В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету


Скачать 70.09 Kb.
НазваниеВ. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету
Дата публикации18.07.2013
Размер70.09 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
Голові Верховної Ради України

В. М. Литвину
Комітет ВРУ з питань бюджету
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
Рада національної безпеки і оборони України
Кабінет Міністрів України
Міністерство фінансів України
Державна казначейська служба України
Адміністрація Президента України

Звернення

щодо відсутності фінансування заходів із збереження природно-заповідного фонду України, підпорядкованого установам Держлісагентства
До Вас звертається……………………….

Дане звернення викликане відсутністю у Законі України «Про Державний бюджет на 2012 рік» коштів, цільовим чином передбачених на фінансування установ природно-заповідного фонду, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України (Держлісагентство).
За висновками Організації Об’єднаних Націй, знищення біорізноманіття планети та скорочення площі лісів є одними з найважливіших проблем сучасного світу, тому 2010 рік було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН Роком збереження біорізноманіття, а 2011 – Роком лісів. Не випадково, саме лісів, бо у лісових ландшафтах зосереджено більше 50% біорізноманіття планети.

Ліси України забезпечують збереження популяцій рідкісних видів фауни та флори, очищують повітря від небезпечних викидів в атмосферу, генерують кисень, відіграють ключову роль у природному колообігу води (що забезпечує її очищення). Відповідно до статті 1 Закону України «Про основи національної безпеки України»: «національна безпека - захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам».

Забезпечення збалансованого розвитку в інтересах людини і громадянина, місцевих громад, пов’язаних із лісовими ресурсами держави – перш за все пов’язане із збереженням лісових ландшафтів у цілому та побудові економічної стратегії, орієнтованій на невиснажливе використання (наприклад рекреація, чи туризм з метою спостереження за видам дикої фауни), а не на пряму (сировинну експлуатацію лісів.

Національні природні парки України, як і інші об’єкти ПЗФ нашої країни, – є резерватами найважливіших природних ресурсів сучасного світу – біорізноманіття. Це природні, чи малопорушені ландшафти, види фауни та флори у широкому розумінні, що в цілому формують природне довкілля і є природними ресурсами України, які відповідно до статті 3 Закону України «Про основи національної безпеки України» є об’єктами національної безпеки держави.

На сьогодні в підпорядкуванні Держлісагентства знаходяться національні природні парки “Білоозерський”, “Галицький”, “Гомільшанські Ліси”, “Сколівські Бескиди”, “Шацький” та інші, та 6 природних заповідників: “Дніпровсько-Орільський”, “Медобори”, “Поліський”, “Рівненський”, “Черемський” та “Ялтинський” (території із найвищим статусом заповідності). Загалом, у Держлісаґентстві функціонує близько півтора десятка заповідних територій із високим заповідним режимом національного рівня. 14 % земель держлісфонду входять до складу тих чи інших територій природно-заповідного фонду і знаходяться під охороною Держави, в даному випадку – в особі Держлісагентства. Відповідно до статті 46 Закону України «Про природно-заповідний фонд» фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням територій та об'єктів природно-заповідного фонду: природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків загальнодержавного значення здійснюється за рахунок державного бюджету України.

У 2011-му році на їх функціонування з Держбюджету було виділено 53,0055 мільйонів гривень – це всього 7,1% коштів, передбачених на фінансування видатків та кредитів Держлісаґентства. Ці кошти надходили для заповідних територій за окремим кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1901080 – «збереження природно-заповідного фонду», тобто заповідники і національні парки мали гарантії фінансування, то ж використати ці кошти на якісь інші цілі було неможливо, адже це б потягло за собою порушення законодавства і кримінальну відповідальність.

Іншою є ситуація у поточному році, оскільки, готуючи бюджет на 2012-й рік, урядом було скорочено видатки стосовно Держлісагентства майже на 100 млн. грн. порівняно із минулим роком, а саме: з 751,7146 млн. грн. у 2011-му до 657,2173 млн. грн. у 2012-му.

Разом з цим, Урядом було виключено вказаний вище код програмної класифікації видатків 1901080 на фінансування заповідних територій Держлісагентства.

Додатком 3 до Закону «Про державний бюджет на 2012 рік» зазначений лише код програмної класифікації видатків та кредитування 1901060 – «ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді”. Тобто, на загальних підставах із такими господарськими суб’єктами як держлісгоспи.

Що ж це означає для заповідних територій в сьогодні? В ідеалі, заповідники і національні парки мали б отримати фінансування у повній мірі. Тепер, коли об’єкти ПЗФ втратили свою фінансову автономність в межах Держлісаґентства, а кошти, призначені для них, вливаються у «казан» разом із лісовими і мисливськими господарствами, до слова, більшість з яких є збитковими (особливо у степовій зоні, яка складає 40% від площі України), виникає небезпека, що кошти, передбачені на заповідну справу і охорону природи, будуть витрачені на латання боргових дірок у будь-якому держлісгоспі. Це означатиме, що об’єкти ПЗФ не зможуть виконувати поставлені перед ними завдання з охорони, відтворення і раціонального використання природних комплексів, належного функціонування їхніх адміністрацій, а також цілком реальним є сценарій скорочення штату працівників об’єктів ПЗФ.

Також, виходячи із переліку завдань, що покладається на установи ПЗФ, національні парки та природні заповідники ведуть наукову діяльність, у зв’язку із чим в них передбачено штат наукових працівників.

Зокрема, відповідно до статті 12 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», управління природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, ботанічними садами, дендрологічними та зоологічними парками загальнодержавного значення, а також регіональними ландшафтними парками здійснюється їх спеціальними адміністраціями. Спеціальні адміністрації очолюють керівники, які призначаються за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - також з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

До складу спеціальної адміністрації з управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду входять відповідні наукові підрозділи, служби охорони, господарського та іншого обслуговування.

Відповідно до п. 1.2.4. «Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України»: при формуванні бюджету природно-заповідної установи (ПЗУ) на наступний рік фінансування наукової діяльності передбачається: а) на ведення "Літопису природи" за рахунок коштів органу, у підпорядкуванні якого перебуває ПЗУ; б) на виконання наукових тем, які є частинами екологічних наукових програм різних рівнів – за умови надання гарантій фінансування цих робіт організаціями, які є головними виконавцями програм; в) на виконання інших наукових тем – за умови гарантій їх фінансування установами, які затверджують план науково-дослідних робіт. Статті видатків на кожну тему розписуються у щорічному виробничо-фінансовому плані.

Також, національні парки призначені і для організації туризму і роботи з екологічного виховання.

Таким чином, фінансування установ ПЗФ не може бути складовим фінансування в рамках коду програмної класифікації видатків 1901060 – «ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді» і потребує відновлення попередньої форми фінансування – в рамках окремої статті 1901080 – «збереження природно-заповідного фонду».
Відтак ситуація, яку ми розглядаємо в цьому зверненні, вкотре демонструє, що наявність у структурі Держлісагентства лісових ресурсів об’єктів ПЗФ вищого рівня – пряма загроза національній безпеці держави та державним пріоритетам України в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Вважаємо, що у найкоротший час слід завершити розпочату в минулому справу перепідпорядкування установ ПЗФ, що перебувають у структурі Держлісагентства, у підпорядкування Міністерства екології і природних ресурсів України як спеціально уповноваженого органу державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду.
Принагідно нагадаємо, що 12 травня 2008 року відбулись слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на тему "Природно-заповідний фонд України: стан та перспективи розвитку". За результатами слухань заповідна справа визнана державним пріоритетом у галузі охорони довкілля, а Указом Президента України від 14 серпня 2009 року N 611/2009 "Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні" конкретизовано заявлені наміри: «З метою поліпшення умов реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку природно-заповідної справи, вдосконалення управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду п о с т а н о в л я ю... Кабінету Міністрів України: 1)внести у місячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроект про загальнодержавну цільову екологічну програму розвитку заповідної справи на період до 2020 року».
Враховуючи вищенаведене, керуючись Законом України «Про звернення громадян», звертаємось до вас з проханням вжити невідкладних заходів в межах ваших повноважень щодо відновлення коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1901080 – «збереження природно-заповідного фонду», який поновить належне фінансування діяльності установ ПЗФ в складі Держлісагентства, сприяти завершенню перепідпорядкування установ ПЗФ, що перебувають в управлінні Держлісагентства, в управління Міністерства екології і природних ресурсів України, а також просимо пришвидшити схвалення Загальнодержавної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року.

Відповідь просимо надати у встановлений законодавством строк, надіславши її на адресу……………………….
З повагою,

………………

Підпис Дата

Похожие:

В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету icon«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку»
Суб’єкти, які мають право звертатись до суду з клопотанням (поданням) з питань, які виникають на стадії виконання вироку
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету iconПредседателю Верховной Рады Украины Литвину В. М
От: указать общественную организацию или полные данные физического лица по нижеследующему примеру
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету iconФінансова система
Асигнування — форма виплат із держаного бюджету; видатки на утримання підприємств та установ
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету iconЗадание для первой группы
Подготовиться к устному тесту терминов по бюджету и налогам из ранее разосланного глоссария (термины следует выучить наизусть)
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету icon8. звітність про виконання бюджету
Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного І місцевих бюджетів
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету iconСтатистичний щорічник Полтавської області за 2010 рік / За ред. Безхлібняк...
С. 79 Кількість діючих підприємств за організаційно-правовими формами господарювання у 2010 р
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету iconПитання до іспиту
Основні напрями державної політики з питань національної безпеки в інформаційній сфері
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету iconПриблизний перелік питань для підсумкового контролю
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
В. М. Литвину Комітет вру з питань бюджету iconХмельницька обласна державна адміністраціяуправління з питань внутрішньої політики
М. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, тел. 76-20-34, факс 76-57-36,   
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница