Закон України "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади"


Скачать 91.32 Kb.
НазваниеЗакон України "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади"
Дата публикации10.06.2013
Размер91.32 Kb.
ТипЗакон
userdocs.ru > География > Закон
Закон України "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади"


Ресурсом розбудови в Україні розвинутого Народовладдя є сучасні інформаційні технології та існуюча законодавча база.

Програма вдосконалення та поширення в українському супільстві сучасної форми Народовладдя, тобто, так званої електронної демократії на основі електронного урядування, має спиратися на адекватне законодавство та потребує розвитку відповідної нормативної платформи.

В Україні на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 3 листопада 2010 року існують громадські ради при органах державної влади України.

Функціонування громадських рад передбачає порядок їх взаємодії з органами державної влади з питань формування та реалізації державної політики :

1. Консультації органів влади з громадськими радами (далі - громадскість) проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя українців з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

2. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

3. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

4. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

5. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі - громадська рада).

Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.

6. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

7. Під час проведення консультацій з громадськістю орган виконавчої влади подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

8. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.

9. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

10. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

11. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

- проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

- проектів регуляторних актів;

- проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

- звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

12. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

- конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;

- теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.

13. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому
порядку:

- визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

- приймає рішення про проведення обговорення;

- розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);

- вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);

- оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб;

- збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;

- формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

- забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

- проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.

Громадскі ради створюються та діють за типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

Методологічна база дії громадських рад включає в себе Методичні матеріали, Книги, Публікації.

Виникає питання про те, яка кількість громадян України задіяна в цих громадських радах? Адже, участь у громадській раді сприяє практичному втіленню побажань народа щодо роботи органів влади, тобто побажань щодо функціонування держави. Громадянин, що бере участь у громадській раді, має безпосередній вплив на роботу органів влади, тобто на зміст та якість цієї роботи.

Масова участь громадян України у роботі громадських рад веде Україну до розбудови країни з розвинутим Народовладдям!

У ст.5 Конституції України безпосереднє здійснення влади народом стоїть на першому місці: " Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування." Державні підрозділи, які задовольняють потребу народу здійснювати свою владу через посередника, є похідними від першого, тобто від народу, і самостійно існувати в демократичній державі не можуть!

Крім того, цілком резонно вважати, якщо я залежу від дій уряду, то буде логічним охороняти та підтримувати залежність уряду від мене. Не тільки на рівні законів, а й шляхом моїх систематичних практичних дій. Делегувати владу - не значить втратити її повністю! Треба регулярно поглядати на своїх працівників, чим вони займаються і як, надавати їм інструкції щодо задоволення моїх потреб. Якщо мене не будуть чути, то як дізнатися про те, що мені потрібно ?

В Україні більше 20 мільйонів громадян робочого віку. Думка скількох з них постійно враховується при виробленні управлінських рішень?
Відповівши на це питання та отримавши конкретну цифру, можна побачити показник орієнтації управлінських, тобто державних рішень на реальні потреби громадян. Він буде в межах 10%. Тобто використання ресурсів країни зараз лише в межах 10% спрямоване на потреби громадян. Нонсенс! Органи влади, породжені делегуванням влади її носіями, пішли у "вільне плавання". З нашої мовчазної згоди ?!

Треба розуміти, що будь-які акції протесту і протестні настрої населення країни є наслідком різниці між очікуваннями громадян державної підтримки та реальними її результатами.

В Україні вже існує широкий спектр нормативно закріплених інструментів для впливу громадян на роботу органів влади, коригування цієї роботи і підвищення її ефективності.

Але, єдиний ресурс, який так і залишається недоступним громадянину для систематичного впливу на органи влади - це ресурс робочого часу, який потрібно витратити для використання існуючих інструментів громадського впливу на органи влади.

Якщо ми УВАЖНО вивчимо ці три документи:

1) Участь громадян в управлінні державними справами

2) Ефективна організація роботи громадської ради: методичні рекомендації

3) Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: теорія і практика

а також зміст цих ресурсів:

1) Програма сприяння Парламенту України (ПСП II)

2) Громадянське суспільство і влада

3) Національний центр електронного урядування

то, за приблизною оцінкою трудовитрат, які може понести громадянин, що не є держчиновником, але бере участь у заходах, спрямованих на громадський контроль, експертизу та консультацію органів влади, ми легко можемо нарахувати набагато більше ніж 8 годин робочого часу на тиждень. Що говорить нам про необхідність щотижневого виділення цілого робочого дня для повноцінної участі громадянина в роботі з громадської підтримки органів влади. Інакше пересічний громадянин не зможе повноцінно здійснювати свою участь у роботі органів влади і буде змушений періодично ходити на страйки і акції протесту, борючись з наслідками, а не з причинами.

Наша законодавча іціатива з розробки та впровадження закону України "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади" спрямована на поліпшення ситуації, коли громадянин бажає систематично займатися громадянської підтримкою ефективності роботи апарату влади. Це вимагає створення для нього необхідних умов! Потреба в громадській підтримці роботи органів влади в будь-якому суспільстві надзвичайна висока і має забезпечуватися необхідними ресурсами на державному рівні.

За законом "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади", для кожного громадянина, який бажає активно впливати на ефективність функціонування органів влади, буде здійснена державна реєстрація, наданий доступ до відповідних інтернет-ресурсів, забезпечене дистанційне навчання і призначено один день на тиждень, який громадяднин буде витрачати на допомогу з поліпшення роботи органів влади.

Суть нашого закону полягає у необхідності зобов'язати органи влади працювати повний день і в суботу, а активним громадянам надати можливість здійснювати повний спектр дій, передбачених заходами щодо участі в роботі органів влади, в цей день.

При цьому ми отримаємо надпотужний кадровий ресурс, який зможе багаторазово підвищити ефективність роботи органів влади в Україні!

У закон "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади" слід внести положення, що стосуються:

- безкоштовної дистанційної підготовки громадських активістів, які готові щотижнево один робочий день працювати у громадських радах;

- обов'язкового 5-ти денного робочого тижня, як норми для всіх роботодавців;

- обов'язкової роботи в режимі повного робочого дня органів влади в суботу та орієнтації їх роботи в цей день на проведення спільних з громадськістю заходів;

- надання громадскості ініциативи у створені плану питань для проведення консультацій з органами влади;

- створення єдиного інтернет-порталу для дистанційної участі у роботі громадськіх рад та співпраці з органами влади;

- захисту та забезпечення безперебійної роботи інтернет-порталів органів влади та інших інтернет-ресурсів призначених для участі громадян в роботі органів влади;

- встановлення кількісного крітерію обов'язкового для виконання органами державної влади волевиявлення громадян та прозорої процедури ухвалення та прийняття до виконання органами державної влади громадських ініціатив.

Також додатково необхідно впровадити закон "Про центр генерації електронно-цифрових підписів", який має забезпечувати працездатність, захищеність, перевірюваність і ізольованість цього центру.

Мета розробки та впровадження закону "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади": підключити сотні тисяч громадян по всій Україні до єдиної системи впливу на органи влади, на постійній основі і в умовах ефективної взаємодії.

Використовуючи досвід розвинених форм волонтерства та співробітництва:

1) Волонтерство

2) Колективний інтелект

3) Суботник

4) Хашар

5) Розумний натовп: нова соціальна революція

6) Взаємна допомога

ми почнемо формування в Україні класу господарів своєї країни, змінюючи менталітет і ставлення громадян як до права - інструменту суспільних взаємин, так і до змісту поняття "патріотизм"!

Зараз інформаційні технології і освітні матеріали дозволяють залучити нечуваний ресурс для оптимізації роботи держ.апарату, та таким чином значно підвищити якість життя громадян в країні.

Для втілення цієї законодавчої ініціативи ми будуємо мережу підрозділів, що мають примусити органи місцевого самоврядування ініціювати розробку та впровадження закону України "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади" з вище наведеними пунктами.

Похожие:

Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconНаглядова рада з питань оціночної діяльності
України", статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", з числа представників Фонду державного майна України,...
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconЗакону України "Про внесення змін до
Листопада 2011 року у Верховній Раді України зареєстрований законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" icon1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України
Конституції та Законів України, дотримання дисципліни праці, чесного відношення до державного І громадського обов'язку, поваги до...
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconЗакон україни «про засади державної мовної політики»
Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії...
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconКиснева терапія застосування кисню з лікувальною метою. Призначається...
Призначається кисень у випадках недостатнього кисневого забезпечення органів та тканей, які виникають при різноманітних захворюваннях...
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconЗмістовий модуль 10
Права та обов'язки громадян, підприємств, установ І організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconНе виникнення та розвиток нотаріату
Конституція України. Закон України “Про внесення змін до Конституції України”. Текст відповідає офіційному. – К.: Школа, 2005
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconКодекс Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-vi
Закон №4834 – Закон України від 24 травня 2012 року №4834-vi „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення...
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconНачальнику Управління праці
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Закон України \"Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади\" iconУзагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу...
Закон України від 04 листопада 2011року №4014-vі „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница