«Соціально-економічний розвиток срср»


Скачать 138.96 Kb.
Название«Соціально-економічний розвиток срср»
Дата публикации25.03.2013
Размер138.96 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > История > Документы
МОДУЛЬ 5.

РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ У 1945—1964 рр

Семінарські заняття

Заняття 1-2. Тема: «Соціально-економічний розвиток СРСР».

1. Соціально-економічні наслідки війни для СРСР. Перехід до мирного життя.

2. Особливості розвитку радянської економіки в повоєнні роки. Відбудова і розвиток промисловості.

3. Криза сільського господарства в перше повоєнне десятиліття. Освоєння цілинних земель, його роль і результати.

4. Пошуки нових форм і методів управління економікою. Економічні реформи: зміст, сутність, причини невдач.

5. Досягнення науково-технічного розвитку СРСР (атомна програма, ракетна техніка, освоєння космосу тощо).

6. Соціальна політика в СРСР у 1945—1964 рр. Життєвий рівень радянських людей.

Заняття 3-4. Тема: «Суспільно-політичний розвиток СРСР».

1. Політико-ідеологічні та морально-психологічні наслідки війни.

2. Суспільно-політичне життя в СРСР у перше повоєнне десятиліття. Антитоталітарні тенденції в суспільстві.

3. Репресивна політика режиму. Антирадянський повстанський рух.

4. Політична боротьба в 1953—1964 рр.

5. ХХ з’їзд КПРС. Засудження культу особи Сталіна. Суперечності процесу десталінізації.

6. Спроби демократизації суспільно-політичного життя країни.

Заняття 5-6. Тема: «Зовнішня політика СРСР».

1. Участь СРСР у повоєнному мирному врегулюванні з колишніми союзниками Німеччини та вирішенні «німецької проблеми».

2. Радянський Союз і проблема мирного врегулювання на Далекому Сході. СРСР і Корейська війна.

3. СРСР і країни Централ. та Півд.-Східної Європи в 1945-1953 рр. Радянсько-югославський конфлікт.

4. Зовнішньополітичний курс СРСР у 1953—1964 рр.

5. СРСР і соціалістичні країни Центр. та Півд.-Східної Європи в 1953-1964 рр. Події 1956 р. в Угорщині.

6. СРСР і країни Заходу в 1953—1964 рр. Карибська криза.
^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1. Українська історіографія проблеми.

2. Зарубіжна історіографія проблеми.

3. Російська історіографія проблеми.

4. Четвертий п’ятирічний план розвитку економіки.

5. П’ята п’ятирічка, її підсумки.

6. Шостий п’ятирічний план розвитку країни.

7. Семирічний план розвитку СРСР.

8. ХІХ з’їзд ВКП(б)-КПРС.

9. ХХ з’їзд КПРС.

10. ХХІ з’їзд КПРС.

11. ХХІІ з’їзд КПРС.

12. Нова програма КПРС.

13. Масові депортації в СРСР.

14. Сталінізм і зовнішньополітична діяльність СРСР.

15. СРСР і план Маршалла.

16. НАТО та СРСР.

17. СРСР і проблема європейської безпеки та роззброєння.

18. Радянсько-югославські відносин.

19. СРСР і країни, що розвиваються (країни «третього світу»).

20. Радянсько-американські відносини.

21. СРСР і Західна Європа.

22. Організація Варшавського договору в 1955—1964 рр.

23. Події 1956 р. у Польщі та СРСР.

24. Радянсько-китайські відносини в 1945—1953 рр.

25. Радянсько-китайські відносини в 1954—1964 рр.

26. СРСР і міжнародний комуністичний рух.

28. Роль СРСР у вирішенні проблеми Західного Берліна.

29. Зовнішньоекономічна діяльність СРСР у 1945—1964 рр.

30. Радянська наука в 1950-ті—на початку 1960-х років.

31. А.Жданов і «жданівщина».

32. Постанови ЦК ВКП(б) 1946—1948 рр. з питань культури.

33. Радянська культура в другій половині 1940-х—1953 рр.

34. Радянська культура в 1954—1964 рр.

35. Радянська держава і церкви.

^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Суспільно-політичний розвиток СРСР у 1945—1964 рр. Сучасна українська історіографія.

2. Суспільно-політичний розвиток СРСР у 1945—1964 рр. Зарубіжна історіографія.

3. Суспільно-політичний розвиток СРСР у 1945—1953 рр. Російська історіографія.

4. Суспільно-політичний розвиток СРСР у 1953—1964 рр. Російська історіографія.

5. Соціально-економічний розвиток СРСР у 1945—1964 рр. Сучасна українська історіографія.

6. Соціально-економічний розвиток СРСР у 1945—1964 рр. Зарубіжна історіографія.

7. Соціально-економічний розвиток СРСР у 1945—1953 рр. Російська історіографія.

8. Соціально-економічний розвиток СРСР у 1953—1964 рр. Російська історіографія.

9. Зовнішня політика СРСР у 1945—1964 рр. Сучасна українська історіографія.

10. Зовнішня політика СРСР у 1945—1964 рр. Зарубіжна історіографія.

11. Зовнішня політика СРСР у 1945—1953 рр. Російська історіографія.

12. Зовнішня політика СРСР у 1953—1964 рр. Російська історіографія.

13. Культурне життя в СРСР у 1945—1963 рр. Сучасна українська історіографія.

14. Культурне життя в СРСР у 1945—1963 рр. Зарубіжна історіографія.

15. Культурне життя в СРСР у 1945—1953 рр. Російська історіографія.

16. Культурне життя в СРСР у 1953—1964 рр. Російська історіографія.

17. Радянська модель індустріального суспільства.

  1. Рівень життя радянського народу після війни.

  2. Грошова реформа 1947 р.

  3. Аграрна політика М.Хрущова.

  4. Грошова реформа 1961 р.

  5. Соціальна політика в «хрущовське десятиліття».

  6. Житлове будівництво в СРСР у другій половині 1950-х — на початку 1960-х рр.

24. ГУЛАГ у повоєнні роки.

25. «Ленінградська справа».

26. Зародження дисидентства в СРСР.

27. Прибалтика в повоєнні роки.

28. Політичний портрет Л.Берія.

29. Державно-політична діяльність А.Жданова.

30. Державно-політична діяльність Г.Малєнкова.

31. Виступ «антипартійної» групи в 1957 р.

32. Змова проти М.Хрущова: причини та цілі.

33. Роль СРСР у розв’язуванні «холодної війни».

34. Діяльність Комінформу.

35. СРСР і Рада економічної взаємодопомоги.

36. Сталін і Мао Цзедун.

37. Візити М.Хрущова до США в 1959 р. і 1960 р.

38. Особливості розвитку радянської культури в 1945—1963 рр.

39. Партійно-державне керівництво СРСР і радянська інтелігенція.

40. Розвиток кінематографу в СРСР у 1945—1964 рр.
^

Джерела та література

Опубліковані документи


Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953—1957: Документы.—М., 2001.

Атомный проект СССР. Док. и мат.-В 3-х тт.-Т.2.-Кн.1.-Атомная бомба. 1945-1954.-М.,1999.

Бугай Н.Ф. “Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселений..//История СССР.-1991.-№1.

Бугай Н.Ф. 40-е годы: Автономию немцев Поволжья ликвидировать...”//История СССР.-1991.-№2.

Бугай Н.Ф. Л.Берия — И.Сталину: “Согласно Вашему указанию...”.—М., 1995.

В плену и после плена. Судьбы советских военнопленных 1940-48 гг.//Историч. архив.-1999.-№6.

Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК, ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике 1917-1953. –М.,1999.

Внешняя политика Советского Союза. 1945 г. Док. и мат.—М., 1949.

Внешняя политика Советского Союза. 1946 г. Док. и мат.—М., 1952.

Внешняя политика Советского Союза. Документы и материалы.-1945 год.-М.,1952; 1947 год.-М.,1952.; 1948 год.-М.,1950-1951; 1949 год.-М.,1953; 1950 год.-М.,1953.

Внешняя политика СССР. -Сб. докум.-Т.6.(1945—1947).-М.,1947.

Восточная Европа в документах российских архивов, 1944-53 гг.-М., Новосибирск, 1997. Т.1:1944-48.

Дело об “отравлении”.М. Зощенко объясняется с начальством//Неизвестная Россия. ХХ век.-М.,1992.

За мир, разоружение и безопасность народов. Летопись внешней политики СССР.—Сб. док.—М.,1984.

Идеологическая политика ЦК КПСС. 1958—1964: Документы.—М., 1998.

Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958—1964. Документы.— М., 2000.

Интервью тов. И.В.Сталина с коррес. «Правды» относительно речи Черчилля//Правда.-1946.-14 марта.

Культурне будівництво в Українській РСР. Збірник докум.-Т.2.-К., 1961.-С.124-133; 137-149; 161-166.

Ледовский А.М. Стенограмма переговоров И.В.Сталина с Чжоу Эньлаем в августе-сентябре 1952 г. // Новая и новейшая история.—1997.—№ 2.

Международные отношения и внешняя политика СССР. -Сб. док.-1917—1957.-М.,1957.

Молотов, Маленков, Каганович. 1957 г.: Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. — М., 1998.

О преодолении культа личности и его последствий : Постановление ЦК КПСС 30 июня 1956 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.—М., 1981.-Т.9.-С.111-130.

Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945—1953.—М., 2002.

Попов В.П. Российская деревня после войны (июнь 1945- март 1953 гг.). Сб. док. –М., 1992.

Программа Коммунистической партии Советского Союза.—М., 1961.

Реабилитация. Политические процессы 30—50- годов.—М., 1991.—С.311—327.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам.-Т.3(1941-1952).-М.,1968.-С.246-319;380-381;460-467;614-616;715-738; Т.4.-М.,1960.-С.397-401; Т.5.-М., 1968.-С.606-620, 737-738.

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. О материальном ущербе... // Внешняя политика Советского Союза. 1945. Документы и материалы.-М.,1949.-С.36-55.

40-50-е годы: последствия депортации народов//(Свидетельствуют архивы НКВД-МВД СССР) //История СССР.-1992.-№1.-С.122-143.

Секретная советско-югославская переписка 1948 года // Вопросы истории.-1992.-№4-5.

Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 гг. -В 2-х т.-Докум.-Т.1 (1944-1948).-М., 2000.

Советский Союз и венгерский кризис 1956 года: Документы.—М., 1998.

Совещания Коминформа, 1947, 1948, 1949: Документы и материалы.—М., 1998.

СССР и германский вопрос 1941-1949: док. –Т. 2. –М., 1997.

СССР- Польша. Механизмы подчинения. 1944-1949 гг.: Сб. документов. — М., 1995.

Сталін Й.В. Запис розмови тов. Й.В.Сталіна з діячем республіканської партії Гарольдом Стассеном 9 квітня 1947 р.-К.,1947.

Сталін Й.В. Промова на передвиборних зборах виборців Сталінської виборчої округи м.Москви 9 лютого 1946 р.-К.,1946; або: Речь Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г. // Внешняя политика Советского Союза.1946. Док. и мат.-М.,1952.-С.40.

Сталин И. Экономические проблемы социализма в СССР.—М., 1953.

Телеграмма. Посол США в Советском Союзе (Смит) Государственному секретарю США, Москва.21 июня 1946. //История СССР.-1992.-№1.

Участие СССР в корейской войне (новые документы) // Вопросы истории. -1994.- №11-12.

Хрестоматия по отечественной истории (1945-1995 гг.) –М., 1996.

Хрущев Н. С. Воспоминания.—М., 1997. Або: Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории.—1991.—№11—12; 1992.—№1,2,3.

Хрущев Н.С. Отчетный доклад ЦК КПСС ХХ съезду партии.—М., 1956.

Фултонская речь Черчилля // Источник.—1998.—№ 1.

Шепилов Д.Т. Воспоминания // Вопросы истории.—1998.—№ 6.

Література


Авторханов А. Технология власти.—М., 1992.

Аджубей А. Те десять лет.—М., 1989.

Адибеков Г.М. Коминформ и послевоенная Европа. 1947-1956 гг. –М., 1994.

Анулова Г. “План Маршалла” для СССР? // Диалог.-1990.-№16.

Аксенов Ю.,Улюкаев А. О простых решениях непростых проблем. Денежная реформа 1947 г. // Коммунист.-1990.-№6.-С.78-88.

Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. ХХ съезд КПСС: новации и догмы. –М., 1991.

Аксютин Ю.В. Постсталинское общество: проблемы лидерства и трасформации власти.-М., 1999.

Алексеев В.А. Иллюзии и догмы.—М., 1991.

Алпатов В.М. История одного мифа. Марр и марризм.—М., 1991.

Арбатов Г. Затянувшееся выздоровление /1953-1985/.-М., 1991.

Батюк В., Евстафьев Д. Первые заморозки: Советско-американ. отношен. в 1945-1950 гг.-М., 1995.

Беттел Н. Последняя война.—М., 1991.

Борзенков А.Г. Интеллигенция и сталинизм в послевоенные годы (1946—1953).—М., 1993.

Боффа Дж. История Советского Союза.-Т.2.-М.,1990.

Бурлацкий Ф. Вожди и советники: о Хрущеве, Андропове и не только о них...-М., 1990.-С.161-200.

Бурлацкий Ф.М. Н.Хрущев и его советники: красные, черные, белые.—М., 2002.

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. — М.,1996.

Ванден Берг И. Историческое недоразумение? «Холодная война» 1917-1990. –М., 1996.

Верт Н. История Советского государства.1900-1991.-М.,1992.

Волков И.М. Засуха, голод 1946-1947 годов//История СССР.-1991.-№4.-С3-19.

Волкогонов Д.А. “Вождь” третий: Н.Хрущев//Волкогонов Д.А. Семь вождей.-Т.1.-М., 1997.

Волкогонов Д. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В. Сталина.—М., 1990.

Волкогонов Д.А. Сталинизм: сущность, генезис, эволюция. // Вопросы истории.-1990.-№3.

Воловец С. Запрещенная война//Родина.-1990.-№5.

Всесвітня історія. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в 1943-1993 рр.-К.,1993.

Гефтер Ф. Сталин умер вчера... // Иного не дано.-М., 1989.

Гибианский Л.Я. Как возник Коминформ: По новым архивным материалам // Новая и новейшая история.—1993.—№ 4.—С. 131—152.

Гиренко Ю.С. Сталин-Тито. –М.,1991.

Грайнер Б. Не все кошки серы. Западногерманский историк об истоках “холодной войны”. // Страницы истории советского общества.-М.,1989.

Данилов А.А. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. –М., 2001.

ХХ съезд КПСС и его исторические реальности. -М., 1991.

Джилас М. Лицо тоталитаризма.— М., 1992.

Дюрозель Ж-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів.-К.,1995.

Ежов В. А. Государственное управление СССР после окончания Великой Отечественной войны (1945-1950 гг.). -С.Пб., 1999.

Жуков Ю.Н. Борьба за власть в руководстве СССР в 1945—1952 гг. // Вопросы истории.-1995.-№ 1.

Жухрай В. Сталин: правда и ложь.—М., 1996.

Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С.Хрущева и сельское хозяйство страны // Отечественная история.—2000.—№1.

Земсков В.Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные (Статист.-географич. аспект) //История СССР.-1991.-№5.-С.151-165.

Земсков В.Н. К вопросу о репатриации советских граждан 1944-51 гг.//История СССР.-1990.-№4.

Земсков В.Н. Принудительные миграции из Прибалтики в 1940—1950-х гг.//Отечес. архивы.-1993.-№1.

Зима В.Ф. Второе раскулачивание (аграрная полит. к.1940-х-н.1950-х).//Отечеств. история -1994.-№3.

Зима В.Ф. Голод в России 1946-1947 гг.//Отечественная история.-1993.-№1.

Зима В.Ф. Голод в СССР 1946—1947 годов: происхождение и последствия. -Нью-Йорк, 1995.

Зубкова Е.Ю. Общество, вышедшее из войны: русские и немцы в 1945 году//Отечест. истор.-1995.-№3.

Зубкова Е.Ю. Общественная атмосфера после войны (1948—1952) // Свободная мысль.-1992.-№9.

Зубкова Е.Ю. Общество и реформы.1945-1964 гг.—М., 1993.

Зубкова Е.Ю. После войны: Маленков, Хрущов и “Оттепель” // История Отечества: люди, идеи, решения.-М., 1991.

Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства.—М., 1997.

Из официальной хроники // Свет и тени “великого десятилетия” Н.С.Хрущев и его время.-Л.,1989.

История и сталинизм.—М., 1991.—С.21—86; 248—292.

История внешней политики СССР.-Т.2 (1945-1985).-М,1986.

История международных отношений и внешней политики СССР.-Т.2.-М.,1987.

Касьянов В.С. Политика реформ во второй половине 50—первой половине 60-х гг.: историко-политологический анализ.—М., 1992.

Кваша А. Цена побед //СССР: демографический диагноз.-М.,1990.-С.241-251.

Кнышевский П. Н. Добыча: Тайны германских репараций. — М., 1994.

Коваль К.И. Последний свидетель. " Германская карта" в холодной войне. -М.,1997.

Козлов В.А. Политические волнения в Грузии после ХХ съезда Кпсс//Отечествен. история.-1997.-№3.

Кокурин А.И., Пожаров А.И. “Новый курс” Л.П.Берии.1953 г.//Исторический архив.-1996.-№4.

Корниенко Г.М. “Холодная война”:Свидетельство ее участника.-М.,1995.

Костырченко Г.В. Идеологические чистки втор. пол. 40-х гг.:псевдопатриоты против псевдокосмополитов//Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал.-М.,1997.-С.90-149.

Костырченко Г.В. Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР//Вопросы истории.-1994.-№8.

Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР.—М., 1995.

“Круглый стол”. Советский Союз и страны Восточной Европы: эволюция и крушение политических режимов (середина 40-х—конец 80-х) // История СССР.-1991.-№ 1.

Курилы - острова в океане проблем. — М., 1998.

Лацис О. Сказки нашего времени//Известия.-1988.-16 апреля.

Лисичкин Г.С. Мифы и реальность//Не сметь командовать.-М,1990.-С.30-41.

Маленков А. О моем отце Георгии Маленкове.—М., 1990.

Марков А. П. Россия- Япония (В поисках согласия). — М., 1996.

Медведев Р. Они окружали Сталина.—М.,1990.

Мельников Е. Корейская война 1950-1953. Размышления о причинах конфликта и его действующих лицах. // Международная жизнь. -1995. -№8.

Міжнародні відносини та зовнішня політика 1945-1970-і рр. –К., 1999.

Молчанов А.И. Россия, Украина и Белоруссия от Н.Хрущова до Беловежской пущи: Проблемы и противоречия национальной политики и межнациональных отношений в словянских республиках Союза ССР 1953—1991 гг.—Белгород; Харьков, 1997.

Москва и Восточ. Европа. Становление политических режимов советского типа (1945-55 гг.).-М.,2001.

На пороге первого раскола в “социалистическом лагере”: Переговоры руководящих деятелей СССР, Болгариии и Югославии. 1948 // Исторический архив.—1997.—№ 4.

Наринский М.М. Берлинский кризис 1948-1949. // Новая и новейшая история. 1995. -№3.

Наринский М.М. СССР и “план Маршала”. По материалам Архива Президента РФ // Новая и новейшая история. 1993. -№2.

Наука и общество: История советского атомного проекта.—М., 1997.

Нежинский Л.Н. О доктринальних основах советской внешней политики в годы “холодной войны”. // Отечественная история. –1995. -№1.

Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии.-М., 1989.

Никитин Л. Секреты Лос-Аламоса, раскрытые советской разведкой, оказались неоценимыми для Курчатова и его команды // Московские новости.-1992.-4 октября.

Новик Ф.М. «Оттепель» и инерция холодной войны: германская политика СССР в 1953-55 гг.-М.,2001.

Открывая новые страницы...Международные вопросы: события и люди.-М.,1989.

Опенкин Л.А. Оттепель: как это было? 1953-1955. –М., 1991.

Пихоя Р.Г., Кривова М.А., Попов С.В. Новочеркасская трагедия, 1962 // Исторический архив.—1993.—№1.—С.110—136.

Попов В.П. Экономическая политика советского государства 1946-1953. –Тамбов, 2000.

Попов Г.Х. Программа, которой руководствовался Сталин // Не сметь командовать.-М.,1990.-С.53-65.

Послевоенная конверсия. К истории “холодной войны”. -Сб. док.-М., 1998.

Правда о “золотом веке” цен//Страницы истории КПСС: Факты.Проблемы.Уроки.-М., 1988.-С.471-472.

Пыжиков А.В. Хрущевская «оттеппель».—М., 2002.

Пыжиков А.В., Данилов А.А. Рождение сверхдержавы. 1945—1953 гг.—М., 2002.

Рапорт Л. Дело врачей//Дружба народов.-1988.-№4; або: На рубеже двух эпох: Дело врачей 1953 г.-М., 1988.

Репрессированная наука: Сборник.—Л., 1991.

Русинов И.В. Аграрная политика КПСС в 50-е — первой половине 60-х годов: опыт и уроки // Вопросы истории КПСС.-1988.-№9.

Свет и тени “великого десятилетия”: Н.С. Хрущев и его время.-Л., 1989.

Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.Сталине. -М., 1990.-С.20-269.

Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920—1950-е годы: Темпы экономического роста, структура, организация производства и управление.—М., 1996.

Советская внешняя политика в годы “холодной войны”1945—1985: Новое прочтение.-М.,1995.

Советская внешняя политика в ретроспективе.—М.,1993.

Советское общество: Возникновение, развитие, исторический финал.-Т. 2.-Апогей и крах сталинизма.-М., 1997.

Создание первой советской ядерной бомбы.—М., 1995.

СССР и холодная война. –М., 1995.

Сталин и холодная война.—М., 1998.

Сталинское десятилетие «холодной войны»: факты и гипотезы. –М., 1999.

Суровая драма народа: ученые и публицисты о природе сталинизма. -М., 1989.-С.14-28; 312—511.

Тихвинский С.Л. К истории восстановления послевоенных советско—японских отношений//Вопросы истории.-1990.-№ 9.

Толстой Н. Жертвы Ялты.—Париж, 1988.

Топтыгин А.В. Неизвестный Берия.—СПб,. 2002.

Труска Л. Война после войны // Родина.—1991.—№6—7.

Тынис В. Послевоенная Литва // Вильнюс.—1992.—№4.

Хлевнюк О.В. Советская экономическая политика на рубеже 1940—1950-х годов и «дело Госплана» // Отечесвенная история.—2001.—№3.

Хоскинг Дж. История Советского Союза.1917-1991.-М.,1994.

Холодная война: новые подходы, новые документы. –М., 1995.

Холлоуэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия, 1939—1956.—М., 1998.

Хрущев Н. С. Воспоминания.—М., 1997. Або: Мемуары Н.С. Хрущева // Вопросы истории.-1991.-№11,12; 1992.-№1,2,3.

Хрущев С.Н. Пенсионер союзного значения. О Н.С.Хрущеве.—М., 1991.

Хрущев С.Н. Рождение сверхдержавы: Книга об отце.—М., 2000.

Хрущевские времена. Непринужденные беседы с политическими деятелями “великого десятилетия” (А.Н.Шелепин, В.Е.Семичастный, Н.Г.Егорычев)//Неизвестная Россия. ХХ век.-М., 1992.-С.270-304.

Филипов А.М. Холодная война: исторические дискуссии на Западе.—М., 1991.

Фролов Ф. Чтобы это не повторилось // Иного не дано. —М., 1989.

Шмелев Н., Попов В. На переломе: экономическая перестройка в СССР.-М.,1989.-С.43-58;72-92.

Эдельман Дж.Р. Прелюдия холодной войны: к истории советско-американских отношений//Вопросы истории.-1991.-№ 6.

Эггелинг В. Политика и культура при Хрущове и Брежневе. 1953-1970-е гг. –М., 2000.

Яровий В.І. Історія західних та південних слов’ян у ХХ ст.: Курс лекцій.-К., 1996.

Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. – К., 1997.

Похожие:

«Соціально-економічний розвиток срср» icon«Соціально-економічний розвиток срср»
Основні напрями розвитку радянської економіки у другій пол. 1960—х-першій пол. 1980-х рр
«Соціально-економічний розвиток срср» iconСоціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської...
Розвиток промислового виробництва (вугільна, гірничорудна металургія, машинобудування, обробна галузь, харчова промисловість)
«Соціально-економічний розвиток срср» iconЗаняття Тема: Вступ
Політичний І соціально–економічний розвиток українських земель в XIV – першу половину XVII ст
«Соціально-економічний розвиток срср» iconНайдавніша історія України
Політичний І соціально–економічний розвиток українських земель в XIV – першу половину XVII ст ст
«Соціально-економічний розвиток срср» iconМодуль соціально-економічні та політичні процеси в СРСР
Пакт про ненапад з Німеччиною та секретні протоколи: переговори, підписання, зміст
«Соціально-економічний розвиток срср» iconМетодичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний...
Економічний аналіз. – Методичні рекомендації до курсової роботи. – Донецьк: діпт, 2007
«Соціально-економічний розвиток срср» iconЧорноморський державний університет імені Петра Могили Шановні колеги!
Науково-методичний журнал „Наукові праці. Серія: „Соціологія” запрошує до співробітництва авторів: вчених, викладачів, аспірантів,...
«Соціально-економічний розвиток срср» iconНа тези О. Ю. Пуголової «використання іт в управлінні соціально-економічними...
Т технологій. Також у тезах були висвітлені як позитивні, так І негативні наслідки використання іт в управлінні соціально-економічними...
«Соціально-економічний розвиток срср» icon4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право»
Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями, положеннями римського приватного права, звернути увагу на генезу та розвиток...
«Соціально-економічний розвиток срср» iconНа тези К. О. Ромчук «Індикативне планування в системах управління...
К. О. Ромчук «Індикативне планування в системах управління соціально-економічними процесами»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница