Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу


НазваниеОпорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу
страница1/6
Дата публикации15.07.2013
Размер0.75 Mb.
ТипКонспект
userdocs.ru > Культура > Конспект
  1   2   3   4   5   6

Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі”

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра маркетингу

та логістики

Опорний конспект лекцій
з дисципліни
ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ
для студентів напряму підготовки 6.030510

денної форми навчання

Затверджено

Методичною радою ОНАХТ

Протокол №__ від _______2012р.

ОНАХТ

Одеса 2012

Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 6.030510 денної форми навчання / Укладач О.О. Голубьонкова. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 41с.


Укладач: О.О. Голубьонкова, канд. екон.наук, доцент


Відповідальний за випуск зав. кафедрою маркетингу та логістики І.І. Савенко, д.е.н.


Змістовий модуль 1– “Організація роздрібної та оптової торгівлі“
Тема 1. Підприємства торгівлі, їх види

План лекції

1. Зміст і структура курсу „Організація торгівлі”. Предмет і методи вивчення курсу.

2. Торгівля, її види та форми. Сутність і поняття про підприємства торгівлі.

3. Види і основні напрями розвитку торговельних підприємств за кордоном.
Рекомендована література:

Основна: 1, 3, 7

Додаткова: 11, 12, 20, 30, 42
Міні-лексікон: організація торгівлі, функції торгівлі, суб’єкти торговельної діяльності, сфера роздрібної торгівлі, магазин, підприємства громадського харчування, аптека, підприємства побутового обслуговування, ринок, сфера оптової торгівлі, сфера комерційного посередництва, біржа, аукціон, лізингові фірми, франчайзинг.
^ Таблиця 1 - Мережа роздрібної торгівлі підприємств — юридичних осіб в Україні

(на кінець року).

Роки


Кількість магазинів, од.


Їх торгова площа, тис. кв.м


Кількість кіосків, од.


Всього об'єктів торгівлі, од.


Забезпеченість на 10000 осіб


об’єктами торгівлі, од.

торговою площею, кв.м.

Всього


1985


116594


10195


25367


141961


28


1998


1990


120599


11300


25107


145706


28


2175


1995


109527


10950


24134


133661


26


2135


2000


77885


7029


253361


103246


21


1437


2001


72277


6515


24116


96393


20


1346


2002


66848


6054


22469


89317


19


1261


2003


62350


5896


21499


83849


18


1238


У міських поселеннях


1985


57866


6694


18113


75979


23


2010


1990


60067


7425


17387


77454


22


2116


1995


61312


7699


20679


81991


24


2214


2000


45072


5213


21693


69765


21


1582


2001


44888


4839


20535


65423


20


1487


2002


42161


4548


19261


61422


19


1407


2003


39500


18414


18416


57914


18


1399


У сільській місцевості


1985


58728


3501


7254


65982


37


1997


1990


60532


3875


7720


68252


40


2298


1995


48215


3251


3455


51670


31


1967


2000


29813


1816


3668


33481


21


1137


2001


27389


1676


3581


30970


20


1056


2002


24687


1506


3208


27895


18


961


2003


22850


3085


3083


25935


17


903^ Таблиця 2 - Регіональна структура сфери торгівлі

№ п/п

Регіони

Забезпеченість населення

Грошові доходи на одну особу, грн./рік.

Товаро-оборот на одну особу, грн../рік.

Частка грошових доходів у товаро-обороті, %

торговою площею, м2 на 10000 чол.

торгівельними підприєм-ствами, од. на 10000 чол.АР Крим

1275

15

1696

595

35,1Вінницька

1248

16

1425

527

36,9Волинська

1296

16

1939

643

48,0Дніпропетровська

1320

12

3149

779

24,7Донецька

1368

12

2626

640

24,3Житомирська

1512

18

1463

543

37,1Закарпатська

1275

17

1196

720

60,2Запорізька

1313

13

2358

796

33,7Івано-Франківська

975

15

1283

466

36,3Київська

1320

15

1561

666

42,6Кіровоградська

1275

17

1602

558

34,8Луганська

1067

11

2179

439

20,1Львівська

1480

20

1738

779

44,8Миколаївська

1264

16

2498

564

22,6Одеська

1312

16

1907

561

29,4Полтавська

1349

19

2007

745

37,1Рівненська

1190

14

1267

519

40,9Сумська

1558

19

1522

732

48,1Тернопільська

1152

16

1074

411

38,3Харківська

2235

13

2031

877

43,2Херсонська

1196

13

1526

531

34,8Хмельницька

1463

19

1390

484

35,2Черкаська

1358

14

1544

513

33,2Чернівецька

1078

14

1023

606

59,2Чернігівська

1776

21

1564

651

41,6

Україна

1350

15

2247,5

707

31,4


^ Таблиця 3 - Характеристика основних ознак перспективних типів продовольчих магазинів [3]

Основні ознаки

Гуртовий супермаркет або клуб

Суперцентр

Звичайний супермаркет

Невеликий продовольчий магазин

Широта асортименту

широка

широка

середня

вузька

Глибина асортименту

середня

глибока

середня

мала

Рівень сервісу

низький

низький

середній

середній

Рівень цін

низький

низький

середній

високий

Площа, м2

5500 – 7800

11100 – 16500

1000 – 8300

220 – 450

Кількість товарних позицій

30 000

30 000

15 000

2 000

Середній обсяг продажу, $

58 100

103 400

141 300

27 000


Запитання для самоконтролю

1. Визначити поняття і сутність організації торгівлі.

2. Сформулювати предмет і об’єкт „Організації торгівлі”.

3. Яка роль організації торгівлі в професійній діяльності майбутніх фахівців?

4. Які завдання і функції виконує „Організація торгівлі”?

5. Які функції торгівлі в ринковому середовищі?
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розділ Структура навчальної дисципліни
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки україни національна академія внутрішніх справ україни

Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни

Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» розробив Федишин О. О. – викладач ІІ категорії...
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница