Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України


Скачать 145.66 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата публикации29.06.2013
Размер145.66 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт з дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

Спеціальність 5.05050401 «Зварювальне виробництво»

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах

та автоматичних лініях»

2012

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» розробив Федишин О.О. – викладач ІІ категорії Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»

В методичних вказівках для студентів подано теоретичні та практичні завдання до виконання практичних робіт за 15 варіантами та методику їх виконання з використанням зазначених джерел інформації

Розглянуті та схвалені на засіданні циклової комісії

зварювальних дисциплін

Протокол № від 20__року

Голова циклової комісії ________В.О.Філантропова
Розглянуті та схвалені на засіданні циклової комісії

машинобудівельних дисциплін

Протокол № від 20__року

Голова циклової комісії________Т.А. Воєводіна

Практична робота 1
^ Забезпечення безпеки життєдіяльності людини
Мета: Набути навички вибору засобів захисту при різних видах небезпек

Необхідне приладдя :

- довідкова література

Завдання для виконання роботи

1 Визначити, на які групи поділяються засоби забезпечення безпеки та дати коротку характеристику.

2 Дати визначення виду небезпеки

3 Перелічити засоби та заходи захисту, дати їм характеристику.

4 Вихідні дані – див. табл. 1 Додаток

Додаток

Таблиця 1 – Вихідні дані

варіанту

Види засобів захисту

1

Загальні засоби колективного захисту (ЗКЗ)

2

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) та ЗКЗ від шуму та вібрації

3

ЗКЗ від іонізуючого випромінювання

4

ЗІЗ від іонізуючого випромінювання

5

ЗКЗ від ураження електричного струму

6

ЗІЗ від ураження електричного струму

7

Заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках (організаційні та технічні)

8

ЗКЗ і ЗІЗ від дії електромагнітних опромінювань, інфрачервоного, ультрафіолетового і лазерного випромінювання


9


Засоби самозахисту10

Заходи захисту при соціально-психологічних небезпеках

(натовп, паніка)


11

Заходи та засоби захисту від природно-соціальних небезпек

(епідемія, соціальні хвороби, харчові отруєння)


12

Заходи та засоби захисту від захворювань, які передаються статевим

шляхом

13

ЗІЗ органів дихання та шкіри

14

Завчасні заходи життєзабезпечення населення


15


Заходи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру (інформування, оповіщення

спостереження; інженерний, медичний, біологічний, хімічний, радіаційний захист)


Список рекомендованої літератури


  1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчальній посібник. –Львів:

Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 304с

  1. Стебелюк М.І. Цивільна Оборона: Підручник. – К.:Знання,2006. – 487с

  2. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград : 1998. – 292с.

  3. Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей». /Авт. О.О. Федишин. – м. Маріуполь: МК ПДТУ. 2010. - с.

  4. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».


Практична робота 2
^ Організація і проведення рятувальних, невідкладних робіт та

спеціальної обробки
Мета: набути навички організації і проведення рятувальних, невідкладних

робіт та спеціальної обробки.

Необхідне приладдя:

- довідкова література.

Завдання для виконання роботи

Вихідні дані – див. табл. 1 Додаток
Завдання 1

1.1 Дати визначення способу спеціальної обробки, її види та способи
1.2 Навести склад розчинів для заданого способу спеціальної обробки

1.3 Визначити табельні засоби заданого способу спеціальної обробки

1.4 Навести послідовність організації і проведення заданого способу спеціальної обробки

Завдання 2

2.1 Дати визначення поняттю «рятувальні і невідкладні роботи»
2.2 Визначить сутність рятувальних і невідкладних робіт
2.3 Визначити зміст заданого виду робіт

2.4 Визначити етапи здійснення заданого виду робіт

2.5 Навести послідовність проведення і організації заданого виду робіт

Додаток

Таблиця 1 – Вихідні дані

варіанту

завдання

Вид

1

1

Дезактивація

2

1

Дегазація

3

1

Дезінфекція

4

1

Часткова санітарна обробка

5

1

Повна санітарна обробка

6

2

Рятувальні роботи при повенях

7

2

Невідкладні роботи при пожежах

8

2

Рятувальні роботи при землетрусах

9

2

Невідкладні роботи при снігових заметах

10

2

Рятувальні і невідкладні роботи при бактеріологічному ураженні

11

2

Рятувальні і невідкладні роботи при інфекційних хворобах

12

2

Рятувальні і невідкладні роботи при аваріях на радіаційно-небезпечних об’єктах

13

2

Рятувальні роботи при зсувах

14

2

Невідкладні роботи при буревіях,ураганах

15

2

Рятувальні і невідкладні роботи на комунальних комунікаціях


Список рекомендованої літератури

Основної

1 Стебелюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – К.:Знання, 2006. -487с.

2 Яким Р.С Безпека життєдіяльності людини: Навч. Посібник. – Львів: Видавництво Бескид Біт», 2005. – 304 с.

3 Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності»(для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). Склав О.О. Федишин. – Маріуполь: МК ПДТУ,2010.- с.

Додаткової

4 Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учебник для вузов/В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшнев, Н.И. Акимов. Под ред. Д.И. Михайлика. – М.: высш. шк .,1986. – 207 с.: ил.

5 Інтернет ресурси:
-www.school-obz.org
-www.mns.gov.ua
-www.readbookz.com/books/197
-www.polkaknig.narod.ru.econom
-www.walw.ru/bg/index
-www.referatcentral.org.ua
-www.firehelp.org.ua
-www.kazon.rada.gov.ua


Практична робота 3
^ Розрахунок індексу людського розвитку у країнах світу

Мета: Оволодіти навиками розрахунку індексу людського розвитку

Необхідне приладдя:

- інженерний калькулятор.

Завдання для розрахунку:

Визначити індекс людського розвитку однієї з країн світу.

Дані для розрахунку – див. табл. 1 Додаток

Порядок розрахунку

1 Індекс людського розвитку країни визначається за формулою:

(1)

де Ітж – індекс тривалості життя;

Іро – індекс рівня освіченості;

Ісрввп – індекс скоригованого реального валового внутрішнього продукту

2 Складові ІЛР визначаються за формулами

(2)

де Хі – очікувана тривалість життя при народженні і – тої території, роки;

Хmax.тж – максимальне значення показника (прийнято на рівні 85 років);

Хmіn.тж – мінімальне значення показника (прийнято на рівні 25 років);

(3)

де Ігдн – індекс грамотності дорослого населення;

Ісу – індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності населення

відповідного віку.

де Хі.г, Хі.с – відповідно означає частку грамотних серед дорослого

населення і – тої території у % (для Ігдн) і сукупну частку учнів

у % (для Ісу);

Хmax – максимальне значення обох показників (прийнято на рівні 100 %);

Хmіn – мінімальне значення обох показників (прийнято на рівні 0 %);

(4)

де Хі.ввп – скоригований реальний валовий внутрішній продукт у розрахунку

на рік (за паритетом купівельної спроможності) на душу

населення і – тої території, долар;

Хmax.ввп – максимальне значення показника (прийнято на рівні 40000 $);

Хmіn.ввп – мінімальне значення показника (прийнято на рівні 100 $);

3 Зробити висновки


Додаток

Таблиця 1 – Дані для розрахунку

варіанту

Назва країни

^ Очікувана тривалість життя при народженні населення і – тої території Хі, роки

Частка грамотних серед дорослого населення і – тої території Хі.г, %

Сукупна частка учнів Хі.с, %

Скоригований реальний валовий внутрішній продукт у розрахунку на рік (за паритетом купівельної спроможності) на душу населення і – тої території Хі.ввп, долар

1

Україна

67,7

98,8

86,5

6848

2

Велика Британія

79

99,8

93

33238

3

Греція

78,9

96,9

90

23381

4

Люксембург

78,4

99

84,7

60228

5

Нідерланди

79,2

98,7

98,4

32684

6

Німеччина

79,1

99

88

29461

7

Австрія

79,4

100

91,9

33700

8

Франція

80,2

98,7

96,5

30386

9

Італія

80,3

98,8

90,6

28529

10

Іспанія

80,5

97,8

97

27169

11

Естонія

71,2

99,8

92,4

15478

12

Польща

75,2

98,3

87,2

13847

13

Чехія

75,9

99,9

82,9

20538

14

Фінляндія

78,9

100

100

32153

15

Швеція

80,5

100

95,3

32525


Практична робота 4


^ Надання першої долікарської допомоги при різних кризових станах


Мета: набути навички надання першої долікарської допомоги при різних

кризових станах.
Необхідне приладдя:
- довідкова література

Завдання для виконання роботи


  1. Визначити поняття «Перша долікарська допомога»

  2. Надати перелік вмісту універсальної аптечки.

  3. Вказати причини і ознаки кризового стану.

  4. Визначити принципи і послідовність надання першої долікарської допомоги при кризовому стані.

  5. Вихідні дані – див. табл. 1 Додаток.Додаток

Таблиця 1 – Вихідні дані

варіанту

Вид кризового стану

1

Ураження ділянок мозку, зупинка дихання та серцевої діяльності

2

Кровотеча та ушкодження м’яких тканин

3

Вивихи, розтягування і розрив зв'язок, переломи кісток

4

Термічні опіки

5

Отруєння загальне,вуглецем,кислотою

6

Ураження електричним струмом та блискавкою

7

Утоплення

8

Втрата свідомості

9

Шок

10

Непритомність

11

Переохолодження та відмороження

12

Перегрівання

13

Переломи черепа,хребта,рук,ніг

14

Гіпоксія (кисневе голодання)

15

Хімічні опіки


Список рекомендованої літератури

Основної

1 Яким Р.С Безпека життєдіяльності людини: Навч. Посібник. – Львів: Видавництво Бескид Біт», 2005. – 304 с.
2 Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград: 1998, - 292 с.
3 Стебелюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – К.:Знання, 2006. -487с.

4 Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності»(для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). Склав О.О. Федишин. – Маріуполь: МК ПДТУ,2010.- с.

Додаткової

5 Інтернет ресурси:
-www.school-obz.org
-www.mns.gov.ua
-www.readbookz.com/books/197
-www.polkaknig.narod.ru.econom
-www.walw.ru/bg/index
-www.referatcentral.org.ua
-www.firehelp.org.ua
-www.kazon.rada.gov.ua

Практична робота 5
Індивідуальна розрахунково-графічна робота
Теми для виконання роботи

(теми видаються за списком у жураналі, 1-1, 2-2, 3-3, 4-1, 5-2, 6-3 і т.д.)
1 Оцінка радіаційної обстановки в разі аварії на АЕС та визначення заходів та засобів забезпечення безпеки

2 Оцінка хімічної обстановки в разі аварії на ХНО та визначення заходів та засобів забезпечення безпеки

3 Оцінка пожежної обстановки та визначення заходів та засобів забезпечення безпеки
Вихідні дані визначаються у бланку завдання та затверджуються на засіданні циклової комісії.

Методичні вказівки до виконання роботи додаються.
Список рекомендованої літератури

1 Стебелюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – К.:Знання, 2006. -487с.

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розділ Структура навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница