Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с


НазваниеНавчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с
страница1/4
Дата публикации25.05.2013
Размер0.53 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
userdocs.ru > Химия > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4


Україна МЛІ

Медичний ліцензійний іспит

1998

Крок 1

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

Мета, зміст і форма іспиту

Структура тесту

Формати тестових завдань

Зразок екзаменаційного буклета

Міністерство охорони здоров’я України

USAID Програма Партнерства і Навчання в галузі медичної освіти

1998

“Крок 1” - Лікувальна справа:

Навчально-методичний посібник. К.:ЦМК МОЗ України.- 1998.- 34 с.

Інформаційний буклет має на меті допомогти студентам підготуватися до складання медичного ліцензійного іспиту (МЛІ), що базується на сучасній технології стандартизованого контролю рівня знань.

Електронна версія інформаційної брошури розташована на вузлі ^ Internet http://www.test.ukrpack.net


Рецензенти: Чайковський Ю.Б., Зеленіна Н.М., Козлов В.О.


Збірка видана за фінансового сприяння Тернопільської державної медичної академії та USAID/IREX Програми Партнерства в галузі медичної освіти між американськими і українськими вузами

Інформаційний буклет підготували:


Ю.В.Вороненко

начальник Головного управління закладів освіти МОЗ України

І.Є.Булах

відповідальна від МОЗ за впровадження МЛІ в Україні

М.Р.Мруга

координатор Програми Партнерства між американськими і українськими вузами

І.М.Шило

старший викладач, Національний медичний університет

Редактори перекладу українською мовою: Сегень М.П., Майданюк І.З.

ã Міжнародне біомедичне агентство - Київ, 1998

Зміст інформаційного буклета

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Мета іспиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Структура змісту екзамену . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Форма екзамену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Формат тестових завдань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Інструкція щодо проведення тестування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Зразок екзамену “Крок 1”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

* зразок бланка відповідей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

* таблиця лабораторних показників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

* зразок екзаменаційного тесту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

* коди правильних відповідей для екзаменаційного тесту . . . . . . . . . . .

27

* зразок заповнення бланка відповідей

28

Вступ

Починаючи з 1996 року, згідно з наказом міністра охорони здоров’я № 396 від 31.12.96 “Про підготовку до впровадження системи ліцензійних державних інтегрованих перевідних і випускних іспитів у медичних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації” в Україні триває робота щодо створення державних медичних ліцензійних іспитів (МЛІ). На першому етапі впровадження ліцензійний іспит складатиметься з двох екзаменів: інтегрованого екзамену з фундаментальних медико-біологічних дисциплін (“Крок 1”) та інтегрованого екзамену з основних медичних дисциплін (“Крок 2”) як складової частини державних іспитів. Наступним етапом буде впровадження інтегрованого екзамену із спеціальних клінічних дисциплін після закінчення навчання в інтернатурі (“Крок 3”).

Ліцензійний іспит - це обов’язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфікації лікаря. Іспит за фахом “лікувальна справа” включає два окремі тестові екзамени “Крок 1” та “Крок 2”. Перший екзамен “Крок 1” складається з основних медико-біологічних дисциплін, другий -“Крок 2” - з основних професійно орієнтованих дисциплін.

Мета іспиту

Ліцензійний іспит складається з метою встановлення відповідності рівня професійних знань та вмінь студентів вищих медичних закладів освіти мінімально необхідному рівню кваліфікації згідно з державними кваліфікаційними вимогами.

Екзамен “Крок 1” має на меті оцінити вміння використовувати знання та розуміння ключових понять фундаментальних біомедичних наук, головну увагу приділяючи принципам та механізмам, що лежать в основі здоров’я, хвороби та моделей лікування.

Структура змісту екзамену

Екзамен “Крок 1” проводитиметься з використанням єдиного екзаменаційного тесту, до складу якого входять тестові завдання з нормальної та патологічної анатомії, гістології та ембріології, біології, біологічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, мікробіології, фармакології.

Структура змісту іспиту сформована на основі кваліфікаційної характеристики лікаря і складається з таких розділів:

1

Загальні прінціпі
1.1 Біохімія та молекулярна біологія
1.2 Біологія клітини
1.3 Розвиток людини та генетіка
1.4 Біологія тканин та їхня реакція на хворобу
 1. Психосоціальні, культурні впливи та впливи навколишнього середовища

на поведінку, здоров’я та процеси захворювання (патоморфоз)
1.6 Мультисистемні процеси
1.7 Фармакодинаміка та фармакокінетика
1.8 Мікробіологія, вірусологія, паразітологія
1.9 Імунні реакції
1.10 Кількісні методи


2


Гемопоетічна та лімфоретикулярна cистеми

3

Центральна та периферична нервові системи. Сенсорні системи

4

Шкіра та сполучна тканина

5

Опорно-рухова система

6

Дихальна система

7

Серцево-судинна система

8

Система травлення

9

Система сечовивідення

10

Репродуктивна система

11

Ендокринна система

Форма екзамену

Екзамен проводиться у формі письмового тестування. Загальний обсяг тесту становитиме 200 тестових завдань, загальна тривалість тестування - 200 хвилин.

Екзаменаційні тестові завдання є завданнями багатовибіркового типу, які оцінюють вміння застосувати знання. Вони сформовані згідно з структурою змісту іспиту, яка відповідає навчальним програмам. Структура змісту і тестові завдання створені та прийняті колективом викладачів, делегованих від 13 медичних вузів України.

Формат тестових завдань

Тест включає тестові завдання з однією правильною відповіддю.

Тестові завдання даного формату складаються із ситуаційної задачі, запитання або твердження і чотирьох або п’яти відповідей, які позначені латинськими літерами (A, B, C, D, E). Правильна відповідь на тестове завдання - це одна найкраща відповідь на запитання (твердження), яка вноситься до бланку відповідей шляхом замальовування відповідної латинської літери.

^ Як відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю:

 • Уважно прочитайте кожне тестове завдання. Переконайтеся, що ви точно зрозуміли, про що вас запитують.

 • Спробуйте дати відповідь на запитання, а потім знайти її серед запропонованих варіантів відповідей.

 • В іншому разі уважно прочитайте кожний варіант відповідей та відкиньте ті з них, які з вашої точки зору є абсолютно неправильними.

 • Серед тих відповідей, які залишилися, оберіть найкращу та замалюйте коло з відповідною літерою в бланку відповідей.

 • Не витрачайте занадто багато часу на окреме тестове завдання. Ви маєте у середньому 1 хвилину при відповіді на кожне тестове завдання. Контролюйте свій час.

^ Приклад тестового завдання з однією найкращою відповіддю та інструкція до нього.

ІНСТРУКЦІЯ (тестове завдання № 1). Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є НАЙКРАЩОЮ у даному випадку, та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.

1. Дитина із спадковим імунодефіцитом часто хворіє на пневмонії у зв’язку з порушенням гуморального імунітету.

З порушенням функції яких імунокомпетентних клітин це пов’язано ?

 1. Т-кіллерів

 2. Т-супресорів

 3. Т-хелперів

 4. В-лімфоцитів

 5. макрофагів

Відповідь D

Інструкція щодо проведення тестування
На іспиті кожний студент отримує:

 • екзаменаційний буклет з індивідуальним номером;

 • бланк відповідей, який містить індивідуальні ідентифікаційні дані студента та особисто заповнюється студентом під час екзамену (копія бланка відповідей подана у зразку тесту екзамену “Крок 1”).

  На іспит кожний студент повинен принести з собою:

 • 2-3 м’яких олівці (2М), які залишають темні чорні відмітки;

 • м’яку гумку.

  Будь-які ручки, фломастери, маркери та інші олівці використовувати для заповнення бланка відповідей НЕ МОЖНА. Підручники, зошити, інші записи, калькулятори на екзамен приносити не дозволяється. Всі особисті речі залишатимуться поза межами екзаменаційної кімнати.

  Вимоги до процедури екзамену: • Уважно читайте та слухайте всі інструкції протягом тестування.

 • Розмовляти та обмінюватись тестовими матеріалами з сусідами заборонено.

 • Користуватись підручниками, зошитами, іншими нотатками на екзамені заборонено.

 • Після закінчення тестового часу, про що ви будете повідомлені адміністраторами екзамену, ви повинні перестати писати у бланку відповідей, закрити екзаменаційний буклет та чекати, поки адміністратор збере ваші тестові матеріали.

 • Якщо ви закінчите іспит раніше, ви повинні повідомити адміністратора екзамену, здати свої тестові матеріали та покинути аудиторію, не заважаючи іншим студентам.

 • Якщо тестове завдання потребує додаткових розрахунків, використовуйте зворотній бік бланку відповідей. Робити записи та примітки в будь-якому іншому місці заборонено.

 • Тестові матеріали (бланк, буклет або його сторінки) виносити з екзаменаційної кімнати СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.

 • У разі порушення вимог ваші тестові матеріали буде конфісковано, а екзамен буде

  вважатися нескладеним.

 • Після процедури екзамену кожний екзаменаційний буклет буде перевірено на цілісність. Відсутність будь-якої частини екзаменаційного буклета автоматично призводить до анулювання вашої тестової роботи.

  Рекомендації щодо складання екзамену

 • Контролюйте свій час. Не витрачайте занадто багато часу на окремі тестові завдання. Періодично перераховуйте, скільки ви зробили та скільки вам залишилося зробити.

 • Уважно читайте інструкції до завдань.

 • Уважно стежте, щоб позначка відповіді, яку ви відмічаєте у бланку, відповідала номеру тестового завдання, на яке ви відповідаєте.

 • Після заповнення бланка відповідей перевірте, чи ви повністю його заповнили. На зворотньому боці бланка вкажіть, скільки виправлень у відповідях ви зробили у бланку.

  Бланки відповідей будуть перевірені шляхом комп’ютерного сканування.

  ^ Екзаменаційний буклет (зразок наведений нижче).

  Екзаменаційний буклет має ваш індивідуальний номер.

  Буклет включає 200 тестових завдань. Кожне завдання пронумеровано від 1 до 200. До запитання додається чотири-п’ять відповідей, позначених буквами. Ви маєте обрати одну НАЙКРАЩУ відповідь. Декілька тестових завдань згруповані у кластер - блок з однією загальною клінічною ситуацією та різними запитаннями. В кінці екзаменаційного буклета можуть бути представлені тестові завдання, які вимагають від вас вибрати одну НАЙМЕНШ ЙМОВІРНУ відповідь. Будьте уважні до таких завдань.

  До буклета входить також загальна інструкція і таблиця нормальних лабораторних величин.

  ^ Бланк відповідей (зразок бланка відповідей наведений нижче)

  Бланк відповідей складається з двох частин:

  Ліва частина містить інформацію про іспит та особисті дані студента (ідентифікаційний номер, який вам присвоюється напередодні тестування, прізвище, ім’я, по батькові, курс, дату складання іспиту та додаткову інформацію). Кожному студентові присвоюється ідентифікаційний код, який буде занесений до реєстру осіб, що позитивно складають ліцензійний іспит. Код є постійним і буде використовуватися на всіх етапах іспиту.

  ^ Права частина є безпосередньо бланком відповідей на тестові завдання. Буква правильної відповіді, яку обрав студент, вноситься до бланка шляхом повного замальовування кружка з відповідною літерою біля номера, який відповідає даному тестовому завданню. Робіть густу темну відмітку так, щоб не можна було прочитати літери всередині кружка, який замальовано.

  На кожне тестове завдання повинна бути тільки ^ ОДНА НАЙКРАЩА відповідь. Правильна відповідь на тестове завдання дає 1 бал, неправильна - 0 балів. Якщо ви відмічаєте більше, ніж одну літеру, відповідь вважається неправильною. Якщо ви змінюєте літеру, повністю стирайте гумкою попередню відмітку так, щоб з’явилася літера. Залишки відміток можуть призвести до того, що деякі відповіді будуть вважатися неправильними. Оцінювання бланків відповідей здійснюється шляхом комп’ютерного сканування.
  1   2   3   4

Похожие:

Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Вступ
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с icon: 331 ббк 88. 411 Т 65
Траверсе Т. М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник. — К: Інститут післядипломної освіти Київського національного університету...
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconДонецький національний технічний університет
Навчально-методичний посібник для слухачів очного та заочного відділень магістратури держуправління з дисципліни іноземна мова (вирівнювальний...
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись І до розуму, І до почуттів...
Навчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница