Тема №7


Скачать 354.33 Kb.
НазваниеТема №7
страница1/3
Дата публикации25.05.2013
Размер354.33 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
  1   2   3
Змістовий модуль 2: Тема № 7: Методика профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань населення, що розповсюджуються водним шляхом та через грунт.


1. Назвіть основні фактори, що визначають вибір та можливість використання джерела водопостачання:

1). Ландшафтні умови

2). Хімічний склад атмосферного повітря

*3). Доступність вододжерела

4). Зручність транспортних шляхів

*5). Водоємність вододжерела

6). Рівень сонячної радіації

*7). Ступінь схильності вододжерела до впливу факторів довкілля

8). Близкість до морів та океанів

*9). Ступінь надійності вододжерела у санітарно-гігієнічному відношенні
2. Укажіть основні види джерел водопостачання:

1). Морська вода

*2). Підземні води

3). Тала вода

4). Мінеральна вода

*5). Поверхневі водні об'єкти

6). Океанічна вода

*7). Атмосферна вода

8). Дистильована вода

9). Інфільтраційна вода
3. Назвіть види підземних вод:

1). Піщано-гравійні води

*2). Верховодка

3). Інфільтраційні води

*4). ґрунтові води

5). Сифонні води

*6). Міжпластові напірні води

7). Міжпластові змішані води

8). Берегові води

*9). Міжпластові безнапірні води
4. Назвіть зони санітарної охорони джерел водопостачання:

1). Дослідна зона

*2). Зона посиленого режиму

3). Зона контролю

4). Господарська зона

5). Фізкультурно-оздоровча зона

*6). Зона обмежень

*7). Зона спостережень

8). Технічна зона

9). Інженерна зона
5. Назвіть скільки літрів води потрібно для повного аналізу води:

1). 1 л

2). 3 л

*3). 5 л

4). 7 л

5). 4 л

6). 2 л

7). 6 л

8). 9 л

9). 8 л

6. Назвіть прилади, що необхідно використати для відбору проб води на хімічний аналіз:

*1). Батометр

2). Бутирометр

3). Аерометр

4). Аерометр чашковий

*5). Пляшка з тягарем та корком

6). Актинометр

7). Кататермометр

8). Анемометр крильчастий

9). Актинометр
7. Оптимальною для транспортування води вважають температуру:

1). 5°

2). 2°

*3). 4°

4). 10°

5). 6°

6). 1°

7). 9°

8). 12°

9). 18°
8. Дайте визначення поняття «дебіт»

*1). Потужність (л/год)

2). Об’єм води

3). Глибина

4). Швидкість течії

5). Ширина потоку

6). Час, за який відновиться вода

7). Площа кільця цямриння

8). Глиняний замок

9). Товщина шару води
9. Назвіть нормативи водопостачання:

*1). В житлових районах з вуличними водозабірними колонками  3050 л/добу на людину

2). В житлових районах з вуличними водоразбірними колонками  1030 л/добу на людину

3). В житлових районах з вуличними водоразбірними колонками  6090 л/добу на людину

*4). В будинках з внутрішньою каналізацією та водопроводом, але без ванни  125150 л/добу на людину

5). В будинках з внутрішньою каналізацією та водопроводом, але без ванни  50100 л/добу на людину

6). В будинках з внутрішньою каналізацією та водопроводом, але без ванни  150200 л/добу на людину

7). В будинках з централізованим гарячим водопостачанням  150250 л/добу на людину

8). В будинках з централізованим гарячим водопостачанням  350500 л/добу на людину

*9). В будинках з централізованим гарячим водопостачанням  250350 л/добу на людину
10. Назвіть провідні системи централізованого водопостачання:

1). Дистанційна

*2). Самопливна

3). Кільцева

*4). Насосна

5). Регіональна

6). Тупикова

*7). Зональна

*8). Подвійна

9). Потрійна
11. Перерахуйте складові частини водопровідної системи:

*1). Споруди для забору води

2). Септики

3). Метантенки

4). Біофільтри

*5). Насосна установка для підйому води

*6). Очисні споруди

7). Аеротенки

*8). Водопровідна мережа

9). Градирні
12. Укажіть види водопровідних мереж:

1). Дистанційна

2). Самопливна

*3). Тупикова

4). Регіональна

*5). Кільцева

6). Насосна

7). Зональна

8). Подвійна

9). Потрійна
13. Перерахуйте основні види джерел місцевого водопостачання:

*1). Артезіанська криниця

*2). Шахтна криниця

3). Водорозбірна колонка

*4). Дрібнотрубчаста криниця

5). Середньотрубчаста криниця

6). Грунтова криниця

*7). Глибокотрубчаста криниця

8). Водонапірна криниця

9). Інфільтраційна криниця
14. У супровідному документі, що додається до проби, наводяться дані про:

*1). Дата відбору проби (рік, місяць, число, година)

*2). Найменування та місце розташування джерела

*3). Місце відбору проб

*4). Температура води

*5). Лабораторія, в яку направляється проба

*6). Мета дослідження

7). Вік, стать особи, яка відправила пробу

*8). Посада і місце роботи особи, що направляє

*9). Метеорологічні умови
15. Назвіть основні функції, що виконує вода у житті людини:

1). Патофізіологічна

*2). Фізіологічна

*3). Виробнича

4). Компенсаційна

5). Регуляційна

*6). Господарсько-побутова

7). Вітаміноутворююча

*8). Фізкультурно-оздоровча

*9). Санітарна
16. Назвіть гігієнічні вимоги, що пред'являють до питної води:

*1). Вода повинна мати бездоганні органолептичні та фізичні якості

2). Вода повинна мати певну температуру

*3). Вода не повинна погіршувати біологічну цінність їжі

4). Вода не повинна вміщувати сапрофітні мікроорганізми

*5). Вода повинна мати оптимальний хімічний склад

*6). Вода не повинна вміщувати патогенні мікроорганізми

*7). Вода не повинна бути жорсткою

*8). Вода не повинна вміщувати радіоактивні та токсичні хімічні речовини

9). Вода повинна бути жорсткою

17. Перерахуйте захворювання, що можуть передаватися через воду:

*1). Захворювання, зумовлені хімічним складом води

2). Захворювання, зумовлені фізичними якостями води

*3). Інфекційні хвороби бактеріальної природи

4). Білково-енергетична недостатність

*5). Вірусні захворювання

6). Пневмоконіози

*7). Протозойні захворювання

*8). Гельмінтози

9). Гіповітамінози
18. Назвіть інфекційні хвороби бактеріальної природи, що можуть передаватися через воду:

1). Ендемічний зоб

*2). Холера

3). Вірусний гепатит

*4). Черевний тиф

5). Туберкульоз

*6). Лептоспіроз

*7). Сальмонельоз

*8). Псевдотуберкульоз

*9). Дизентерія
19. Назвіть вірусні захворювання, що можуть передаватися через воду:

1). Ендемічний зоб

*2). Вірусний гепатит

3). Лептоспіроз

*4). Реовірусні інфекції

5). Флюороз

*6). Поліомієліт

7). Дизентерія

*8). Аденовірусні інфекції

*9). Ентеровірусні інфекції
20. Назвіть протозойні інфекції, що можуть передаватися через воду:

1). Шистозоматоз

*2). Балантідіоз

3). Аскаридоз

4). Дифілоботріоз

*5). Амебна дизентерія

6). Дизентерія

7). Лямбліоз

8). Анкілостоматоїдоз

9). Біогеохімічні ендемії
21. Назвіть основні шляхи профілактики біогеохімічних ендемій:

*1). Завезення морських продуктів

*2). Додавання мікроелементів у питну воду

3). Використання психопрофілактичних заходів

4). Запровадження лікувальної фізичної культури

*5). Використання фармацевтичних препаратів

6). Використання кліматотерапії

*7). Збагачення мінеральних добрив мікроелементами

8). Забезпечення щадіння організму

9). Використання фізіотерапевтичних процедур
22. Перерахуйте органолептичні показники якості питної води:

*1). Прозорість не менше 30 см

2). Прозорість не більше 30 см

3). Прозорість не менше 50 см

*4). Запах до 2 балів

5). Запах понад 2 бали

*6). Смак до 2 балів

7). Смак понад 2 бала

*8). Колірність до 20 °

9). Колірність понад 20 °
23. Перерахуйте бактеріологічні показники якості питної води:

*1). Колі-титр  не менше 300 мл

2). Колі-титр  не більше 300 мл

3). Колі-індекс  не менше 3

*4). Колі-індекс  не більше 3

*5). Мікробне число  не більше 100

6). Мікробне число  не менше 100

7). Мікробне число  від 100 до 500

8). Титр Cl. perfingens  не менше 0,01

9). Титр Cl. perfingens  не більше 0,01
24. Перерахуйте показники забруднення води:

1). Ентомологічні

*2). Хімічні

*3). Бактеріологічні

*4). Органолептичні

*5). Гідробіологічні

6). Фізичні

7). Гельмінтологічні

8). Ендемічні

9). Санітарні
25. Назвіть показники якості питної води:

1). Фізичні показники

2). Біохімічні показники

*3). Органолептичні показники

4). Гідробіологічні показники

5). Ентомологічні показники

*6). Бактеріологічні показники

*7). Хімічні речовини, що впливають на органолептичні показники

*8). Токсичні хімічні речовини

9). Загальносанітарні показники
26. Назвіть основні види покращання якості питної води:

1). Сублімація

*2). Очистка

3). Дезінфекція

4). Іонізація

*5). Знезаражування

6). Преципітація

7). Стерилізація

*8). Дезактивація

*9). Знешкодження
27. Укажіть основні способи пом'якшення води:

1). Озонування

*2). Хімічний спосіб

3). Вуглевання

4). Бактеріологічний спосіб

*5). Фізичний спосіб

6). Біологічний спосіб

*7). Фізико-хімічний спосіб

8). Обробка окислювачами

9). Біохімічний спосіб

28. Перерахуйте хімічні (реагентні) методи знезаражування води:

*1). Обробка води іонами срібла

2). Використання ультрафіолетового випромінювання

*3). Використання хлору та його препаратів *4). Озонування

5). Обробка води ультразвуком

6). Застосування високовольтних імпульсних струмів

7). Кип'ятіння

8). Застосування УВЧ та СВЧ струмів

*9). Використання перекисних сполук
29. Укажіть основні засоби хлорування води:

*1). Хлорування з преамонізацією

2). Хлорування з дистиляцією

*3). Хлорування нормальними (відповідно до хлорпотреби) дозами

4). Хлорування залишковими дозами

5). Хлорування під вакуумом

*6). Подвійне хлорування

*7). Перехлорування

8). Озонування

9). Флокуляція
30. Перерахуйте основні етапи санації криниці:

1). Визначення відстані від криниці до об'єктів, що забруднюють

*2). Оздоровлення території навколо криниці

3). Визначення радіуса обслуговування

*4). Покращання технічного стану криниці

*5). Знезаражування води

6). Проведення дефторування

7). Пом'якшення води у криниці

*8). Перевірка якості знезаражування, що було проведене

9). Проведення епідеміологічних досліджень
31. Назвіть види санації криниць:

1). Попередня

2). Заключна

*3). Планова

*4). Позапланова

5). Щоденна

6). Щотижнева

7). Поточна

8). Попереджувальна

9). Проміжна
32. Перерахуйте показники надійності криничної води в епідеміологічному відношенні:

*1). Залишковий хлор 0,30,5 мг/л

2). Залишковий хлор 0,10,3 мг/л

3). Сульфатів не більше 500 мг/л

4). Хлоридів не більше 350 мг/л

5). Бактеріологічні показники: колітитр 300, колііндекс 3, мікробне число 100

*6). Бактеріологічні показники: колітитр 100, колііндекс 10, мікробне число 300400

7). Твердість води не більше 7 мг–екв/л

8). Вміст заліза не більше 0,3 мг/л

9). РН від 6,0 до 9,9
33. Перерахуйте показники надійності знезаражування питної води, що проведене

методом хлорування та їх нормативи:

*1). Залишковий хлор  0,30,5 мг/л

2). Залишковий хлор  0,1  0,29 мг/л

3). Сульфати не більше 500 мг/л

4). Твердість води  не більше 7 мг–екв/л

5). Сухий залишок  не більше 7 мг/л

*6). Бактеріологічні показники  колі-титр 300, колі-індекс 3, мікробне число 100

7). Вміст заліза  не більше 0,3 мг/л

8). Бактеріологічний залишок: колі-титр 100, колі-індекс 10, мікробне число 300400

9). Хлориди  не більше 350 мг/л, рн  у межах від 6,0 до 9,9
34. Назвіть гельмінтози, що можуть передаватися через воду:

*1). Шистосоматоз

2). Балантідіоз

*3). Аскаридоз

*4). Дифілоботріоз

5). Амебна дизентерія

6). Лямбліоз

*7). Анкілостоматоїдоз

8). Біогеохімічні ендемії

9). Лептоспіроз
35. Назвіть захворювання, що зумовлені хімічним складом води:

1). Гельмінтози

*2). Захворювання, що зумовлені високою або низькою жорсткістю води

*3). Біогеохімічні ендемії

4). Гіповітамінози

5). Протозойні захворювання

6). Пневмоконіози

*7). Захворювання, що зумовлені високим вмістом речовин азотного походження

*8). Захворювання, що зумовлені наявністю токсичних хімічних речовин

9). Захворювання, що зумовлені порушенням режиму прийому питної води
36. Перерахуйте захворювання, що слід віднести до біогеохімічних ендемій:

1). Білково-енергетична недостатність

*2). Флюороз

3). Дизентерія

4). Лептоспіроз

*5). Ендемічний зоб

*6). Молібденовий артрит

7). Гіпотиреоз

*8). Карієс

*9). Борний ентерит
37. Перерахуйте фізичні (безреагентні) методи знезаражування води:

1). Обробка води іонами срібла

*2). Використання ультрафіолетового випромінювання

3). Використання хлору та його препаратів

4). Озонування

*5). Обробка води ультразвуком

*6). Застосування високовольтних імпульсних струмів

*7). Кип’ятіння

*8). Застосування УВЧ та СВЧ струмів

9). Використання перекисних сполук
  1   2   3

Похожие:

Тема №7 iconТема Маркетинг и его функции 2 Тема Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 17
Тема Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров 35
Тема №7 iconТема  Природное и общественное в человеке. Человек как
Тема 12. Уровни, формы и методы научного познания Тема 13. Естественные и социально-гуманитарные науки
Тема №7 iconТесты по дисциплине «Анатомия цнс» Тема Значение нервной системы...
Тема Общий план строения нервной системы: центральный и периферический отделы
Тема №7 icon2. 1 Сооружения и устройства станционного хозяйства. Локомотивного...
Тема 2 Сооружения и устройства сцб и автоматики на перегонах и на станциях Тема 3 Связь. Линии сцб и связи. Техническое обслуживание...
Тема №7 iconТема №3
Тема № Семіологичні засади структуралізму. «Структуралізм» як «ідеологія». ( 2 год.)
Тема №7 iconРеферат Тема
Тема: Местное самоуправление и государственное управление: принципы и формы взаимодействия
Тема №7 iconТема: защита от несанкционированного копирования. 15
Тема: Исторические аспекты возникновения и развития информационной безопасности (ИБ)
Тема №7 iconТема №5
Змістовий модуль 1: Тема №5: Методика гігієнічної оцінки шкільного середовища, предметів дитячого вжитку
Тема №7 iconТема №15
Змістовий модуль Тема №15. Методика розслідування випадків харчових отруєнь в організованих дитячих колективах
Тема №7 iconУчебное пособие для студентов по курсу “политология”
Тема Политическое сознание. 52-56 48 Тема 10. Политическая культура. 57-61 53
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница