Структура політичної науки


Скачать 34.36 Kb.
НазваниеСтруктура політичної науки
Дата публикации21.07.2013
Размер34.36 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы

 1. Походження політики.

 2. Предмет політології.

 3. Структура політичної науки.

 4. Політика і економіка.

 5. Методи політичної науки.

 6. Політологія як наука.

 7. Політика як соціальний феномен.

 8. Зміст поняття «політика».

 9. Функції політики.

 10. Політичні концепції Стародавнього Китаю.

 11. Політична доктрина Платона.

 12. Арістотель як фундатор політичної науки.

 13. Політична думка Середньовіччя: Св. Августин та Ф. Аквінський.

 14. Нова наука про політику Н. Макіавеллі.

 15. Соціальна утопія: Т. Мор, Ф. Бекон, Т. Кампанелла.

 16. Політичний доробок Т. Гоббса.

 17. Політична концепція Дж. Локка.

 18. Політична спадщина французьких просвітників.

 19. Політична теорія Ш. Монтеск’є.

 20. Соціально-політичні ідеї Руссо.

 21. Лібералізм як ідейно-політична течія.

 22. Етико-правова концепція політики І. Канта.

 23. Політична філософія Гегеля.

 24. Політична доктрина консерватизму.

 25. Марксистська політична доктрина.

 26. Політична доктрина анархізму.

 27. Виникнення та розвиток теорії демократичного соціалізму. Соціал-демократія.

 28. Концепція природного права.

 29. Концепція суспільного договору.

 30. Теорія розподілу влади.

 31. Розвиток українських політичних концепцій кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: загальна характеристика.

 32. Концепція державного устрою М. Драгоманова.

 33. Політична філософія М. Грушевського.

 34. Релігійно-моральна традиція російської політичної думки в роботах М. Бердяєва та І. Ільїна.

 35. Поняття та структура політичної системи.

 36. Функції політичної системи.

 37. Типи політичної системи.

 38. Поняття «політичного режиму».

 39. Поняття і принципи демократії.

 40. Сучасні концепції демократії.

 41. Сутність тоталітаризму.

 42. Сутність авторитаризму.

 43. Визначення та загальні ознаки держави.

 44. Теорії походження держави.

 45. Функції держави.

 46. Поняття громадянського суспільства.

 47. Поняття та головні ознаки правової держави.

 48. Поняття соціальної держави.

 49. Форми державного устрою.

 50. Форми державного правління.

 51. Походження, сутність та функції політичних партій.

 52. Типологія політичних партій.

 53. Сутність та різновиди партійних систем.

 54. Поняття та концепції влади.

 55. Поняття політичної влади.

 56. Поняття ресурсів влади.

 57. Особливості державної влади.

 58. Політичне панування та легітимність.

 59. Людина як суб’єкт політичної діяльності.

 60. Класичні теорії еліт: Парето, Моска, Міхельс.

 61. Сучасні концепції еліт.

 62. Поняття політичної еліти.

 63. Типологія та системи добору еліт.

 64. Поняття лідерства.

 65. Лідерство як соціальний феномен.

 66. Типологія політичного лідерства.

 67. Поняття і функції політичної культури.

 68. Типологія політичних культур Г. Алмонда.

 69. Поняття політичної субкультури.

 70. Поняття політичної соціалізації.

 71. Сутність політичної свідомості.

 72. Поняття конфлікту.

 73. Типологія політичних конфліктів.

 74. Політичний процес: поняття та структура.

 75. Форми участі громадян у політичних процесах.

 76. Поняття та функції виборів.

 77. Принципи виборчого права.

 78. Типологія виборчих систем.

 79. Концепція прав людини.

 80. Міжнародні відносини і геополітика.

 81. Поняття та функції ідеології.

 82. Головні ідеологічні течії сучасного світу.

 83. Україна в геополітичному просторі.

 84. Типологія легітимного панування М. Вебера.

 85. Конституція України та її роль в демократизації українського суспільства.

 86. Молодь як суб’єкт політики.

 87. Фашизм як ідеологія.

 88. Партійна система сучасної України.

 89. Політика і ЗМІ.

 90. Взаємозв’язок політології з іншими соціальними науками.

Похожие:

Структура політичної науки iconТема: Предмет, структура и методы психологии как науки
Место психологии в системе наук. Структура современной психологии. Формы сотрудничества психологической науки и практики
Структура політичної науки iconПредмет, структура, методология и функции экономической теории Вопрос...
Экономическая наука имеет сложную структуру. Это отражает сложное строение экономической действительности
Структура політичної науки iconТема №1: Семинар: Введение в социальную психологию (объект, предмет,...
Тема №1: Семинар: Введение в социальную психологию (объект, предмет, структура). История науки
Структура політичної науки iconСпециальная психология как отрасль науки Понятие, объект и структура специальной психологии
Специальная психология это область психологической науки, изу­чающая людей, для которых характерно отклонение от нормального психи­ческого...
Структура політичної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розділ Структура навчальної дисципліни
Структура політичної науки iconИстория науки и ее рациональные реконструкции введение «Философия...
Действительно, в силу автономии внутренней (но не внешней) истории внешняя история не имеет существенного значения для понимания...
Структура політичної науки iconА закони ринкового виробництва
Представники неокласичного напряму спадкоємно розви­вають ідею класичної школи політичної економії щодо
Структура політичної науки iconТема: Предмет І методологія історії української
Загальна характеристика та особливості формування І розвитку правової та політичної думки княжої доби
Структура політичної науки iconУчебно-методический комплекс по курсу философия и методология науки...
Тематический план: проблемная структура курса
Структура політичної науки iconВопросы к экзамену (зачёту) по Концепциям современного естествознания
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница