Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури


Скачать 69.17 Kb.
НазваниеПлани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури
Дата публикации20.07.2013
Размер69.17 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури

 1. Світорозуміння людини доби Київської Русі та особливості християнського світогляду.

 2. Розвиток освіти та науки.

 3. Давньоруська література: провідні види та жанри.

 4. Сакральне мистецтво: архітектура, живопис, скульптура.


Література

 1. Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – К., 1980.

 2. Бабишин С.Д. Школа та освіта Київської Русі.

 3. Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

 4. Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 5. Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української культури. – К., 2009.

 6. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури. – К., 2006.


Теми рефератів та повідомлень

 1. Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток культури.

 2. Особливості розвитку християнського культового мистецтва княжої доби.

 3. Київський Софійський собор як втілення християнського світогляду.

 4. Літописання доби Київської Русі.

 5. Школа і педагогічна думка княжої доби.

 6. Походження слов’янської писемності.

 7. Культура Галицько-Волинського князівства.


Заняття 2: Українська культура у ХІV - першій половині ХVII ст.

 1. Соціально-політична та культурна ситуація на українських землях.

 2. Ренесансно-реформаційні ідеї в українській культурі.

 3. Братства та їх роль у розвитку освіти.

 4. Українське козацтво як суспільна верства і носій особливих форм культури. Боротьба за поліпшення умов існування православ’я.Література

 1. Антонович В. Про козацькі часи в Україні. – К., 1981.

 2. Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – К., 1983.

 3. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVI-XVIII ст. – К., 1996.

 4. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1996.

 5. Нічик В.М., Литвинов В.Д. Гуманістичні реформаційні ідеї на Україні (ХУІ – ХХ ст.). – К., 1990.

 6. Жижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1991.


Теми рефератів та повідомлень

 1. Братства та їх роль у піднесенні національної культури у ХVI – на початку ХVII ст.

 2. Острозька слов’яно-греко-латинська академія та її роль у поширенні просвітницький ідей в Україні.

 3. Початки книгодрукування в Україні.

 4. Ренесансні ідеї в українській культурі ХVI – XVII ст.

 5. Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.

 6. Полемічна література у релігійній боротьбі ХVI – на початку ХVII ст.Заняття 3: Українська культура часів Гетьманщини

 1. Шкільництво, його організація. І. Мазепа й освіта.

 2. Літописання. Козацькі літописи. «Історія Рустів».

 3. Головні ознаки українського бароко. Нові особливості архітектури.

 4. Музична та театральна культура.


Література

 1. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в ХVI – XVIII ст. – К., 1983.

 2. Історія української літератури: У 2 т. – Т. 1. – К., 1987.

 3. Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1997.

 4. Український драматичний театр. Нариси історії: У 2 т. – Т. 1. – К., 1967.

 5. Українська культура: історія та сучасність. – Львів, 1994.


Теми рефератів та повідомлень

 1. Українське бароко як системотворчий чинник української культури середини ХVII – XVIII ст.

 2. Народність і народні елементи в українській культурі ХVIII ст.

 3. Гуманістичний характер творчості Г.С. Сковороди.

 4. Вертеп і вертепна драма в українській культурі.

 5. Нові явища в освіті Гетьманщини та Слобожанщини. Харківський колегіум.


Заняття 4: Український митець доби національно-культурного відродження.

 1. Умови та причини виникнення процесу національно-культурного відродження у Східній Україні.

 2. Т.Г. Шевченко – уособлення національного генія.

 3. Університети України в національно-культурному відродженні.

 4. І.Я. Франко – видатний митець і геніальний науковець.

 5. Бурхливий розвиток української історичної науки (М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський).

 6. Митці українського театру (М. Старицький, М. Кропивницький, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий та ін.).


Література

 1. Кисіль О. Український театр. – К., 1968.

 2. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. – К., 1990.

 3. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К., 1991.

 4. Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVIII – середина ХІХ ст.), - Х., 1996.

 5. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К., 1992.

 6. «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.

 7. Смолій В.А., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991.

 8. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української художньої культури. – Х., 2003.


Теми рефератів та повідомлень

 1. Класицизм і романтизм в українській культурі ХІХ ст.

 2. Історичні особливості формування характерних рис українського митця ХІХ ст.

 3. Внесок М.І. Костомарова у вивчення та популяризацію української культури.

 4. Український театр ХІХ ст.: відомі драматурги і актори.

 5. І.Я. Франко як митець і дослідник української культури.Заняття 5: Українська культура початку ХХ століття

 1. Українська культура у Східній і Західній Україні на початку ХХ ст.

 2. Сутність процесу українізації у роки революції.

 3. Успіхи і труднощі в розвитку освіти, літератури, театру в УНР.


Література

 1. Історія української культури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1993-1995.

 2. Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933). – К., 1996.

 3. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ ст.: соціально-політичний портрет. – К., 1993.

 4. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-1930-х рр.: соціальний портрет та історична доля. – К., 1992.

 5. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998.


Теми рефератів та повідомлень

 1. Російський царизм та українська культура і мова у 1905-1907 рр.

 2. Українська Центральна Рада і вчительство.

 3. П. Скоропадський та українська культура.

 4. Сутність українізації. Її особливості у 1917-1920 рр.Заняття 6: Національно-культурне відродження 1920-х років та його трагічна доля

 1. «Українізація» 1920-х років як соціокультурний процес.

 2. Ставлення української інтелігенції до «теорії боротьби двох культур».

 3. Погляди М. Хвильового на шляхи розвитку української культури.

 4. Сталінські репресії проти української інтелігенції.


Література

 1. Історія української культури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1993-1995.

 2. Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). – К., 1991.

 3. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.

 4. Лавриненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: поезія, проза, драматургія. – Париж, 1959.

 5. Петров В.П. Діячі української культури (1920-1940): жертви більшовицького терору. – К., 1992.


Теми рефератів та повідомлень

 1. Українізація 20-х років та боротьба навколо цього процесу.

 2. Суспільно-культурна діяльність М. Хвильового.

 3. Традиції і новаторство в українській культурі ХХ ст.

 4. Драматургія та новаторство у театрі «Березіль».

 5. О. Довженко і розвиток українського кіно у 1920-1930-х роках.Заняття 7: Розвиток української культури наприкінці 1930-х – 1980-х років

 1. Зміна у становищі культури Західної України після її приєднання до УРСР. «Радянізація».

 2. Боротьба з фашизмом та її відображення в українській культурі воєнних і повоєнних часів.

 3. «Відлига» в українській культурі кінця 1950-х – 1960-х рр. «Шістдесятники».

 4. Українська інтелігенція в часи «перебудови». Перші роки незалежності.


Література

 1. Історія української культури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1993.

 2. Історія українського радянського кіно: У 3 т. – К., 1986.

 3. Попович М.В. Нариси історії культури України. – К., 1998.

 4. Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К., 1995.

 5. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.

 6. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури. – К., 2006.


Теми рефератів та повідомлень

 1. Нові явища в українській культурі в часи Великої Вітчизняної війни.

 2. Характерні особливості літературної творчості В. Стуса, І Дзюби, Л. Костенко, І. Драча та інших «шістдесятників».

 3. Суспільно-культурна ситуація в Україні у 70-80-х роках ХХ ст.


Заняття 8: Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі

 1. Культура в умовах нової соціальної реальності. Поняття культурного відродження на сучасному етапі.

 2. Основні тенденції сучасного розвитку культури України.

 3. Співучасть України у міжнародному культурному житті.


Література

 1. Історія української та зарубіжної культури: навч. посіб. для ВНЗ / За ред. С.М. Клапчука. – К., 2007.

 2. Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів. – К., 2005.

 3. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.

 4. Шевчук В.О. Українська культура: загальні питання: культурно-стилістичні епохи. Освіта. Національна ідея. – К., 2007.

 5. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація. – Харків, 2001.


Теми рефератів та повідомлень

 1. Особливості культурного відродження на сучасному етапі.

 2. Стан і проблеми народного мистецтва на сучасному етапі.

 3. Молодіжна субкультура в Україні.

 4. Культура української діаспори.

Похожие:

Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconПрийняття християнства І його вплив на культурні традиціі Київської Русі
Виконала : студентка 1-го курсу, 2-го медичного факультету, спеціальність «Лікувальна справа»
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconТеми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади...
Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури. (2 год.)
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconПлани семінарських занять
Не поняття, предмет, система та принципи господарського процесуального права
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconАскольдове хрещення Русі ?
Коли за літописом відбувся офіційний акт проголошення християнства державною релігією Київської Русі?
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconТематика семінарських занять
Під час вивчення курсу передбачається проведення семінарських занять, колоквіумів, круглих столів, історичних судів за наступною...
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури icon1. Поняття культури в соціології Для різнобічного розуміння поведінки...
Особливо це актуально в соціальному аспекті. Це пояснюється тим, що розвиток будь-якого суспільства, його складових елементів, в...
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconКафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з історії середніх віків для студентів історичного факультету. / Упорядн....
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconПервая и вторая темы на первый семинар. Третья и четвертая на второй...
Поняття організованої злочинності (згідно діючого законодавства) та організованої злочинної діяльності, умови виникнення та розвитку...
Плани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури iconМетодика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу І менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница