Заняття Тема: Вступ


Скачать 63.57 Kb.
НазваниеЗаняття Тема: Вступ
Дата публикации26.05.2013
Размер63.57 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
Заняття 1. Тема: Вступ


 1. Історія як наука. Предмет і завдання курсу “Історія України”

 2. Історичні джерела та історіографія.

 3. Періодизація української історії.Теми рефератів


 1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.


Практичні завдання для самостійної роботи студентів.

 1. Визначите види сторічних джерел та назвіть приклади.Заняття 2. Тема: Найдавніша історія України

План


 1. Основні етапи та риси первісного суспільства.

 2. Народи, що населяли територію України у давнину.

 3. Східні слов’яни.

Теми рефератів

 1. Скіфи і Скіфія

 2. Перші слов’янські археологічні культури

 3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.Практичні завдання для самостійної роботи студентів


 1. Складіть хронологічну таблицю “Народи, що населяли територію України у давнину ”Назва народу


Коли з’явилися

Відкіля прийшли

До якого терміну існували

Основні досягнення


Заняття 3. Тема: Київська Русь (IX – 30 – ті роки XIІ ст.)


План

 1. Виникнення та основні етапи розвитку.

 2. Соціально–економічний і політичний устрій.

 3. Історичне значення.


Теми рефератів


 1. Історична зумовленість і значення хрещення Русі.

 2. Походження української державної символіки.

 3. Володимир Мономах.

Практичні завдання для самостійної роботи студентів


 1. Складіть таблицю “Київські князі та їх політика”Князь

Термін князівства


Основні напрямки політики

НаслідкиЗаняття 4. Феодальна роздробленість Русі

та Галицько–Волинське князівство

План


 1. Причина та наслідки феодальної роздробленності.

 2. Виникнення і розвиток Галицько–Волинського князівства.

 3. Боротьба давньоруських князівств проти монгольської навали.Теми рефератів


 1. Данило Галицький як історична особа.

 2. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.

Заняття 5. Тема: Українські землі в литовсько–польську добу


(друга половина XIV – перша половина XVII ст.)

План

 1. Політичний і соціально–економічний розвиток українських земель в XIV – першу половину XVII ст.

 2. Виникнення козацтва та Запорозької Січі.

 3. Козацько–селянські повстання проти польсько–литовського гноблення в кінці XVI – 20–30 Х роках XVIІ ст.

Теми рефератів


 1. Становище України в складі Речі Посполітої

 2. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 3. Петро Конашевич – Сагайдачний.Практичні завдання для самостійної роботи студентів


 1. Складіть таблицю казацько–селянські повстання проти польсько–шляхетського гноблення в кінці XVI – 20–30 Х роках XVIІ ст.

Дата


Керівник

Район поширення

Причини поразки
Заняття 6. Тема: Україна в другій половині XVII.

Доба козацько–гетьманської держави

 1. Причини рушійні сили, початок національно-визвольної війни сер. XVII ст.


 2. Перебіг бойових дій. Утворення державних структур. Дипломатичні стосунки.

 3. Переяславська угода й “Березневі статті” 1654 р.

 4. Соціально–економічний розвиток України у другій половині XVII ст. Соціальна політика гетьманського уряду. Руїна.


Теми рефератів.

 1. Утворення козацької держави та її еволюція.

 2. Б.Хмельницький – державний діяч і полководець.

 3. Слобідська Україна в XVII –XVIIІ ст.

 4. Історія виникнення м. Харкова.Практичне завдання для самостійної роботи студентів


 1. Складіть хронологічну таблицю “Основні події визвольної війни сер. XVIІ ст.”Дата


Подія

Зміст


Заняття 7. Тема: Україна у XVIII ст.

 1. Соціально–економічний розвиток України у XVIII ст. посилення феодально–кріпосницького тиску.

 2. Наступ російського царизму на автономію України. повна ліквідація української державності.

 3. Суспільно–політичний лад і розвиток Правобережної України у XVIII ст. Соціальні і національні рухи: Гайдамаччина, Опришківство, Коліївщина .Теми рефератів.

 1. Українське козацтво у загально історичному контексті.

 2. Соціальні конфлікти за добу Гетьманата: причини, характер.

 3. Гетьман К. Розумовський.


Заняття 8.Тема : Українські землі під владою Російської та

Австрійської імперій (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

 1. Соціально–економічний та політичний розвиток українських земель у складі Російської держави. Криза кріпосництва.

 2. Реформи 60–70 –х років в Росії і капіталістична модернізація в Україні.

 3. Соціально–економічний і політичний розвиток західноукраїнських земель у складі імперії Габсбургів. Революція 1848 р. і імперські реформи.

 4. Еволюція суспільно–політичного життя в Україні в ХІХ – початку ХХ сторіччя. Загострення національного питання у революції 1905–1907 р.р

 5. Україна у роки І світової війни. Піднесення національного та політичного рухів.


Теми рефератів.

 1. Передумови і особливості процеса національного відродження (к. ХVІІІ – початок ХХ сторіччя).

 2. Кирило – Мефодієвське братство.

 3. Виникнення українських політичних партій на початку ХХ ст.

 4. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.Заняття 9. Тема: Національна революція та громадянська війна.


 1. Україна у революціях 1917 року.

 2. Боротьба більшовиків у Центральною Радою (грудень 1917–квітень 1918).

 3. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

 4. Громадянська війна на Україні за часів Директорії.

 5. Західноукраїнські землі у 1918–1920 р.р.

Теми рефератів

 1. Особливості двовладдя на Україні.

 2. Брест–Литовська угода: сутність, значення, наслідки.

 3. Діяльність та політичні погляди П. Скоропадського.

 4. Життя та діяльність С. Петлюри.


Заняття 10. Тема: Радянська Україна в 20–ті – 30–ті роки ХХ ст.


 1. Міжнародне і внутрішнє становище Радянської України на початку 20–х років. НЄП на Україні.

 2. Національно – державне будівництво в 20–ті роки. .

 3. Соціалістичні перебудови в Радянській Україні. Голодомор 1932–1933 р.р.

 4. Становлення командно–адміністративної системи на Україні.


Теми рефератів.

 1. Політика українізації.

 2. Голодомор 1932–1933 р.р. на Україні.


Заняття 11. Тема: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

 1. Українські землі під владою Польщі.

2. Українські землі під владою Румунії.

 1. Закарпатська Україна у складі Чехословаччини.

 2. Виникнення і діяльність ОУН.

Реферати


 1. Степан Бандера: політичний портрет.

Заняття 12. Тема: Україна в роки ІІ Світової війни.


 1. Початок другої світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

 2. Україна у Великій Вітчизняній війні радянського народу:

а) Україна у початковий період війни;

б) окупаційний режим на Україні;

в) рух опору;

г) визволення України від фашистських загарбників.

 1. Політичні підсумки другої світової війни.


Реферати

 1. Створення і діяльність УПА.

 2. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 3. Медики у роки Великої Вітчизняної війни.

Заняття 13. Тема: Україна в другій половині ХХ ст.

 1. Міжнародна діяльність УРСР в післявоєнний період.

 2. Відбудова народного господарства України. Завершення політичної боротьби на західноукраїнських землях.

 3. Хрущовські реформи та застій на Україні.

 4. Перебудова в Україні.

Реферати

 1. Голод в Україні 1946–1947 р.р.

 2. Політичний портрет П. Шелеста.

 3. Дисидентський рух 60–х – 80–х років в УкраїніЗаняття 14. Тема : Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90–ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)


 1. Проголошення незалежності України. Реформування політичної системи.

 2. Соціально–економічний розвиток України у 90–ті роки ХХ ст.

 3. Міжнародне становище незалежної України.


Теми рефератів.

 1. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 2. Ринкові реформи в Україні: сучасний стан й майбутнє.

 3. Україна на теренах світового співробітництва.

Похожие:

Заняття Тема: Вступ iconТеми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади...
Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури. (2 год.)
Заняття Тема: Вступ iconТема: Вступ до курсу «Історія України»
Термін «історія» у перекладі з грецької означає: a минуле; d розповідь, оповідання
Заняття Тема: Вступ iconПрактичне заняття 1 вк практичне заняття 2 Проблеми визначення підвідомчості...
Охарактеризуйте пролематику віднесення до компетенції господарських судів публічно-господарських спорів
Заняття Тема: Вступ iconТема семінарського заняття №1: Розвиток психіки та свідомості
Які існують відмінності між інстинктами, навичками та інтелектуальними формами поведінки тварин?
Заняття Тема: Вступ icon1. Вступ. Предмет І методологія науки „Історія держави та права зарубіжних країн”
Тема вступ. Предмет І методологія науки „Історія держави та права зарубіжних країн”
Заняття Тема: Вступ iconРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
Заняття Тема: Вступ iconСписок скорочень вступ Розділ I. Фінансове право І держава тема фінансова...
Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Заняття Тема: Вступ iconВступне заняття. Поняття про хірургію. Історія хірургії. Хірургічні...
Тема: Вступне заняття. Поняття про хірургію. Історія хірургії. Хірургічні школи. Хірургічні стаціонари. Деонтологія в хірургії (2...
Заняття Тема: Вступ iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С....
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....
Заняття Тема: Вступ iconТа практичних занять
Вступ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница