Заняття


Скачать 86.85 Kb.
НазваниеЗаняття
Дата публикации21.06.2013
Размер86.85 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > ДокументыМіністерство охорони здоров'я України

ДЗ «Дніпропетровська медична академія

МОЗ України»

Кафедра мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології
Кандидат медичних наук Андрєєва І.А.
"Затверджено"

на методичній нараді кафедра мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології
Завідувач кафедри

Професор Кременчуцький Г.М._________

"____"__________________20 р.
Методична розробка

до практичного заняття для студентів


Навчальна дисципліна

Епідеміологія

Модуль №

1

Змістовний модуль №

1

Тема заняття

Основні епідеміологічні поняття. Резервуари та джерела збудників інфекційних хвороб. Механізм, чинники й шляхи передачі збудників інфекційних хвороб

Курс

4

Факультет

стоматологічний


м. Дніпропетровськ

2012
^

Методична розробка

до практичного заняття з епідеміології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету на 2012-2013 навчальний рік

1.Тема


Основні епідеміологічні поняття. Резервуари та джерела збудників інфекційних хвороб. Механізм, чинники й шляхи передачі збудників інфекційних хвороб (2 години)
^

2.Місце. Навчальний клас.

3.Мета. Вивчення причин і механізмів виникнення та поширення інфекційних хвороб, методів їх профілактики та організації профілактичних заходів.

^

1. Засвоїти основні поняття про епідемічний процес.


2.На основі знань епідеміологічного значення хворої людини та заразоносія, вміти організувати та провести заходи щодо їх знешкодження як джерел інфекції.

3. На основі знання епідеміологічного значення тварин, біологічних особливостей гризунів, видів та методів дератизації, вміти організувати та провести заходи по боротьбі з ними як з джерелами інфекції.

Студент повинен знати:

 • Визначення поняття "епідемічний процес", чинники та фактори епідемічного процесу.

 • Механізми, чинники й шляхи передачі збудників інфекційних хвороб.

 • Особливості хворого як джерела інфекції.

 • Особливості заразоносія як джерела інфекції.

 • Заходи щодо знешкодження хворого та заразоносія як джерел інфекції.

 • Епідеміологічне значення тварин як джерел інфекції.

 • Біологічні особливості гризунів та їх епідеміологічне значення.

Студент повинен вміти:

 • Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу.

 • Використовувати знання про епідемічний процес для обґрунтування системи профілактичних та протиепідемічних заходів, організації протиепідемічної роботи.

 • Організувати та провести заходи щодо знешкодження хворого та заразоносія як джерел інфекції.


^

4.Професійна орієнтація студентів


Епідеміологія – це наука, яка вивчає закономірності розвитку епідемічного процесу задля розробки способів подальшого зниження та ліквідації захворюваності інфекційними хворобами. Сучасна епідеміологія являє собою систему знань про причини виникнення та умови розповсюдження епідемічного процесу. Знання закономірностей розвитку епідемічного процесу необхідне для вірної інтерпретації його проявів, для обґрунтування проведення окремих груп профілактичних та протиепідемічних заходів .
^

5.Базовий рівень знань та вмінь.


Дисципліна: Біологія.

Знати : еколого-біологічні особливості тварин та гризунів _ основних джерел збудників зооантропонозних інфекцій.

Уміти: визначати основні види тварин та гризунів - джерел збудників зооантропонозних інфекцій.
Дисципліна: Інфекційні хвороби.

Знати: періоди, перебіг інфекційної хвороби.

Уміти: визначати небезпеку хворого як джерела інфекції в залежності від періоду та перебігу хвороби.
^

6.Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті:


1. Предмет і задачі епідеміології.

2. Закони епідеміології.

3. Епідемічний процес та його складові

4. Розділи вчення про епідемічний процес.

5. Рушійні сили епідемічного процесу.

6. Класифікація інфекційних захворювань.

7. Поняття про джерело та резервуар збудника інфекції.

8. Поняття про механізм передачі інфекції. Чинники та шляхи передачі збудників інфекційних хвороб.

^

7.Методика проведення заняття:


1. Заняття починається з перевірки присутніх студентів і відповіді на питання, які винікли під час підготовки до заняття.

2. Контроль вхідного рівня знань проводиться письмово у вигляді тестових завдань.

3. Обговорення та розбір питань теми проводиться у вигляді співбесіди. Викладач доповнює та виправляє відповіді студентів.

4. Підсумковий контроль знань проводиться шляхом розв’язування ситуаційних задач письмово.

5. Викладач за еталонами відповідей оцінює виконання завдань студентами, зупиняється на помилках, робить заключення по темі і задає завдання на наступне заняття.
^ Технологічна карта заняттяп/п

Етапи

Час в хв.

Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1

Перевірка і корекція вхідного рівня

15

Тестові завдання, граф логічної структури теми, таблиці, накази

Граф-проектор

Учбова кімната

2

Розбір та обговорення учбових питань

290

3

Самостійна робота із завданнями-тестами

15

4

Контроль виконання індивідуальних завдань

30

5

Підбиття підсумків та завдання на наступне заняття

10


^

8.Форми і методи самоконтролю.


Примірник тестового завдання для контролю вхідного рівня знань :

 1. Вкажіть, що таке інфекційний процес.

 1. Зараженість збудниками переносників.

 2. Стан зараженості організму людини.

 3. Наявність збудника в повітрі.

 4. Зараженість води збудниками.

 5. Розповсюдження інфекційних хвороб серед людей.

 1. Хто такі синантропні гризуни?

 1. Гризуни, які мешкають під землею.

 2. Гризуни, які мешкають у лісі.

 3. Гризуни, які мешкають у водоймищах.

 4. Гризуни, які мешкають поблизу помешкань людини( миші, криси).

 5. Гризуни, які водяться в дикій природі.

 1. Визначте поняття паразитизм:

 1. Виживання збудника в об’єктах навколишнього середовища

 2. Адаптація збудника до організму переносника

 3. Форма міжвидових відносин, коли один організм використовує інший в якості середовища для життя

 4. Адаптація збудника до організму тварини.

 5. Адаптація збудника до організму людини.

 1. Вкажіть періоди перебігу інфекційного захворювання:

 1. Інкубаційний період .

 2. Продромальний період.

 3. Стадія розпалу хвороби.

 4. Стадія реконвалісценції.

 5. Все зазначене

 1. Визначте групи тварин в залежності від їх значення у життєдіяльності людей:

 1. Хатні та сільськогосподарські.

 2. Дики.

 3. Промислові.

 4. Лабораторні.

 5. Всі зазначені.

Еталони відповіді:

 1. B

 2. D

 3. C

 4. E

 5. E

Примірник тестового завдання для контролю вихідного рівня знань :

 1. Епідемічний процес - це:

 1. Паразитарна система.

 2. Безперервний процес взаємодії мікро- та макроорганізму на популяційному рівні, що супроводжується поширенням специфічних інфекційних станів серед людей і забезпечує зберігання збудника в природі як біологічного виду.

 3. Виживання збудника в об’єктах природного середовища.

 4. Адаптація збудника до організму тварини.

 5. Адаптація збудника до організму переносника.

 1. Транзиторне носійство – це:

 1. Короткочасне носійство збудника в імунному організмі з одноразовим результатом бактеріологічного обстеження.

 2. Короткочасне носійство збудника в імунному організмі з чередуванням позитивних і негативних результатів бактеріологічного обстеження.

 3. Носійство збудника зовні здоровими людьми, встановлене тільки за умов періодичного зараження оточуючих.

 4. Носійство збудника після перенесеної хвороби до трьох місяців.

 5. Носійство збудника після перенесеної хвороби більше шести місяців

 1. Розвитку епідемічного процесу сприяє:

 1. Поліморфізм клінічних проявів.

 2. Кількість інапарантних форм.

 3. Здатність збудника до персистенції.

 4. Сприйнятливість населення.

 5. Все зазначене.

 1. Що визначає своєрідність варіантів механізму передачі збудників:

 1. Клінічні форми хвороби у джерел збудників інфекції.

 2. Активність джерел інфекції.

 3. Імунний статус джерел інфекції.

 4. Локалізація збудника в організмі джерел інфекції.

 5. Видова належність збудників.

 1. Рівень захворюваності на зоонозні інфекції залежить від:

 1. Активності механізму передачі.

 2. Наявності переносників.

 3. Активності епізоотичного процесу.

 4. Імунного прошарку населення.

 5. Всього зазначеного.

Еталони відповіді:

 1. B

 2. A

 3. E

 4. D

 5. E
^

9.Ілюстративний матеріал


  1. Таблиці:

    1. Характеристика джерел інфекції.

    2. Заходи щодо знешкодження джерела інфекції

    3. Ланки епідемічного процесу

    4. Спрямованість профілактичних та протиепідемічних заходів

    5. Епідеміологічне значення тварин

    6. Дератизація
^

10.Джерела інформації


  1. Основні:

1. Епідеміологія/ Васильченко А.А., Вернер О.М. Гирін В.М. та ін. – К.: Здоров’я, 1993. – С.20-25, 34-54, 60-73, 80-81, 117.

2. Епідеміологія з основами медичної паразитології/ К.М.Синяк, В.М.Гирін та ін. – К.; Здоров’я, 2001. – С. 31-40, 54-83, 104-106, 143-146.

3. Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. – М., 1989. С.68-83.

4. Ющук Н.Д., Жогова М.А., Бушуева В.В., Колесова В.Н. Эпидемиология. – М., 1993. – С.5-35, 67-69.

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник /В.И.Покровский, С.Г.Пак, Н.И.Брико, Б.К.Данилкин. – 2-е изд., испр. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.-816с.: ил.

6. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология: Учебник. – СПб.:ООО «Издательство Фолиант», 2006. – 752с.

7. Епідеміологія /За редакцією Гоца Ю.Д., Колеснікової І.П., Мохорта Г.А. - Київ: «Асканія», 2007. Епідеміологія /За ред. К.М.Синяка. – К.: Здоров`я, 2001.

10.2. Додаткові:

1. Громашевский Л.В. Теоретические вопросы эпидемиологии. Избранные труды: Киев, Здоровье, 1987. – Т.2..Похожие:

Заняття iconПрактичне заняття 1 вк практичне заняття 2 Проблеми визначення підвідомчості...
Охарактеризуйте пролематику віднесення до компетенції господарських судів публічно-господарських спорів
Заняття iconТеми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади...
Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури. (2 год.)
Заняття iconМетодична розробка практичного заняття (по срс)

Заняття iconЗаняття 2
Фізіологічні особливості та патологічні стани у новонароджених І дітей раннього віку
Заняття iconЗаняття 4
Галичина як історико-географічний край. Основні періоди історичного розвитку краю
Заняття iconЗаняття 5
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здров’я україни»
Заняття iconЗаняття 7
Харківська історико-краєзнавча школа та її роль у розвитку історичного краєзнавства (XIX – поч. XX ст.)
Заняття iconЗаняття
Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб з фекально-оральним механізмом передачі (шигельози, гепатит А)
Заняття iconЗаняття
Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб з аерогенним механізмом передачі (дифтерія, кір, грип)
Заняття iconЗаняття Тема: Вступ
Політичний І соціально–економічний розвиток українських земель в XIV – першу половину XVII ст
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница