Тема №4


Скачать 169.32 Kb.
НазваниеТема №4
Дата публикации25.05.2013
Размер169.32 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
Змістовий модуль 1: Тема № 4. Методика гігієнічного контролю за організацією фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) та загальноосвітніх школах.1. Укажіть основні види фізичного виховання дітей і підлітків:

1). Шкільні класні

*2). Основні

*3). Додаткові

4). Шкільні позакласні

*5). Факультативні

6). Позашкільні

*7). Самостійні

8). Індивідуальні

9). Колективні
2. Укажіть основні форми фізичного виховання дітей і підлітків:

1). Основні

*2). Шкільні класні

3). Додаткові

4). Факультативні

*5). Шкільні позакласні

6). Самостійні

7). Індивідуальні

*8). Позашкільні

9). Колективні
3. Перерахуйте провідні гігієнічні принципи організації фізичного виховання дітей і підлітків:

1). Забезпечення професійної спрямованості

*2). Наявність оптимального рухового режиму

3). Використання методу кругового тренування

4). Забезпечення психокорекційної спрямованості

*5). Диференційоване застосування різних видів, форм та засобів фізичного виховання

6). Індивідуальний характер застосування різних видів, форм та засобів фізичного виховання

7). Забезпечення відновної та реабілітаційної спрямованості

8). Створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов

*9). Систематичність, поступовість та комплексність
4. Назвіть методи, які дозволяють визначити ступінь загартовування організму:

*1). Визначення температури шкіри

2). Визначення частоти серцевих скорочень

3). Визначення артеріального тиску

4). Визначення суб’єктивного теплового та холодового самопочуття

*5). Визначення фагоцитарної активності лейкоцитів крові

6). Визначення енерговитрат

7). Визначення рівня рухової активності

8). Визначення особливостей особистості

9). Проведення коректурних проб
5. Перерахуйте гігієнічні принципи організації трудового навчання:

*1). Відповідність характеру трудової діяльності віково-статевим особливостям

2). Урахування фізичної витривалості

3). Урахування особливостей фізичного розвитку

4). Стрибкоподібний характер збільшення навантажень, що мають тренувальний вплив

5). Урахування біологічного віку

*6). Поступовий та ступінчастий характер збільшення навантажень, що мають тренувальний вплив

7). Забезпечення реабілітаційної спрямованості

*8). Забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов

9). Забезпечення високої рухової активності

6. Назвіть основні етапи проведення професійної орієнтації та професійного відбору:

*1). Вивчення стану здоров’я та адаптаційних ресурсів організму

2). Визначення фізичної підготовленості

*3). Визначення ключових професійно-значущих функцій

*4). Проведення експертної оцінки професійної значущості критеріальних функцій

5). Проведення опитувань громадської думки

*6). Урахування мотиваційної спрямованості та індивідуально-типологічних особливостей

7). Проведення наради з проблем професійного відбору

*8). Зіставлення отриманих результатів з вимогами професіограми та науково обґрунтоване прогнозування успішності професійної діяльності

9). Визначення фізичної працездатності
7. Назвіть групи фізичного виховання дітей шкільного віку:

1). Реабілітаційна

2). Корекційна

*3). Основна

4). Допоміжна

5). Тренувальна

*6). Підготовча

7). Додаткова

*8). Спеціальна

9). Резервна
8. Укажіть, яких школярів слід віднести до основної групи фізичного виховання:

*1). Особи, що не мають відхилень у стані здоров’я

*2). Особи, що мають незначні відхилення у стані здоров’я при достатньому фізичному розвитку

3). Особи, що мають незначні відхилення у стані здоров’я при недостатньому фізичному розвитку

4). Особи, що мають відхилення у стані здоров’я постійного характеру, які потребують обмеження фізичних навантажень

5). Особи, що мають відхилення у стані здоров’я тимчасового характеру, які потребують обмеження фізичних навантажень

6). Особи, що мало треновані

7). Особи, що страждають ревматизмом в неактивній формі

8). Особи, що мають низьку фізичну працездатність

9). Особи, що мають високу фізичну працездатність
9. Укажіть, яких школярів слід віднести до підготовчої групи фізичного виховання:

1). Особи, що не мають відхилень у стані здоров’я

2). Особи, що мають незначні відхилення у стані здоров’я при достатньому фізичному розвитку

*3). Особи, що мають незначні відхилення у стані здоров’я при недостатньому фізичному розвитку

4). Особи, що мають відхилення у стані здоров’я постійного характеру, які потребують обмеження фізичних навантажень

5). Особи, що мають відхилення у стані здоров’я тимчасового характеру, які потребують обмеження фізичних навантажень

6). Особи, що мало треновані

7). Особи, що страждають ревматизмом в неактивній формі

8). Особи, що мають низьку фізичну працездатність

9). Особи, що мають високу фізичну працездатність
10. Укажіть, яких школярів слід віднести до спеціальної групи фізичного виховання:

1). Особи, що не мають відхилень у стані здоров’я

2). Особи, що мають незначні відхилення у стані здоров’я при достатньому фізичному розвитку

3). Особи, що мають незначні відхилення у стані здоров’я при недостатньому фізичному розвитку

*4). Особи, що мають відхилення у стані здоров’я постійного характеру, які потребують обмеження фізичних навантажень

*5). Особи, що мають відхилення у стані здоров’я тимчасового характеру, які потребують обмеження фізичних навантажень

6). Особи, що мало треновані

7). Особи, що страждають ревматизмом в неактивній формі

8). Особи, що мають низьку фізичну працездатність

9). Особи, що мають високу фізичну працездатність

11. Перерахуйте основні частини уроку фізичного виховання:

1). Основна (формування розумових здібностей)

2). Основна (формування мотиваційної спрямованості)

*3). Вступна

4). Допоміжна

*5). Підготовча

6). Загальна

*7). Основна (формування рухових навичок та рухлива гра)

*8). Заключна

9). Спеціальна

12. Назвіть провідні принципи гігієнічної оцінки уроку трудового навчання:

1). Оцінка шкільних підручників

*2). Проведення хронометражних спостережень

3). Оцінка рухової активності

*4). Здійснення контролю за змістом, режимом та умовами трудового навчання

5). Проведення функціональних проб

6). Оцінка фізичної працездатності

*7). Визначення відповідності обладнання майстерень росту учнів

*8). Оцінка функціонального стану організму учнів у ході трудової діяльності

9). Оцінка фізичного розвитку
13. Укажіть основні складові частини системи професійної орієнтації:

1). Професійна корекція

*2). Професійна інформація

3). Професійно-прикладна фізична підготовка

*4). Професійна консультація

*5). Розвиток інтересів та здібностей в різних видах професійної діяльності

6). Професійна реабілітація

*7). Професійна адаптація

8). Професійна стабілізація

9). Професійна акредитація
14. Перерахуйте методики прогнозування успішності професійної діяльності:

1). Оцінка фізичного розвитку та фізичної витривалості

*2). Визначення меж фізіологічних коливань показників професійно-значущих функцій

3). Складання психофізіограм

4). Складання професіограм

*5). Векторний аналіз професійної перспективності

*6). Бальна оцінка рівня розвитку професійно-значущих функцій

7). Центильна оцінка рівня розвитку професійно-значущих функцій

*8). Прогнозування на основі фундаментальних положень нечіткої логіки

9). Оцінка успішності професійної діяльності за шкалами регресії
15. Перерахуйте провідні гігієнічні принципи організації фізичного виховання дітей та

підлітків:

1). Забезпечення професійної спрямованості

*2). Наявність оптимального рухового режиму

3). Використання методу кругового тренування

4). Забезпечення психокорекційної спрямованості

*5). Диференційоване застосування різних видів, форм та засобів фізичного виховання

6). Індивідуальний характер застосування різних видів, форм та засобів фізичного

виховання

7). Забезпечення відновної та реабілітаційної спрямованості

8). Створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов

*9). Систематичність, поступовіть та комплексність

16. Назвіть основні методики лікарського контролю за організацією фізичного виховання:

1). Визначення добових енерговитрат

*2). Визначення щільності уроку

3). Оцінка фізичного розвитку

4). Поглиблене психофізіологічне обстеження вищої нервової діяльності

*5). Побудова фізіологічної кривої фізичного навантаження

*6). Використання функціональних проб

*7). Хронометраж уроку фізичного виховання

*8). Оцінка фізичної підготовленості

9). Оцінка мікрокліматичних параметрів
17. За результатами лікарняно-педагогічного спостереження за уроком фізкультури в 9-му класі побудована фізіологічна крива, що характеризується поступовим збільшенням частоти пульсу у ввідній частині, приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини; крива має 4-х зубчастий вигляд. Як можна оцінити організацію уроку фізкультури?

1). Фізичне навантаження достатнє

2). Фізичне навантаження недостатнє

3). Урок побудовано правильно

*4). Тривалі проміжки між вправами

5). Фізичне навантаження надмірне
18. Хлопчик 8 років знаходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного бронхиту. До якої групи фізичного виховання належить дитина?

1). Основної

*2). Спеціальної

3). Додаткової

4). Підготовчої

5). Лікувальної
19. Медичний контроль за трудовим навчання м школярів 6-го класу показав: уроки в столярній майстерні проводяться в п’ятницю четвертим і п’ятим уроком, загальною тривалістю 90 хв., щільність 1-го уроку – 69 %, 2-го – 65 %. Чи відповідає організація уроку праці гігієнічним вимогам?

1). Не відповідає за моторною щільністю 1-го уроку

2). Не відповідає за тривалістю заняття

*3). Відповідає вимогам

4). Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку

5). Не відповідає за спареністю уроку
20. Чи існують абсолютні протипоказання до загартовування дітей

*1). Немає

2). Тубінфікування

3). Ревматизм у стадії ремісії

4). Хронічний тонзиліт

5). Інфекційний гепатит
21. До загальних заходів загартування відносяться

*1). Створення оптимального теплового режиму в групових, раціональний одяг, прогулянки, фізичне виховання

2). Фізичне виховання, прогулянки, обливання водою

3). Полоскання горла, фізичне виховання, одяг

4). Раціональний режим харчування, фізичне виховання

5). Створення оптимального теплового режиму в групових, фізичне виховання
22. Визначення професійної придатності підлітків з наявними хронічними захворюваннями проводиться за умов:

*1). Перелік медичних протипоказань до прийому на роботу та навчання підлітків, які мають відхилення у стані здоров’я

2). Даних з особливостей вищої нервової діяльності підлітків

3). Результатів досліджень основних властивостей центральної нервової системи

4). Результатів проведення профвідбору за психофізіологічними показниками

5). Санітарної характеристики професії

23. Під час проведення професійного відбору підлітків необхідно оцінювати стан аналізаторів:

*1). Зорового, слухового, тактильного, м’язового аналізаторів

2). Функцій пам’яті, уваги, мислення

3). Властивостей основних нервових процесів

4). Слухового, м’язового, зорового аналізаторів

5). Функцій мислення, структура особистості


24. У підлітка 14-ти років тиск, систоли, не перевищує 90 мм рт.ст. Учень скаржиться на підвищену пітливість, зокрема головний біль, тахікардію або брадикардію. Який стан здоров'я у підлітка? Рекомендації щодо організації навчання з перевагою фізичного компоненту (фізичне виховання, трудове навчання)

*1). Вегето-судинна дистонія по гіпотонічному типу, група Ш, заняття по фізичному вихованню проводити за спеціальною програмою, на уроках праці фізичне навантаження повинно відповідати функціональним можливостям організму

2). Перехідна фаза підліткового віку. Заняття з основною групою по рівню здоров'я

3). Вегето-судинна дистонія ІІ група здоров'я, заняття по фізичне вихованню проводити за програмою підготовчої групи.

4.) Початкова фаза статевого розвитку. Обмеження фізичного навантаження.

5). Вегето-судинна дистонія по гіпертонічному типу. Медичне обстеження за спеціальною програмою, узяття на диспансерний облік.
25. Учні середнього шкільного віку (13 років) під час підсумкових занять по фізичному вихованню показали такі результати: на стрибках у висоту і довжину на 3 бали, біг на 60 м на 2 бали. Заняття по фізичному вихованню в 80% випадків проводилися в спортзалі школи. Моторна щільність занять не перевищувала 50% (у дівчаток 52%). Які заходи необхідно передбачити для поліпшення рівня фізичної підготовленості школярів?

*1). Проводити заняття для формування звичок на спортивному майданчику. Моторна щільність уроку фізичного виховання повинна бути не нижче 80%.

2). 50 % занять по фізичному вихованню проводити на земельній ділянці. Моторна щільність уроку повинна бути не менше 60%.

3). Заняття по фізичному вихованню для хлопчиків і дівчаток. Моторна щільність уроку не менше 70%.

4). Під час занять по фізичному вихованню враховувати індивідуальні можливості кожного учня.

5). Більше уваги приділяти вправам по формуванню силових якостей у школярів.

26. Для вирішення питання відповідності рухової активності дівчинки 10 років із ростом 136 см, масою 41 кг, колом грудної клітки 68 см. певна кількість локомоцій в кроках за допомогою крокоміра КМ - 6 “Зоря”, дорівнює 18 тис., тривалість рухового динамічного компоненту складає 120 хвилин, загальні енерговитрати - 8000 кДж. Зробіть висновок щодо якості рухової активності дівчинки:

*1). Незадовільна

2). Задовільна

3). Низька

4). Висока

5). Достатня
27. В учня 8 класу після травми відзначається різка атрофія всіх м’язів лівої руки, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в лівому суглобі, ступня учня деформована. Опорна функція лівої ноги відсутня, опорна функція правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика ?

*1). Спеціальна

2). Додаткова

3). Інша

4). Основна

5). Підготовча
28. Під час медичного огляду шко­лярів в одного з учнів установлено захворювання на бронхіальну астму; симптомів дихальної недостатності в стані спокою немає, перебіг нападів нетяжкий, 1-2 рази протягом року. До якої групи занять з фізичного вихо­вання можна віднести цього учня?

*1). Спеціальна група

2). Основна група

3). Підготовча група

4). Заняття лікувальною фізкульту­рою

5). Заборонити заняття
29. Медичний контроль за уроком фізичного виховання проводиться за показниками:

*1). Загальна і моторна щільність уроку, фізіологічна крива пульсу, самопочуття дітей

2). Середня частота пульсу, загальна щільність уроку, самопочуття дітей

3). Загальна захворюваність, анкетне опитування, зовнішній вигляд школярів

4). Розподіл дітей на спеціальну, підготовчу і основну групу, загальна і моторна щільність

5). Фізіологічна крива пульсу, зовнішній вигляд школярів, розподіл дітей на групи здоров'я
30. При оцінці уроку фізкультури у 9-му класі встановлено, що пульс у 2-х хлопців після вступної частини уроку перевищує вихідний рівень на 10%, після основної - на 40% і заключної на 10%. Пульс стабілізувався через 2 хв. після занять. Хронометраж уроку: вступна частина - 10 хв.; основна - 30 хв.; заключна - 5 хв. За розкладом уроків фізкультура передбачається 2 рази на тиждень на 4-му уроці. Яке порушення має місце у даному випадку?

*1). Недостатнє фізичне навантаження на уроці.

2). Надмірне фізичне навантаження на уроці.

3). Місце уроку фізкультури у розкладі.

4). Кількість уроків фізкультури протягом тижня.

5). Порушена структура уроку фізкультури
31. Група дітей у віці від 10 до 12 років у супроводі інструктора, медичної сестри і трьох батьків здійснює піший похід по місцях бойової слави. Через який час варто робити привали для відпочинку?

*1). Кожні дві години

2). Кожну годину

3). Кожні три години

4). Раз на добу

5). Кожні чотири години
32. Який час рухливої гри в режимі дня дошкільників відповідає гігієнічним вимогам?

*1). Під час прогулянки

2). Перед сном

3). Перед їжею

4). Перед сном, їжею

5). Перед сном, їжею, під час прогулянки
33. 3 метою підвищення загартова­ності організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму, в основу якої покладені наступні принципи: посту­повість, послідовність, індивідуаль­ність, комплексність. Який з основних принципів загартовування не "включив лікар у програму?

*1). Систематичність

2). Нарощування інтенсивності впливу

3). Нарощування сили впливу

4). Підвищення резистентності

5). Підвищення стійкості
34.До загальних заходів загартування відносяться

*1). Створення оптимального теплового режиму в групових, раціональний одяг, прогулянки, фізичне виховання

2). Фізичне виховання, прогулянки, обливання водою

3). Полоскання горла, фізичне виховання, одяг

4). Раціональний режим харчування, фізичне виховання

5). Створення оптимального теплового режиму в групових, фізичне виховання

35. До спеціальних заходів загартування відносяться

*1). Повітряні ванни, полоскання горла, водні процедури, обтирання

2). Фізичне виховання, повітряні ванни

3). Створення оптимального теплового режиму в приміщеннях, де перебувають діти, обливання водою, повітряні ванни

4). Полоскання горла, прогулянки, фізичне виховання

5). Прогулянки, раціональний одяг, фізичне виховання
36. У віці 3-4 роки дезадаптація до холодового подразника розвивається після припинення процесу загартування через

*1). 7-8 днів

2). 10-13 днів

3). 8-10 днів

4). 2-3 днів

5). 5-6 днів
37. У дошкільнят 5-6 років дезадаптація до холодового подразника розвивається після припинення процесу загартування через

*1). 10-13 днів

2). 7-8 днів

3). 8-10 днів

4). 2-3 днів

5). 5-6 днів
38.Оптимальний температурний режим в груповій для молодшої вікової групи дошкільників регламентується температурою повітря у межах

*1). 19 0С – 20 0С

2). 18 0С – 20 0С

3). 20 0С – 21 0С

4). 21 0С – 22 0С

5). 17 0С – 18 0С
39.Оптимальний температурний режим в груповій для старшої групи дошкільнят регламентується температурою повітря

*1). 18 0С – 19 0С

2). 19 0С – 20 0С

3). 20 0С – 21 0С

4). 21 0С – 22 0С

5). 17 0С – 18 0С
40. Проведення повітряних ванн для середніх, старших дошкільних груп супроводжується зниженням температури повітря на 1оС через

*1). 2-3 ванни

2). 3-4 ванни

3). 1-2 ванни

4). 3-6 ванни

5). 5-6 ванни
41. Для досягнення ефективності провітрювання в груповій ДНЗ температура повітря повинна знизитись на

*1). 2-30С

2). 5-60С

3). 4-80С

4). 6-90С

5). 10-110С
42. Під час обливання дітей старшої групи ДНЗ водою, температура її поступово знижується на 1оС через кожні

*1). 1-2 дні

2). 2-4 дні

3). 2-3 дні

4). 3-4 дні

5). 4-5 дні
43. Для зменшення сили загартовуючих процедур лікар рекомендував щадне гартування ослабленим дітям. Для цих дітей рекомендовано: контрастне обливання стоп, обтирання тіла губкою, використання сольового розчину, щадний режим обливання, обсихання стоп. Яка процедура призначена помилково?

*1). Обсихання стоп

2). Контрастне обливання стоп

3). Обтирання тіла губкою

4). Використання сольового розчину

5). Щадне обливання
^ 44. В лісовому літньому санаторії дітям з метою загартування організму проводять різні процедури. Вкажіть, яка з нижчеперелічених процедур є найбільш загартовуючою?

*1). Контрастний душ

2). Ранкова гімнастика на свіжому повітрі

3). Гігієнічний душ

4). Прогулянка на свіжому повітрі

5). Ванна з гідромасажем
45. У школі-інтернаті взимку проводяться опромінення дітей у фотаріях. Щоб ультрафіолетова радіація забезпечувала максимальний оздоровчий вплив, лікарю необхідно визначити у школярів біологічну дозу. Біодозиметр було закріплено на ділянці нижньої третини живота дитини. Тривалість опромінення у першому віконці складала 1 хвилину, у другому - 2 хвилини, у третьому - 3 хвилини, у четвертому - 4 хвилини, у п’ятому - 5 хвилин, у шостому - 6 хвилин. Через 8 годин після опромінення медична сестра виявила у учня в нижній третині живота дві червоні смужки. Визначте величину біодози.

*1). 5 хвилин

2). 1 хвилини

3). 2 хвилини

4). 3 хвилини

5). 4 хвилини
46. У спеціальному фотарії проводять профілактичне опромінення з використанням ультрафіолетових променів. Розрахуйте профілактичну дозу ультрафіолетової радіації для 5–річного хлопчика, якщо біологічна доза, що визначена за допомогою біодозиметра Горбачова–Дальфельда, складає 5 хвилин.

*1). 30 с

2). 1 хв.

3). 3 хв.

4). 5 хв.

5). 6 хв.
47. До роботи на відкритому повітрі в зимовий період року підлітки можуть бути допущені за температури повітря і швидкості руху повітря

*1). До – 15°С, 1 м/с

2). До – 10°С, 8 м/с

3). До – 5°С, 10 м/с

4). До – 1°С, 10 м/с

5). До – 5°С, 8 м/с

Похожие:

Тема №4 iconТема Маркетинг и его функции 2 Тема Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 17
Тема Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров 35
Тема №4 iconТема  Природное и общественное в человеке. Человек как
Тема 12. Уровни, формы и методы научного познания Тема 13. Естественные и социально-гуманитарные науки
Тема №4 iconТесты по дисциплине «Анатомия цнс» Тема Значение нервной системы...
Тема Общий план строения нервной системы: центральный и периферический отделы
Тема №4 icon2. 1 Сооружения и устройства станционного хозяйства. Локомотивного...
Тема 2 Сооружения и устройства сцб и автоматики на перегонах и на станциях Тема 3 Связь. Линии сцб и связи. Техническое обслуживание...
Тема №4 iconТема №3
Тема № Семіологичні засади структуралізму. «Структуралізм» як «ідеологія». ( 2 год.)
Тема №4 iconРеферат Тема
Тема: Местное самоуправление и государственное управление: принципы и формы взаимодействия
Тема №4 iconТема: защита от несанкционированного копирования. 15
Тема: Исторические аспекты возникновения и развития информационной безопасности (ИБ)
Тема №4 iconТема №5
Змістовий модуль 1: Тема №5: Методика гігієнічної оцінки шкільного середовища, предметів дитячого вжитку
Тема №4 iconТема №15
Змістовий модуль Тема №15. Методика розслідування випадків харчових отруєнь в організованих дитячих колективах
Тема №4 iconУчебное пособие для студентов по курсу “политология”
Тема Политическое сознание. 52-56 48 Тема 10. Политическая культура. 57-61 53
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница