1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A


Название1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A
страница1/3
Дата публикации25.05.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Химия > Документы
  1   2   3
Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

1.0 Біологія

1

Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом

преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы,

подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит?

A * Пресинтетический

B Синтетический

C Собственно митоз

D Премитотический

E Постсинтетический
2

В клетке образовались максимально спирализованные хромосомы. Они

расположены по экватору соматической клетки. Какой фазе митоза это

соответствует:

A * Метафазе

B Телофазе

C Профазе

D Анафазе

E Прометафазе
3

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии

в виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

A * Митохондрий

B Гладкой ЭПС

C Лизосом

D Шероховатой ЭПС

E Клеточного центра
4

Синтез белка состоит из нескольких стадий. На одной из них осуществляется синтез

и-РНК на одной из цепей участка молекулы ДНК. Как называется указанный процесс:

A * Транскрипция

B Репликация

C Элонгация

D Трансляция

E Терминация
5

При обследовании 2-х месячного мальчика педиатр обратил внимание, что плач

ребенка похож на кошачье мяуканье, отмечались микроцефалия и порок сердца.

Спомощью цитогенетического метода был установлен кариотип - 46 ХУ, 5р-. На

какой стадии митоза исследовали кариотип больного?

A * Метафаза

B Прометафаза

C Профаза

D Aнафаза

E Телофаза
6

В медико-генетическую консультацию обратилась женщина по поводу риска

заболевания гемофилией у своего сына. Ее муж страдает этим заболеванием с

рождения. Женщина и ее родители не традали этим заболеванием. Определите

вероятность рождения мальчика с гемофилией в данной семье.

A *равна 0%

B равна 100%

C 50\% мальчиков будут больными

D 25\% мальчиков будут больными

E 75 \% мальчиков будут больными
7

Мужчина, страдающий наследственной болезнью, женился на здоровой женщине. У

них было 5 детей: три девочки и два мальчика. Все девочки наследовали болезнь

отца. Какой тип наследования этого заболевания?

A * Доминантный, сцепленный с Х- хромосомой

B Аутосомно-рецессивный

C Аутосомно-доминантный

D Сцепленный с У-хромосомой

E Рецессивный, сцепленный с Х- хромосомой
8

К врачу-генетику обратился юноша 18 лет астенического телосложения: узкие плечи,

широкий таз, высокий рост, скудная растительность на лице. Выражена умственная

отсталость. Был поставлен предварительный диагноз: синдром Клайнфельтера.

Какой метод медицинской генетики позволит подтвердить данный диагноз?

A * Цитогенетический

B Генеалогический

C Близнецовый

D Дерматоглифика

E Популяционно-статистический
9

У 50-летней женщины был удален зуб. На месте удаления зуба регенерировала

новая ткань. Исходя из функции органелл клеток укажите наиболее активные из них

при восстановлении тканей:

A * Рибосомы

B Центросомы

C Постлизосомы

D Гладкая ЭПС

E Лизосомы
10

У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості

спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A * Інтерфаза

B Профаза

C Метафаза

D Анафаза

E Телофаза
11

Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість

кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

A * 54

B 27

C 108

D 162

E 44
12

Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів

порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення

виділення їх з сечею і нагромадження. В яких органелах відбувається накопичення

мукополісахаридів?

A * Лізосоми

B Комплекс Гольджі

C Ендоплазматичний ретикулум

D Мітохондрії

E Клітинний центр
13

В наслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина

тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий

у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22+Х)?

A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Трисомія Х

D Синдром Дауна

E Синдром Едвардса
14

Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та

виділення рештків забезпечують органели:

A *Лізосоми

B Рибосоми

C Мітохондрії

D Клітинний центр

E Комплекс Гольджі
15

У людини встановлено попередній діагноз токсоплазмоз. Якій матеріал

використовано для діагностики цієї хвороби?

A *Кров

B Фекалії

C Сеча

D Дуодентальний вміст

E Харкотиння
16

У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне

захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода.

A *Токсоплазмоз

B Амебіаз

C Малярія

D Лейшманіоз

E Лямбліоз
17

При мікроскопії зіскобу з переанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають

форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?

A *Гострик

B Аскарида

C Кривоголовка

D Волосоголовець

E Карликовий ціп’як
18

У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з

тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з

пробками на полюсах. Визначте вид гельмінта.

A *Волосоголовець

B Гострик

C Аскарида

D Кривоголовка

E Вугриця кишкова
19

До лікарні потрапив хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху,

слабкість, температуру, набряк повік і обличчя. Лікар пов’язує цей стан із вживанням

свинини, купленої у приватних осіб. Який попередній діагноз може поставити лікар?

A *Трихінельоз

B Теніоз

C Теніарінхоз

D Опісторхоз

E Фасциольоз
20

При дегельмінтезації з фекаліями виділився гельмінт довжиною до 2 м. Тіло

сегментоване, з маленькою голівкою, на якій є чотири присоски і гачки. Визначте вид

гельмінта.

A *Озброєний ціп’як

B Неозброєний ціп’як

C Карликовий ціп’як

D Ехінокок

E Стьожак широкий
21

Схильність до цукрового діабету обумовлює аутосомний рецесивний ген. Цей ген

проявляється лише у 30% гомозиготних особин . Цей частковий прояв ознаки є

прикладом слідуючої властивості гена:

A *Пенетрантність

B Домінантність.

C Експресивність

D Дискретність.

E Рецесивність.
22

У букальних мазках епітелію жінки виявлено в ядрі клітини 2 тільця Барра. Це

характерно для синдрому:

A *Трисомія статевих хромосом

B Трисомія 21-ї хромосоми

C Трисомія 13-ї хромосоми

D Трисомія по У-хромосомі

E Моносомія статевих хромосом
23

У більшості клітинах епітелію слизової щоки мужчини виявлено глибку статевого

Х-хроматину. Це характерно для синдрому:

A * Клайнфельтера

B Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Дауна

E Трипло-У
24

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і

кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі )

D Епідерміс

E Кровотворні
25

У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка в клітині

буде здійснюватися:

A *На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

E У клітинному центрі
26

Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше

триплетів, чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим,

що транслції у нормі передує:

A *Процесінг

B Ініціація

C Репарація

D Мутація

E Реплікація
27

У хворого виявлено зниження іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до

гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення

біосинтезу білка. Порушення відбувається на етапі:

A * трансляція

B транскрипція

C реплікація

D активація амінокислот

E термінація
28

У людини часто зустрічаються хвороби, пов язані з накопиченням у клітинах

вуглеводів, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність

відповідних ферментів у:

A * лізосомах

B мітохондріях

C ендоплазматичній сітці

D мікротрубочках

E ядрі
29

При амавротичній ідіотії Тея - Сакса, яка успадковується аутосомно-рецесивно,

розвиваються незворотні важкі порушення центральної нервової системи, що

приводять до смерті в ранньому дитячому віці. При цьому захворюванні

спостерігається розлад обміну:

A * ліпідів

B вуглеводів

C амінокислот

D мінеральних речовин

E нуклеїнових кислот
30

У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями, як зовнішніх

так і внутрішніх органів – серця, нирок, травної системи. Був встановлений

попередній діагноз – синдром Дауна. Яким методом можливо підтвердити цей

діагноз?

A *Цитогенетичним

B Популяційно-статистчним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Біохімічним
31

В експерименті на культуру тканин, що мітотично діляться, подіяли препаратом який

руйнує веретено поділу. Це призвело до порушення:

A * Розходження хромосом до полюсів клітини

B Постсинтетичного періоду

C Формування ядерної оболонки

D Подвоєння хроматид

E Деспіралізації хромосом
32

У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: пропасниця,

жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найвірогідніше буде виявлена

в крові хворого в цей час?

A *Мерозоїт

B Спорозоїт

C Оокінета

D Спороциста

E Мікро- або макрогамети
33

За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця

хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії

розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A * Анофелес

B Кулекс

C Аедес

D Мансоніа

E Кулізета
34

Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітини мишей ввели мічені амінокислоти

аланін і триптофан. Біля яких органел спостерігається накопичення мічених

амінокислот:

A * Рибосоми

B Гладенька ЕПС

C Клітинний центр

D Лізосоми

E Апарат Гольджі
35

Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном,

локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Імовірність народження

хлопчика з такою аномалією буде:

A * 100%

B 0%

C 25%

D 35%

E 75%
36

До гінеколога звернулася 28-річна жінка з приводу безпліддя. Під час обстеження

виявлено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При

дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин знайдені 2 тільця

Барра. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна в цієї жінки?

A * Трисомія Х

B Клайнфельтера

C Патау

D Шрешевського-Тернера

E Едвардса
37

У дівчини виявлена диспропорція тіла, крилоподібні складки шкіри на шиї. При

цитогенетичному дослідженні у ядрах лейкоцитів не виявлені “барабанні палички”, а у

ядрах букального епітелію відсутні тільця Барра. Попередній діагноз буде:

A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Синдром Дауна

D Синдром Патау

E Синдром Едвардса
38

В медико-генетичну консультацію звернулось подружжя з питанням про ймовірність

народження у них дітей хворих на гемофілію. Подружжя здорове, але батько дружини

хворий на гемофілію. На гемофілію можуть захворіти:

A *Половина синів

B Сини і дочки.

C Тільки дочки.

D Половина дочок.

E Всі діти
39

У вівчара, який пас отару овець під охороною собак, через деякий час з’явився біль у

грудях, кровохаркання. Рентгенологічно у легенях виявлено кулясте утворення.

Імунологічна реакція Касоні позитивна. Вкажіть гельмінта, який міг спричинити це

захворювання:

A * Ехінокок

B Ціп’як карликовий

C Лентець широкий

D Печінковий сисун

E Ціп'як озброєний
40

До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильної сверблячки шкіри, особливо між

пальцями рук, у пахових западинах. на нижній частині живота. При огляді шкіри

хворого помічені звивисті ходи білувато-брудного кольору з крапинками на кінцях.

Який діагноз міг передбачити лікар?

A *Скабієс.

B Педикульоз.

C Дерматотропний лейшманіоз.

D Демодекоз (вугрова залозниця).

E Міаз.
41

У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія,

при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну

амінокислоти глутаміну на валін. Чим викликана ця хвороба?

A *Генною мутацією.

B Порушенням механізмів реалізації генетичної інформації.

C Кросинговером.

D Геномними мутаціями.

E Трансдукцією.
42

У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціальній дієті

розвивався нормально. З якою формою мінливості пов’язано його одужання?

A * Модифікаційна

B Комбінативна

C Соматична

D Генотипова

E Співвідносна
43

На прием к врачу пришла больная с жалобами на расстройство пищеварения, на

разлитые боли в животе. При обследовании врач обнаружил резко выраженное

снижение содержания гемоглобина в крови. Из опроса выяснилось, что живя на

Дальнем Востоке, она часто употребляла в пищу малосольную рыбью икру.

Аналогичное состояние отмечено у некоторых родственников, проживающих с ней.

Какое заболевание диагностировал врач у этой женщины ?

A * Дифилоботриоз.

B Эхинококкоз.

C Тениоз.

D Трихинеллез.

E Аскаридоз.
44

До гастро-ентерологічного відділення поступив хворий із запаленням жовчних шляхів.

У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з

опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у

хворого?

A *Лямбліоз

B Амебіаз кишковий

C Балантидіаз кишковий

D Трихомоноз

E Амебна дизентерія
45

У хворої дитини періодично з’являється рідке випорожнення, іноді біль у ділянці

живота, нудота, блювання. За розповіддю матері, одного разу у дитини з блювотною

масою виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 20 см. Причиною такого

стану може бути:

A *Аскаридоз

B Трихоцефальоз

C Анкілостомоз

D Дракункульоз

E Трихінельоз
46

У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію

(аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?

A *Аа х Аа

B АА х АА

C АА х Аа

D Аа х аа

E аа х аа
47

Шахтар 48 років скаржиться на слабкість, головний біль, запаморочення, почуття

важкості у шлунку. Раніше у нього була сильна сверблячка шкіри ніг, кропивниця. При

дослідженні виявлене недокрів'я. У своїх фекаліях хворий іноді бачив маленьких

рухомих черв’яків червоного кольору, величиною приблизно 1 см. Яку найбільш

імовірну хворобу може запідозрити лікар?

A * анкілостомоз

B Трихоцефальоз

C Трихінельоз

D Аскаридоз

E Дракункульоз
48

Мать обнаружила у 5-летней дочки на перианальных складках белых “червячков”,

которые вызывали у нее зуд и беспокойство, и доставила их в лабораторию. При

осмотре врач увидел белых гельминтов 0,5-1 см длиной, нитевидной формы с

заостренными концами, у некоторых они закручены. Какой диагноз можно поставить ?

A * Энтеробиоз.

B Дифилоботриоз.

C Тениоз.

D Аскародоз

E Описторхоз.
49

Хворий звернувся із скаргою на загальну слабість, головний біль, нудоту, блювання,

рідкі випорожнення із домішкою слизу і крові. При мікроскопії дуоденального вмісту і

при дослідженні свіжих фекалій виявлено рухомі личинки. Поставте діагноз.

A *Стронгілоїдоз

B Анкілостомоз

C Ентеробіоз

D Трихоцефальоз

E Дракункульоз
50

Провідником наукової експедиції по Індії був місцевий житель, який ніколи не

розлучався зі своєю улюбленою собакою. Якими інвазійними захворюваннями можуть

бути заражені члени експедиції при контакті з цією собакою, якщо вона є джерелом

інвазії?

A *ехінококозом

B теніозом

C парагонімозом

D дикроцеліозом

E фасціольозом
51

До медико-генетичної консультації звернулися батьки хворої дівчинки 5 років. Після

дослідження каріотипу виявили 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ї пари була довша

від звичайної, тому що до неї приєдналася хромосома з 21-ї пари. Який вид мутації

має місце в цієї дівчинки?

A * Транслокація

B Делеція

C Інверсія

D Нестача

E Дуплікація
52

При дослідженні каріотипу у паціента були виявлені два типи клітин в рівній частині з

хромосомними наборами 46XY та 47XХY. Який діагноз поставить лікар?

A *Синдром Клайнфельтера

B Моносомія-Х

C Синдром Патау

D Синдром Дауна

E Нормальний каріотип
53

При медичному огляді у військкоматі був виявлений хлопчик 15 років, високого зросту,

з євнухоїдними пропорціями тіла, гінекомастією, волосся на лобку росте за жіночим

типом. Відмічається відкладання жиру на стегнах, відсутність росту волосся на

обличчі, високий голос, коефіцієнт інтелекту – знижений. Виберіть каріотип, що

відповідає даному захворюванню.

A *47, ХХУ

B 45, ХО

C 46, ХХ

D 46, ХУ

E 47, ХХХ
54

Фенілкетонурія успадковується як аутосомна рецесивна ознака. У родині, де обидвоє

батьків здорові, народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Які генотипи батьків?

A *Аа х Аа

B АА х АА

C АА х Аа

D Аа х аа

E аа х аа
55

У мазку дуоденального вмісту хворого з розладом травлення виявлено найпростіших

розміром 10-18 мкм. Тіло грушоподібної форми, 4 пари джгутиків, у розширеній

передній частині тіла два ядра, які розміщені симетрично. Який вид найпростіших

найбільш імовірний?

A *Лямблія

B Дизентерійна амеба

C Трихомонада

D Кишкова амеба

E Балантидій
56

При обстеженні хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів.

Порушена функція яких клітин імунної системи хворого може бути причиною цього?

A *Плазматичні

B Т-хелпери

C Т-кілери

D Т-супресори

E Плазмобласти
57

РНК, содержащая вирус СПИДа, проникла внутрь лейкоцита и с помощью фермента

ревертазы вынудила клетку синтезировать вирусную ДНК. В основе этого процесса

лежит:

A *Обратная транскрипция

B Репрессия оперона

C Обратная трансляция

D Дерепрессия оперона

E Конвариантная репликация
58

Згідно з моделлю подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, було

встановлено, що один із ланцюгів зберігається при реплікації, а інший синтезується

комплементарно першому. Як називається цей спосіб реплікації?

A *Напівконсервативний

B Аналогічний

C Ідентичний

D Дисперсний

E Консервативний
59

У представників людської популяції тіло подовжене, широка варіабельність зросту,

знижений об’єм м’язової маси, збільшена довжина кінцівок, зменшена у розмірах і

об’ємі грудна клітка, підвищене потовиділення, знижені показники основного обміну і

синтезу жирів. До якого адаптивного типу людей відноситься дана популяція?

A * Тропічний адаптивний тип

B Арктичний адаптивний тип

C Адаптивний тип зони помірного клімату

D Проміжний адаптивний тип

E Гірський адаптивний тип
60

В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два

кифоза. Это объясняется развитием способности к:

A *Прямохождению

B Плаванию

C Ползанию

D Сидению

E Лежанию
61

В процессе онтогенеза у человека на организменном уровне проявились следующие

изменения: уменьшилась жизненная емкость легких, увеличилось артериальное

давление, развился атеросклероз. Вероятней всего это период:

A *Пожилой возраст

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский
62

В клетках организма человека снижены интенсивность синтеза ДНК и РНК, нарушены

синтез необходимых белков и метаболизм, митотическая активность

незначительная. Вероятней всего такие изменения соответствуют периоду

онтогенеза:

A *Пожилой возраст

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский
63

После облучения высокой дозой радиации у подростка значительно пострадала

лимфоидная система, произошел распад большого количества лимфоцитов.

Восстановление нормальной формулы крови возможно благодаря деятельности

железы:

A *Тимуса

B Щитовидной

C Печени

D Поджелудочной

E Надпочечников

64

Установлено поражение вирусом ВИЧ Т-лимфоцитов. При этом фермент вируса

обратная транскриптаза (РНК-зависимая ДНК-полимераза) катализирует синтез:

A * ДНК на матрице вирусной и-РНК

B Вирусной и-РНК на матрице ДНК

C ДНК на вирусной р-РНК

D Вирусной ДНК на матрице ДНК

E и-РНК на матрице вирусного белка
65

У жіночій консультації обстежується жінка, у якої було декілька мимовільних викиднів .

На підставі клініко-епідеміологічного анамнезу було запідозрено хронічний

токсоплазмоз. Яке лабораторне дослідження найбільш ефективне для

підтвердження діагнозу:

A * Серологічні реакції

B Мікроскопія мазка крові

C Мікроскопія піхвового мазку

D Шкірно-алергічна проба

E Мікроскопія мазка фекалій
66

До лікарні Донецької області надійшли хворі з однієї родини з набряками повік та

обличчя, лихоманкою, еозинофілією, головним болем, болем у м’язах. Захворювання

настало на 7-10 день після вживання свинячої ковбаси, яку прислали родичі з

Хмельницької області. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Трихінельоз

B Ехінококоз

C Теніоз

D Цистицеркоз

E Теніаринхоз
67

До хірургічного відділення лікарні надійшов хворий з підозрою на абсцес печінки.

Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і

неоднарозово хворів на гостре шлунково-кишкове захворювання. Яке протозойне

захворювання може бути в хворого?

A *Амебіаз

B Трипаносомоз

C Лейшманіоз

D Малярія

E Токсоплазмоз
68

У 19-річної дівчинки клінічно виявлено таку групу ознак: низький зріст, статевий

інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які

найбільш ймовірні причини даної патології?

A *Моносомія за Х хромосомою

B Трисомія по 13-й хромосомі

C Трисомія по 18-й хромосомі

D Трисомія по 20-й хромосомі

E Часткова моносомія
69

При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлена полідактилія, мікроцефалія,

незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія

паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш

ймовірна причина даної патології?

A *Трисомія 13-ої хромосоми

B Трисомія 18-ої хромосоми

C Трисомія 21-ої хромосоми

D Нерозходження статевих хромосом

E Часткова моносомія
70

Внаслідок впливу (-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулась на 180

градусів. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК:

A *Інверсія

B Делеція

C Дуплікація

D Транслокація

E Реплікація
71

У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової

оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з

загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою

мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?

A *Trichomonas vaginalis

B Trichomonas hominis

C Trichomonas buccalis

D Trypanosoma gambiense

E Lamblia intestinalis
72

У одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик

народження у цій сім’ї дитини хворої на фенілкетонурію?

A *0\%

B 25\%

C 50\%

D 75\%

E 100\%
73

При плановому обстеженні школярів у дівчини 10 років у зішкрібі з перианальних

складок виявлено асиметричні, овальні яйця з личинкою всередині. Який діагноз слід

поставити?

A * Ентеробіоз

B Аскаридоз

C Амебіаз

D Трихоцефальоз

E Анкілостомоз
74

У жінки народилась мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне

захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель?

A * Токсоплазмоз

B Лейшманіоз

C Малярія

D Амебіаз

E Лямбліоз
75

До лікарні потрапив чоловік 35-ти років, який втратив зір на одне око. З анамнезу

лікар довідався, що хворий часто вживав недостатньо прожарений шашлик. Після

рентгенологічного обстеження та проведення імунологічних реакцій лікар поставив

діагноз цистицеркоз. Який гельмінт є збудником цього захворювання?

A * Taenia solium

B Taeniarhynchus saginatus

C Trichocephalus trichiurus

D Trichinella spiralis

E Diphyllobothrium latum
76

Вивчається робота оперону бактерії. Відбулось звільнення гена-оператора від білка

репресора. Після цього в клітині одразу почнеться:

A *Транскрипція

B Трансляція

C Реплікація

D Процесинг

E Репресія
77

Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При

цьому процес поділу клітини припинили на стадії:

A *Метафаза.

B Профаза.

C Інтерфаза.

D Анафаза.

E Тілофаза.
78

Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові за системою АВО, має три

аллельні стани. Появу у людини IV групи крові можна пояснити такою формою

мінливості:

A *Комбінативна.

B Мутаційна.

C Фенотипічна.

D Генокопія.

E Фенокопія.
  1   2   3

Похожие:

1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconКрок биология (сайт центра тестирования 2010 г.)
Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом превращений в клетке. На одном из этапов происходят...
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconПредсвадебный период включает в себя несколько этапов: знакомство...
Предсвадебный период включает в себя несколько этапов: знакомство и выбор невесты сватовство (первое сватовство сез кесын, то есть...
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconСборник тестов по курсу общей биологии для студентов 1 курса. Тема...
Тема №1 «клетка. Клеточный цикл. Деление клетки. Митоз и мейоз. Классическая генетика»
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconХимический состав клетки. Микро- и макроэлементы
Каждая клетка содержит множество химических элементов, участвующих в различных химических реакциях. Химические процессы, протекающие...
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconВ каких органеллах клетки происходят окислительные процессы?
Как называются части клетки, имеющие определенную структуру и выполняющие специфические ф-ии?
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconКнига похожа на мозаику. Несколько связанных друг с другом историй...
Книга похожа на мозаику. Несколько связанных друг с другом историй из жизни инфантильного парня через призму его галлюцинирующей,...
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconВ состав молекулы ДНК входит два пурина и два пиримидина. В ДНК имеются...
Во вновь образовавшейся цепи возникают углеводно-фосфатные и водородные связи. Таким образом, в ходе самовоспроизведения ДНК из одной...
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A icon1. Множественный аллелизм. Наследование групп крови аво и резус-фактора....
Жизненный цикл клетки. Цитогенетическая характеристика ядра клетки в период интерфазы. Деление клетки, его типы и виды. Механизмы...
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconЗакономерности существования клетки во времени. Жизненный цикл клетки, его
Биологические системы, их фундаментальные свойства. Эволюционно обусловленные уровни организации жизни. Элементарные единицы, элементарные...
1 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит? A iconВсе персонажи и события выдуманы автором. Любые совпадения следует считать случайностью
Отражают только те изменения, которые происходят в половой системе, но не культурные и социальные аспекты взросления, для характеристики...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница