Термін «культура» у перекладі з латинської означає


Скачать 280.44 Kb.
НазваниеТермін «культура» у перекладі з латинської означає
Дата публикации24.05.2013
Размер280.44 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
Термін «культура» у перекладі з латинської означає:

A. «Вирощувати, обробляти землю».

B. «Матеріальні та духовні цінності».

C. «Розумове виховання».

D. «Діяльність з перетворення природи».

E. «Суспільне життя».

Київський університет був відкритий у:

A. 1834 р.

B. 1805 р.

C. 1865 р.

D. 1875 р.

E. 1632 р.

Центром православної релігії протягом багатьох століть був:

A. Афіни.

B. Рим.

C. Каїр.

D. Софія.

E. Константинополь.
Матеріальна культура - це:

A. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

B. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

C. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

D. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.
Відома картина «Чорний квадрат» належить:

A. В. Кандинському.

B. К. Малевичу.

C. П. Пікассо.

D. С. Далі.

E. Л. да Вінчі.

Виберіть визначення, які з сучасних наукових позицій розкривають поняття «культура»:

A. Сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених за всю історію людства.

B. Вирощування, обробка ґрунту.

C. Виховання розумове та моральне.

D. Розумове виховання.

E. Культура поведінки.

Класицизм - це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

B. Наслідування античних взірців.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

Дисидент - це людина:

A. Яка виїхала за межі країни свого походження.

B. Яка згодна з лінією керівництва.

C. Незгодна, інакомисляча (у перекладі з латинської мови), яка виступає за проведення реформ у країні.

D. Яка виступає з позицій атеїзму.

E. Толерантна людина.

XIX століття ознаменувалося такими винаходами як:

A. Телефон, радіо, автомобіль, кіно.

B. Відеотехніка, комп’ютер.

C. Книгодрукування.

D. Паровий двигун.

E. Космічний літак.
Релігійне життя середньовічної людини було сполучене з:

A. Християнством.

B. Політеїзмом.

C. Язичництвом.

D. Ісламом.

E. Атеїзмом.
Український професійний театр з’явися у:

A. Козацький період.

B. Добу Київської Русі.

C. Радянський період.

D. XIX столітті.

Львівський університет був заснований у:

A. 1632 р.

B. 1661 р.

C. 1701 р.

D. 1805 р.

E. 1817 р.
Основні риси української культури радянського періоду - це:

A. Інтегративність, перехід від колективного стиля до індивідуального.

B. Класовий, партійний характер, соціалістичний реалізм, атеїзм…

C. Плюралізм.

D. Свобода поглядів.

E. Толерантність.
Першим літературним твором українською мовою була «Енеїда». Її автор:

A. Т. Шевченко.

B. П. Гулак-Артемовський.

C. Г. Квітка-Основ’яненко.

D. І. Франко.

E. І. Котляревський.
Основою життя у давніх людей доби палеоліту були такі галузі господарства:

A. Збирання та полювання.

B. Землеробство та скотарство.

C. Полювання та рибальство.

D. Ремісництво та торгівля.

E. Виробництво та торгівля.


Першим вищим навчальним закладом в Україні був:

A. Київський університет.

B. Львівський університет.

C. Харківський університет.

D. Харківський колегіум.

E. Києво-Могилянська академія.

У 1805 році було відкрито новий навчальний заклад. Це:

A. Харківський університет.

B. Києво-Могилянська академія.

C. Львівський університет.

D. Харківський колегіум.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

Книги у Київській Русі писали на: !!!!!!????????????

A. Папері.

B. Пергаменті.

C. Папірусі.

D. Бересті.
Народна культура - це культура, яка створюється:

A. Професійними творцями для широких мас.

B. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

Всебічне та об’єктивне відображення дійсності - це принцип:

A. Сентименталізму.

B. Готики.

C. Бароко.

D. Романтизму.

E. Реалізму.
Жанр живописного та скульптурного портрету в українському мистецтві з’явився у часи:

A. Галицько-Волинського князівства.

B. Київської Русі.

C. Литовсько-польської доби.

D. Гетьманщини.

E. Первісного суспільства.
Українізація культури, яка проводилася радянською владою у 20-ті роки ХХ століття, передбачала:

A. Переведення освіти на російську мову.

B. Призначення українців на керівні посади у партійних та радянських органах, всебічний розвиток української культури..

C. Введення предмету «Історія України».

D. Усі вищеназвані заходи.

E. Введення екзамену з курсу «Історія України».
Найдовший етап у розвитку культури - це:

A. Культура середньовіччя.

B. Культура первісного суспільства.

C. Антична культура.

D. Новітня культура.

E. Культура бронзової доби.

Український ляльковий театр - вертеп пов’язаний зі святом:

A. Весілля.

B. Пасхи.

C. Урожаю.

D. Різдва Христова.

E. Івана Купала.

Основною галуззю діяльності племен трипільської культури було:

A. Землеробство.

B. Скотарство.

C. Збирання.

D. Полювання.

E. Рибальство.

Архаїчна культура - це культура:

A. Античного суспільства.

B. Давнього світу.

C. Первісного суспільства.

D. Середніх віків.

E. Залізна доба.
Головною метою середньовічних алхіміків було:

A. Створення періодичної системи хімічних елементів.

B. Вивчення анатомії людського тіла.

C. Винайдення вогнестрільної зброї.

D. Пошук філософського каменя, з допомогою якого неблагородні метали можна було перетворювати на благородні.

E. Винайдення книгодрукування.

Фетишизм - це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Певним чином можна впливати на людину та природу.

B. Існують родинні відносини між людиною та природою.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Природа має душу.

E. Віра у багатьох богів.
Першою спробою перекладу Біблії українською мовою є:

A. Повість врем’яних літ.

B. Пересопницьке Євангеліє.

C. Дума про козака Голоту.

D. Остромирове Євангеліє.

E. «Слово про закон і благодать».

Первісному типу культури властиві:

A. Наявність писемності, філософських систем.

B. Поява монотеїстичних релігій.

C. Гомогенність, синкретизм, характер табу.

D. Гуманізм, антропоцентризм.

E. Поява міст, виникнення держави.

У 60-ті роки ХХ століття в Україні з’являються:

A. Революціонери.

B. Консерватори.

C. Ліберали.

D. Представники національної літератури.

E. Шестидесятники, дисиденти.
Які художні напрямки належать новому часу?

A. Сюрреалізм, футуризм.

B. Класицизм, реалізм, романтизм.

C. Романський стиль, готика.

D. Реалізм, готика.

E. «Тваринний стиль».
Виберіть художні стилі середньовічної культури:

A. Рококо, реалізм, класицизм.

B. Романтизм, реалізм, імпресіонізм.

C. Романський та готичний стилі.

D. Реалізм, модернізм.

E. «Тваринний стиль».
Автором музики українського гімну є:

A. С. Гулак-Артемовський.

B. М. Лисенко.

C. М. Вербицький.

D. М. Ведель.

E. М. Глінка.

Український професійний театр з’явися у:

A. Козацький період.

B. Добу Київської Русі.

C. Радянський період.

D. XIX столітті.

Давні люди оволоділи вогнем у добу:

A. Мезоліту.

B. Палеоліту.

C. Неоліту.

D. Енеоліту.

E. Залізної доби.

Київський університет був відкритий у:

A. 1834 р.

B. 1805 р.

C. 1865 р.

D. 1875 р.

E. 1632 р.

Офіційною датою заснування Харкова є:

A. 1667 рік.

B. 1654 рік.

C. Початок XVIII століття.

D. 1648 рік.

E. 1805 р.
До модерністських напрямків мистецтва належать:

A. Бароко та рококо.

B. Романський та готичний стилі.

C. Кубізм, фовізм, сюрреалізм.

D. Класицизм й реалізм.

E. Бароко та класицизм.

Народна картина, яка зображала улюбленого героя українців у добу козацтва, називалася:

A. «Козак Мамай».

B. «Байда».

C. «Козак Голота».

D. «Богдан Хмельницький».

E. «Іван Мазепа».

Полемічна література - це жанр літератури, присвячений:

A. Опису подорожей до святих місць.

B. Опису життя святих.

C. Опису подій по рокам.

D. Дискусії з проблем релігії.

E. Опису мелодраматичних сюжетів.

Вперше українську мову до літератури увів:

A. Т. Шевченко.

B. П. Гулак-Артемовський.

C. Г. Квітка-Основ’яненко.

D. І. Котляревський.

E. І. Франко.


Християнська релігія виникла у:

A. 988 р.

B. IV ст. н.е.

C. 1054 р.

D. Х ст. н.е.

E. 1 ст. н.е.

Матеріальна культура - це:

A. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

B. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

C. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

D. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.

Культурні норми - це:

A. Здатність речей або явищ задовольняти потреби особистості або суспільства.

B. Правила релігійного мистецтва у середні віки.

C. Юридичні закони.

D. Продукти життєдіяльності людини.

E. Правила суспільства в цілому, стандарти поведінки

Толерантність - це:

A. Повага до літніх людей.

B. Численність думок.

C. Нетерпимість.

D. Терпіння, терпимість, вміння сприймати сторонню думку.

E. Різноманіття поглядів.

Першим ректором Харківського університету був:

A. Г.С. Сковорода.

B. І. Котляревський.

C. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко.

D. Б. Хмельницький.

E. І. Рижський.

Запорізьке козацтво у литовсько-польський період виступало:

A. Лідером боротьби за незалежність та самобутність культури.

B. Основною верствою українського суспільства.

C. Полонізованою частиною українців.

D. Представниками католицтва в Україні.

E. Прибічниками Речі Посполитої.

Канон є характерною рисою:

A. Релігійного мистецтва середніх віків.

B. Мистецтва доби Відродження.

C. Модерністського мистецтва.

D. Мистецтва реалізму.

E. Первісного мистецтва.

Першим університетом, відкритим на українських землях, які входили до складу Російської імперії, є:

A. Києво-Могилянська академія.

B. Львівський університет.

C. Харківський колегіум.

D. Новоросійський університет (м. Одеса).

E. Харківський університет.

Алхімія - це:

A. Середньовічна релігійна філософія.

B. Таємна поліція католицької церкви.

C. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

D. Центр релігійної науки.

E. Теологія.

Дисидент - це людина:

A. Яка виїхала за межі країни свого походження.

B. Яка згодна з лінією керівництва.

C. Незгодна, інакомисляча (у перекладі з латинської мови), яка виступає за проведення реформ у країні.

D. Яка виступає з позицій атеїзму.

E. Толерантна людина.

У сер. XVII-XVIII ст. Україна була козацькою республікою. У цей час у мистецтві панував стиль козацького:

A. Класицизму.

B. Рококо.

C. Бароко.

D. Готики.

E. Романського мистецтва.

Політеїзм - це:

A. Віра у багатьох богів.

B. Віра у те, що предмети мають надприродні властивості.

C. Поклоніння одному Богу.

D. Віра у те, що певним чином можна впливати на людину та природу.

E. Природа має душу.
Протилежністю масової культури постає культура:

A. Елітарна.

B. Світова.

C. Народна.

D. Національна.

E. Субкультура.
Стиль українського бароко найбільш інтенсивно розвивався за часів гетьмана:

A. К. Розумовського.

B. І. Мазепи.

C. Б. Хмельницького.

D. П. Сагайдачного.

E. П. Орлика.

У XIX столітті в українському суспільстві формувалася нова верства суспільства, яка зіграла важливу роль у розвитку культури:

A. Третя верства.

B. Інтелігенція.

C. Козацтво.

D. Робочий клас.

E. Селянство.
Виникнення уніатської або греко-католицької церкви в Україні відбулося у результаті:

A. Кревської унії (1385 р.).

B. Люблінської унії (1569 р.).

C. Зборівскої мирної угоди (1649 р.).

D. Вічним миром 1686 р.

E. Берестецької унії (1596 р.).
Схоластика - це:

A. Середньовічна релігійна філософія.

B. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

C. Таємна поліція католицької церкви.

D. Центр релігійної науки.

E. Алхімія.
Магія - це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Існують родинні відносини між людиною та природою.

B. Певні предмети мають надприродні здібності.

C. Природа має душу.

D. Певним чином можна впливати на людину та природу.

E. Віра у багатьох богів.

Класицизм - це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

B. Наслідування античних взірців.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.
Хто ініціатор заснування Харківського університету?

A. Цар Олександр І.

B. Б. Хмельницький.

C. І.С. Мазепа.

D. В.Н. Каразін.

E. П. Могила.
У зв’язку з інтенсивним розвитком засобів транспорту та зв’язку характерною особливістю XIX століття є:

A. Відсунення моральних цінностей на другий план, перехід від колективного стиля до індивідуального.

B. Виникнення літератури.

C. Поява гуманізму.

D. Посилення міжнародних культурних зв’язків.

E. Секуляризація.


Антична культура - це культура давньої держави:

A. Єгипту й Месопотамії.

B. Індії й Китаю.

C. України.

D. Греції й Риму.

E. України та Росії.

Автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм» є:

A. С. Гулак-Артемовський.

B. М. Лисенко.

C. М. Вербицький.

D. М. Ведель.

E. П. Чайковський.
Найдавнішим кам’яним храмом Київської Русі був:

A. Михайлівський собор.

B. Успенський собор.

C. Софійський собор.

D. Покровський собор.

E. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Десятинна).
Релігійне життя середньовічної людини було сполучене з:

A. Християнством.

B. Політеїзмом.

C. Язичництвом.

D. Ісламом.

E. Атеїзмом.
Формальний розкол християнства на католицизм та православ’я відбувся у:

A. IV ст. н.е.

B. 988 р.

C. I ст. н.е.

D. 1054 р.

E. Х ст. н.е.
Основні риси української культури радянського періоду - це:

A. Інтегративність, перехід від колективного стиля до індивідуального.

B. Класовий, партійний характер, соціалістичний реалізм, атеїзм

C. Плюралізм.

D. Свобода поглядів.

E. Толерантність.

«Мазепинським» стали називати в Україні стиль:

A. Реалізм.

B. Рококо.

C. Бароко.

D. Готика.

E. Класицизм.

Табу - це:

A. Дозвіл.

B. Уседозволеність.

C. Невизначеність.

D. Буденність.

E. Заборона.

У добу гетьманщини центром української освіти був:

A. Харківський університет.

B. Львівський університет.

C. Києво-Могилянська академія.

D. Харківський колегіум.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

Характерною особливістю культури ХХ століття є:

A. В. Виникнення літератури.

B. Посилення міжнародних культурних зв’язків.

C. Поява гуманізму.

D. Атеїзм.

E. Відсунення моральних цінностей на другий план, урбанізація культури.
Переконання, згідно з яким людина стає у центр культури, всесвіту, називається:

A. Тоталітаризм.

B. Теоцентризм.

C. Схоластика.

D. Інквізиція.

E. Антропоцентризм.

Першим літературним твором українською мовою була «Енеїда». Її автор:

A. Т. Шевченко.

B. П. Гулак-Артемовський.

C. Г. Квітка-Основ’яненко.

D. І. Франко.

E. І. Котляревський.

Чинниками впливу на розвиток української культури у литовсько-польський період були:

A. Наявність державності, розділ українських земель.

B. Зростання міжнародного культурного обміну.

C. Промислова революція, успіхи в освіті.

D. Прийняття християнства.

E. Відсутність державності, виникнення козацтва, полонізація.
Основоположником української класичної музики вважається:

A. С. Гулак-Артемовський.

B. М. Лисенко.

C. М. Вербицький.

D. М. Ведель.

E. П. Чайковський.

Секуляризація - це:

A. Звільнення від впливу церкви у суспільній та інтелектуальній діяльності, у художній творчості.

B. Введення нового.

C. Різноманіття поглядів..

D. Віра у багатьох богів.

E. Вміння сприймати іншу думку.

У литовсько-польську добу розвитку української культури з’явилися нові жанри літератури:

A. Літопис, житійна й ораторська проза, притча.

B. Віршування на ліричні та сатиричні сюжети.

C. Роман, повість, бурлеск.

D. Полемічна література, віршування, мемуарно-історична проза, шкільна драма.

E. Дума.

Промисловий переворот - це перехід:

A. Від сільського господарства до ремісництва.

B. Від сільського господарства до промисловості.

C. Від мануфактури до фабрики, від ручної праці до машинної.

D. Від натурального господарства до товарного виробництва.

E. Від приватної до суспільної власності.
Неолітичну революцію пов’язують з появою:

A. Ремісництва та торгівлі.

B. Скотарства.

C. Торгівлі.

D. Землеробства.

E. Промисловості.

Романтизм - це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

B. Наслідування античних взірців.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Простота, масивність, оборонний характер.

E. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.
Тотемізм - це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Певним чином можна впливати на людину та природу.

B. Певні предмети мають надприродні здібності.

C. Природа має душу.

D. Віра у багатьох богів.

E. Існують родинні відносини між людиною та природою.
Заборона православної релігії у литовсько-польський період пов’язано з:

A. Кревською унією (1385 р.).

B. Люблінською унією (1569 р.).

C. Зборівською мирною угодою (1649 р.).

D. Берестецькою унією (1596 р.).

E. Вічним миром 1686 р.


Київська Русь прийняла християнську релігію у:

A. 1054 р.

B. 998 р.

C. 988 р.

D. 957 р.

E. І ст. н. е.

Братство - це:

A. Колектив близьких друзів.

B. Таємна організація.

C. Національна суспільна організація із захисту православної церкви.

D. Організація православних священнослужителів.

E. Збори вищих церковних ієрархів.

Русифікація - це державна політика у галузі культури, яка проводилася на українських землях з переважним розвитком:

A. Української мови.

B. Польської мови.

C. Латинської мови.

D. Іноземної мови.

E. Російської мови.

Цьому стилю притаманні індивідуалізм, містика, ідеалізація середньовіччя, захоплення фольклором та екзотикою Сходу:

A. Ампір.

B. Реалізм.

C. Романтизм.

D. Рококо.

E. Готика.

У 1661 році було відкрито:

A. Харківський університет.

B. Львівський університет.

C. Києво-Могилянська академія.

D. Харківський колегіум.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

Берестецька унія - це угода між представниками українського православ’я та:

A. Російською церквою.

B. Протестантизмом.

C. Католицьким Римом.

D. Візантійським патріархом.

E. Лютеранством.

Засновником Києво-Могилянської академії був:

A. П. Могила.

B. Б. Хмельницький.

C. І. Мазепа.

D. Г. Сковорода.

E. М. Ломоносов.

Гравюра в українському мистецтві з’являється для ілюстрації:

A. Перших друкованих книг.

B. Рукописних книг.

C. З випуском перших поштових марок.

D. Плакатів.

E. Портретного жанру.

Центром освіти Слобожанщини XVIII століття вважався:

A. Харківський університет.

B. Львівський університет.

C. Києво-Могилянська академія.

D. Харківський колегіум.

E. Московський університет.

Мистецтво виникло:

A. У добу цивілізацій.

B. У добу давнього світу.

C. У первісному суспільстві.

D. У добу Відродження.

E. У добу бронзового віку.

Винайдення кіно та перший кіносеанс відбулися в:

A. Росії.

B. Україні.

C. Німеччині.

D. Франції.

E. Італії.

Центром православної релігії протягом багатьох століть був:

A. Афіни.

B. Рим.

C. Каїр.

D. Софія.

E. Константинополь.


Сентименталізм - це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Декоративна пишність, живописність, химерність.

B. Наслідування античних взірців.

C. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

D. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

E. Простота, масивність, оборонний характер.
У добу Київської Русі виникає новий жанр фольклору:

A. Дума.

B. Легенда.

C. Історична пісня.

D. Билина.

E. Казка.
Культурні цінності - це:

A. Здатність речей або явищ задовольняти потреби особистості або суспільства.

B. Правила поведінки.

C. Стандарти поведінки.

D. Юридичні закони.

E. Продукти життєдіяльності людини.

Відома картина «Чорний квадрат» належить:

A. В. Кандинському.

B. К. Малевичу.

C. П. Пікассо.

D. С. Далі.

E. Л. да Вінчі.

В українській культурі радянського періоду існував напрямок:

A. Модернізму.

B. Постмодернізму.

C. Символізму.

D. Соціалістичного реалізму.

E. Масової культури.

Цьому стилю притаманні витонченість форм, орнаментальність, любовно-еротичні сюжети:

A. Ампір.

B. Реалізм.

C. Романтизм.

D. Рококо.

E. Готика.

Пересопницьке Євангеліє - це:

A. Перша спроба перекласти богослужбові книги українською мовою.

B. Найдавніша книга, що збереглася до наших днів з часів Київської Русі.

C. Зразок полемічної літератури.

D. Перша книга, надрукована на українській землі.

E. зразок літопису.

Видатними представниками української суспільної думки XVIII століття були:

A. Г. Сковорода, Ф. Прокопович, П. Орлик.

B. Г. Грабянка, С. Величко.

C. Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель.

D. М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра.

E. Вольтер, Дідро, Руссо.


Першою українською оперою була опера С. Гулака-Артемовського:

A. «Тарас Бульба».

B. «Лебедине озеро».

C. «Запорожець за Дунаєм».

D. «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

E. «Аіда».

Книгодрукування в Україні з’явився:

A. X столітті.

B. У XIII столітті.

C. У XVIII столітті.

D. У XVІ столітті.

E. В ХІ століті.
У литовсько-польський період розвитку українська школа будувалася на основі:

A. Станового принципу.

B. Національного поділу.

C. Релігії.

D. Професійної належності.

E. Расової належності.


Людина розумна» з’явилася на Землі:

A. 200-150 тис. років тому.

B. 10 тис. років тому.

C. 40-25 тис. років тому.

D. 2,5 млн. років тому.

E. 1 млн. років тому.
Основним гаслом у культурі періоду перебудови був:

A. Гласність.

B. Незалежність.

C. Русифікація.

D. Українізація.

E. Неосталінізм.


Анімізм - це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Певним чином можна впливати на людину та природу.

B. Природа має душу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Віра у багатьох богів.

XIX століття ознаменувалося такими винаходами як:

A. Телефон, радіо, автомобіль, кіно.

B. Відеотехніка, комп’ютер.

C. Книгодрукування.

D. Паровий двигун.

E. Космічний літак.
Термін «культура» у перекладі з латинської означає:

A. «Вирощувати, обробляти землю».

B. «Матеріальні та духовні цінності».

C. «Розумове виховання».

D. «Діяльність з перетворення природи».

E. «Суспільне життя».

Створення витворів мистецтва для отримання комерційної вигади є характерним для:

A. Масової культури.

B. Народної культури.

C. Елітарної культури.

D. Субкультури.
Інквізиція - це:

A. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

B. Таємна поліція католицької церкви.

C. Середньовічна релігійна філософія.

D. Центр релігійної науки.

E. Алхімія.
Духовна культура - це:

A. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

B. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

C. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

D. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.


Львівський університет був заснований у:

A. 1632 р.

B. 1661 р.

C. 1701 р.

D. 1805 р.

E. 1817 р.

З виникненням у XV столітті українського козацтва пов’язана поява нового жанру фольклору:

A. Билина.

B. Дума, історична пісня.

C. Легенда.

D. Казка.

E. Загадка.
Рукописна пам’ятка XVI століття, яка є атрибутом інаугурації президента незалежної України, це:

A. Апостол.

B. Острозька Біблія.

C. Остромирово Євангеліє.

D. «Повість врем’яних літ».

E. Пересопницьке Євангеліє.
Артефакт - це:

A. Елемент матеріальної культури.

B. Продукт життєдіяльності давніх цивілізацій.

C. Продукт життєдіяльності сучасних цивілізацій.

D. Елемент духовної культури.

E. Продукт та результат людської діяльності.
Масова культура - це культура, яка створюється:

A. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

B. Професійними творцями для широких мас.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

Похожие:

Термін «культура» у перекладі з латинської означає iconТема: Вступ до курсу «Історія України»
Термін «історія» у перекладі з грецької означає: a минуле; d розповідь, оповідання
Термін «культура» у перекладі з латинської означає iconТермін „риторика” походить від грецького слова, яке означає „наука...
Ремесло, військова справа, наука, медицина кваліфікувалися як мистецтво. У свій час ще Платон казав, що „красномовство належить до...
Термін «культура» у перекладі з латинської означає iconУчебный курс по культурологии: Многоуровневое учебное пособие / Под...
Основные культурно-исторические этапы. Культура первобытного человека. Шумеро-аккадская культура. Культура Вавилонии и Ассирии. Культура...
Термін «культура» у перекладі з латинської означає iconКультура професійного мовлення. Що входить у зміст цього поняття?
Це означає, що професійний успіх значною мірою залежить від того, наскільки адекватно фахівець сприймає людей, як звертається до...
Термін «культура» у перекладі з латинської означає iconЗадания
Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе....
Термін «культура» у перекладі з латинської означає iconКультура как феномен. Современное понимание сущности культуры. Множественность...
Морфология культуры. Структура понятия культура. Взаимосвязь внутриструктурных элементов. Культура и цивилизация
Термін «культура» у перекладі з латинської означає icon1 в харчоблок лікарні доставлен знежирений кефір. На кришці фляги...
Зберігання до моменту доставки. Зазаначте оптимальний термін (години) зберігання
Термін «культура» у перекладі з латинської означає iconОсновні положення геостратегії Н. Спайкмена Діяльність Спайкмена...
«термін геополітика є підходящим назвою для аналізу та впорядкування даних, які необхідні для прийняття рішень з певних питань зовнішньої...
Термін «культура» у перекладі з латинської означає iconКультура
Д 71 Религия и культура / Пер с англ., вступ ст., ком; мент.: Кожурин К. Я. — Спб.: Алетейя, 2000. — 281 с. — (Миф, религия, культура)....
Термін «культура» у перекладі з латинської означає icon6. 4 культура и цивилизация
«Философия есть культура ума». Понятие культура соотносится с другим понятием «натура» (cultura — природа) и противопоставляется...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница