецептори.

4. Осморецептори.

5. Ентерорецептори.

^ 8. Як називається місце контакту двох нейронів?

1.*Синапс.

2. Кондуктор.

3. Рецептор.

4. Ефектор.

5. Афектор.

9. З яких зародкових структур розвивається нервова система?

1.*З ектодерми.

2. З мезодерми.

3. З ентодерми.

4. З спланхноплеври.

5. З соматоплеври.

^ 10. Як називаються 3 первинні мозкові пузирі?

1.* Ромбоподібний, середній, передній.

2. Задній, середній, кінцевий.

3. Задній, середній, проміжний.

4. Довгастий, середній, кінцевий.

5. Довгастий, середній, передній.

^ 11. Які нейрони розміщені в задніх рогах спинного мозку?

1.*Другі.

2. Перші та другі.

3. Перші.

4. Треті.

5. Перші та треті.

12. В яких рогах спинного мозку розміщені рухові соматичні нейрони?

1.*Передніх.

2. Задніх.

3. Бокових.

4. Передніх і бокових.

5. Задніх і бокових.

^ 13. Яка cкелетотопія бокових рогів спинного мозку?

1.*Від С VIII до L ІІ-ІІІ.

2. На всьому протязі спинного мозку.

3. Вище С VІІІ.

4. Від С І до Th XІІ.

5. Від С ІІІ до Th ІІІ.

^ 14. Які функціональні групи нейронів розміщені відповідно в передніх,

бічних і задніх рогах сірої речовини спинного мозку?

1.*Рухові, вегетативні, чутливі.

2. Рухові, вегетативні, чутливі.

3. Чутливі, рухові, вегетативні.

4. Чутливі, вегетативні, рухові.

5. Рухові, чутливі, вегетативні.

^ 15. Чим утворені передні корінці спинного мозку?

1.*Аксонами клітин передніх і бокових рогів.

2. Аксонами клітин задніх рогів.

3. Аксонами клітин спинномозкових вузлів.

4. Аксонами клітин бічних рогів.

5. Дендритами клітин передніх і бічних рогів.

^ 16. Чим утворені задні корінці спинного мозку?

1.*Аксонами клітин спинномозкових вузлів.

2. Аксонами клітин задніх рогів.

3. Дендритами клітин задніх рогів.

4. Дендритами клітин задніх рогів і аксонами клітин бічних рогів.

^ 17. Якими за функцією є передні корінці спинного мозку?

1.* Руховими і вегетативними.

2. Чутливими і вегетативними.

3. Руховими і чутливими.

4. Чутливими.

5. Руховими, чутливими і вегетативними.

^ 18. Де проходять передні і бічні пірамідні шляхи?

1.* В передніх і бічних канатиках.

2. В задніх і передніх канатиках.

3. В бічних і задніх канатиках.

4. У власних пучках.

5. В тонкому і клиноподібному пучках.

^ 19. В якому ядрі знаходиться тіло другого нейрону заднього

спинномозково-мозочковому шляху?

1.*В грудному.

2. У власному.

3. В клиноподібному ядрі.

4. В драглистій речовині.

5. Проміжному присередньому.

^ 20. Який з названих шляхів проходить в задньому канатику?

1.*Тонкий пучок.

2. Передній спинномозково-мозочковий.

3. Задній спинномозково-мозочковий.

4. Червоно-ядерно-спинномозковий.

5. Бічний спинномозково-таламічний шлях.

^ 21. Який з названих шляхів проводить відчуття болю та температури?

1.*Бічний спинномозково-таламічний.

2. Пірамідний.

3. Тонкий пучок.

4. Передній спинномозково-таламічний.

5. Задній спинномозково-мозочковий.

^ 22. Де знаходяться горбики тонкого та клиноподібного ядер?

1.*На дорсальній поверхні довгастого мозку.

2. На вентральній поверхні довгастого мозку.

3. На дорсальній поверхні моста.

4. В шийному відділі спинного мозку.

5. В перешийку заднього мозку.

^ 23. Де здійснюється перехрестя пірамід?

1.*На рівні довгастого мозку.

2. На рівні середнього мозку.

3. В мозочку.

4. В перешийку заднього мозку.

5. В спинному мозку.

^ 24. Які частини мозку утворюють ромбоподібну ямку?

1.*Дорсальна поверхня довгастого мозку та моста.

2. Дорсальна поверхня довгастого мозку та мозочок.

3. Вентральна поверхня моста та довгастого мозку.

4. Дорсальна поверхня середнього мозку та моста.

5. Ніжки мозку і дорсальна поверхня моста.

^ 25. Що входить до складу середнього мозку?

1.*Пластинка покрівлі, ніжки мозку, водопровід.

2. Зорове перехрестя, сосочкові тіла, верхній мозковий парус,

водопровід середнього мозку.

3. Середні ніжки мозочка, верхній мозковий парус, міжніжкова ямка,

водопровід середнього мозку.

4. Присередні та бічні колінчасті тіла, водопровід середнього мозку,

ніжки мозку.

5. Ніжки мозку, водопровід середнього мозку, таламус.

^ 26. Які структури утворюють покрівлю IV шлуночка?

1.*Верхній та нижній мозкові паруси, судинний шар IV шлуночка.

2. Середні ніжки мозочка, черв'як мозочка, верхній мозковий парус.

3. Черв'як мозочка, верхній мозковий парус, судинне сплетення IV

шлуночка.

4. Нижній мозковий парус, судинний шар IV шлуночка, середні ніжки

мозочка.

5. Верхні та нижні мозкові паруси, верхні та нижні ніжки мозочка.

^ 27. З якими відділами мозку мозочок зв'язаний своїми ніжками?

1.*Верхніми-з покривом середнього мозку, середніми - з мостом,

нижніми - з довгастим мозком.

2. Верхніми з таламусом, середніми з мостом, нижніми з довгастим

мозком.

3. Верхніми - з основою ніжок мозку, середніми - з мостом, нижніми -

з довгастим мозком.

4. Верхніми - з середнім мозком, середніми - з мостом, нижніми -

з спинним мозком.

5. Верхніми - з середнім мозком, середніми - з таламусом, нижніми -

з довгастим мозком.

^ 28. Які ядра належать мозочку?

1.*Зубчасте, ядро вершини, кулясте, кіркоподібне.

2. Зубчасте, кіркоподібне, кулясте, червоне.

3. Червоне, ядро вершини, кіркоподібне.

4. Зубчасте, бічне і нижнє присінкові.

5. 4 присінкові ядра, кулясте і кіркоподібне ядра.

^ 29. Які з названих структур входять до складу довгастого мозку?

1.*Піраміди, оливи, горбок тонкого і горбок клиноподібного ядер, нижня

мозочкова ніжка, присередня петля.

2. Піраміди, оливи, нижні мозочкові ніжки, основна борозна.

3. Піраміди, горбок тонкого ядра, водопровід мозку.

4. Горбки тонкого та клиноподібного ядер, оливи, нижній мозковий парус,

піраміди, мозкові ніжки.

5. Піраміди, оливи, горбок тонкого і горбок клиновидного ядер, середня

мозочкова ніжка.

^ 30. Ядра яких черепних нервів залягають у довгастому мозку?

1.*IX - XII.

2. III - VII.

3. VI - XII.

4. V - VIII.

5. VII - XII.

31. Що є порожниною середнього мозку?

1.*Водопровід середнього мозку.

2. Третій шлуночок.

3. Підпавутинний простір.

4. Четвертий шлуночок.

5. Бічні шлуночки.

^ 32. Де знаходиться перехрестя пірамід?

1.*В довгастому мозку.

2. В мозочку.

3. В спинному мозку.

4. В мосту.

5. В середньому мозку.

33. За допомогою чого IV шлуночок сполучається з підпавутинним простором?

1.*Серединного та бічних отворів.

2. Водопровода середнього мозку.

3. Міжшлуночкового отвора.

4. Венозних випускників.

5. Центрального каналу спинного мозку.

^ 34. Де знаходиться чорна речовина?

1.*В середньому мозку.

2. В мосту.

3. В довгастому мозку.

4. В мозочку.

5. В проміжному мозку.

35. Ядро якого черепного нерва проектується на лицевий горбок?

1.*VI.

2. V.

3. VII.

4. VIII.

5. IX.

^ 36. Ядра яких черепних нервів проектуються на ромбоподібну ямку?

1.*V - XII.

2. III - IX.

3. III - XII.

4. IV - XI.

5. IV - VIII.

37. Ядра якого черепного нерва розміщується на рівні нижніх

горбків у середньому мозку?

1.*IV.

2. V.

3. III.

4. VI.

5. VII.

^ 38. Скільки отворів має покрівля IV шлуночка?

1.*Три.

2. Один.

3. Два.

4. Чотири.

5. П'ять.

39. Куди відкривається серединий отвір IV шлуночка?

1.*В мозочково-довгастий збірник.

2. В надтвердооболонний простір

3. В підтвердооболонний простір.

4. В судинне сплетення четвертого шлуночка.

5. В міжніжковий збірник.

^ 40. Що входить до складу перешийка ромбоподібного мозку?

1.*Верхні мозочкові ніжки, верхній мозочковий парус, трикутник петлі.

2. Верхні і нижні мозочкові ніжки, верхній мозочковий парус, бічна петля.

3. Ручки верхніх і нижніх горбків, верхній мозочковий парус, присередня петля.

4. Ручки нижніх горбків, нижній мозочковий парус, трикутник петлі.

5. Верхні і нижні горбки, трикутник петлі, верхній мозочковий парус.

^ 41. Ядра яких черепних нервів знаходяться в мосту?

1.*V-VIII.

2. III-VI.

3. V-IX.

4. VI-VIII.

5. IV-VI.

42. Які складові частини має середній мозок?

1.*Покрив середнього мозку, ніжки мозку, водопровід.

2. Ніжки мозку, ручки горбків, водопровід, верхній мозковий парус.

3. Ніжки мозку, передній і задній мозкові паруси.

4. Ніжки мозку, передній мозковий парус, IV шлуночок.

5. Основа ніжки мозку, пластинка покришки, IV шлуночок.

^ 43. Які ядра знаходяться у середьому мозку?

1.*Червоне ядро, чорна речовина, проміжне ядро, ядра горбків,

ядра III-IV пар черепних нервів.

2. Червоне ядро, ядра VI-VII пар черепних нервів.

3. Червоне ядро, хвостате ядро, сочевицеподібне ядро, ядра III-IV

пар черепних нервів.

4. Хвостате ядро, ядра III-IV пар черепних нервів.

5. Червоне ядро, проміжне ядро, ядра горбків, ядра IV-VI пар черепних

нервів.

^ 44. Які утворення входять до складу проміжного мозку?

1.*Таламічний мозок, гіпоталамус, ІІІ шлуночок.

2. Таламус, епіталамус, метаталамус, IV шлуночок.

3. Таламічний мозок, епіталамус, бічний шлуночок.

4. Таламус, колінчасті та сосочкові тіла, епіталамус.

5. Таламічний мозок, червоне ядро, ІІІ шлуночок.

^ 45. Які структури входять до складу таламічного мозку?

1.*Таламус, епіталамус, метаталамус.

2. Таламус, гіпоталамус, шишкоподібна залоза.

3. Таламус, епіталамус, гіпоталамус.

4. Таламус, метаталамус, нюховий мозок.

5. Таламус, метаталамус, гіпоталамус.

^ 46. Що входить до складу епіталамуса?

1.*Мозкові смуги таламуса, повідці, трикутники повідців, спайка

повідців, епіталамічна спайка, шишкоподібна залоза.

2. Повідці, спайка повідців, епіталамічна спайка, шишкоподібна

залоза, бічне колінчасте тіло.

3. Повідці, мозкові смуги таламуса, верхні горбки пластинки покрівлі,

трикутники повідців.

4. Мозкові смуги таламуса, повідці, бічні колінчасті тіла, шишкоподібна

залоза.

5. Верхні горбки пластинки покришки, присередні колінчасті тіла, повідці,

трикутники повідців.

^ 47. Що об'єднується в метаталамус?

1.*Присередні та бічні колінчасті тіла.

2. Сосочкові, колінчасті тіла.

3. Спайка повідців, шишкоподібне тіло, подушка.

4. Сосочкові тіла та зорове перехрестя.

5. Повідці, шишкоподібне тіло, спайка повідців.

^ 48. Що належить до гіпоталамуса?

1.*Сосочкові тіла, сірий горб, лійка, гіпофіз, зорове перехрестя, погранична пластинка.

2. Сірий горб, лійка, гіпофіз, зоровий тракт, зорове перехрестя, бічні колінчасті тіла.

3. Кінцева пластинка, бічні колінчасті тіла, присередні колінчасті тіла, зорове перехрестя.

4. Зоровий тракт, зорове перехрестя, кінцева пластинка, епіфіз, сосочкові тіла.

5. Сірий горб, лійка, гіпофіз, зоровий тракт, епіфіз.

^ 49. Чим утворена задня стінка третього шлуночка?

1.*Спайкою повідців, шишкоподібним тілом, епіталамічною спайкою.

2. Ніжкою склепіння, спайкою склепіння, шишкоподібною залозою.

3. Спайкою повідців, повідцями, шишкоподібною залозою.

4. Ніжкою склепіння, шишкоподібним тілом, епіталамічною спайкою.

5. Спайкою повідців, шишкоподібним тілом, тілом склепіння.

^ 50. Чим утворена передня стінка ІІІ шлуночка?

1.*Кінцевою пластинкою, передньою спайкою, стовпом склепіння.

2. Кінцевою пластинкою, зоровим перехрестям, стовпом склепіння.

3. Коліном мозолистого тіла, кінцевою пластинкою, стовпом склепіння.

4. Кінцевою пластинкою, коліном мозолистого тіла, передньою спайкою.

5. Коліном мозолистого тіла, стовпом склепіння, зоровим перехрестям.
  1   2   3   4   5

Похожие:

1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? icon1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? iconДисципліна «Інформаційні системи та технології» зм №2. Системи обробки...
Створити нову робочу книгу з ім’ям наступної структури: Ind1 група Прізвище варіант xls
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? icon6 Загальна характеристика філософсько-традиційного (далекосхідного)...
Філософсько-традиційний (далекосхідний) підтип правової системи є досить своєрідним. Він має давню історію І є довговічним
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? icon«Проектування операційної системи малого підприємства»
Визначення типу операційної системи І розрахунок потрібної кількості устаткування 7
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? iconНекроз не є самостійною нозологічною одиницею, а представляє процес,...
Некроз не є самостійною нозологічною одиницею, а представляє процес, що спостерігається при безлічі захворювань. А термінологія
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? iconЗахворювання серцево-судинної системи, що виникають в перінатальному періоді
Серед проблем сучасної педіатричної та неонатальної кардіології особливе місце за актуальністю та медико-соціальним значенням посідають...
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? iconВещества, к которым порог чувствительности органов дыхания существенно...
Пульмонотоксичность это свойство химических веществ, действуя на организм, вызывать структурно-функциональные нарушения со стороны...
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? iconПримерная тематика рефератОВ
Обоснование структурно-функциональной эволюции общества Гербертом Спенсером(1820-1903)
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? iconПримерная тематика рефератОВ
Обоснование структурно-функциональной эволюции общества Гербертом Спенсером(1820-1903)
1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи? iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Мікробіологія
У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту з незміненою кількістю та функціональною активністю т- І в-лімфоцитів при обстеженні...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница