Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції


Скачать 124.94 Kb.
НазваниеЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції
Дата публикации21.07.2013
Размер124.94 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Информатика > Документы

ЗАЯВКА

на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»

Прізвище

Ім'я

По-батькові

Назва організації

____________________________________

Посада _____________________________

Науковий ступінь_____________________ Вчене звання ________________________

Поштова адреса (з індексом)____________

_____________________________________

Телефон/факс ________________________ Е-mаіl ______________________________

Номер і назва секції___________________

____________________________________

Назва доповіді________________________

_____________________________________

Назва статті_________________________

___________________________________
Планую (непотрібне закреслити):

  • виступити з доповіддю (до 10 хв.);

  • виступити з інформацією (до 5 хв.),

  • взяти участь як слухач.

так ні Потреба у надсиланні

персонального запрошення
Дата

^ АДРЕСА

організаційного комітету Міжнародної науково-практичної

конференції

«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»
Харківський національний економічний університет (ХНЕУ), пр. Леніна, 9а,

м. Харків, Україна, 61001
Реєстрація учасників конференції

відбудеться у Харківському національному економічному університеті

08 листопада 2012 р. з 8.30 до 10.00
Інформаційна підтримка:

журнал «Бизнес Информ»

http://www.business-inform.net
^ Телефони для довідок:

+38(057) 758-77-26

(кафедра менеджменту та бізнесу,

кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства)

+38(057) 702-18-34 (дод. 4-34)

(кафедра публічного адміністрування та регіональної економіки)

+38(057) 702-04-05 (дод. 3-37)

(кафедра бухгалтерського обліку)

E-mail:

konf_men_2010@ukr.net
Інформація про найближчі готелі м. Харкова:

«Харків» пл. Свободи, 7, (057) 758-00-08

«Національ» пр. Леніна, 21, (057) 702-16-24

«MIR» пр. Ленина, 27а (057) 340-23-30

^ Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Харківський національний економічний

університет

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН УкраїниМІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»


08-09 листопада 2012 року

м. Харків
Харків, ХНЕУ, 2012

^ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у четвертій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» у м. Харкові.

^ Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем розвитку управління, ефективного використання сучасних технологій та інструментів у діяльності підприємств.

Секції конференції:

  1. Сучасні технології управління: теорія та практика.

  2. Стратегічний та інноваційний розвиток підприємств.

  3. Облік у системі менеджменту підприємства.

  4. Державні та регіональні аспекти розвитку підприємства.

У разі потреби персональне запрошення до участі в роботі конференції буде надіслане Вам після отримання заявки та отримання оплати.

Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

За результатами конференції буде видано:

  • статті у фаховому журналі (мова – українська, російська, англійська);

  • електронне видання тез доповідей (мова – українська, російська, англійська).

^ Організаційний внесок за участь у конференції становить 50 грн. (вартість видання тез та статей конференції сплачується окремо).

^ Вартість видання одного примірника збірника тез становить 110 грн., однієї сторінки статті в фаховому виданні – 35 грн. Кожен додатковий примірник видання оплачується окремо.

Кошти потрібно перераховувати за реквізитами:
м. Харків, ПАТ Банк «Грант» р/р 26003029497

^ МФО 351607, ЕГРПОУ 2678313384

ФОП Александрова Каріна Михайлівна

Призначення платежу: За видавництво матеріалів конференції «Сучасні проблеми управління підпри-ємствами: теорія та практика». Без ПДВ. (П. І. Б.)

Іноземні учасники сплачують організаційний внесок на початку конференції.

З повагою та впевненістю у плідній співпраці

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО

надіслати в оргкомітет до 03 жовтня 2012 р. заявку на участь (форма додається), текст статті або тез доповіді та копію квитанції про сплату коштів. Всі матеріали надсилаються в електронному вигляді (строго за секціями):

Секція 1. konf_men_2010@ukr.net – ауд. 703 (БК).

Секція 2. Elena@ksue.edu.ua – ауд. 223.

Секція 3. dzebko-ira@mail.ru – ауд. 208.

Секція 4. an_shumskaya@mail.ru – ауд. 52 (2).

Назви файлів повинні містити: прізвище першого автора та вид матеріалу, наприклад, Шевченко-тези, Шевченко-стаття, Шевченко-заявка, Шевченко-квитанція на адреси

Інформація щодо конференції розміщена на сторінці http://management-kharkiv.blogspot.com.
^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Оформлення доповіді має відповідати вимогам, що подаються до журналу «Бізнес Інформ» (див. www.business-inform.net).

А саме:

Шрифт: TimesNewRoman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків сторінки.

^ Обсяг: не менш 8 сторінок (для статті); 3–4 повні сторінки зі списком літератури (для тез).

Стаття має містити:

УДК у верхньому лівому кутку;

нижче посередині сторінки – назва доповіді (статті) трьома мовами – українською, російською та англійською;

під назвою статті вказується повністю прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступінь і звання автора, посада та місце роботи трьома мовами – українською, російською та англійською. Також вказується електронна адреса для кожного автора;

– через один рядок – текст матеріалу;

анотація (тільки для статей): до тексту статті має бути додана анотація до 10 рядків трьома мовами – українською, російською та англійською.

ключові слова (до 8) трьома мовами – українською, російською та англійською.

^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

До публікації у фаховому виданні приймаються виключно статті за авторством (або співавторством) вчених з науковим ступенем.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування і відбору статей щодо їх відповідності вимогам.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова:

Пономаренко В. С. д. е. н., професор, ректор ХНЕУ
Заступники голови:

Кизим М. О. д. е. н., професор, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

Лепейко Т. І. – д. е. н., професор ХНЕУ

Ястремська О. М. – д. е. н., професор ХНЕУ

Тімонін О. М. – к. е. н., професор ХНЕУ

Пилипенко А. А. – д. е. н., професор ХНЕУ

Гавкалова Н. Л. – д. е. н., професор ХНЕУ
Члени організаційного комітету

Пушкар О. І. д. е. н., професор, зав. кафедри комп’ютерних систем та технологій ХНЕУ

Іванов Ю. Б.д. е. н., професор, заступник директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

Вацьковски К. д. е. н., професор, зав. кафедри автоматизо-ваних систем управління Варшавської Політехніки (Польща)

Юхнович М. – д. е. н., професор, зав. кафедри розвитку людського капіталу Варшавської школи економіки (Польща)

Хофштадлер Х. – д. е. н., професор Університету Прикладних наук Верхньої Австрії (Австрія)

Цехетнер А. професор Університету Прикладних наук Верхньої Австрії (Австрія)

Фьоредер Р.професор Університету прикладних наук Верхньої Австрії (Австрія)

Пухер Р. д. е. н., професор Університету прикладних наук «Технікум-Відень» (Австрія)

Голнер Х. професор Університету прикладних наук «Технікум-Відень» (Австрія)

Лепа Р. М. – д. е. н., професор, зав. відділом економічних проблем розвитку промислового виробництва Інституту економіки промисловості НАН України

Фалько С. Г. д. е. н. професор, зав. кафедри економіки і організації виробництва Московського державного технічного університету ім. М. Є. Баумана (Росія)

Чухрай Н. І. д. е. н., професор Національного Університету «Львівська Політехніка»

Бай С. І. д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту Київського національного торгівельно-економічного університету

Брич В. Я. – д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту

Тернопільського національного економічного університету

Козаченко Г. В. д. е. н., професор, зав.кафедри менеджменту Східно-українського національного університету ім. В. Даля

Федосєєв І. В. д. е. н., професор, декан ф-ту регіональної економіки та управління Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету «ІНЖЕКОН» (Росія)

Джонсон Б. професор Технологічного університету Люлео (Швеція)

Джоханссон Я. – професор Технологічного університету Люлео (Швеція)
Вчений секретар:

Миронова О. М. – к. е. н., доцент ХНЕУ

Похожие:

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconВідділення психології, дефектології та вікової фізіології нанп україни...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconЧ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологічний факультет
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х міжнародної науково-практичної конференції Харківського відділення Соціологічної асоціації...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconМатеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологічний...
Оргкомітет запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції за наступними напрямками
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологічний...
Оргкомітет запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції за наступними напрямками
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологічний...
Оргкомітет запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції за наступними напрямками
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconУмови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції
Для участі у XIX загальностудентській науковій конференції "Інформаційні технології в менеджменті І економіці" необхідно: надіслати...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconІнформаційний лист
Взяти участь у Третій Міжнародній науковій студентській конференції – "Студентські історичні студії"
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconКонференції, семінару
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції iconЗакон України "Про забезпечення права громадян на участь в роботі органів влади"
Ресурсом розбудови в Україні розвинутого Народовладдя є сучасні інформаційні технології та існуюча законодавча база
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница