Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки


НазваниеВведення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки
страница1/14
Дата публикации24.05.2013
Размер1.46 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Химия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Харківський національний медичний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ
Частина 1


Затверджено

вченою радою ХНМУ

Протокол № від

Харків ХНМУ 2009
Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів медичних фа-культетів до практичних занять з біологічної хімії. Частина 1 / В.І. Жуков, С.О.Стеценко, О.А. Наконечна. – Харків: ХНМУ, 2009. – 92 с.

Автори: В.І. Жуков

С.О. Стеценко

О.А. Наконечна


МОДУЛЬ 2

^ «ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН»
ЗАНЯТТЯ 1

ТЕМА: Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії ХНМУ. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки.

АКТУАЛЬНІСТЬ: Біохімія – це наука про молекулярну сутність життя. Вона вивчає хімічну природу речовин, що входять до складу живих організмів, їх перетворення, а також зв'язок цих перетворень з діяльністю клітин, органів і тканин організму в цілому. Вивчаючи хімічні основи життєдіяльності організмів в нормі та при патології, біохімія має важливе практичне значення для медицини.

МЕТА: Вивчити етапи становлення біохімії як фундаментальної медико-біологічної науки та визначити роль біохімічних досліджень функціонального стану організму людини в нормі та при патології. Вивчити основні біохімічні функції класів біомолекул клітин організму. Ознайомитися з історією кафедри біохімії ХНМУ. Засвоїти правила з техніки безпеки про роботі в біохімічній лабораторії.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Біологічна хімія як наука. Предмет, завдання, основні історичні етапи і сучасні напрямки розвитку біохімії.

2. Мета і методи проведення біохімічних досліджень, їх клініко-діагностичне значення.

3. Зв'язок біохімії з іншими медико-біологічними науками. Клінічна біохімія. Біохімічна лабораторна діагностика.

4. Світова історія біохімії та розвиток біохімічних досліджень в Україні.

5. Хімічний склад живих організмів, його особливості порів­­­няно з об'єктами неживої природи. Хімічний склад організму лю­­­дини.

6. Біохімічні компоненти клітини (біомолекули), їх біохімічні функції.

7. Будова прокаріотичних та еукаріотичних клітин.

8. Аутотрофні та гетеротрофні ор­­­ганізми.

^ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

1. Загальні поняття біоорганічної хімії: полярність, гідрофобність і гідрофільність органічних молекул; кислотні, основні і амфотерні властивості органічних молекул.

2. Характерні особливості структури спиртів, альдегідів, кетонів, карбонових кислот та амінів.

3. Структура окремих представників класів органічних речовин: етанол, гліцерол; оцтова, янтарна, фумарова, пальмітинова, олеїнова, піровиноградна, щавлевооцтова, кетоглутарова, молочна, яблучна кислоти; оцтовий альдегід, ацетон, етаноламін, холін.

4. Механізм утворення естерів на прикладі триацилгліцеролів, їх біологічна роль.

5. Загальні уявлення про ліпіди та їх класифікацію. Біологічна роль різних класів ліпідів.

6. Особливості структури і біологічної ролі моносахаридів (глюкози, фруктози, галактози, рибози, дезоксирибози), олігосахаридів (лактози, сахарози, мальтози), полісахаридів (крохмалю, глікогену, целюлози).

7. Класифікації та властивості α-амінокислот. Структура окремих представників (гліцин, аланін, цистеїн, серин, глютамінова кислота, лізин, фенілаланін, триптофан, метіонін).

8. Білки: механізм утворення пептидного зв’язку, рівні структурної організації, біологічна роль.

9. Нуклеїнові кислоти, нуклеозиди, нуклеотиди: особливості структури і складу. Біологічна роль.

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки при роботі в лабораторіях кафедри біохімії ХНМУ

Загальні правила

1. Всі роботи в лабораторії проводити в робочому одязі - халаті й шапочці. При роботі з реактивами звертати увагу на напис на етикетці.

2. Усі процедури (відмірювання реактивів, їх переливання, нагрівання тощо) можна здійснювати тільки на хімічному столі, у витяжній шафі.

3. Не проводити реакцій, результат яких невідомий.

4. Усі досліди з отрутами і речовинами, що неприємно пахнуть, проводити у витяжній шафі («під тягою»).

5. Не ходити по лабораторії з концентрованими кислотами, а наливати їх тільки у певному, призначеному для цього місці.

6. При розподіленні за запахом газу, що виділяється, нюхати його тільки здалеку, направляючи його струмінь рухом руки від посудини до себе.

7. Не забруднювати реактиви під час роботи (не переплутувати пробки від склянок, що містять різні реактиви; надлишок взятого реактиву не виливати назад у склянку; користуючись піпеткою, набирати кожний реактив тільки призначеною для нього піпеткою, ні в якому разі не переплутуючи їх).

8. Після роботи поставити реактиви на місце, вимити посуд, прибрати робочий стіл.

9. Після роботи обов'язково вимити руки.

10. Не приймати їжу на робочому місці.

11. При виникненні пожежі в лабораторії гасити її, прикривши полум'я ганчіркою або засипавши піском.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки icon«Соціально-економічний розвиток срср»
Особливості розвитку радянської економіки в повоєнні роки. Відбудова І розвиток промисловості
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconКонтрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу
Визначити особливості курсу «Історія держави І права України» як науки (предмет, методологія, хронологія)
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconЛабораторна робота №77 Особливості мікрорельєфу поверхні при електроіскровому розрізуванні
Мета роботи: вивчити процес електроерозійного розрізування дротяним електродом в електроіскровому режимі; розглянути особливості...
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconМетодичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму»
Методичні вказівки до курсової роботи / Упоряд. М. В. Панова., О.І. Косенко — Харків: уіпа, 2009. — 24 с
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconНайдавніша історія України
Політичний І соціально–економічний розвиток українських земель в XIV – першу половину XVII ст ст
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconНа засіданні кафедри тсп протокол №1 від 31 серпня 2010 р. Луганськ-2010...
Навчальна система вищих навчальних закладів мвс україни містить різноманітні методи роботи викладачів з студентами (слухачами). Належне...
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconЕ. В. Віленська історія україни
Ухвалено на засіданні кафедри філософії права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconПитання рейтинг-контролю
Найважливіші особливості філософії другої половини ХІХ – кінця ХХ ст. Розвиток сучасної філософії як подолання обмежень класичної...
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconПлани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у...
Світорозуміння людини доби Київської Русі та особливості християнського світогляду
Введення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри біохімії хнму. Біохімічні компоненти клітини. Особливості роботи в біохімічній лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки iconНаукові центри за межами України (міжвоєнна доба)
Становище науки І техніки на західноукраїнських землях напередодні Другої світової війни
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница